ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๐:๑๑ น.

วิจัยและนวัตกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ “วิจัยและนวัตกรรม”

ม.มหิดล ได้อันดับ 1 ของประเทศไทย จากผลงานด้านนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด จากการจัดอันดับโลกของ Scimago ประเทศสเปน ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๓

การพัฒนานวัตกรรมของชาติ เป็นเป้าหมายหลักของการบริหารประเทศของรัฐบาลในยุคปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก จากแนวคิดดังกล่าวผลักดันให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เป็นกระทรวงการสร้างคน

วว. /พันธมิตร ลงพื้นที่วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๖๓

ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้แทน วว.

ฟูลทีมคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. นัดแรก ปี 63 เฟ้นผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายด้านขับเคลื่อน Policy in ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๖๓

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. นัดแรก ปี 63 โดยมี ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ มี

เอ็นไอเอ นำทัพ ยุวสตาร์ทอัพ ร่วมเปิดตัวโครงการยุวชนสร้างชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๓

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมนำเครือข่ายยุวสตาร์ทอัพจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 400 คน เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายใต้การเปิดตัวโครงการยุวชนสร้างชาติ

วว. เชิญร่วมกิจกรรมรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทั่วไป—๘ ม.ค. ๖๓

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมุ่งหวังจุดประกายเยาวชนไทยเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์

วว.ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตร ทั่วไป—๑๔ ม.ค. ๖๓

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (มกส.)

ร่วมสัมผัสอนาคตแห่งทศวรรษใหม่ไปด้วยกันที่งาน Maker Faire Bangkok 2020 ไลฟ์สไตล์—๑๓ ม.ค. ๖๓

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน "Maker Faire Bangkok 2020: The Future We Make"

ม.ศรีปทุม ต้อนรับ รมต.อว.ร่วมบันทึกเทปโครงการ ยุวชนสร้างชาติ ทั่วไป—๑๓ ม.ค. ๖๓

อว. สนับสนุน ส่งเสริม โครงการ "ยุวชนสร้างชาติ" ร่วมบันทึกเทปโครงการฯ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้โอวาทและแนวทางการทำงาน พร้อมย้ำนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษาฯ

วศ. จัดกิจกรรม DSS : Think Green สอดรับ BCG Model ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ทั่วไป—๑๓ ม.ค. ๖๓

9 มกราคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน "ถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563" ภายใต้แนวคิด "นักวิทย์ฯน้อยเพื่อโลกสีเขียว" สอดรับแนวคิด BCG Model ตามภารกิจหลักของกระทรวงฯ

สกสว.หนุนนักวิจัยสร้างนวัตกรรมเพาะเลี้ยง ไข่น้ำ ตอบโจทย์ BCG Model ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๖๓

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้การสนับสนุนนักวิจัยพัฒนานวัตกรรมชุดเพาะเลี้ยงไข่น้ำระบบปิด พร้อมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีโปรตีนสูง อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สร้าง Bio Economy

ทีเซลส์ เปิดบูธ WASTE TO VALUE งานถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี ทั่วไป—๗ ม.ค. ๖๓

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ขอเชิญชวนน้องๆ และเยาวชน ผู้ปกครอง คุณครู-อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

งานถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ภายใต้แนวคิด BCG Model ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๖๓

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ขอเชิญชวนน้องๆ และเยาวชน ผู้ปกครอง คุณครู-อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เริ่มแล้ว ถนนสายวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 63 ทั่วไป—๙ ม.ค. ๖๓

กระทรวงการอุดมศึกษา วิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จับมือหน่วยงานพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์บนถนนโยธีและถนนพระราม 6 ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

วว. ร่วมจัดกิจกรรมรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทั่วไป—๙ ม.ค. ๖๓

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมุ่งหวังจุดประกายเยาวชนไทยเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่

ชวนน้องบ่มเพาะหัวใจสีเขียว 9 11 มกราคม นี้ สอวช. ชวนน้องร่วมสนุกเชิงสร้างสรรค์ ไปกับกิจกรรม ไลฟ์สไตล์—๗ ม.ค. ๖๓

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมออกบูธนิทรรศการ พร้อมชวนเด็กๆ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อบ่มเพาะหัวใจสีเขียวผ่านการร่วมสนุกไปกับกิจกรรมที่ "กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด" อย่างการปลูกต้นไม้

ภาพข่าว: วว. เยี่ยมคารวะ/สวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย ทั่วไป—๖ ม.ค. ๖๓

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ และคณะผู้บริหาร วว.

