ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๕:๕๓ น.

วันภาษาไทยแห่งชาติ ข่าวประชาสัมพันธ์ “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

รู้ทันสีสันภาษาสื่อ ทั่วไป—๒๐ ส.ค. ๖๓

งานเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ “รู้ทันสีสันภาษาสื่อ” วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

รู้รักษ์ภาษาไทย วิถีใหม่ วธ.รุกเปิดตัวเว็บไซต์ "วันภาษาไทย" เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ให้เข้าถึง "ภาษาไทย" ทั่วไป—๒๙ ก.ค. ๖๓

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2542 เห็นชอบให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ภาพข่าว: พี่ฉอด-พี่อ้อย รับรางวัลเกียรติยศผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ดีเด่นวันภาษาไทยแห่งชาติ บันเทิง—๒๙ ก.ค. ๖๓

ขอแสดงความยินดีกับ ดีเจพี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และ ดีเจพี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล จากรายการคลับฟรายเดย์ ทาง กรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม ที่เข้ารับรางวัลเกียรติยศผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ดีเด่น โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

วธ. จัดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๖๓” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้านภาษาและวรรณกรรม ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๓

วธ. จัดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๖๓” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้านภาษาและวรรณกรรม รัชกาลที่ ๙ เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้ตระหนักในการใช้ภาษาไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

รมว.วธ. มอบรางวัลงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓” ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๓

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ พร้อมมอบโล่เกียรติยศผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ดีเด่น มอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติแก่ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเวทีประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “New normal ทั่วไป—๒๓ ก.ค. ๖๓

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเวทีประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “New normal วิถีชีวิตใหม่ในบริบทสังคมไทย” วันที่ 29 กรกฎาคมนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

วธ. มอบรางวัลเกียรติยศผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ “หมอทวีศิลป์-คลับฟรายเดย์-เวทีเพลงเพราะ” ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๓

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยคณะอนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติเหมือนทุกปีที่ผ่านมา

นายกรัฐมนตรี-ครม. ชมกิจกรรมรณรงค์งานวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติปูชนีย ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๖๓

นายกรัฐมนตรี-ครม. ชมกิจกรรมรณรงค์งานวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคล–เยาวชน-ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น–เพชรในเพลง มอบเกียรติบัตรสถานทูตส่งเสริมการใช้ภาษาไทย-พิมพ์หนังสือหายาก-เปิดเว็บไซต์

TK Park ชวนมาส่องภาษาผ่านวรรณคดีไทยในมุมมองใหม่ ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๖๓

TK Park ขอเชิญชวนมาเฉลิมฉลองวันภาษาไทยแห่งชาติ และพิสูจน์ความสนุกของวรรณคดีไทย ด้วยการเปิดมุมมองที่แตกต่างของการอ่านวรรณคดีกับแขกรับเชิญคนเก่ง คุณวิว-ชนัญญา เตชจักรเสมา นักเขียนรุ่นใหม่เจ้าของผลงานวรรณคดีไทยไดเจสต์

สวธ.ประกาศคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๖๓

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาติ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมความเป็นไทย กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ทีเค พาร์ค ส่งนิทรรศการอ่านผ่านโลกดิจิทัลร่วมงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๒

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในงาน "วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562" จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอนิทรรศการการอ่านในโลกดิจิทัลที่รวบรวมหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์กว่า 20,000 รายการ

สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถ ทั่วไป—๒๒ ก.ค. ๖๒

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม

ปะแป้ง พลอยชมพู ส่งซิงเกิ้ล หอบฝันสู่เมืองใหญ่ ตัวแทนกำลังใจให้คนสู้ตามฝัน บันเทิง—๑๖ ส.ค. ๖๑

ปะแป้ง พลอยชมพู ศิลปินสาวน้อยเสียงมหัศจรรย์จาก จ.สุพรรณบุรี เจ้าของรางวัล รางวัลชนะเลิศประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง จากเพลง "ทองดำ" เพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 จากค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ด

สาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดงานวันสุนทรภู่ และ วันภาษาไทยแห่งชาติ ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๖๑

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดงานวันสุนทรภู่ และ วันภาษาไทยแห่งชาติ ณ บีทีดี ฮอลล์ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดงานวันภาษาไทย และกวีเอกของโลก โดย รศ.สุขุมาล เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม รับเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๖๑

