ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๓:๒๒ น.

มูลนิธิ EDF ข่าวประชาสัมพันธ์ “มูลนิธิ EDF”

มูลนิธิ EDF นำคณะครูศึกษาดูงานโครงการเกษตรและฝึกอาชีพ เพื่อต่อยอดพัฒนาโครงการในโรงเรียน ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๖๓

(Self-Reliance School) ในเขตจังหวัดนนทบุรีจำนวน 11 โรงเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากบริษัท อิคาโน (ประเทศไทย) จำกัด หรือ อิเกียบางใหญ่เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการโครงการเกษตรและการฝึกอาชีพที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา และโรงเรียนราชประชานุเ

มูลนิธิ EDF ร่วมกับอิเกียบางใหญ่จัดอบรมใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ให้ครูและนักเรียน ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๖๓

จำกัด หรือ อิเกียบางใหญ่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมศักยภาพครูและนักเรียนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน" แก่นักเรียนและครูจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 22 โรงเรียนในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ณ

สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยเยี่ยมนักเรียนทุนหญิงในการดูแลของมูลนิธิ ทั่วไป—๑๑ มี.ค. ๖๓

สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย(AmericanWomen's Club of Thailand) นำโดยนางซินดี้ ช็อทลิฟฟ์ (แถวนั่ง-ซ้ายสุด)ประธานร่วม นางลอร์ร่า กัฟเฟย์ (แถวนั่ง-ขวาสุด) ประธานฝ่ายทุนการศึกษา และนางสาวจารุวัฒน์บุษมาลี (แถวยืนหลัง-ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ

มูบาดาลา ปิโตรเลียม ร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดอบรมอาชีพให้ชุมชน ทั่วไป—๖ มี.ค. ๖๓

บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การประสานงานและดำเนินงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืน – ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ จัดอบรมพัฒนาทักษะการงานและอาชีพ

ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF รับมอบทุนการศึกษาจากบมจ.หลักทรัพย์ซีมิโก้ ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๖๓

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายสรรเพชร นิลรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และนายอนุชาติ คงมา (ซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) รับมอบเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาท)

เอกชนห่วงใยสนับสนุนทุนการศึกษาให้โครงการใต้ฟ้าเดียวกันมูลนิธิ EDF ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๖๓

ด้วยความห่วงใยเยาวชนที่ถือเป็นกำลังและอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ บริษัทเลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด โดยนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ได้มอบเงินเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาภายใต้โครงการใต้ฟ้าเดียวกันประจำปีการศึกษา 2563

มูลนิธิ EDF จับมือกลุ่มธุรกิจ TCP ศึกษาดูงานโครงการ ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๖๓

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวหน้า ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจ TCP จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานโครงการ "ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร"

แจแปนแอร์ไลน์สจัดแข่งกอล์ฟการกุศลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน ทั่วไป—๕ ก.พ. ๖๓

ด้วยการตระหนักเรื่องความสำคัญด้านการศึกษาที่ยังมีเยาวชนไทยจำนวนมากที่ยังขาดโอกาส เมื่อเร็วๆ นี้ สายการบินแจแปนแอร์ไลน์สได้จัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลที่ชื่อว่า JAL Mileage Bank Charity Golf 2020 ครั้งที่ 20 นำรายได้มอบให้มูลนิธิ EDF

ภาพข่าว: สมาคมชาวจังหวัดฟุกุโอกะประจำประเทศไทยมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนยากจนในการดูแลของมูลนิธิ ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๖๓

ด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมส่งเสริมการศึกษาโดยเฉพาะแก่นักเรียนที่ยากจน สมาคมชาวจังหวัดฟุกุโอกะประจำประเทศไทย นำโดย มร.ซาดาอากิ โอคาโมโตะ (ที่ 2 จากขวา) และคณะ มอบเงินรายได้จากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลระหว่างสมาชิกของสมาคม

ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF ส่งเสริมการมีสุขภาพดี ตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๖๓

เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดี มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืนขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้วและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองช่องจังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF รับมอบเงินจากรายการรถโรงเรียน School Rangers เป็นทุนการศึกษานักเรียนยากจน ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๓

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายสรรเพชร นิลรัตน์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ รับมอบเงินบริจาค 115,497บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท) จากเหล่าศิลปินเยาวชนคนรุ่นใหม่รายการรถโรงเรียน School Rangers บริษัท

มูลนิธิ EDF จับมือมูบาดาลา ปิโตรเลียมมอบทุนนักเรียนสงขลา 300 ทุน ทั่วไป—๒๗ ธ.ค. ๖๒

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืนหลัง – ที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด โดยนางอภิชนันท์ ลิงธงชัย (แถวยืน – ที่ 9 จางขวา)

ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF จัดกิจกรรม สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ Bank on a Bright Future ทั่วไป—๑๘ ธ.ค. ๖๒

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืนหน้า-ที่ 10 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย จัดกิจกรรม "สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ Bank on a Bright Future with HSBC

มูลนิธิ EDF จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อการมีสุขภาพดี สุขภาพ—๑๑ ธ.ค. ๖๒

เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดี มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืน – ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และบริษัทฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

กลุ่มมูลนิธิ EDF ประชุมกลยุทธ์มุ่งช่วยการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ทั่วไป—๓ ธ.ค. ๖๒

