Monday July 28, 2014 15:18

มีเทศน์ มีทอล์ค 2 Press Releases

แจกฟรี DVD มีเทศน์ มีทอล์ค 2 (อยู่เย็นเป็นสุข) บันเทิง—24 Apr 13

บริษัท โอเค แมส จำกัด จัดทำดีวีดีเรื่องการแสดงธรรมเทศนา “มีเทศน์ มีทอล์ค 2 ตอน อยู่เย็นเป็นสุข” โดยมีผู้มีจิตศรัทธา คุณนภาพิสุทธิ์ พิชัยวรวัฒน์ และคุณโพชฌงค์ ถีรวงศ์ ร่วมสมทบทุนผลิตดีวีดีชุดนี้ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้กับวัด โรงเรียน

พุทธศาสนิกชนกว่า 10,000 คน ร่วมงานมหกรรมเทศนาธรรม มีเทศน์ มีทอล์ค 2 ทั่วไป—08 Mar 13

การแสดงธรรมเทศนามหาบุญกุศล “มีเทศน์ มีทอล์ค” ครั้งที่ 2 ตอน อยู่เย็น เป็นสุข ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรลแจ้งวัฒนะในครั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มีประชาชนเดินทางมาจากต่างจังหวัด

พุทธศาสนิกชนรวมใจ ร่วมบริจาคเงินกว่า 783,640 บาท ในงานมหกรรมเทศนาธรรม มีเทศน์ มีทอล์ค ทั่วไป—05 Mar 13

บริษัท โอเค แมส จำกัด จัดงานแสดงธรรมเทศนา มหาบุญกุศล “มีเทศน์ มีทอล์ค” ครั้งที่ 2 ตอน อยู่เย็น เป็นสุข” โดยมีพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน พร้อมเพรียงกันรับฟังการเทศนาธรรม 9 ชั่วโมงเต็มกับ 9