ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๙:๓๓ น.

มารยาทไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ “มารยาทไทย”

ธนาคารธนชาตเปิดรอบชิงชนะเลิศ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๔ พร้อมเปิดการประกวดมารยาทไทยของเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินครั้งแรก หุ้น—๑ ก.ย. ๕๘

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวพิธีเปิดรอบชิงชนะเลิศ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๕๘ และ "การประกวดมารยาทไทยสำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน"

เริ่มแล้ว รอบชิงชนะเลิศโครงการ ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย พร้อมเปิดเวทีการประกวดมารยาทไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินเป็นครั้งแรก ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา หุ้น—๑ ก.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--1 ก.ย.--ธนาคารธนชาต

เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการประกวดมารยาทไทยและการแข่งขันอ่านฟังเสียงของโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ ๔๔ รอบชิงชนะเลิศ หลังคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศ ๓,๓๙๒ คน จาก ๔๗๐ สถาบัน เหลือ ๒๑๔ สถาบัน พร้อมเปิดรอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศ "การประกวดมารยาทไทยสำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน" ซึ่งจัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรก เพื่อค้นหาผู้ชนะเลิศเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงาน ราชบัณฑิตยสภา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ประจำปี ๒๕๕๗ รอบชิงชนะเลิศ เพื่อค้นหาผู้ชนะเลิศในการประกวดกิจกรรม "การแข่งขันอ่านฟังเสียง" ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กันยายน ๒๕๕๘ "การประกวดมารยาทไทย" ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อาคารสวนมะลิ ธนาคารธนชาต โดยแบ่งการแข่งขันเป็น ๕ ระดับชั้น คือ ประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ป.๓) ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ – ป.๖) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) และ ปวช. / ปวส. และระดับอุดมศึกษา สำหรับประเภท "การประกวดมารยาทไทยของเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน" ซึ่งจัดขึ้นปีนี้ครั้งแรก ซึ่งแบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ จะจัดรอบคัดเลือกแล

ธนาคารธนชาต จัดพิธีเปิดรอบชิงชนะเลิศ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๕๘ หุ้น—๒๔ ส.ค. ๕๘

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีตัวแทนนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศในแต่ละภาคทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียงและประ

ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ทั่วไป—๘ มิ.ย. ๕๘

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาและมารยาทของชาติ เตรียมเปิดตัวกิจกรรม“การประกวดมารยาทไทย” และ “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” ภายใต้โครงการ

ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๔ รับสมัครแล้ววันนี้ หุ้น—๔ มิ.ย. ๕๘

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ให้นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “การประกวดมารยาทไทย” ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๕๘

วธ. ร่วมกับสภาวัฒนธรรม กทม. จัดประกวดมารยาทไทย กระตุ้นค่านิยมให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—๑๘ พ.ย. ๕๗

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในฐานะประธานงานแถลงข่าวโครงการประกวดมารยาทไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๗ ว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จัดโครงการประกวดมารยาทไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ธนชาต มุ่งเสริมบุคลิกภาพพนักงานสู่การบริการที่เป็นเลิศ จัดโครงการ ธนชาต มารยาทงาม หุ้น—๒๘ ส.ค. ๕๗

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จับมือ คุณกวาง กมลชนก โกมลฐิติ ดารานักแสดงชื่อดัง ผู้เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดมารยาทไทย จากโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ประจำปี พ.ศ. 2523

ธนาคารธนชาต ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทย รณรงค์ส่งเสริมเยาวชนรักษ์ภาษาและมารยาทไทย ทั่วไป—๒๙ ก.ค. ๕๗

ธนาคารธนชาต ตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นไทย ร่วมรณรงค์ให้เยาวชนและคนไทยทุกคนมีส่วนช่วยสืบสานภาษาไทยและมารยาทไทยให้ยั่งยืน ผ่านกิจกรรม “แข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “ประกวดมารยาทไทย”

รพ.เอกชัย สถานที่ดี บรรยายกาศเลิศ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเลือกจัดอบรม ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๗

นายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีและมารยาทไทย” จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสาคร 1

ธนาคารธนชาต ปลุกกระแสคนไทยร่วมภูมิใจวัฒนธรรม สานต่อโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ทั่วไป—๒๒ ก.ค. ๕๗

ธนาคารธนชาต ยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม สานต่อโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ก้าวสู่ครั้งที่ ๔๓ เปิดรับสมัครให้สถาบันการศึกษาส่งเยาวชนร่วม “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “การประกวดมารยาทไทย”

ธนชาต เปิดโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ทั่วไป—๙ ก.ค. ๕๗

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดงาน “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยเชิญชวนสถาบันการศึกษาส่งตัวแทนนักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียงและประกวดมารยาทไทย เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย

ธนาคารธนชาต สานต่อโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ปีที่ ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๕๗

ธนาคารธนชาต สานต่อโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ปีที่ ๔๓เปิดรับสมัครเยาวชนจากสถาบันทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จัดกิจกรรม “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” หุ้น—๑๑ ก.ย. ๕๕

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”(การประกวดมารยาทไทย รอบชิงชนะเลิศ) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม,

ธนชาต จัดประกวดเอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานพร้อมทุนการศึกษา หุ้น—๑๕ มิ.ย. ๕๕

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เดินหน้าปลูกฝังเยาวชนตระหนักในคุณค่าของภาษาและมารยาทไทย เพื่อทำหน้าที่สืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน โดยเชิญชวนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศส่งตัวแทนนักเรียน-นักศึกษาเข้าแข่งขันอ่านฟังเสียงและประกวดมารยาทไทย ในโครงการ “ธนชาต

ภาพข่าว: ธนชาต เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย หุ้น—๒๗ ก.ย. ๕๔

นายวิชา กุลกอบเกียรติ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ และนายสุพจน์ สุขขะเสริมสุข ผู้อำนวยการ สำนักเครือข่ายกรุงเทพฯ 5 (งามวงศ์วาน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนผู้ชนะการแข่งขันอ่านฟังเสียงและการประกวดมารยาทไทย

ภาพข่าว: อบรมโครงการยูนิเซฟ ไลฟ์สไตล์—๑ ส.ค. ๕๔

มร. พอล หว่อง ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดอบรมโครงการ “โปรแกรมพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน ปี 2011” ซึ่งเป็นการฝึกอบรมทักษะทางสังคม หลักจริยธรรม และมารยาทไทยให้กับเยาวชนจากยูนิเซฟ

ธนชาตเปิดเวที 4 ภาค ปั้นตัวแทนเยาวชนสืบสานเอกลักษณ์ไทย หุ้น—๑๔ มิ.ย. ๕๔

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เชิญชวนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศส่งตัวแทนนักเรียน-นักศึกษาเข้าแข่งขันอ่านฟังเสียงและประกวดมารยาทไทย ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทีวีไกด์: รายการ "คุณพระช่วย" อ.เผ่าทอง พาเที่ยวพระที่นั่งสยาม พร้อม เปิดคอร์สสอนมารยาทไทย บันเทิง—๒๙ เม.ย. ๕๓

กลายเป็นหนึ่งในรายการคุณพระช่วย ไปแล้ว สำหรับ อ.เผ่าทอง ทองเจือ ผู้รอบรู้เรื่องของพระราชวังไทย หลังจากมารับหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในพระราชวังในประเทศไทย ในช่วงของคุณพระชมวัง ซึ่งสัปดาห์นี้ อ.เผ่าทอง ให้เกียรติรับหน้าที่คุณพระเชี่ยว

เชิญร่วมสืบสานประเพณีไทยในโครงการ “สงกรานต์มารยาทไทยเมืองสองแคว ครั้งที่ ไลฟ์สไตล์—๘ เม.ย. ๕๒

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีสงกรานต์ หรืองานปีใหม่ไทย จังหวัดพิษณุโลก พร้อมร่วมโครงการ “สงกรานต์มารยาทไทยเมืองสองแคว ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดเป็นปีแรก ในวันที่ 13-15 เมษายน 2552 ณ บริเวณ

