ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๔:๓๓ น.

วาโซ่ เทรนนิ่ง ข่าวประชาสัมพันธ์ “วาโซ่ เทรนนิ่ง”

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(10 สิงหาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๑๐ ส.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 08.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่อง แผนงานฝ่ายบุคคล ที่ สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ณ ห้างสรรพสินค้าพารา ไดซ์ พาร์ค 13.00 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(10 สิงหาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๙ ส.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 08.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่อง แผนงานฝ่ายบุคคล ที่ สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ณ ห้างสรรพสินค้าพารา ไดซ์ พาร์ค 13.00 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(9 สิงหาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๙ ส.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 08.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่องการมอบหมาย การสั่งงาน การควบคุม และ ติดตามงานสำหรับผู้บริหารระดับต้น ณ ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค 08.30 น. วาโซ่

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(9 สิงหาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๘ ส.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 08.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่องการมอบหมาย การสั่งงาน การควบคุม และ ติดตามงานสำหรับผู้บริหารระดับต้น ณ ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค 08.30 น. วาโซ่

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(8 สิงหาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๘ ส.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 08.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่อง หัวหน้างานในสายการ ผลิต High Performance Production Line Supervisor ณ ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค 08.30 น. Business

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(8 สิงหาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๗ ส.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--7 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 08.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่อง หัวหน้างานในสายการ ผลิต High Performance Production Line Supervisor ณ ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค 08.30 น. Business

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับ การสรรหาคัดเลือก และสัมภาษณ์พนักงาน ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๕๕

ภาษาอังกฤษสำหรับการสรรหาคัดเลือก และสัมภาษณ์พนักงาน Essential English Language forJob Recruitment and Interviews อบรมวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ ห้องสัมมนา คีนคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 4 KEEN Conference ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค (ฝั่งโฮมโปรหรือ

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการบริหารและ จัดระบบคลังอะไหล่ และ คลังพัสดุ ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๕๕

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการบริหารและจัดระบบคลังอะไหล่ และ คลังพัสดุพร้อมรับโปรแกรม ชุดสมบูรณ์ไปใช้งาน 1 ชุดComputerize for Spare Parts inMaintenance Systems อบรมวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ ห้องสัมมนา คีนคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 4 KEEN

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่อง การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ด้วย ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๕๕

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์แบบไร้ข้อจำกัด ด้วยสุดยอดโปรแกรมอย่าง Adobe InDesign CS5 (ครอบคลุมเวอร์ชันทุกรุ่น) ที่ช่วยเปิดโลกการออกแบบสื่อออนไลน์ของคุณให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย โปรแกรมชุดนี้ได้รวบรวมมาตรฐานใหม่ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และคุณลักษณะพิเศษทั้ง

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่อง แผนงานฝ่ายบุคคล ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๕๕

เราต้องชัดเจนว่าทรัพยากรทุกอย่างที่ผู้ประกอบการได้นำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจการเป็นค่าใช้จ่าย หรือการลงทุนในรูปของเงิน และจะต้องได้ผลตอบแทนคืนกลับจากการจ่ายเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือลงทุน ดังนั้นในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบเรื่องทรัพยากรบุคคล

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่อง หัวหน้างานในสายการผลิต High Performance Production Line ทั่วไป—๓๐ ก.ค. ๕๕

ผู้ที่กำลังจะเป็นหัวหน้างาน ผู้ที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้ว ผู้ที่อยากจะเลิกเป็นหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าแผนก ผู้ที่คิดว่า “เราน่าจะเก่าไปแล้ว” หัวหน้างาน ร้อยละร้อย ไม่เคยเตรียมตัวที่จะเป็นมาก่อน อาจจะได้รับการเรียน การสอนมาบ้าง

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่องการมอบหมาย การสั่งงาน การควบคุม และ ติดตามงานสำหรับผู้บริหารระดับต้น ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๕

การมอบหมาย การสั่งงาน การควบคุมและ ติดตามงานสำหรับผู้บริหารระดับต้นThe Delegation of Command, Controland Monitoring Tasks อบรมวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ ห้องสัมมนา คีนคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 4 KEEN Conference ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค (ฝั่งโฮมโปรหรือ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(30 พฤษภาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๓๐ พ.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 08.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเทคนิคการปิดการขายและ ติดตามผลการขายอย่างมีประสิทธิภาพ Techniques for Closing The Sales and Selling Follow-up ณ ห้าง สรรพสินค้าพาราไดซ์

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(30 พฤษภาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๒๙ พ.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--29 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 08.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเทคนิคการปิดการขายและ ติดตามผลการขายอย่างมีประสิทธิภาพ Techniques for Closing The Sales and Selling Follow-up ณ ห้าง สรรพสินค้าพาราไดซ์

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(15 พฤษภาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๑๕ พ.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 08.30 น. - 16.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมในหัวข้อ เทคนิคการบริหารและ ควบคุมคุณภาพ (สำหรับหัวหน้า ผู้จัดการฝ่าย เพื่อการ ลดปัญหา และเพิ่มมูลค่าด้านคุณภาพ) ณ ห้างสรรพสินค้า พาราไดซ์

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(15 พฤษภาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๑๔ พ.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--14 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 08.30 น. - 16.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมในหัวข้อ เทคนิคการบริหารและ ควบคุมคุณภาพ (สำหรับหัวหน้า ผู้จัดการฝ่าย เพื่อการ ลดปัญหา และเพิ่มมูลค่าด้านคุณภาพ) ณ ห้างสรรพสินค้า พาราไดซ์

