ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๒:๑๙ น.

ยุทธศาสตร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “ยุทธศาสตร์”

เอสซีจี ชู SCG Circular way ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมต่อยอดนวัตกรรม Green Meeting ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ผลักดันอาเซียนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ปฏิทินข่าว—๑๔ มี.ค. ๖๒

จากความต้องการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้หลายภาคส่วนหันมาให้ความสนใจกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี มุ่งการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทีโอที ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังรัฐวิสาหกิจไทย ในงานสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3 ทั่วไป—๑๓ มี.ค. ๖๒

ที่ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ให้การต้อนรับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังรัฐวิสาหกิจไทยงานสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

ภาพข่าว: เกษตร MOU ปตท. ทั่วไป—๑๑ มี.ค. ๖๒

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมลงนาม MOU ในโครงการ NGV Marketplace ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดเกษตรดิจิทัล 4.0 (ยุทธศาสตร์พระพิรุณ) นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ NGV Marketplace

วว.ร่วมหารือจังหวัดลำพูนบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก ทั่วไป—๘ มี.ค. ๖๒

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ พร้อมคณะ

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมลงนาม MOU ในโครงการ NGV Marketplace ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดเกษตรดิจิทัล 4.0 ทั่วไป—๖ มี.ค. ๖๒

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ NGV Marketplace ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดเกษตรดิจิทัล 4.0 (ยุทธศาสตร์พระพิรุณ) ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ARROW ชูจุดยุทธศาสตร์ปี 62 ลุยเพิ่มกำลังการผลิตท่อร้อยสายไฟใต้ดิน ผุดสินค้าใหม่ ปฏิทินข่าว—๖ มี.ค. ๖๒

บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท (ARROW) เปิดกลยุทธ์ธุรกิจปี'62 เดินหน้าขยายกำลังการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน พร้อมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ "ท่อลม PID ในระบบปรับอากาศ" รองรับงานโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐ หวังกระตุ้นยอดขายเติบโตแข็งแกร่ง"ธานินทร์ ตันประวัติ"

NGV Marketplace ต้นแบบแผนยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0 พลังงาน—๖ มี.ค. ๖๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ และเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ร่วมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาตลาดสินค้าเกษตร ด้วยนโยบายตลาดนำการผลิต

ปั้นเด็กสู่อาชีพยุค 4.0 Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ มุ่งภาคเหนือ ทั่วไป—๕ มี.ค. ๖๒

ปัจจุบัน โลกอยู่ในยุค 4.0 ที่ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศวัดกันที่ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ประเทศไทยเองได้วางยุทธศาสตร์ "Thailand 4.0" มุ่งสู่การเป็นประเทศที่ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนั้น

มรภ.สงขลา มอบรางวัล คนดีศรีราชภัฏ เชิดชูเกียรติคนของพระราชา ผู้ประพฤติตนดีงาม ทั่วไป—๕ มี.ค. ๖๒

เป็นอีกหนึ่งปีที่ มรภ.สงขลา ได้มอบรางวัล "คนดีศรีราชภัฏ" ให้กับบุคลากร และนักศึกษา เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติตนอยู่ในความดีงาม มีคุณธรรม สมดังคำ ราชภัฏคนของพระราชา อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต

ม.เกษมบัณฑิต จับมือ ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง นำมาตรฐานอาชีพ สคช.ไปใช้ในการเรียนการสอน ทั่วไป—๒๘ ก.พ. ๖๒

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศในทุกๆ กลุ่มวิชาชีพ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ 20 ปี และตามนโยบายประเทศไทย 4.0…การพัฒนากำลังคนด้วยการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

สคร.12 ชวนเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๖๒

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) เผย แนวโน้มการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เริ่มคงที่ ไม่ลดลงจากเดิม แต่ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ พร้อมแนะผู้ปกครองเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ ช่วงปิดเทอมและฤดูร้อน ข้อมูลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

WWF-ประเทศไทยจัดนิทรรศการ ทวาย-ตะนาวศรี พื้นที่ยุทธศาสตร์สู่ภาพถ่าย ทั่วไป—๒๖ ก.พ. ๖๒

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล และพันธมิตร ร่วมจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายจากพื้นที่ป่าเทือกเขาทวาย ตะนาวศรี ขุมทรัพย์แห่งธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวนิเวศ และเป็นบ้านของสัตว์สายพันธุ์พื้นถิ่นแห่งเอเชีย ทั้งเสือโคร่ง ช้างป่า

