ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๑๖ น.

รูปผัก ข่าวประชาสัมพันธ์ “รูปผัก”

มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ วันที่ 22 -24 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สินค้า—๑๔ มิ.ย. ๕๕

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์” พบกับมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ จากกลุ่มเกษตรในเขตภาคตะวันออก และ ภาคกลาง 25 จังหวัด ประกอบด้วย อาหารแปรรูป ผักสด ผลไม้สด จำนวนกว่า 50 บูธ

ภาพข่าว: กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย.ตรวจเยี่ยมสาขาและลูกค้าเชียงใหม่ ทั่วไป—๒ ธ.ค. ๕๓

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ตรวจเยี่ยมสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งเยี่ยมลูกค้าบริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปผัก/ผลไม้บรรจุกระป๋องส่งออก และศูนย์วัฒนธรรมกาดสล่า

iTAP จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กลไกการเปลี่ยนแปลงสีในผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ทั่วไป—๒ ม.ค. ๕๑

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ ขอเชิญผู้ประกอบการแปรรูปผัก