Wednesday July 23, 2014 16:26

รูปผัก Press Releases

มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ วันที่ 22 -24 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สินค้า—14 Jun 12

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์” พบกับมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ จากกลุ่มเกษตรในเขตภาคตะวันออก และ ภาคกลาง 25 จังหวัด ประกอบด้วย อาหารแปรรูป ผักสด ผลไม้สด จำนวนกว่า 50 บูธ

ภาพข่าว: กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย.ตรวจเยี่ยมสาขาและลูกค้าเชียงใหม่ ทั่วไป—02 Dec 10

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ตรวจเยี่ยมสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งเยี่ยมลูกค้าบริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปผัก/ผลไม้บรรจุกระป๋องส่งออก และศูนย์วัฒนธรรมกาดสล่า

iTAP จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กลไกการเปลี่ยนแปลงสีในผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ทั่วไป—02 Jan 08

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ ขอเชิญผู้ประกอบการแปรรูปผัก