แอร์เอเชียกางแผนบุกเวียดนาม เปิด 3 เส้นทางบินใหม่ ภายใน 2 เดือนแรกของปี 62 ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนตลาด ไลฟ์สไตล์—๒๕ ก.พ. ๖๒

แอร์เอเชียชูยุทธศาสตร์ บุกตลาดเวียดนาม ขยายเส้นทางบินใหม่ต่อเนื่อง ตั้งเป้าดันสัดส่วนตลาด CLMV เพิ่มขึ้น เสริมทัพตลาดจีน พร้อมเปิด "เชียงใหม่-ดานัง" บินคุ้มเริ่มต้น 1,090 บาทต่อเที่ยว เชื่อมไทยและเวียดนามเป็นเส้นทางที่ 3 ของปี ต่อจากกรุงเทพ

พาณิชย์เดินหน้าสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจกับฮ่องกง หุ้น—๒๕ ก.พ. ๖๒

"พาณิชย์"เดินหน้าสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจกับฮ่องกงพร้อมเตรียมให้การต้อนรับคณะภาครัฐและเอกชนฮ่องกงที่จะเดินทางมาไทย 28 ก.พ.นี้ เล็งหารือขยายความร่วมมือในด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร

TACC มุ่งเป้า 62 รายได้โต 15-20% กำไรติดปีกฅ ชูความแข็งแกร่งด้านวิจัยและพัฒนา หุ้น—๒๕ ก.พ. ๖๒

"ชัชชวี วัฒนสุข" บิ๊กบอส TACC เปิดยุทธศาสตร์ปี 62 เดินหน้าเน้นความแข็งแกร่งด้านวิจัยและพัฒนา มุ่งเพิ่มคุณค่าให้ทั้งสินค้าใหม่และสินค้าปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง หลังจากความสำเร็จของการพัฒนาสูตรน้ำตาลน้อย สนองนโยบายลดหวานพร้อมก้าวข้ามการเสียภาษีน้ำตาล

ภาพข่าว: ก.ล.ต. เปิดแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ปฏิทินข่าว—๒๒ ก.พ. ๖๒

นายรพี สุจริตกุล (ที่ 4 จากซ้าย) เลขาธิการ ก.ล.ต. จัดงานแถลงแผนยุทธศาสตร์เดินหน้าวางรากฐานตลาดทุนไทยโดยใช้เทคโนโลยี สร้างความมั่งคั่งให้คนไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงจากภาคส่วนต่าง ๆ ในตลาดทุน เข้าร่วมกว่า 300 ราย

ก.ล.ต. เดินหน้าวางรากฐานตลาดทุนไทย ใช้เทคโนโลยีนำ สร้างความมั่งคั่งให้คนไทย หุ้น—๒๑ ก.พ. ๖๒

ก.ล.ต. เผยผลงานรอบปีที่ผ่านมาบรรลุผลตามเป้าหมาย วางรากฐานตลาดทุนเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน ปรับวิธีกำกับดูแลให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และยกระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากล พร้อมเปิดเผยแผนยุทธศาสตร์เพื่อเดินหน้าด้วยการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพบริการตลาดทุน

มจธ. จับมือ สวทช. ร่วมพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปั้นหลักสูตรนำร่อง ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๖๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง นำร่องพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ มจธ.

โกลเบล็ก ปรับยุทธศาสตร์ เชิงบวก รุก ธุรกรรมด้านการลงทุน คลอดโปรดักส์ Structured Notes หุ้น—๑๘ ก.พ. ๖๒

บล.โกลเบล็ก เดินหน้าปรับยุทธ์ศาสตร์ ทางธุรกิจใหม่ รุกหนักธุรกรรมด้านการลงทุน หวังตอบโจทย์ลูกค้าด้านการลงทุนแบบครบวงจร ลุยเปิดตลาด โปรดักส์ Structured Notes เจาะกลุ่มลูกค้าระดับ High Net worth ขณะที่ CEO "ธนพิศาล คูหาเปรมกิจ" มั่นใจ แผนกลยุทธ์ใหม่

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด จัดประชุมสภาที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรม ปั้นบัณฑิตยุค ทั่วไป—๑๕ ก.พ. ๖๒

