ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๐๒ น.

มูลค่ายางพารา ข่าวประชาสัมพันธ์ “มูลค่ายางพารา”

กยท. ชู แปรรูปยางสร้างมูลค่าเพิ่ม จับมือเครือข่ายสถาบันเกษตรกรฯ ภาคตะวันออก หนุนเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ทั่วไป—๑๐ พ.ย. ๖๐

กยท. ส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแปรรูปผลผลิตยางจากวัตถุดิบสู่ผลิตภัณฑ์ยาง ผลักดันให้เพิ่มมูลค่ายางพารา ร่วมมือเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคตะวันออก นำร่องโครงการยางล้อประชารัฐจังหวัดตราด เป็นตัวแทนจำหน่ายยางล้อ TH-TYRE

วว. พัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม เพิ่มมูลค่ายางพารา สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศ ทั่วไป—๘ พ.ย. ๖๐

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มมูลค่ายางพารา พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ ลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากยาง สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

กยท. เปิดหลักสูตร การผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำยางข้นชนิดครีม นำนวัตกรรมการผลิตสู่เกษตรกร/สถาบันเกษตรก ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๖๐

การยางแห่งประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตร "การผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำยางข้นชนิดครีม" เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า นำนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา สู่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางพาราไทย ณ

กยท. ดัน สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รับมาตรฐาน มอก. พร้อมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางป้อนรัฐ ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๕๙

การยางแห่งประเทศไทย เร่งส่งเสริมและผลักดันสหกรณ์กองทุนสวนยางทั่วประเทศให้รับมาตรฐาน มอก. พร้อมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ส่งขายภาครัฐและภาคเอกชน ดีเดย์แล้วที่ จ.สตูล - จ.สุราษฎร์ฯ และ กยท.พร้อมเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่ายางพารา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดัน 4 โครงการ สนับสนุนชาวสวนยางและผู้ประกอบการยาง เน้นเพิ่มมูลค่ายางพารา ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๕๙

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบการยาง ซึ่งเสนอมากระทรวงเกษตรฯ ทั้งหมด 4 โครงการ คือ 1)

การยางฯ เดินหน้า MOU ร่วมมือ 3 องค์กร จัดการสวนยางตามมาตรฐานสากล เอกชนต่อยอดผุดโรงงานแท่งเชื้อเพลิงช ทั่วไป—๑๐ ส.ค. ๕๙

การยางแห่งประเทศไทย จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ร่วม 3 องค์กร ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ด้านเอกชนต่อยอดเพิ่มมูลค่ายางพาราทุ่มกว่า 1,000 ล้านบาท สร้างโรงงานผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อเพิ่มการส่งออก

มรภ.สงขลา เพิ่มมูลค่ายางพารา ศูนย์เทคโนโลยีโลหะฯ ชี้ทิศทางวิจัย ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๘

คณะวิทย์ฯ มรภ.สงขลา รับลูกศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนาหลักสูตร งานวิจัย เพิ่มมูลค่ายางพาราครบวงจร ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า

นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานี แนะรัฐแก้ปัญหาราคายางตกต่ำในระยะยาว ชงมาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่อุตสาหกรรมแปรรู ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๖

นักวิชาการด้านยางพารา ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี แนะเร่งเพิ่มมูลค่ายางพาราผ่านการแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆหลังสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้เกือบ 5 เท่า พร้อมชงมาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่อุตสาหกรรมที่นำยางพาราไปสร้างมูลค่าเพิ่ม กระตุ้นการใช้ยางพาราภายในประเทศ

“ยุทธพงศ์” ร่วมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยเยือนมาเลเซีย ทั่วไป—๒๒ มี.ค. ๕๖

“ยุทธพงศ์” ร่วมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยเยือนมาเลเซีย ดูงานโครงการ Rubber City ตามแนวตะเข็บชายแดน ชี้สองประเทศให้ความสนใจร่วมกัน หากเร่งเดินหน้าจะส่งผลดีต่อการค้าและการลงทุน นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร

วช. เน้นส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “พลิกฟื้น ส่งเสริม เพิ่มมูลค่า” เกษตรไทย ทั่วไป—๗ มิ.ย. ๕๕

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานวันนักประดิษฐ์ภูมิภาค: นำนวัตกรรมสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๕ (ภาคใต้) มุ่งเน้น “พลิกฟื้น ส่งเสริม เพิ่มมูลค่า ยางพารา ข้าว ปาล์ม ประมง” พร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่