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม รับมอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสได้รับรางวัล "ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น" โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่

อำนาจสองหน้า ภาษาสองบท เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๖๑

อำนาจสองหน้า ภาษาสองบท รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ แถลง ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วธ.เผยผลโพล ภาษาไทย ปชช.ร้อยละ 70ทราบ 29 ก.ค.ทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๖๑

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่ากระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนต่อ "วันภาษาไทยแห่งชาติ" จากกลุ่มตัวอย่าง 2,607 คนทั่วประเทศ

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ได้รับรางวัล ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๑

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงามจากการเปิดตัวหนังสือ "ฝากไว้ในแผ่นดิน" และ นิทรรศการ "ฝากไว้ในแผ่นดิน ฉลองครบรอบ 140 ปี บี.กริม" ไปไม่ทันไร ...ล่าสุด ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ หรือ นายหรัณ เลขนสมิทธิ์ ประธาน บี.กริม และ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(20 กรกฎาคม 2561) ปฏิทินข่าว—๒๐ ก.ค. ๖๑

กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 13.30 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าววันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(20 กรกฎาคม 2561) ปฏิทินข่าว—๑๙ ก.ค. ๖๑

กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 13.30 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าววันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าววันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ทั่วไป—๑๙ ก.ค. ๖๑

วันพรุ่งนี้ (20 ก.ค.61) เวลา 13.30 น. กระทรวงวัฒนธรรมขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวงานแถลงข่าววันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าว ทั้งนี้

ราชมงคลพระนคร จัดติวการเขียนสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๖๑

วันที่18 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ราชภัฏโคราชเชิดชูภาษาถิ่น อนุรักษ์ภาษาชาติ งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๖๐

หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน

ภาพข่าว: วันภาษาไทยแห่งชาติ ทั่วไป—๔ ส.ค. ๖๐

คุณเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และ รศ.สุขุมาล เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมงานโครงการ " สุนทรภู่ครูกวีศรีแผ่นดิน สืบสานศาสตร์และศิลป์ภาษาไทย" ณ

ดูโฮมมอบรางวัลสนับสนุนนักเรียนคนเก่งการประกวดฯ วันภาษาไทยแห่งชาติ ทั่วไป—๓ ส.ค. ๖๐

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ดูโฮม จำกัด นำโดยคุณธนภณ อุดมฉิมพลี ผู้จัดการสาขาพระราม 2 คุณอณุธิดา จำปามั่น ผู้จัดการฝ่ายบริการ คุณนันทวรรณ บุตรโคตร ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณโศรยา สมุทรศรี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมทีมงาน

กระแต อาร์สยาม ปลื้ม เข้ารับรางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ บันเทิง—๓ ส.ค. ๖๐

ขอแสดงความยินดีกับศิลปินลูกทุ่งคุณภาพ กระแต อาร์สยาม หรือ นางสาว นิภาพร บุญยะเลี้ยง สังกัด ค่ายอาร์สยาม ล่าสุดเข้ารับ รางวัลชนะเลิศ ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง จากเพลง รอพี่ที่บ้านนอก ในพิธีมอบรางวัล "เพชรในเพลง" ประจำปี 2560 หรือ

วธ. บูรณาการจัดงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ เผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม ร.9 ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๖๐

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวงาน "วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560" โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม นายวีระ กล่าวว่า

ภาพข่าว: พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๖๐

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ประจำปี พ.ศ.2560" พร้อมมอบเข็ม โล่เชิดชูเกียรติและรางวัลให้แก่ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย 2 รางวัล

วันภาษาไทย แห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๖๐

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถานทูตต่างๆ จัดทำ คลิปรณรงค์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนไทยได้ตระหนัก และมีส่วนร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์ และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

วธ.เผยผลโพล วันภาษาไทย ปชช.ร้อยละ 65 ทราบ 29 ก.ค.วันภาษาไทยแห่งชาติ ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๖๐

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่ากระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็น เยาวชนและประชาชน ในหัวข้อ "วันภาษาไทยแห่งชาติ" จากกลุ่มตัวอย่าง 3,306 คน ทั่วประเทศ