ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๖:๒๐ น.

ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ข่าวประชาสัมพันธ์ “ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)”

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด และ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด หุ้น—๑๗ ส.ค. ๖๓

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ICBCT และบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด หรือ ICBCTLที่ 'AAA(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) ที่ หุ้น—๑๕ ก.ค. ๖๓

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ระดับ 'AAA (tha)’ แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันที่จะเสนอขายของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิต 'AAA (tha)’/

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) ที่ หุ้น—๒๖ มี.ค. ๖๓

(ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ICBCT (อันดับเครดิตภายในประเทศที่ 'AAA(tha)’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ICBCTL มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ICBCT ในธุรกิจเช่าซื้อ เช่าการเงิน

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) ที่ หุ้น—๑๓ พ.ย. ๖๒

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ระดับ 'AAA (tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่จะเสนอขายของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิต 'AAA (tha)'/

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด และ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) หุ้น—๓ ก.ย. ๖๒

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ICBCT และบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด หรือ ICBCTLที่ 'AAA(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 8,000 ล้านบาท มียอดจองซื้อเกินกว่า 3 หุ้น—๒๔ พ.ค. ๖๒

นางสาวยวี่ถี จ้าว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวครั้งแรกของบริษัทในปีนี้ มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ (Medium-Term Note Program)

มูลค่าการเสนอขายเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ ICBCTLไม่ส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิต หุ้น—๒๑ พ.ค. ๖๒

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Ratings) ที่ 'AAA(tha)' ของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AAA (tha)'/

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) ที่ หุ้น—๒๒ มี.ค. ๖๒

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ระดับ 'AAA (tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันที่จะเสนอขายของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิต 'AAA (tha)'/

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย)ที่ หุ้น—๒๔ ก.ย. ๖๑

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ระดับ 'AAA (tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิต 'AAA (tha)'/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha))

ฟิทช์ยืนยันอันดับเครดิต #AAA(tha)/F1+(tha) ของโครงการหุ้นกู้ MTN ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) หุ้น—๒๐ เม.ย. ๖๑

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยืนยันอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Ratings) ที่ 'AAA(tha)' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1+(tha)' ของโครงการหุ้นกู้ Medium-Term Note (MTN) ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตโครงการหุ้นกู้ MTN ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) ที่ AAA(tha)/F1+(tha) หุ้น—๑๘ เม.ย. ๖๑

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA (tha)' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1+(tha)' แก่โครงการหุ้นกู้Medium-Term Note (MTN) ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิต 'AAA

ฟิทช์ยืนยันอันดับเครดิต #AAA(tha) ของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ ICBCTL หุ้น—๒๒ พ.ค. ๖๐

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยืนยันอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Ratings) ที่ 'AAA(tha)' ของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AAA (tha)'/

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและโครงการหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี หุ้น—๒๘ มี.ค. ๖๐

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA(tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิต 'AAA(tha)'/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha))

ฟิทช์ยืนยันอันดับเครดิต #AAA(tha) ของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ ICBCTL หุ้น—๓๑ มี.ค. ๕๙

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยืนยันอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Ratings) ที่ 'AAA(tha)' ของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิต 'AAA (tha)'/

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และโครงการหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท หุ้น—๒๓ มี.ค. ๕๙

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ระดับ 'AAA (tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิต 'AAA (tha)'/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha))

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตโครงการหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) ที่ หุ้น—๑๙ มี.ค. ๕๘

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’ แก่โครงการหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิต AAA (tha)/

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) ที่ หุ้น—๒๒ ต.ค. ๕๗

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Ratings) ที่ ‘AAA(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ แก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL อายุ 3 ปี

ฟิทช์ยืนยันอันดับเครดิต AAA(tha)(EXP) ที่คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ ICBCTL หุ้น—๒๖ ก.ย. ๕๗

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยืนยันอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) ระยะยาว ‘AAA(tha)(EXP)’ ที่คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันที่จะออกโดยบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL

ฟิทช์คาดว่าจะให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) ที่ หุ้น—๑๕ ก.ย. ๕๗

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด คาดว่าจะให้อันดับเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) ระยะยาวที่ระดับ ‘AAA(tha)(EXP)’ แก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน จำนวนไม่เกิน 2.5 พันล้านบาท ที่จะออกโดย บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) ที่ หุ้น—๒๘ พ.ค. ๕๗

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) ระยะยาวที่ ‘AAA(tha)’ แก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันจำนวน 3 ชุด ซึ่งประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี จำนวน 1.937 พันล้านบาท หุ้นกู้อายุ 4 ปี จำนวน 1.790

ฟิทช์คาดว่าจะให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) ที่ หุ้น—๓๐ เม.ย. ๕๗

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด คาดว่าจะให้อันดับเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) ระยะยาวที่ระดับ ‘AAA(tha)(EXP)’ แก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน จำนวนไม่เกิน 6 พันล้านบาท ที่จะออกโดยบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) ที่ F1+(tha) หุ้น—๙ เม.ย. ๕๗

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’ แก่โครงการหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จำนวนไม่เกิน 2หมื่นล้านบาท ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL

ภาพข่าว: ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี หุ้น—๑๘ มิ.ย. ๕๖

นายองอาจ วรฉัตรธาร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้รับมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีจากนายสุพชัย เปียแก้ว (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) สนับสนุนไทย แอร์เอเชีย ขยายฝูงบิน เล็งเห็นศักยภาพธุรกิจการบินแข็งแกร่ง หุ้น—๓๐ พ.ค. ๕๖

'ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)' อนุมัติสินเชื่อให้ 'ไทย แอร์เอเชีย' หรือ TAA วงเงิน 2,100 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องบินประจำฝูงบินไทย แอร์เอเชีย เตรียมพร้อมรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจสายการบินราคาประหยัด นายองอาจ วรฉัตรธาร กรรมการผู้จัดการ

ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้มูลค่ารวม 6,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ หุ้น—๔ เม.ย. ๕๖

“ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)” ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี และ 4 ปี มูลค่ารวม 6.5 พันล้านบาท โดยมีผู้ลงทุนสถาบัน และสหกรณ์ ให้ความสนใจอย่างคับคั่ง

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ฉลองขายหุ้นกู้ ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) หุ้น—๓๐ ต.ค. ๕๕

นายเย่ หู ประธานกรรมการ (กลาง) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) นายองอาจ วรฉัตรธาร กรรมการผู้จัดการ (ขวาสุด) บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการ (ซ้ายสุด) บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด นายบัณฑูร ล่ำซำ

ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้มูลค่ารวม 5,600 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ หุ้น—๒๕ ต.ค. ๕๕

“ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)” ออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี และ 3 ปี มูลค่ารวม 5.6 พันล้านบาท นักลงทุนสถาบัน สหกรณ์ และนักลงทุนรายใหญ่ ให้ความสนใจอย่างคับคั่ง แสดงถึงความเชื่อมั่นในบริษัทและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ฟิทช์ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด ที่ ‘AAA หุ้น—๑๕ ต.ค. ๕๕

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและระยะสั้นที่ ‘AAA (tha)’ และ ‘F1+(tha)’ ตามลำดับ แก่บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ ICBCTL ที่ ‘AAA(tha)’ หุ้น—๒๘ ก.ย. ๕๕

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) ระยะยาวที่ระดับ ‘AAA(tha)’ แก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ฟิทช์ยืนยันอันดับเครดิต ‘AAA(tha)(EXP)’ ที่คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ หุ้น—๑๔ ก.ย. ๕๕

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยืนยันอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) ระยะยาว ‘AAA(tha)(EXP)’ ที่คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันที่จะออกโดยบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL