ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๔:๓๖ น.

วสันต์ เทียนหอม ข่าวประชาสัมพันธ์ “วสันต์ เทียนหอม”

ภาพข่าว: ก.ล.ต. จับมือ ตลท. และ สมาคม บจ. จัด Breakfast Talk หุ้น—๑๕ ต.ค. ๕๘

ก.ล.ต. นำโดย นายวสันต์ เทียนหอม รองเลขาธิการ ก.ล.ต. (ที่ 4 จากขวา) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนจัดงาน "Breakfast Talk" ในหัวข้อบทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนกับการเปิดเผยข้อมูล

ภาพข่าว: ก.ล.ต. ประกาศแผนขับเคลื่อนตลาดทุนไทยปี 2558 หุ้น—๓ ธ.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--3 ธ.ค.--สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. (ที่สองจากซ้าย) พร้อมรองเลขาธิการ 3 ท่าน นายชาลี จันทนยิ่งยง (ที่สามจากซ้าย) นายวสันต์เทียนหอม และนางทิพยสุดา ถาวรามร แถลงผลการดำเนินงานปี 2557 และโครงการสำคัญในปี2558 เน้นยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพิ่มประสิทธิภาพการป้องปรามและบังคับใช้กฎหมาย สร้างสินค้าและบริการทางการเงินให้หลากหลาย เปิดช่องทางให้กิจการทุกประเภท ตลอดจนสร้างผู้ลงทุนคุณภาพ เพื่อให้ตลาดทุนไทยน่าเชื่อถือ มั่นคง และเป็นทางเลือกสำคัญในการระดมทุนและการลงทุนในภูมิภาค ณ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับรางวัลดีเด่น รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 พลังงาน—๒๐ พ.ย. ๕๗

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย นางสาวศิริพร โกมลภิส ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายโครงการเพื่อสังคม (ขวา) เป็นผู้แทน ปตท.สผ. รับมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่น ประจำปี 2557 จากนายวสันต์ เทียนหอม รองเลขาธิการ

ภาพข่าว: ไทยออยล์รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2557 รางวัลดีเยี่ยม ทั่วไป—๑๗ พ.ย. ๕๗

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับกิจการองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2557 ”รางวัลดีเยี่ยม” จากคุณวสันต์ เทียนหอม (ที่ 2 จากซ้าย)

ภาพข่าว: บตท. ศึกษาดูงานการดำเนินธุรกรรมตลาดรองญี่ปุ่น หุ้น—๒๐ พ.ค. ๕๗

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ประธานกรรมการ นายวสันต์ เทียนหอม รองประธานกรรมการ นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหาร บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) และตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแล เดินทางเยี่ยมชมพร้อมศึกษาการดำเนินงานของ Japan

ภาพข่าว: บตท.รุกสานฝันสินเชื่อผู้สูงอายุ หุ้น—๑๙ พ.ค. ๕๗

นายวสันต์ เทียนหอม รองประธานกรรมการ นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.) และตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแล เข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาการดำเนินงานของ The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU)

ภาพข่าว: บตท. ดูงานตลาดรองญี่ปุ่น ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๗

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ประธานกรรมการ นายวสันต์ เทียนหอม รองประธานกรรมการ นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.) และตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาการดำเนินงานของ Japan

ภาพข่าว: บตท. จับมือตลาดรองญี่ปุ่น หุ้น—๑๘ ก.พ. ๕๗

นางบัณฑรโฉม แก้วสอาด ประธานกรรมการ และ นายวสันต์ เทียนหอม รองประธานกรรมการ บตท. นำคณะกรรมการและผู้บริหารร่วมงานแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือระหว่าง บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) และ Japan Housing Finance Agency (JHF) โดยมีนางพรนิภา หาชัยภูมิ

ภาพข่าว: ก.ล.ต. จับมือสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสมาคมบริษัทจัดการกองทุนร่วมกันพัฒนาหลักสูตรกรรมการ ทั่วไป—๘ พ.ย. ๕๖

