ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๐๘ น.

ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ข่าวประชาสัมพันธ์ “ม.ราชภัฏรำไพพรรณี”

RBRU: นักศึกษา กลุ่ม GEN A ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เข้าเฝ้ารับเสด็จถวายรายงานการดำเนินโครงการสู้วิกฤตขยะ น้ำเค็มดินเค็ม ทั่วไป—๑ ก.พ. ๖๑

"คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ลงพื้นดำเนินโครงการสู้วิกฤตขยะ น้ำเค็มดินเค็ม สู่ภูมิทัศน์กินได้ตามวิถีความพอเพียงสนองพระราชดำริ ที่ดำเนินการขยายผลจากโรงเรียนสู่ชุมชน ในพื้นที่หมู่บ้านสีลำเทียน (บ้านน้ำแดง)" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

RBRU: สาขาทัศนศิลป์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมประกวดวาดภาพ บางแสน สร้างศิลป์ ครั้งที่ 2 ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๖๑

"สาขาทัศนศิลป์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดวาดภาพระดับภาคในงาน "บางแสน สร้างศิลป์" ครั้งที่ 2 ณ บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี หวังนักศึกษาได้รับประสบการณ์ใหม่ด้านงานศิลปะ" อาจารย์เบญจพร ประจง ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ เปิดเผยว่า

RBRU: ส.ป.ก. จันท์จับมือนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี พัฒนา Smart Farmer ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เปิดเผยว่าคณะนิเทศศาสตร์ได้ร่วมมือกับสำนักปฏิรูปทึ่ดินจังหวัดจันทบุรี (ส.ป.ก) ในการให้ความรู้กับเกษตรกรชาวสวนลำไยในเขตุอำเภอสอยดาว จันทบุรี จำนวน 2 รุ่น ราว 80 คน

RBRU: SME กับการตลาดยุคดิจิตอล คณะนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จับมือกับพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี เปิดเผยว่าทีมงานคณะนิเทศศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีในการให้บริการวิชาการ อบรมเชืงปฏิบัติการ SME: การสื่อสารการตลาดยุคดิจิตอล

RBRU: ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ผ่านฉลุย 60 หลักสูตร สกอ.รับรองคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดเผยว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั้ง 10 คณะ 60 หลักสูตรได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปี 2558 และ ปี 2559 ได้คะแนนในระดับดีและผ่านมาตรผฐานได้รับการยอมรับจาก สกอ

ภาพข่าว: RBRU คว้าทุนดูงานต่างประเทศ นักศึกษาคณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ทั่วไป—๒๕ ธ.ค. ๖๐

นางสาวอิสรีย์ ขมสนิท และ นางสาวสุนิสา ทิมแสง นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ได้รับคัดเลือกจาก โครงการความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันขงจื่อ

ภาพข่าว: RBRU : อ.ธฤษวรรณ บัวศรีคำ คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ร่วมงานแสดงวัฒนธรรม ณ ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๖๐

วันที่ 8 ธันวาคม 2560เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา อาจารย์ธฤษวรรณ บัวศรีคำ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมงานแสดงวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาของ University Of Battambang (UBB)

RBRU: ณพวุฒิ วรรณศรี คว้า 100,000 บาท นักศึกษา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ได้รับรางวัล SINGHA ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๖๐

นายณพวุฒิ วรรณศรี นักศึกษาสาขาสื่อสารบูรณาการ แขนงวิชาสื่อสารการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกจากผู้สมัครทั่วประเทศ เข้าร่วม"โครงการ " SINGHA Academy Photo by Aor Action " เป็นกิจกรรมถ่ายภาพให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ภาพข่าว: RBRU : คณะนิติศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี จัดพิธีทำบุญคณะ ทั่วไป—๒๙ พ.ย. ๖๐

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี และคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญคณะนิติศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต คณบดีคณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับ คณะฯ

ภาพข่าว: RBRU : เด็กทัศนศิลป์รำไพ คว้าทุนรัฐบุรุษ !! นักศึกษา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ทั่วไป—๒๙ พ.ย. ๖๐

วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานคร อาจารย์เบญจพร ประจงประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชา ร่วมแสดงความยินดีกับ "นางสาวภัทราภรณ์ จันทรักษ์" นักศึกษาชั้นปีที่4

RBRU: RBRU GAMES ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี เป็นเจ้ากีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ทั่วไป—๒๗ พ.ย. ๖๐

อาจารย์เอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและบุคลากร "RBRU GAMES กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29" โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ทั้งสิ้น 5 แห่ง คือ 1.

ภาพข่าว: ชั่วโมงสร้างสุข บันเทิง—๑ มี.ค. ๖๐

สองพิธีกรรายการ "ชั่วโมงสร้างสุข" ทางช่อง 3 Family ช่อง13 อย่าง สายสวรรค์ ขยันยิ่ง และ เจก รัตนตั้งตระกูล รับหน้าที่ตัวแทนของไทยทีวีสีช่อง 3 ให้การต้อนรับคณาจารย์ พร้อมด้วยทีมนักศึกษา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานกับครอบครัวข่าว

ภาพข่าว: RBRU : ตัวแทนทูตความดีแห่งประเทศไทย มรภ.รำไพพรรณี มีจิตอาสาบรรจุข้าวนำไปท้องสนามหลวง ทั่วไป—๑๗ พ.ย. ๕๙

ตัวแทนทูตความดีแห่งประเทศไทย Gen A 2016 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมแรงร่วมใจกับ นางทองใส สมศรี เกษตรกรดีเด่นจังหวัดจันทบุรี สีข้าวพันธุ์ขาวมะลิ ซึ่งเป็นข้าวเกษตรอินทรีย์ แล้วบรรจุใส่ถุง รวมทั้งสิ้น 500 กิโลกรัม เพื่อนำไปให้โรงทาน ที่ท้องสนามหลวง

สรรพากรสยายปีก ส่งโครงการ “สอนภาษีที่มหา’ลัย ” (RD go Campus) หุ้น—๒๓ ก.พ. ๕๔

กรมสรรพากรรุกใหญ่ ส่งความรู้ภาษีอากรให้แก่นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ไปยังภาคตะวันออกตามโครงการ “สอนภาษีที่มหา’ลัย ” (RD go Campus) ร่วมกับ ม.บูรพาม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี