Saturday April 19, 2014 18:57

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย Press Releases

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จัดกิจกรรม CSR มอบลานเอนกประสงค์แก่ โรงเรียนวัดฝาง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทั่วไป—24 Mar 14

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 นางสาวรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรม CSR ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ เพื่อมอบลานกิจกรรมเอนกประสงค์ เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

ภาพข่าว: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จัดกิจกรรม CSR ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการ บ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ทั่วไป—18 Mar 14

เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรม CSR ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการ บ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี โดยมีบริษัทที่ปรึกษา PCPL และผู้รับจ้าง

คณะจากนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 (วัดแพรกเหนือ) ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ทั่วไป—20 Feb 14

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557 คณะจากนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 (วัดแพรกเหนือ) จังหวัดนนทบุรี ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษา PCPL

คณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา จังหวัดนนทบุรี ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ทั่วไป—20 Feb 14

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557 คณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา จังหวัดนนทบุรี ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษา PCPL

คณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนศรีบุญยานนท์ ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ทั่วไป—20 Feb 14

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557 คณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนศรีบุญยานนท์ จังหวัดนนทบุรี ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษา PCPL

11 ม.ค. 57 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ณ ทั่วไป—20 Feb 14

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ภายในงานมีกิจกรรมถามตอบ

11 ม.ค. 57 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ทั่วไป—28 Jan 14

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี ณ เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี

11 ม.ค. 57 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ณ ทั่วไป—28 Jan 14

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ณ หมู่บ้านนารีนคร อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ภายในงานมีกิจกรรมถามตอบ

10 ม.ค. 57 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จัดกิจกรรม CSR มอบลานเอนกประสงค์แก่ ทั่วไป—28 Jan 14

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 นางสาวรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรม CSR ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ เพื่อมอบลานกิจกรรมเอนกประสงค์ เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

ภาพข่าว: 7 พ.ย. 56 คณะจากเทศบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายส ทั่วไป—25 Nov 13

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คณะจากเทศบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษา PCPL และผู้แทนของบริษัทซิโน-ไทย

ภาพข่าว: 12 พ.ย. 56 นักศึกษาและอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเยี่ยมชม ทั่วไป—25 Nov 13

เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 นักศึกษาและอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษา PCPL

ภาพข่าว: 19 พ.ย. 56 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ บางซื่อ ร่วมสนับสนุน งานกาชาด ทั่วไป—25 Nov 13

ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 นางกนกกาญจน์ เกศะรักษ์ ผู้แทนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา PCPL และผู้แทนจากกิจการร่วมค้า ซีเคทีซี มอบของที่ระลึกจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ

ภาพข่าว: นักศึกษาจาก Universiti Teknologi MARA (UITM) ของประเทศมาเลเซีย ได้เข้าเยี่ยมชม ทั่วไป—31 Oct 13

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 คณะนักศึกษาและอาจารย์จาก Universiti Teknologi MARA (UITM) ประเทศมาเลเซีย ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษา

ภาพข่าว: โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ) ร่วมแสดงความยินดี คมชัดลึก ครบรอบ 12 ทั่วไป—21 Oct 13

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 บริษัทที่ปรึกษา GBSC เป็นตัวแทน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ) รวมทั้งตัวแทนจากบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาการก่อสร้างมอบดอกไม้

ภาพข่าว: 30 ส.ค. 56 พนักงานใหม่ รฟม. ได้เยี่ยมชม และศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ ทั่วไป—25 Sep 13

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 คณะพนังงานใหม่ รฟม. จำนวน 70 คน ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษา PCPL และผู้แทนของกิจการร่วมค้าซีเคทีซี

ภาพข่าว: 29 ส.ค. 56 พนักงานใหม่ รฟม. ได้เข้าเยี่ยม และศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ทั่วไป—25 Sep 13

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 คณะพนักงานใหม่ รฟม. จำนวน 70 คน ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษา PCPL และผู้แทนของบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง

ภาพข่าว: 31 ส.ค. 56 นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั่วไป—25 Sep 13

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษา PCPL

11 ส.ค. 56 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมโครงการคืนต้นไม้ใหญ่ให้นนทบุรี ทั่วไป—26 Aug 13

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เข้าร่วมโครงการคืนต้นไม้ใหญ่ให้นนทบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ภาพข่าว: 26 ก.ค. 56 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั่วไป—31 Jul 13

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2556 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษา PCPL ผู้แทนของกิจการร่วมค้าซีเคทีซี

ภาพข่าว: 25 ก.ค. 56 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัด ทั่วไป—31 Jul 13

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดนิทรรศการ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนนทบุรี ณ วัดปรางค์หลวง ตำบลบางม่วง

ภาพข่าว: 27 มิ.ย. 56 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั่วไป—31 Jul 13

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน และวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2556 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษา PCPL

ภาพข่าว: 3 ก.ค. 56 คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ ทั่วไป—31 Jul 13

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นายรณชิต แย้มสอาด รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา PCPL พร้อมผู้แทนจากผู้รับจ้าง CKTC และ PAR'JV ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ

MRT ประกาศขยายเวลาการจำหน่ายบัตรโดยสารชนิดบัตรจำกัดวัน ทั่วไป—04 Jul 13

รายงานข่าวจาก บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BMCL ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT แจ้งว่าได้ขยายเวลาการจำหน่ายบัตรโดยสารชนิดบัตรจำกัดวัน ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ บัตร 1วัน บัตร 3 วันและบัตร 30 วัน ตามประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 20มิถุนายน

23 พ.ค. 56 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ สำนักเขตบางซื่อ ทั่วไป—20 Jun 13

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ณ สำนักเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าของโครงการฯ

29 พ.ค. 56 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ กรมควบคุมโรค ทั่วไป—20 Jun 13

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

10 มิ.ย. 56 ประธานอนุกรรมการบริหารโครงการก่อสร้าง รฟม. ประชุมและตรวจงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่ ทั่วไป—20 Jun 13

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 นายมณฑล สุดประเสริฐ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ณ อาคารสำนักงานสนามของ รฟม. ถนนรัตนาธิเบศร์

13 พ.ค. 56 บริษัทที่ปรึกษา BMTP โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ ทั่วไป—12 Jun 13

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 บริษัทที่ปรึกษา BMTP โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฏร์บูรณะ ได้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายโสฬส เตมียบุตร

ภาพข่าว: รฟม. ลงนามสัญญาก่อสร้างงานระบบราง (สัญญาที่ 2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ทั่วไป—17 Apr 13

นางสาวรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล ประธานคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างงานระบบราง (สัญญาที่ 2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ โดยมีนายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ผู้ว่าการ รฟม.

27 มี.ค. 56 คณะจากศูนย์ปฎิบัติการสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ทั่วไป—12 Apr 13

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556 คณะจากศูนย์ปฎิบัติการสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 6 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย กัมพูชา จีน ลาว พม่า และเวียดนาม ได้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

6 เม.ย. 56 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ เข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ณ ทั่วไป—12 Apr 13

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา PCPL และผู้แทนจากบริษัท PAR’JV ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล และพิธีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