“ดาว - ดุ๊ก” เสียงแตก... เครื่องกราบเบญจางค์ฯ ฝึกมารยาทไทยไฮ-เทค บันเทิง—๑๐ ต.ค. ๕๑

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในการกราบ กับรายการ “สมรภูมิไอเดีย” ที่ศุกร์นี้เป็นความสามารถของ น้องๆ ระดับมัธยมจากโรงเรียน “วชิรวิทยา” จ.กำแพงเพชร ที่เล็งเห็นความงดงามของวัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ ลงทุนนุ่งโจงกระเบนสาธิตผลงาน

SCIB จัดโครงการ "นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย" ประจำปี 2551 สัญจรภาคใต้ หุ้น—๒๔ มิ.ย. ๕๑

ธนาคารนครหลวงไทยมุ่งส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ด้วยการจัดกิจกรรม “การแข่งขันอ่านฟังเสียงและประกวดมารยาทไทย” ภายใต้โครงการ “นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแ

SCIB จัดโครงการ "นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย" ประจำปี 2551 สัญจรภาคเหนือ หุ้น—๑๘ มิ.ย. ๕๑

ธนาคารนครหลวงไทยมุ่งส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ด้วยการจัดกิจกรรม”การแข่งขันอ่านฟังเสียง”และ “ประกวดมารยาทไทย” ภายใต้โครงการ “นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

สคิบจัดโครงการ "นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย" ประจำปี 2551 สัญจรภาคอีสาน หุ้น—๑๒ มิ.ย. ๕๑

สคิบจัดโครงการ “นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย” ประจำปี 2551 สัญจรภาคอีสาน ธนาคารนครหลวงไทยมุ่งส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ด้วยการจัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านฟังเสียงและประกวดมารยาทไทย ภายใต้โครงการ “นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลั

จับตา "เท็นฮะเก๋า" สาวหน้าใส กลายมาเป็นทอม ผกก.มั่นใจเทรนด์ใหม่นางเอกหนังไทย บันเทิง—๒ มิ.ย. ๕๑

กว่าจะได้ตัว “ใบหม่อน” สาวทอมสุดห้าวตัวละครหลักซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในหนังตลกวัยรุ่นเรื่อง “ฮะเก๋า” ก็ทำเอาโปรดิวเซอร์มด นพพร วาทิน และผู้กำกับเปิ้ลมารยาท ไทยนิวัฒน์วิไลแทบปวดเฮด กันไปตามๆกัน เพราะ คาแรคเตอร์สาวทอมที่อกหักจากแฟนสาว แต

ภาพข่าว: ธ.นครหลวงไทย เปิด "โครงการนครหลวงไทยอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย" บ้าน/คอนโด—๙ ก.ค. ๕๐

นางกรกมล เพชรล้อมทอง วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมพิธีเปิด “โครงการ นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 36 ประจำปี 2550 สำหรับกิจกรรม “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” และ“การประกวดมารยาทไทย” รอบคัดเลือกภาค

SCIB จัดกิจกรรมสืบสานมรดกไทย ภายใต้โครงการ "นครหลวงไทยอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย" หุ้น—๕ มิ.ย. ๕๐

ธนาคารนครหลวงไทย จัดกิจกรรมเพื่อร่วมสืบสานมรดกไทย ภายใต้โครงการ “นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย” ประจำปี ๒๕๕๐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี ด้วยกิจกรรมการแข่งขันอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย โดยธนาคารได้กำหนด

ธนาคารนครหลวงไทยจัดโครงการ "นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย" ในเขตภาคอีสาน สินค้า—๒๑ มิ.ย. ๔๙

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๔๙ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษากว่า ๓ แสนบาท แบ่งการแข่งขันอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทยรอบคัดเล

ธนาคารนครหลวงไทยจัดโครงการ "นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย" ปีที่ สินค้า—๑ มิ.ย. ๔๙

ธนาคารนครหลวงไทยร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ในกิจกรรมการแข่งขันอ่านฟังเสียง และประกวดมารยาทไทย ภายใต้โครงการ “นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย” ที่จ