นายวสันต์ เทียนหอม (กลาง) รองเลขาธิการ ก.ล.ต. พร้อมด้วยนายสมจินต์ ศรไพศาล (ขวา) นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และนายสิงหะ นิกรพันธ์ (ซ้าย) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถ่ายภาพร่วมกันในงานพิธีเปิดหลักสูตร “กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดบูธ บตท. ในงาน Money Expo 2013 ทั่วไป—๑๓ พ.ค. ๕๖

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดบูธบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)ในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 13 (Money Expo 2013) โดยมีนางสาวจุฬารัตน์สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นายวสันต์ เทียนหอมรองประธานกรรมการ นางพรนิภา

ภาพข่าว: บตท. ร่วมงานมันนี่เอ็กซ์โป 2013 หุ้น—๑๐ พ.ค. ๕๖

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดบูธบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) งานมหกรรมการเงินครั้งที่ 13 โดยมีนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(ขวาสุด) นายวสันต์ เทียนหอม รองประธานกรรมการบรรษัท

ภาพข่าว: ดอนเมืองโทลล์เวย์ สนับสนุนโครงการสมุดกรีนเวย์ ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๕๖

คุณนันทกา ยุกตะนันทน์ (คนที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) รับมอบหนังสือและกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว จากคุณวสันต์ เทียนหอม (คนที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส

ภาพข่าว: ดอนเมืองโทลล์เวย์ สนับสนุนโครงการสมุดกรีนเวย์ ทั่วไป—๓๐ ม.ค. ๕๖

คุณนันทกา ยุกตะนันทน์ (คนที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) รับมอบหนังสือและกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว จากคุณวสันต์ เทียนหอม (คนที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส

ภาพข่าว: ต้อนรับกรรมการ บตท.ใหม่ ทั่วไป—๖ พ.ย. ๕๕

นายวสันต์ เทียนหอม รองประธานกรรมการ นางพรนิภา หาชัยภูมิกรรมการและผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางธัญญนิตย์ นิยมการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการบรรษัทคนใหม่

ภาพข่าว: ต้อนรับกรรมการ บตท.ใหม่ ทั่วไป—๑ พ.ย. ๕๕

นายวสันต์ เทียนหอม รองประธานกรรมการ (ที่4จากขวา) นางพรนิภาหาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ (ที่3จากซ้าย) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) พร้อมคณะกรรมการบรรษัท มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่นางธัญญนิตย์ นิยมการ (กลาง)

ก.ล.ต. กล่าวโทษบริษัท จี ไอ เอส พี จำกัด กับพวก และ Navista Global Markets Ltd. หุ้น—๑๑ ก.ย. ๕๕

ก.ล.ต. กล่าวโทษบริษัท จี ไอ เอส พี จำกัด นายศุภวิทย์ สูติสงค์ และ Navista Global Markets Ltd.ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.)

ก.ล.ต. ลงโทษผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกรณีการสร้างราคาหุ้น TRAF หุ้น—๑๙ ม.ค. ๕๕

นายวสันต์ เทียนหอม รองเลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน 6 ราย เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีการสร้างราคาหุ้นของบริษัททราฟฟิก คอร์นเนอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“TRAF”)

ก.ล.ต. ลงโทษผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน 31 ราย ฐานไม่มีที่มาของคำสั่งจากลูกค้า หุ้น—๑๙ ม.ค. ๕๕

นายวสันต์ เทียนหอม รองเลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน13 ราย และตำหนิอีก 18 ราย เนื่องจากไม่บันทึกเทปการให้คำแนะนำ

ก.ล.ต. สั่งพักผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างราคา FOCUS และ IFEC โทษสูงสุด 2 หุ้น—๑๖ ม.ค. ๕๕

นายวสันต์ เทียนหอม รองเลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน3 ราย เนื่องจากมีส่วนสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับกรณีการสร้างราคาหุ้นของบริษัทโฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“FOCUS”)

ภาพข่าว: ต้อนรับกรรมการใหม่ บตท. ทั่วไป—๙ ม.ค. ๕๕

นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ ประธานกรรมการ บตท. (กลาง) นายวสันต์ เทียนหอม รองประธานกรรมการ ( ที่ห้าจากซ้าย) นำคณะกรรมการและผู้บริหารบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับในโอกาสที่นายวินัย วิทวัสการเวช นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ

ภาพข่าว: บตท.จัดอำลากรรมการ ทั่วไป—๖ ต.ค. ๕๔

นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ ประธานกรรมการ บตท.(นั่งที่ห้าจากขวา) นายวสันต์ เทียนหอม รองประธาน บตท. (นั่งที่สามจากขวา) ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ กรรมการและผู้จัดการ (นั่งที่สี่จากขวา) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)

ภาพข่าว: แสดงความยินดีกรรมการ บตท. หุ้น—๖ ต.ค. ๕๔

นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ ประธานกรรมการ บตท.(ที่ห้าจากขวา) นายวสันต์ เทียนหอม รองประธาน บตท. (ที่สี่จากขวา) ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ กรรมการและผู้จัดการ (ที่ห้าจากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ บตท.

แสดงความยินดีกรรมการ บตท. ทั่วไป—๓๐ ก.ย. ๕๔

นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ ประธานกรรมการ บตท.(ที่ห้าจากขวา) นายวสันต์ เทียนหอม รองประธาน บตท. (ที่สี่จากขวา) ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ กรรมการและผู้จัดการ (ที่ห้าจากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ บตท.

ภาพข่าว: บตท.จัดอำลากรรมการ ทั่วไป—๓๐ ก.ย. ๕๔

นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ ประธานกรรมการ นายวสันต์ เทียนหอม รองประธานกรรมการ นางดวงพร อาภาศิลป์ กรรมการและผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณนายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ กรรมการ บตท.

ภาพข่าว: บตท.จัดงานเกษียณกรรมการ ทั่วไป—๒ ก.ย. ๕๔

นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ ประธานกรรมการ บตท. (ที่ห้าจากขวา) นายวสันต์ เทียนหอม รองประธานกรรมการบตท. (กลาง) และ ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ กรรมการและผู้จัดการ (ที่สองจากขวา) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)

ก.ล.ต. จะนำคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์กรณี TPIPL มาพิจารณาร่วมกับพนักงานอัยการ หุ้น—๑๙ ส.ค. ๕๔

นายวสันต์ เทียนหอม รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ตามที่วันนี้ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ที่ให้ลงโทษนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ และนายเชียรช่วง กัลยาณมิตร โดยจำคุกคนละ 3 ปี ไม่รอการลงโทษ และปรับบริษัท

ภาพข่าว: ต้อนรับประธานใหม่ บตท. ทั่วไป—๓๐ มิ.ย. ๕๔

นายวสันต์ เทียนหอม รองประธานกรรมการ (ขวาสุด) นางชาลอต โทณวณิก ประธานกรรมการบริหาร (ที่ห้าจากซ้าย) ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ กรรมการและผู้จัดการ (ที่สี่จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนางสาวกรรณิการ์

ภาพข่าว: แสดงความยินดีประธานกรรมการ บตท.คนใหม่ ทั่วไป—๓๐ มิ.ย. ๕๔

นายวสันต์ เทียนหอม รองประธานกรรมการ นางชาลอต โทณวณิก ประธานกรรมการบริหาร นางดวงพร อาภาศิลป์ กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์& nbsp;

ภาพข่าว: บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยจัดงานเลี้ยงขอบคุณ ทั่วไป—๒๗ พ.ค. ๕๔

นายวสันต์ เทียนหอม รองประธานกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.) นางชาลอต โทณวณิก ประธานกรรมการบริหาร นางดวงพร อาภาศิลป์กรรมการและผู้จัดการพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยร่วมจัดงานเลี้ยงขอบคุณ

ภาพข่าว: งานเลี้ยงขอบคุณประธาน บตท. ทั่วไป—๒๖ พ.ค. ๕๔

นายวสันต์ เทียนหอม รองประธานกรรมการบตท. (กลาง) นางชาลอต โทณวณิก ประธานกรรมการบริหาร (ที่สี่จากซ้าย) ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ กรรมการและผู้จัดการ (ที่สามจากขวา) นำคณะกรรมการและผู้บริหารบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)