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(14 พฤษภาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๑๔ พ.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--14 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 08.30 น. - 16.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ การติดต่อสื่อสาร ด้านธุรกิจทางโทรศัพท์ด้วยภาษาอังกฤษ ณ ห้าง สรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค 08.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(14 พฤษภาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๑๓ พ.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--13 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 08.30 น. - 16.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ การติดต่อสื่อสาร ด้านธุรกิจทางโทรศัพท์ด้วยภาษาอังกฤษ ณ ห้าง สรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค 08.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(9 พฤษภาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๙ พ.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--9 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555 08.30 น. ริเวอร์เบดจัดงานสัมมนา Performance Summit World Tour 2012 ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร์ ซอยราง น้ำ 08.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง Letter of Credit และ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(9 พฤษภาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๘ พ.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555 08.30 น. ริเวอร์เบดจัดงานสัมมนา Performance Summit World Tour 2012 ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร์ ซอยราง น้ำ 08.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง Letter of Credit และ

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่องการจัดทำและ เขียนแผนการตลาด (ผลิตภัณฑ์สินค้า) ทั่วไป—๓ พ.ค. ๕๕

การจัดทำและ เขียนแผนการตลาด (ผลิตภัณฑ์สินค้า)Effective Marketing Plan Writing (for Product) อบรมวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องสัมมนา คีนคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 4 KEEN Conference ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค (ฝั่งโฮมโปรหรือ ตลาดเสรีมาร์เก็ต)

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(3 พฤษภาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๓ พ.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--3 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 08.30 น. - 16.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ KPIsในการบริหารการผลิต ณ ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค 08.30 น. - 16.00 น. ประกาศผลรางวัล

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(3 พฤษภาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๒ พ.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--2 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 08.30 น. - 16.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ KPIsในการบริหารการผลิต ณ ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค 08.30 น. - 16.00 น. ประกาศผลรางวัล

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ เทคนิคการบริหารและควบคุมคุณภาพ ทั่วไป—๒ พ.ค. ๕๕

เรามีหัวข้อทางด้านคุณภาพมากมายในการทำงาน ทั้งทางด้านการผลิต และบริการ ที่สุดก็มักจะอ้างอิงหนังสือ หรือตำราที่เขียนกันอย่างพิศดารพันลึก สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็นของผู้ปฏิบัติ ความจริง คุณภาพนั้นเป็นเรื่องพื้นๆ

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุณภาพบทบาทของการเป็นผู้สนับสนุนการผลิต ทั่วไป—๒ พ.ค. ๕๕

เจ้าหน้าที่คุณภาพ โดยทั่วไปมักเริ่มต้นมาจากพนักงานทั่วไปธรรมดาๆที่ยังไม่มีพื้นฐานในการทำงานทางด้านคุณภาพมาก่อน พนักงานเหล่านี้มักความสับสนในหน้าที่ที่แท้จริงของตนเอง ไม่ทราบบทบาท หรือไม่สามารถกำหนดบทบาทของตนเองได้อย่างถูกต้อง

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ การจัดทำเว็บไซต์ และ e-Newsletters ทั่วไป—๑ พ.ค. ๕๕

การกระจายข่าวสารในโลกปัจจุบันเป็นเรื่องง่ายดาย แต่จะทำอย่างไรให้ข่าวสารดังกล่าวเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุดภายในระยะเวลาอันสั้น หากผู้ประกอบธุรกิจต้องลงเงินทุนจำนวนมากมาย

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ KPIsในการบริหารการผลิต ทั่วไป—๑ พ.ค. ๕๕

ความสำเร็จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ความสามารถในการผลิตที่ถูกต้องนั้น ควรเทียบกับข้อสมมุติฐานที่กำลังการผลิตสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาที่มีทั้งหมดของปี หลักสูตร

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ การเตรียมตัวของภาคอุตสาหกรรมภายใต้ ทั่วไป—๑ พ.ค. ๕๕

ภายใต้ AEC ในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ถูกกล่าวถึงด้วยความหวาดกลัว เสมือนต้องดิ้นรนเพื่อหาทางเอาชีวิตรอด เพียงแต่วันสิ้นสุดยังมาไม่ถึงเท่านั้น สำหรับชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ เราคอยวัน และเพียรเฝ้าจะแก้ปัญหาเมื่อปัญหามาถึง แต่คนที่เก่ง และฉลาด

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่อง การนำเกมสำหรับการฝึกอบรมและ พัฒนาบุคลากรอย่างมีเป้าหมาย ทั่วไป—๒๕ เม.ย. ๕๕

การนำเกมสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีเป้าหมายGames for Training and Staff Development อบรมวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องสัมมนา คีนคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 4 KEEN Conference ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค (ฝั่งโฮมโปรหรือ ตลาดเสรีมาร์เก็ต)

วาโซ่ เทรนนิ่ง Letter of Credit และ UCP600 สำหรับผู้ส่งออก และผู้นำเข้า ทั่วไป—๒๕ เม.ย. ๕๕

การค้าระหว่างประเทศที่ใช้ Letter of Credit เป็นเครื่องมือในการชำระเงินค่าสินค้าทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้าต้องมีความเข้าใจในเงื่อนไขของ Letter of Credit และ UCP 600 เพื่อไม่ให้คู่ค้ามาเอาเปรียบ เพราะมีค่าใช้จ่าย