วว./บริษัทเอสแอนด์เจอินเตอร์เนชั่นแนลฯ วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ภายใต้การดำเนินโครงการ Thai ทั่วไป—๒ ม.ค. ๖๓

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ และนางมาลิน อังสุรังสี กรรมการบริษัทเอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

ปิดฉากการชี้แจงงบฯ ปี 63 สกสว. พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนระบบ ววน. เพื่อพัฒนาประเทศ ทั่วไป—๒๖ ธ.ค. ๖๒

วันนี้ (25 ธันวาคม 2562) ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำคณะผู้บริหารเข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.

ภาพข่าว: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับ ATCI ทั่วไป—๒๕ ธ.ค. ๖๒

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 15 องค์กร

ภาพข่าว: วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2563 แจกต้นกล้า กล้วยหอมทอง/เบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ จำนวน 2,000 ต้น ทั่วไป—๒๕ ธ.ค. ๖๒

นางสุวรรณา ดอกไม้คลี่ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายกิตติพงษ์ เรืองแสน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ การไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล

ภาพข่าว: วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2563 แจกต้นกล้า กล้วยหอมทอง/เบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ จำนวน 2,000 ต้น ทั่วไป—๒๕ ธ.ค. ๖๒

นางสุวรรณา ดอกไม้คลี่ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายกิตติพงษ์ เรืองแสน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

RISC โดย MQDC มอบของขวัญปีใหม่ให้คนกรุง เปิดตัวต้นแบบเครื่องฟอกอากาศระดับเมือง กรองฝุ่นพิษ PM 2.5 บ้าน/คอนโด—๒๕ ธ.ค. ๖๒

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดย บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ร่วมเทศกาลแห่งความสุข และต้อนรับปีใหม่ 2563 มอบของขวัญให้แก่คนกรุงเทพฯ ด้วยการเปิดตัวต้นแบบ"เครื่องฟอกอากาศระดับเมือง"

วว./มูลนิธิโครงการหลวง บูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๖๒

ดร. จรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วว.พร้อมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับของไทย/ญี่ปุ่น ทั่วไป—๒๓ ธ.ค. ๖๒

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก

วว./คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมวิจัยพัฒนาทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เพื่อสุขภาพการแพทย ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๖๒

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เรียน-เล่น เรื่องเดียวกัน กับ 9 จุดห้ามพลาด 9 จุดต้องถ่ายภาพ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๖๒

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (อว.) ชวนมาเรียนรู้และเล่นไปกับแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ล่าสุด "พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า" (RAMA 9 MUSEUM) ในกำกับดูแลขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

อพวช. จับมือ เดอะ สตรีท รัชดา เปิดแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ใจกลางกรุง ในชื่อ NSM Science Square @The ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๖๒

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จับมือ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ในการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เปิดแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ ในชื่อ "NSM Science Square @The Street" ผลักดันเป็น

วว.โชว์บทบาทองค์กรด้านการวิจัยพัฒนา กัญชง-กัญชา ในงานสัมมนาวิชาการ The International Cannabis-based ทั่วไป—๑๙ ธ.ค. ๖๒

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ปัจจุบันการนำกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์การแพทย์ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายทั่วโลก

ม.ศรีปทุม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนนำเสนอความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 SPUCON ทั่วไป—๑๙ ธ.ค. ๖๒

ม.ศรีปทุม เปิดเวที SPUCON 2019 แลกเปลี่ยนนำเสนอความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "วิจัยและนวัตกรรมสำหรับประเทศไทย 4.0" (เมื่อ 19 ธ.ค.) ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ถึงเวลา TIME เสริมกำลังนโยบาย Thailand Plus Package ของรัฐบาล รูปแบบการสร้างกำลังคนแนวใหม่ ทั่วไป—๑๙ ธ.ค. ๖๒

ณ ห้องจามจุรี บอลรูม โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)