Tuesday July 29, 2014 17:44

ยื่นเสียภาษี Press Releases

กบข.เตือนสมาชิกแนบใบแจ้งยอดรับสิทธิยกเว้นภาษี ทั่วไป—10 Feb 11

กบข. ย้ำสมาชิกแนบใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2553 พร้อมแนะช่องทางสะดวกสำหรับผู้ที่ทำหายหรือต้องการขอใหม่ ผ่านเน็ตฯ หรือโทร 1179 กด 6 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า

กทม.เตือนเจ้าของป้ายเสียภาษีในเวลาที่กำหนด ฝ่าฝืนถูกปรับสูงสุดถึง 5 ทั่วไป—11 Mar 10

นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครจะดำเนินการตรวจสอบการยื่นเสียภาษีป้ายในพื้นที่เขตต่างๆ ตั้งแต่เดือนมี.ค.53 เป็นต้นไป

กบข.ย้ำสมาชิกแนบใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. เพื่อรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปี ทั่วไป—27 Mar 09

กบข. ย้ำสมาชิกแนบใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำ ปี 51 พร้อมแนะช่องทางสะดวกสำหรับผู้ที่ทำหายหรือต้องการขอใหม่ สามารถเลือกพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกผ่านอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง นางอมฤดา สุวรรณจินดา

กบข.ย้ำสมาชิกแนบใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. เพื่อรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปี ทั่วไป—02 Mar 09

กบข. ย้ำสมาชิกแนบใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำ ปี 51 พร้อมแนะช่องทางสะดวกสำหรับผู้ที่ทำหายหรือต้องการขอใหม่ สามารถเลือกพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกผ่านอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง นางอมฤดา สุวรรณจินดา

กบข.ย้ำแนบใบแจ้งยอดเพื่อรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปี ทั่วไป—14 Mar 08

กบข. ย้ำสมาชิกที่เตรียมยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2550 แนบใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2550 พร้อม ภ.ง.ด.90 หรือ 91 เพื่อรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปี นางอมฤดา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ สายสมาชิกสัมพันธ์และกิจกรรมสาธารณะ กองทุนบำเหน็

กบข.แนะสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสมาชิก เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีประจำปี ทั่วไป—14 Mar 07

กบข. แนะสมาชิกที่กำลังจะยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2548 แนบใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2549 พร้อม ภ.ง.ด.90 หรือ 91 เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีประจำปี นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึงการยื่นเ

บัตรสมาชิก กบข. แบบเดิมใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ ทั่วไป—20 Apr 05

กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--กบข. เดือนที่ผ่านมา สมาชิก กบข. ทุกท่านจะได้รับใบแจ้งยอดเพื่อประกอบการยื่นเสียภาษีเรียบร้อยแล้ว และในปีนี้ กบข. ได้ดำเนินการออกบัตรสมาชิกใหม่ให้กับสมาชิกทั่วประเทศ และจัดส่งไปพร้อมกับใบแจ้งยอดเงินประจำปี 2547 ทั้งนี้ การพัฒนาปรับปรุงรู