มร.เทรุมาสะ อะคิโอะ (แถวนั่งกลาง) ประธานกรรมการกลุ่มมูลนิธิ EDF พร้อมด้วยนายสรรเพชร นิลรัตน์ (แถวนั่งที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDFประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับ (แถวนั่งซ้าย-ขวา) นางคาม วัน เหงียม กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF ประเทศเวียดนาม มร.เจ็ง

มูบาดาลาจับมือมูลนิธิ EDF ส่งเสริมรักถิ่นเกิดจัดค่าย รักบ้าน รักทะเล ทั่วไป—๒๗ พ.ย. ๖๒

เพื่อส่งเสริมการรักแผ่นดินเกิดตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบชุมชน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การประสานงานและดำเนินงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา)

ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF จับมือชุมชนอบรมทักษะอาชีพให้นักเรียน ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๖๒

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทางการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ และพัฒนาทักษะชีวิตให้นักเรียนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวนั่งหน้า – ที่ 6 จากซ้าย)

มูลนิธิ EDF ประชุมสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยมอบทุนนักเรียนหญิงยากจน ทั่วไป—๑๒ พ.ย. ๖๒

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ นางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษา และนายวิจิตร นิลผาย (ขวาสุด) ผู้จัดการระบบงานสารสนเทศ

มูลนิธิ EDF จับมือเอพียูนิเทศนักศึกษาฝึกงานในโรงเรียน ทั่วไป—๕ ก.ย. ๖๒

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืนกลาง – ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ถ่ายภาพร่วมกับ มร.ฮิโรคูนิ ทาเทยามะ (ซ้ายสุด) อาจารย์มหาวิทยาลัยริทซึเมกัน เอเชียแปซิฟิก (เอพียู) ประเทศญี่ปุ่น

ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF รับมอบเงินจากแฟนคลับศิลปินวง GOT7 ปาร์ค จินยอง ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๖๒

นายสำเริง รัตนคช (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) รับมอบเงินจาก นางสาวณัฐกานต์ โดดชัย (ซ้าย) ตัวแทนแฟนคลับศิลปินวง GOT7 ปาร์ค จินยอง

ธนาคารเอชเอสบีซีจับมือมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๒

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน"" ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ เปิดโอกาสให้อาสาสมัครบุคลากรของธนาคารได้ร่วมกันทำกิจกรรมช่วงวันหยุดร่วมพัฒนาโรงเรียนสุเหร่าเขียว

ภาคเอกชนสนใจร่วมวางกล่องรับบริจาคมูลนิธิ EDF เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษานักเรียนด้อยโอกาส ทั่วไป—๗ ต.ค. ๖๒

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายประเสริฐ บุณยฤทธิชัยกิจ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ ถ่ายภาพกับนางสาวหวง เสี่ยว หลิง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท 50 อาร์กรุ๊ป จำกัด ในโอกาสที่บริษัทรับมอบกล่องรับบริจาคของมูลนิธิ

มูลนิธิ EDF ร่วมกับสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยเยี่ยมนักเรียนทุน ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๖๒

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวอลิสา ทองนุช (แถวนั่งซ้ายสุด) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ พร้อมด้วยสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (American Women's Club of Thailand) นำโดยนางเจนนิเฟอร์ สปาร์คส (แถวยืนซ้ายสุด) ประธานร่วม

คาลเท็กซ์ เปิดเวทีค้นหาสุดยอด นักวางแผนการพัฒนาโรงเรียน ในโครงการ Caltex Fuel Your School: ทั่วไป—๕ ก.ย. ๖๒

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคุณภาพระดับโลกภายใต้แบรนด์ "คาลเท็กซ์" ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) เปิดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี

ภาพข่าว: นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 มอบเงิน โครงการ 3รัก ทั่วไป—๒ ก.ย. ๖๒

ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม "โครงการ 3 รัก" รักบ้าน รักโรงเรียน และรักชุมชน และ 2 มือ คือการช่วยน้อง ให้มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา)

ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF รับมอบเงินจาก โครงการ 3รัก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๖๒

นางสาวรุ่งรัตน์ แจ่มประเสริฐ (กลาง) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) รับมอบเงินจากตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรม "โครงการ 3 รัก" หมายถึง

มูลนิธิ EDF จับมือมูลนิธิผู้มีเมตตามอบทุน 1,320,000 บาท ให้นิสิตนักศึกษาเรียนดีแต่ยากจน ทั่วไป—๒๐ ส.ค. ๖๒

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน (แถวนั่ง 3 – ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษา ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) และมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศญี่ปุ่น) (Shinnyo-en Japan)

มูลนิธิ EDF จับมือมูลนิธิผู้มีเมตตามอบทุน 1,320,000 บาท ให้นิสิตนักศึกษาเรียนดีแต่ยากจน ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๖๒

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน (แถวนั่ง 3 – ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษา ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) และมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศญี่ปุ่น) (Shinnyo-en Japan)

มูลนิธิ EDF รับมอบเงินทุนการศึกษาจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล Krungsri Sawasdee Cup ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๖๒

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) รับมอบเงินจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลรายการ Krungsri Sawasdee Cup 2019 จัดโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา ณ สนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club จังหวัดปทุมธานี