Wednesday July 30, 2014 07:56

วันต้อหินโลก Press Releases

โรงพยาบาลภาครัฐ ร่วมกับ ภาคเอกชน จัดมหกรรมตรวจสุขภาพ“วันต้อหินโลก” รณรงค์คนไทย รู้เท่าทัน ป้องกันภัยเงียบ! สุขภาพ—26 Mar 13

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลอุดรธานี และบริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด จัดมหกรรมตรวจสุขภาพ “วันต้อหินโลก” หนึ่งในโครงการรณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพดวงตาของตนเองและบุคคลรอบข้าง

ภาพข่าว: วันต้อหินโลก สุขภาพ—26 Mar 13

นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เครือข่ายบริการที่ 8 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมตรวจสุขภาพ “วันต้อหินโลก” หนึ่งในกิจกรรมสัปดาห์ต้อหินโลก โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลอุดรธานี และบริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย)

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ ตรวจคัดกรองต้อหินฟรี สุขภาพ—21 Feb 13

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมวันต้อหินโลก โดยจัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคต้อหิน และให้บริการตรวจคัดกรองโรคต้อหินแก่ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยตรวจคัดกรอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จำนวน 150 คน

รวมพลังระวังต้อหิน เนื่องในวันต้อหินโลก สุขภาพ—17 Feb 12

ชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงาน รณรงค์ให้ประชาชนดูแลดวงตา ห่างไกลต้อหิน เนื่องใน สัปดาห์ต้อหินโลก ประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 เวลา 06.00-11.30 น. ณ อาคารลุมพินีสถาน

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(5 มีนาคม 2554) ปฏิทินข่าว—05 Mar 11

กรุงเทพฯ--5 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554 06.00 น. - 11.00 น. ชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัด งาน “วันต้อหินโลก” ณ อาคารลุมพินีสถาน 08.30 น. - 12.00 น. โรงพยาบาลมนารมย์ จัดบรรยายเรื่อง

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(5 มีนาคม 2554) ปฏิทินข่าว—04 Mar 11

กรุงเทพฯ--4 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554 06.00 น. - 11.00 น. ชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัด งาน “วันต้อหินโลก” ณ อาคารลุมพินีสถาน 08.30 น. - 12.00 น. โรงพยาบาลมนารมย์ จัดบรรยายเรื่อง

ขอเชิญมาร่วมงานในวันต้อหินโลก สุขภาพ—14 Feb 11

ชมรมต้อหินแห่งประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงาน “วันต้อหินโลก” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554 เวลา 06.00-11.00 น. ณ อาคารลุมพินีสถาน สวนลุมพินี พบกับกิจกรรมการเดินรณรงค์“รวมพลังระวังต้อหิน”, ชมนิทรรศการต้อหิน, เสวนารู้ลึก

งานร่วมพลังวันต้อหินโลก เนื่องในวันต้อหินโลก สุขภาพ—11 Feb 11

ชมรมต้อหินแห่งประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงาน “วันต้อหินโลก” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554 เวลา 06.00-11.00 น. ณ อาคารลุมพินีสถาน สวนลุมพินี พบกับกิจกรรมการเดินรณรงค์“รวมพลังระวังต้อหิน”, ชมนิทรรศการต้อหิน, เสวนารู้ลึก

ชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดงาน “วันต้อหินโลก” สุขภาพ—11 Feb 11

ชมรมต้อหินแห่งประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงาน “วันต้อหินโลก” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554 เวลา 06.00-11.00 น. ณ อาคารลุมพินีสถาน สวนลุมพินี พบกับกิจกรรมการเดินรณรงค์“รวมพลังระวังต้อหิน”, ชมนิทรรศการต้อหิน, เสวนารู้ลึก

รพ. บำรุงราษฎร์ฯ จัดงาน "วันต้อหินโลก" บริการวัดความดันตาเพื่อหาภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต้อหิน ทั่วไป—05 Mar 08

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคต้อหิน รับบริการ “วัดความดันตาเพื่อหาภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต้อหิน” พร้อมรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรคต้อหินจากผู้เชี่ยวชาญ เนื่องในงาน “วันต

งานวันต้อหินโลก ครั้งที่ 1 (World Glaucoma Day 2008) ทั่วไป—15 Feb 08

ชมรมต้อหินในราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมที่ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของจักษุแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานในการรักษาโรคต้อหิน สำหรับประเทศไทยอย่างจริงจัง จัดงานวันต้อหินโลก ครั้งที่ 1 เป็นครั้งแรกของโลก พร้อมกันกับหลายประเทศสมาช