ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๘:๓๐ น.

วิจิตร ศรีสอ้าน ข่าวประชาสัมพันธ์ “วิจิตร ศรีสอ้าน”

สุวิทย์ เสนอ นโยบายระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับชาติ มอบโจทย์มหาวิทยาลัยปั้นเด็กรุ่นใหม่นำเสนอแนวทางแก้ไขประเทศ เร่ง สอวช. ปรับแผนเสนอผู้บริหารกระทรวง เตรียมประเทศใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นทางออกปัญหาเก่า และสร้างโอกาสสำหรับเศรษฐกิจใหม่ ทั่วไป—๖ ก.พ. ๖๓

กรุงเทพฯ--6 ก.พ.--สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน

สุวิทย์ ซักซ้อมโรงเรียนแพทย์-พยาบาล-นักวิจัยพร้อมสู้ไวรัสโคโรนา ทั่วไป—๔ ก.พ. ๖๓

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ร่วมประชุม"การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา" ที่ห้องประชุมวิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยหลังการประชุม รมว.อว.

ภาพข่าว: มสธ. วางใจแต่งตั้ง บลจ.กสิกรไทย บริหารกองทุนส่วนบุคคล หุ้น—๑๒ มี.ค. ๖๒

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลเพื่อนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปหาผลประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

มศว จัด การประชุมสัมมนาวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด: ทั่วไป—๑๖ ก.ค. ๖๑

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference หรือ ภายใต้แนวคิด: แนวทางใหม่สำหรับการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธาน Engagement Thailand

ภาพข่าว: การประชุมสัมมนาวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5 The 5th Engagement ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๖๑

งานแถลงข่าว การประชุมสัมมนาวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5 The 5th Engagement Thailand Annual Conference ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธาน Engagement Thailand (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

ภาพข่าว: ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัคร จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดี ทั่วไป—๑๒ เม.ย. ๖๑

ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัคร จุฬาฯ นำโดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ที่ปรึกษาชมรมฯ (กลาง) ร่วมด้วยท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ (ขวาสุด) และนายอดิสัย ธรรมคุปต์ ประธานชมรมฯ (ซ้ายสุด) ร่วมกับกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิต และแสดงความยินดีกับ ศ.นพ. ภิรมย์

ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดี ทั่วไป—๑๒ เม.ย. ๖๑

ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัคร จุฬาฯ นำโดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ที่ปรึกษาชมรมฯ (กลาง) แสดงความยินดีกับ ศ.นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ในโอกาสที่ได้ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายสิน พงษ์หาญยุทธ (ที่ 3 จากขวา)

ภาพข่าว: เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี ทั่วไป—๑๒ มี.ค. ๖๑

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี "เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี" โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตอธิการบดี รศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม รักษาการแทนอธิการบดี ผู้บริหาร

ภาพข่าว: โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ รำลึกพระคุณ ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๑

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (ที่6-ซ้าย/แถวนั่งหน้า) เป็นประธานในงานเลี้ยงอาหารกลางวัน แด่อดีตเลขาธิการ ก.พ. (แถวนั่งเรียงจากซ้าย-ขวา) อาทิ นายนนทิกร กาญจนะจิรา, นายสีมา สีมานันท์, นายอุดล บุญประกอบ, นายวิจิตร ศรีสอ้าน,

ภาพข่าว: ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแสดงความยินดีกับผู้บริหารซีเกท ทั่วไป—๑๕ พ.ย. ๖๐

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) (กลาง) และรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. (ที่ 3 จากซ้าย) แสดงความยินดีกับนายเจฟฟรี่ ดี. ไนการ์ด รองประธานบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี

พระปกเกล้า พัฒนาผู้นำยุคใหม่ รับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงไทยในอนาคต ทั่วไป—๒๐ เม.ย. ๖๐

สถาบันพระปกเกล้า ชูนโยบายรับผิดชอบต่อสังคม จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ ด้วยหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 "ขับเคลื่อนประเทศไทย ผู้นำยุคใหม่ก้าวไปด้วยกัน : We are Together" พร้อมผลักดันให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว: สถาบันพระปกเกล้า ขับเคลื่อนประเทศไทย ผู้นำยุคใหม่ก้าวไปด้วยกัน ทั่วไป—๒๐ เม.ย. ๖๐

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กรรมการที่ปรึกษาสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "ขับเคลื่อนประเทศไทย ผู้นำยุคใหม่ : We are Together" ตอบรับนโยบายของรัฐบาล พร้อมผลักดันให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ้งเน้นอุดมการณ์

ภาพข่าว: สถาบันพระปกเกล้า ขับเคลื่อนประเทศไทย ผู้นำยุคใหม่ก้าวไปด้วยกัน ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๖๐

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กรรมการที่ปรึกษาสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "ขับเคลื่อนประเทศไทย ผู้นำยุคใหม่ : We are Together" ตอบรับนโยบายของรัฐบาล พร้อมผลักดันให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ้งเน้นอุดมการณ์

ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงมุฑิตาจิต แด่ท่านศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ทั่วไป—๒๒ ธ.ค. ๕๗

ผศ.ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และดร.วราภรณ์ ไทยมา ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เนื่องในวันอายุวัฒนมงคล 80 ปี

ภาพข่าว: ฉลองมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๖

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติร่วมในงานเลี้ยงฉลองมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น และสายสัมพันธ์บริหารการศึกษา ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธานมอบ มอบเข็มวิทยศักดิ์แก่ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๕

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (ขวา) นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มวิทยศักดิ์ รางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับพนักงานดีเด่น

ภาพข่าว: มอบโล่สามศร ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๓

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายหลังพิธีมอบโล่สามศรแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 11 คน และ 2

ภาพข่าว: แถลงข่าวประชุมร่วม 3 สภา ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๕๓

เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงจัดเวทีเสวนาเรื่อง สถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวร ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๕๒

คณะผู้จัดทำโครงการจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธาน ในการกำหนดกรอบความคิด แนวทาง และวิธีการจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ ได้จัดทำร่างโครงการจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ และร่าง

ภาพข่าว: มอบโล่สามศร ทั่วไป—๙ ก.ย. ๕๒

เนื่องในโอกาสครบ 31 ปี แห่งการสถาปนา ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่สามศรแสดงความขอบคุณแก่ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

ภาพข่าว: ซี.พี.มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 ให้แก่นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 22 สถาบันจำนวน ทั่วไป—๓ ก.ย. ๕๒

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานกรรมการบริหารทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย ดร.สุขุม นวพันธ์ นายพิชัย วาศนาส่ง และนายวัลลภ เจียรวนนท์ คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2552 ให้แก่นิสิต

ภาพข่าว: ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทั่วไป—๑๘ ธ.ค. ๕๑

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ถ่ายภาพร่วมกับอธิการบดี (Tan Sri Dato’Emeritus Professor Gajarai Dhanarajan ) มหาวิทยาลัยวาวะซัน (Wawasan Open University : WOU)

ภาพข่าว: ม.เปิดมาเลเซียมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๕๑

แด่ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์i ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโอกาสที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Honorary Degree of Doctor of Letters (Honoris Causa) จาก Wawasan Open University ประเทศมาเลเซีย

ภาพข่าว: กฐินพระราชทาน ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๕๑

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มสธ. ประจำปี 2551 ณ วัดแก้วโกรวาราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีบุคลากร นักศึกษา และประชาชนร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล

ภาพข่าว: รับตำแหน่งอธิการบดี ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๕๑

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สวมสังวาล ให้กับ รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดี คนใหม่ ในพิธีเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีอย่างเป็นทางการ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อเร็วนี้ๆ

ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีคนใหม่ ทั่วไป—๘ ส.ค. ๕๑

ร่วมแสดงความยินดี : เมื่อเร็วนี้ๆ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีคนใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีอย่างเป็นทางการ ซึ่งจั

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย สินค้า—๕ ส.ค. ๕๑

ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยนายจรัญ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาใน “โครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2

ภาพข่าว: มสธ. จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ออกแบบ และควบคุมการดำเนินการสร้างโดยศิลปินแ ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๕๑

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การจัดสร้างพระพุทธรูปในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างพระพุทธรูปปางมารวิ

ภาพข่าว: ซีเกทสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ ไอที—๑๕ ส.ค. ๕๐

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ขวา) มอบโล่ห์ที่ระลึกเพื่อขอบคุณ บริษัท ซีเกทที่ให้การสนับสนุน การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเมื่อเร็วๆนี้ โดยมี นายเจฟฟรีย์ ดี ไนการ์ด ( Jeffrey D.

ภาพข่าว: สุดยอดเด็กอาชีวะคว้ารางวัล INSEE Awards ทั่วไป—๒๗ มิ.ย. ๕๐

ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัล การประกวดโครงงานก่อสร้าง เพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในงาน “INSEE Award 2006” โดยมี นายวันชัย โตสมบุญ รองประธานบริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (ม