Sunday April 20, 2014 04:08

ราชภัฎธนบุรี Press Releases

มรธ.จัดประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ทั่วไป—28 Nov 13

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาโดยใช้สื่อหลายช่องทางและงานนิทรรศการหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม เปิดให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีพร้อมญาติเข้าเที่ยว ฟรี ไลฟ์สไตล์—24 Jul 13

สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ ที่มีสวนน้ำทะเลเทียมใหญ่ที่สุดในโลก รับรองโดยกินเนส เวิลด์ เรคคอร์ดส ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 5/2556

ภาพข่าว: ราชภัฏธนบุรี.. จิตอาสา-จิตราชภัฏ ร่วมกับสิงห์ อาสาพัฒนาชุมชน ทั่วไป—19 Oct 12

ผศ.ลักขณา บรรพกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะนักศึกษากว่า 30 ชีวิต ร่วมกิจกรรมในโครงการ “สิงห์-ราชภัฎธนบุรี อาสาพัฒนาชุมชน” ด้วยการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับชาวบ้านที่ ต.หนองแรด อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีเชิญชวนเข้าร่วมงาน Open House เปิดบ้านวิทยาการจัดการ ทั่วไป—19 Jul 12

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เชิญชวนเข้าร่วมงาน Open House เปิดบ้านวิทยาการจัดการ 2012 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 9:00 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ภายในงานพบกับ

ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดอบรมเชิงปฏิบิติการ “การพัฒนาตนสู่การมีงานทำและความสำเร็จในชีวิต&rd ทั่วไป—10 Jul 12

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ (มรธ.สป.) จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาตนสู่การมีงานทำ และความสำเร็จในชีวิต” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

โครงการห้องสมุดมีชีวิต..ราชภัฏธนบุรี จัดอบรมฟรีหลายรายการ ทั่วไป—20 Jun 12

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี (มรธ.) กำหนดจัดโครงการห้องสมุดมีชีวิต ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2555 โดยมีการจัดอบรมฟรีหลายรายการ อาทิ อบรมการถ่ายภาพบุคคลให้น่าสนใจ อบรมการออกแบบวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ต้อนรับและประชุมหารือทางวิชาการกับคณะผู้บริหารจากต้าหลี่ ทั่วไป—07 Dec 11

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 ผศ.ลักขณา บรรพกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี (มรธ.) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof. Yang Rongxin อธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยต้าลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมคณะผู้บริหารที่เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมประชุมหารือทางวิชาการ

“ศิษย์เก่าราชภัฏธนบุรี” เชิญแข่งขันแรลลี่การกุศล ทั่วไป—18 Feb 09

มาตามคำขอ สำหรับกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ของ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญชวนผู้ชื่นชอบการแข่งขันแรลลี่การกุศล “ราชภัฎธนบุรี แรลลี่สัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2552 เส้นทางกรุงเทพ-แก่งกระจาน คันทรี คลับ แอนด์ รีสอร์ท