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจัดงานประชุมสภาที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรมเมื่อเร็วๆนี้ โดยมีผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำร่วมหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในระดับยุทธศาสตร์กับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว: ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด จัดประชุมสภาที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรม ปั้นบัณฑิตยุค ทั่วไป—๑๕ ก.พ. ๖๒

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจัดงานประชุมสภาที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรมเมื่อเร็วๆนี้ โดยมีผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำร่วมหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในระดับยุทธศาสตร์กับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ทั่วไป—๑๔ ก.พ. ๖๒

นายณรงค์ อ่อนสะอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1st ASEAN Coffee Industry Development Conference: ACID) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ

เฮงเค็ล เดินหน้าขยายการลงทุนในปี 2562 หุ้น—๑๓ ก.พ. ๖๒

นับตั้งแต่เฮงเค็ลประกาศยุทธศาสตร์ปี 2563 หรือ 2020+ บริษัทได้ขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวตามความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้จนเห็นพัฒนาการเป็นอย่างดี ส่งผลให้ธุรกิจในปี 2560 และ 2561 มีผลประกอบการที่ดี จากพอร์ทโฟลิโอของนวัตกรรมแบรนด์และเทคโนโลยี ในเวลาเดียวกัน

ม.หอการค้าไทย เผยดัชนี SMEs ไตรมาส 4/2561 พาเหรดปรับขึ้น SME D Bank ชูยุทธศาสตร์ 3เติม ปฏิทินข่าว—๗ ก.พ. ๖๒

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เปิดผลสำรวจดัชนี SMEs ประจำไตรมาส 4/2561 ส่งสัญญาณบวก ปรับเพิ่มทั้งด้านสถานการณ์ธุรกิจ ความสามารถในการทำธุรกิจ และดัชนีความสามารถในการแข่งขัน คาดเพิ่มต่อเนื่องในไตรมาส 1/2562 ชี้ลูกค้า SME D Bank

กรมสรรพากร - ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หุ้น—๖ ก.พ. ๖๒

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า "กระทรวงการคลังได้ประกาศขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน

คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยี่ยมและติดตามผล การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแร หุ้น—๓๑ ม.ค. ๖๒

คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย พลเรือเอกสุกิจ แดงมั่นคง พลเอกพิทยา กระจ่างวงษ์ พลเอกสินธุ์ชัย สมานทรัพย์ และนายอลงกรณ์ กรณ์ทอง พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0

สวรส. เปิดรับข้อเสนองานวิจัย 63 เร่งแก้ปัญหาสุขภาพที่เป็นภาระสูง พร้อมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิ สุขภาพ—๓๑ ม.ค. ๖๒

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดประชุมชี้แจงกรอบงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563 พร้อมเปิดรับข้อเสนองานวิจัย ภายใต้ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพในระยะ 1-3 ปี กับประเด็นเร่งด่วน (Quick Win) ตลอดจนตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปสาธารณสุขของประเทศ 4 ด้าน

ผู้บริหาร JKN เก็บหุ้นรวม 4.13 ล้านหุ้น ในราคาเฉลี่ย 7.40 บาทต่อหุ้น หุ้น—๒๙ ม.ค. ๖๒

'แอน-จักรพงษ์' ผู้บริหาร JKN ซื้อหุ้นรวม 4.13 ล้านหุ้น ในระหว่างวันที่ 18-23 มค. 62 ในราคาเฉลี่ย 7.40 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่ากว่า 30.58 ล้านบาท หลังมั่นใจในแผนยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ ที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค กลุ่มภาคเหนือ ไอที—๒๕ ม.ค. ๖๒

วันนี้ (25 มกราคม 2562) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) : กลุ่มภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นักวิชาการประเมินเศรษฐกิจไทยสุดแข็งแกร่ง แนะรัฐขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Hi-end Medical หุ้น—๒๔ ม.ค. ๖๒

ศูนย์กลางการศึกษาเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขัน (Center for Competitiveness) มหาวิทยาลัย ไฟรบวร์ก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเมินเศรษฐกิจประเทศไทยมีความแข็งแกร่ง เติบโตต่อเนื่อง 5 ทศวรรษ แม้เศรษฐกิจโลกผันผวน ชี้ประเทศไทยยังน่าสนใจลงทุน จากพื้นฐานที่เข้มแข็ง