ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๒:๒๕ น.

ราคากลางงานก่อสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ราคากลางงานก่อสร้าง”

คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในงานก่อสร้าง ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๙

คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เห็นชอบการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในงานก่อสร้างทาง รวมถึงรับทราบการพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การคำนวณราคากลางของหน่วยงานภาครัฐ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ครั้งที่ ทั่วไป—๖ มิ.ย. ๕๔

นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ครั้งที่ 2/2554 โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์ และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง

ภาพข่าว: รมช.คลังเปิดการอบรม หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๐

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึก อบรม "หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง" โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550