ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๒:๑๕ น.

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ “รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย”

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๕๗

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการฯ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนวัดบางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๕๗

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนวัดบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการฯ พร้อมแจกแผ่นพับ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนศิริมงคลศึกษา อ.บางบัวทอง ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๕๗

เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนศิริมงคลศึกษา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการฯ พร้อมแจกแผ่นพับ

ภาพข่าว: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมนำเด็กบ้านนนทภูมิร่วมแห่เที ทั่วไป—๑๖ ก.ค. ๕๗

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นายชัยสิทธิ์ คุรุรัตน์ รองผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมเพื่อสังคมของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ร่วมกับนายกเทศมนตรีสมนึก ธนเดชากุล

ภาพข่าว: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้ต้อนรับคณะวิศวกรจากประเทศบังคลาเทศเยี่ยมชมโค ทั่วไป—๑๖ ก.ค. ๕๗

เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฏาคม 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับคณะวิศวกรจาก Dhaka Mass Transit Company (DMTC) ประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ โดยมี นายวินัย

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ รร.นนทบุรีวิทยาลัย อ.ปากเกร็ด ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๕๗

เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการฯ แจกแผ่นพับ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ รร.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ อ.บางใหญ่ ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๕๗

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการฯ แจกแผ่นพับ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ รร.วัดมะเดื่อ อ.บางบัวทอง ทั่วไป—๒๐ มิ.ย. ๕๗

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนวัดมะเดื่อ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการฯ แจกแผ่นพับ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ ชุมชนตลาดกลางบางใหญ่ อ.บางใหญ่ ทั่วไป—๑๙ มิ.ย. ๕๗

เมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดนิทรรศการ ณ ชุมชนตลาดกลางบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการฯ แจกแผ่นพับ

ภาพข่าว: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้ต้อนรับคณะตัวแทนของชมรมคนรักรถไฟฟ้าเยี่ยมชมโ ทั่วไป—๑๗ มิ.ย. ๕๗

เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับคณะตัวแทนของชมรมคนรักรถไฟฟ้า เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ โดยมี นายวินัย จินตนาวรรณ

ภาพข่าว: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาจากประเทศเยอรมนี ทั่วไป—๒๖ พ.ค. ๕๗

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาการก่อสร้าง จากประเทศเยอรมนี จำนวน 30 คน เยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ โดยมี นายปีเตอร์

ภาพข่าว: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต ทั่วไป—๙ พ.ค. ๕๗

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 46 คน เยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ

ภาพข่าว: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท ทั่วไป—๒๔ เม.ย. ๕๗

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด จำนวน 40 คน เยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จัดกิจกรรม CSR มอบลานเอนกประสงค์แก่ โรงเรียนวัดฝาง ทั่วไป—๒๔ มี.ค. ๕๗

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 นางสาวรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรม CSR ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ เพื่อมอบลานกิจกรรมเอนกประสงค์ เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

ภาพข่าว: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จัดกิจกรรม CSR ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการ ทั่วไป—๑๘ มี.ค. ๕๗

เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรม CSR ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการ บ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี โดยมีบริษัทที่ปรึกษา PCPL และผู้รับจ้าง

คณะจากนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 (วัดแพรกเหนือ) ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๕๗

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557 คณะจากนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 (วัดแพรกเหนือ) จังหวัดนนทบุรี ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษา PCPL

คณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา จังหวัดนนทบุรี ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๕๗

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557 คณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา จังหวัดนนทบุรี ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษา PCPL

คณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนศรีบุญยานนท์ ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๕๗

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557 คณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนศรีบุญยานนท์ จังหวัดนนทบุรี ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษา PCPL

11 ม.ค. 57 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ณ ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๕๗

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ภายในงานมีกิจกรรมถามตอบ

11 ม.ค. 57 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๕๗

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี ณ เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี

11 ม.ค. 57 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ณ ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๕๗

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ณ หมู่บ้านนารีนคร อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ภายในงานมีกิจกรรมถามตอบ

10 ม.ค. 57 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จัดกิจกรรม CSR มอบลานเอนกประสงค์แก่ ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๕๗

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 นางสาวรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรม CSR ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ เพื่อมอบลานกิจกรรมเอนกประสงค์ เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

ภาพข่าว: 7 พ.ย. 56 คณะจากเทศบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายส ทั่วไป—๒๕ พ.ย. ๕๖

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คณะจากเทศบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษา PCPL และผู้แทนของบริษัทซิโน-ไทย

ภาพข่าว: 12 พ.ย. 56 นักศึกษาและอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเยี่ยมชม ทั่วไป—๒๕ พ.ย. ๕๖

เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 นักศึกษาและอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษา PCPL

ภาพข่าว: 19 พ.ย. 56 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ บางซื่อ ร่วมสนับสนุน งานกาชาด ทั่วไป—๒๕ พ.ย. ๕๖

ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 นางกนกกาญจน์ เกศะรักษ์ ผู้แทนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา PCPL และผู้แทนจากกิจการร่วมค้า ซีเคทีซี มอบของที่ระลึกจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ

ภาพข่าว: นักศึกษาจาก Universiti Teknologi MARA (UITM) ของประเทศมาเลเซีย ได้เข้าเยี่ยมชม ทั่วไป—๓๑ ต.ค. ๕๖

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 คณะนักศึกษาและอาจารย์จาก Universiti Teknologi MARA (UITM) ประเทศมาเลเซีย ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษา

ภาพข่าว: โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ) ร่วมแสดงความยินดี คมชัดลึก ครบรอบ 12 ทั่วไป—๒๑ ต.ค. ๕๖

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 บริษัทที่ปรึกษา GBSC เป็นตัวแทน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ) รวมทั้งตัวแทนจากบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาการก่อสร้างมอบดอกไม้

ภาพข่าว: 30 ส.ค. 56 พนักงานใหม่ รฟม. ได้เยี่ยมชม และศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๕๖

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 คณะพนังงานใหม่ รฟม. จำนวน 70 คน ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษา PCPL และผู้แทนของกิจการร่วมค้าซีเคทีซี

ภาพข่าว: 29 ส.ค. 56 พนักงานใหม่ รฟม. ได้เข้าเยี่ยม และศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๕๖

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 คณะพนักงานใหม่ รฟม. จำนวน 70 คน ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษา PCPL และผู้แทนของบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง

ภาพข่าว: 31 ส.ค. 56 นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๕๖

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษา PCPL