ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๐:๕๔ น.

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ “รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย”

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ ชุมชนงิ้วค่อม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๘

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดนิทรรศการ ณ ชุมชนงิ้วค่อม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการฯ

ภาพข่าว: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทยเยี่ยมชมโครงการฯ ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๘

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทยเข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ โดยมีตัวแทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๘

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 นางณฐมณ บุนนาค ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ และนายสมคิด ลีลิตธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเทศโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2558

ภาพข่าว: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ มอบจักรยานแก่เทศบาลนครนนทบุรีเพื่อจัดกิจกรรมงาน ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๘

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 นางณฐมณ บุนนาค ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มอบจักรยานแก่นายสมนึก เดชาธนกุล นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนนทบุรีเพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2558 ณ เทศบาลนครนนทบุรี

ภาพข่าว: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ มอบจักรยานแก่ ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๘

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 นางณฐมณ บุนนาค ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มอบจักรยานแก่ ดร.บัวทิพย์ สุขจั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนาเพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2558 ณ

ภาพข่าว: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารการรถไฟจากประเทศเมียนมาร์ ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๕๗

เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับคณะคณะผู้บริหารการรถไฟจากประเทศเมียนมาร์เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ โดยมีตัวแทนบริษัทที่ปรึกษา PCPL

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือนพฤศจิกายน ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๕๗

1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 37.82 ล้านบาท รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟสายสีแดง จำนวน 13.10 ล้านบาท

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้ต้อนรับคณะสื่อมวลชนของ ทั่วไป—๒๘ พ.ย. ๕๗

เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับคณะสื่อมวลชนของ JICA เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ โดยมี นายภัคพงศ์ ศิริกันทรมาศ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้ต้อนรับสมาชิกชมรมคนรักรถไฟฟ้าเยี่ยมชมโครงการฯ ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๕๗

เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา PCPL และผู้รับจ้างPARJV ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับสมาชิกชมรมคนรักรถไฟฟ้า เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้ต้อนรับคณะวิศวกรจาก PT MRT Jakarta ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๕๗

เมื่อวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับคณะวิศวกรจาก PT Mass Rapid Transit Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ โดยมี นาย Nobuyuki

ภาพข่าว: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อร่วมออกร้านกาชาดจังหวัดน ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๕๗

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นางณฐมณ บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และนายโสฬส เตมียบุตร ผู้จัดการโครงการของบริษัทที่ปรึกษา PCPL มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ รร.นครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๕๗

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการฯ

รมต.คมนาคม ตรวจเยี่ยมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ณ สถานีเตาปูน เขตบางซื่อ ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๕๗

วันอาทิตย์ที่ 21 กันายน 2557 รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตรวจเยี่ยมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ณ สถานีเตาปูน ถนนประชาราษฎร์สาย 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ รร.วัดคลองขวาง อ.ไทรน้อย ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๕๗

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนวัดคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการฯ แจกแผ่นพับ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้ต้อนรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๕๗

เมื่อวันที่ 2, 5 และ 9 กันยายน 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ รร.ประสานสามัคคีวิทยา อ.บางบัวทอง ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๕๗

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการฯ

ภาพข่าว: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ รร.ไมรตรีอุทิศ อ.บางบัวทอง ทั่วไป—๒ ก.ย. ๕๗

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนไมตรีอุทิศ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการฯ แจกแผ่นพับ

ภาพข่าว: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ รร.วัดแคนอก อ.เมือง ทั่วไป—๒ ก.ย. ๕๗

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนวัดแคนอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการฯ แจกแผ่นพับ

ภาพข่าว: ประธานกรรมการ รฟม. ตรวจเยี่ยมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ณ สถานีเตาปูน ทั่วไป—๒ ก.ย. ๕๗

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตรวจเยี่ยมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ณ สถานีเตาปูน ถนนประชาราษฎร์สาย 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พลเอก ดร.ยอดยุทธ บุญญาธิการ

ภาพข่าว: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ รร.วัดลาดปลาดุก อ.บางบัวทอง ทั่วไป—๒ ก.ย. ๕๗

เมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการฯ แจกแผ่นพับ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๕๗

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการฯ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนวัดบางรักน้อย อ.เมือง ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๕๗

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนวัดบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการฯ พร้อมแจกแผ่นพับ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนศิริมงคลศึกษา อ.บางบัวทอง ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๕๗

เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนศิริมงคลศึกษา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการฯ พร้อมแจกแผ่นพับ

ภาพข่าว: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมนำเด็กบ้านนนทภูมิร่วมแห่เที ทั่วไป—๑๖ ก.ค. ๕๗

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นายชัยสิทธิ์ คุรุรัตน์ รองผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมเพื่อสังคมของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ร่วมกับนายกเทศมนตรีสมนึก ธนเดชากุล

ภาพข่าว: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้ต้อนรับคณะวิศวกรจากประเทศบังคลาเทศเยี่ยมชมโค ทั่วไป—๑๖ ก.ค. ๕๗

เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฏาคม 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับคณะวิศวกรจาก Dhaka Mass Transit Company (DMTC) ประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ โดยมี นายวินัย

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ รร.นนทบุรีวิทยาลัย อ.ปากเกร็ด ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๕๗

เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการฯ แจกแผ่นพับ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ รร.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ อ.บางใหญ่ ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๕๗

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการฯ แจกแผ่นพับ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ รร.วัดมะเดื่อ อ.บางบัวทอง ทั่วไป—๒๐ มิ.ย. ๕๗

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนวัดมะเดื่อ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการฯ แจกแผ่นพับ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ ชุมชนตลาดกลางบางใหญ่ อ.บางใหญ่ ทั่วไป—๑๙ มิ.ย. ๕๗

เมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดนิทรรศการ ณ ชุมชนตลาดกลางบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการฯ แจกแผ่นพับ

ภาพข่าว: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้ต้อนรับคณะตัวแทนของชมรมคนรักรถไฟฟ้าเยี่ยมชมโ ทั่วไป—๑๗ มิ.ย. ๕๗

เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับคณะตัวแทนของชมรมคนรักรถไฟฟ้า เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ โดยมี นายวินัย จินตนาวรรณ