ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๗:๓๓ น.

มูลนิธิสมเด็จพระเทพ ข่าวประชาสัมพันธ์ “มูลนิธิสมเด็จพระเทพ”

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (LSH) เดินหน้าฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการด้วยระบบทางไกล ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๖๓

สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เดินหน้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น พร้อมครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ภาพข่าว: โมเดอร์นฟอร์มมอบเงินให้กับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๖๓

นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าพบศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อมอบเงินจากการจัดกิจกรรม "Modernform Together Run

ส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลด้วยงานศิลป์ของเยาวชน พร้อมสมทบทุนช่วยเด็กเรียนดีกับ ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๖๒

ให้เทศกาลเฉลิมฉลองปีนี้พิเศษกว่าทุกครั้ง ด้วยการมอบงานศิลป์เป็นของขวัญที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก พร้อม ด้วยการสนับสนุนผลงานศิลปะของเยาวชนไทยใน โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: บุ๊กโกะ-ธนัชพันธ์ ร่วมตัดสิน พจนศิลป์ ปี 4 รวมพลังจิตอาสา ทั่วไป—๒๖ พ.ย. ๖๒

บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) และ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ร่วมแสดงความสามารถ ทางด้านวาทศิลป์ เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของคำว่า "เพื่อสังคม" ด้วยการประกวดพูดในหัวข้อ

ภาพข่าว: ประกาศผลการตัดสิน ประกวดผลงานศิลปะสร้างสรรค์จากวรรณกรรมไทย ปี ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๒

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถ่ายภาพร่วมกันในโอกาสประกาศผลการตัดสิน โครงการจินตนาการ

บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน) และ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๖๒

บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน) และ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับ อุดมศึกษา มาสร้างพลังความดีในตัวเองกับการประกวดพูดในหัวข้อ "รวมพลังจิตอาสา พัฒนาชาติให้ยั่งยืน"

บี.กริม ผนึกกำลังจัดสัมมนา โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในชั้นเรียน ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๖๑

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ กลุ่มบริษัท บี.กริม, บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งานสัมมนาวิชาการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครั้งที่ 1 ทั่วไป—๑๗ ก.ค. ๖๑

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา กลุ่มบริษัท บี.กริม บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

บี.กริม ฉลองวาระครบรอบ 140 ปี เปิดตัวนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ ฝากไว้ในแผ่นดิน วรรณกรรมจากเรื่องจริง ทั่วไป—๑๕ มี.ค. ๖๑

รายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย สนับสนุนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทยในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บี.กริม ฉลองวาระครบ 140 ปี ในปีนี้ ในฐานะห้างเยอรมันที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย โดยเริ่มจากพ่อค้าชาวออสเตรียและเภสัชกร บี.กริม

งานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2560 ทั่วไป—๓ ส.ค. ๖๐

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และ กลุ่ม บริษัท บี.กริม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)

ภาพข่าว: ไทยออยล์รับพระราชทานของที่ระลึกในการสนับสนุนกิจการของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๖๐

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ไทยออยล์ได้ร่วมสนับสนุนกิจการของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ก้าวสู่ปีที่ 7 เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด ทั่วไป—๖ ก.ค. ๖๐

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2560 ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๖๐

งานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2560กิจกรรมปลูกฝังการเป็นนักวิทย์ปฐมวัย ภายใต้แนวคิด "บ้านแห่งอนาคต" มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ภาพข่าว: อินทัชถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายภาพวาดการกุศล สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๖๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายฟิลิป แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ "จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช" ปีที่ 10 ประจำปี 2559

งานเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2560 ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๖๐

ระยะนี้ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย มีคิวนัดแน่นเอี๊ยดเหยียดยาวไปทั้งอาทิตย์เลยทีเดียว กับพันธมิตรหลายหน่วยงาน อาทิ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, กลุ่มบริษัท บี.กริม,

ภาพข่าว: พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ทั่วไป—๓๑ ส.ค. ๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมให้ นายทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นผู้แทนพระองค์มอบตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2558"

ภาพข่าว: พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ทั่วไป—๒๖ ส.ค. ๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมให้ นายทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นผู้แทนพระองค์มอบตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2558"

งาน เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 59 ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กลุ่มบริษัท บี.กริม

ภาพข่าว: ละครนิทานแห่งปี บันเทิง—๔ ก.พ. ๕๙

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ร่วมกันจัดงานละครเวทีนิทานแสนสนุกแห่งปี "ไดโนป่วนก๊วนหรรษา ตอน อลหม่านนิทานไทย" โดยนำตัวละครบางตัวจากหนังสือนิทานนามานุกรมวรรณคดีไทย

ละครนิทานสำหรับเด็กและครอบครัว ไดโนป่วนก๊วนหรรษา ตอน อลหม่านนิทานไทย บันเทิง—๑๓ ม.ค. ๕๙

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ร่วมกันจัดงานละครเวทีนิทานแสนสนุกแห่งปี "ไดโนป่วนก๊วนหรรษา ตอน อลหม่านนิทานไทย" โดยนำตัวละครบางตัวจากหนังสือนิทานนามานุกรมวรรณคดีไทย

ไดโนป่วนก๊วนหรรษา ตอน อลหม่านนิทานไทย บันเทิง—๙ พ.ย. ๕๘

ความอลเวงครั้งใหม่เกิดขึ้น เมื่อเหล่าไดโนน้อยพบกับหนังสือวิเศษ จนเกิดเหตุอลวนข้ามมิติ เรื่องราวจะอลหม่านขนาดไหน เหล่าไดโนจะแก้ปัญหาอย่างไร มาร่วมสนุก เฮฮา กับก๊วนไดโนน้อยจอมซ่าทั้ง 12 ตัว มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

ภาพข่าว: ครบรอบ 13 ปี ไนน์เอ็นเตอร์เทน บันเทิง—๒๒ ก.ย. ๕๘

ฤทธิไกร ทองมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน (คนกลาง ) รับมอบเงินบริจาค จาก ณัฏฐณิชา สังขะทรัพย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท โพลัพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ภาพข่าว: พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ทั่วไป—๑๐ ก.ย. ๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ดร.สมเกียรติ ชอบผล (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นผู้แทนพระองค์มอบตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2557 โดยมี นายนพเดช กรรณสูต

ภาพข่าว: พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ทั่วไป—๑ ก.ย. ๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นผู้แทนพระองค์มอบตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2557 โดยมี

นายกฯ สั่งวธ.-ศธ.จัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้เด็ก-เยาวชน-ประชาชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ด้าน ทั่วไป—๑ ก.ค. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า จากกรณีที่ กระทรวงวัฒนธรรม มอบหนังสือนามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย 20 เล่ม ให้นายกรัฐมนตรี โดยหนังสือดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จัดพิธีเปิดเทศกาล วันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2558 ไอที—๒๖ มิ.ย. ๕๘

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิทานจากนามานุกรมวรรณคดีไทย สำหรับเด็กและเยาวชน ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๘

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด และบริษัท ประภาคารเอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กที่คัดสรรเรื่องเล่ามาจากนามานุกรมวรรณคดีไทย

ภาพข่าว: เปิดตัวหนังสือชุดนิทานจากนามานุกรมวรรณคดีไทย ทั่วไป—๓ เม.ย. ๕๘

นิทานนามานุกรมวรรณคดีไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด และ บริษัท ประภาคร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ร่วมมือกันจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือชุดนิทานจากนามานุกรมวรรณคดีไทยสำหรับเด็กและเยาวชน ที่เวทีเอเทรียม

บี.กริม จัดงาน บียอนด์ มาสเตอร์พีซ ประมูลพอร์ซเลนราชวงศ์บาวาเรีย รายได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัต ทั่วไป—๑ เม.ย. ๕๘

กลุ่มบริษัท บี.กริม นำโดย มร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน ร่วมกับ บริษัท มาสเตอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์โรลส์-รอยซ์ (Rolls-Royce) ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ จัดงาน “บียอนด์ มาสเตอร์พีซ” (Beyond Masterpieces)

ภาพข่าว: เสด็จเป็นประธานงานกาลาดินเนอร์การกุศล ราตรีศรีกันภัย ครั้งที่ ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๗

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานงานกาลาดินเนอร์การกุศล “ราตรีศรีกันภัย” ครั้งที่ 1 เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี