ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๐๑:๒๗ น.

มาตรฐานฝีมือแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ “มาตรฐานฝีมือแรงงาน”

สนพ.หนองคาย จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๔

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 ให้แก่กลุ่มนักศึกษา จำนวน 19 คน

12 ม.ค. 64 สนพ.ลพบุรี ทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ทั่วไป—๑๓ ม.ค. ๖๔

12 ม.ค. 64 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 9 คน ตามมาตรการป้องกันโรค ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (Covid- 19) และคำสั่งจังหวัดลพบุรี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั่วไป—๘ ม.ค. ๖๔

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 9 คน 8 ม.ค. 64 เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สนพ.มหาสารคาม ทดสอบมาตรฐานช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ทั่วไป—๘ ม.ค. ๖๔

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับบุคคลทั่วไปและกลุ่มนักศึกษา และผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ ดำเนินการระหว่างวันที่ 7 - 8 มกราคม 2564

พัฒนาฝีมือมหาสารคาม ทดสอบมาตรฐานฯช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—๘ ม.ค. ๖๔

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ให้กับกลุ่มนักศึกษาระดับปวส.จากวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ความสามารถ มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 5 - 6 มกราคม 2564

สนพ.อำนาจเจริญ ออกตรวจ สปก. ขับเคลื่อนภารกิจตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ ทั่วไป—๘ ม.ค. ๖๔

วันที่ 6 มกราคม 2564 สนพ.อำนาจเจริญ ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ 2557 โดยมีการตรวจในประเด็น การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนวดไทย ระดับ 1 ทั่วไป—๗ ม.ค. ๖๔

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ดำเนินการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา นวดไทยเพื่อสุขภาพ ระดับ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน หลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19

สนพ.อำนาจเจริญ ตรวจความพร้อมศูนย์ทดสอบฯ ทั่วไป—๕ ม.ค. ๖๔

สนพ.อำนาจเจริญ ตรวจความพร้อมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ที่ขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ทั่วไป—๔ ม.ค. ๖๔

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 16 คน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

สนพ.แพร่ ดำเนินทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ ทั่วไป—๒๘ ธ.ค. ๖๓

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 มีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 9 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

พัฒนาฝีมือมหาสารคาม วัดระดับทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—๒๘ ธ.ค. ๖๓

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ให้กับกลุ่มนักศึกษาระดับปวส.จากวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ความสามารถ มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 54 คน ระหว่างวันที่ 22 - 25 ธันวาคม

สนพ.สระบุรี ดำเนินการทดสอบช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ทั่วไป—๒๕ ธ.ค. ๖๓

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2563 ณ

ก.แรงงาน นำทีมลุยอยุธยา เสริมมาตรฐานแรงงาน ต่อยอดทั่วไทย ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๖๓

รมช.แรงงาน ยกทีมลุยพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสริมแกร่งแรงงานต่อยอดมาตรฐานฝีมือแรงงานทั่วไทย ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวหลังจากการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม

สนพ.สระบุรี จัดทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้า ทั่วไป—๒๓ ธ.ค. ๖๓

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน ณ

สนพ.สระบุรี ดำเนินการทดสอบช่างซ่อมรถยนต์ ทั่วไป—๒๓ ธ.ค. ๖๓

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2563 ณ

ก.แรงงาน รับมอบเครื่องปรับอากาศ หนุนทดสอบมาตรฐานฝีมือ ทั่วไป—๒๒ ธ.ค. ๖๓

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบเครื่องปรับอากาศ จากบริษัท มาเวลคอร์ปอเรชัน จำกัด มูลค่า 1 ล้านบาท ในงานเส้นทางสู่ความสำเร็จ ( Road To Success 2021) เพื่อใช้พัฒนาทักษะแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ

สนพ.เพชรบูรณ์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ทั่วไป—๒๑ ธ.ค. ๖๓

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพอาหารไทย ได้มีมาตรฐานในการประกอบอาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดทดสอบวัดฝีมือ "ช่างแอร์บ้าน" ทั่วไป—๑๗ ธ.ค. ๖๓

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดเผยว่า การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการทดสอบวัดฝีมือ ความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั่วไป—๑๖ ธ.ค. ๖๓

พุธที่ ๑๖ ธ.ค ๖๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑ แก่ทหารจากกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบและบุคคลทั่วไป รวมจำนวน ๓๔ คน ณ

สนพ.หนองคาย จัดทดสอบมาตรฐานช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ทั่วไป—๑๖ ธ.ค. ๖๓

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดเผยว่า สำนักงานได้จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 15 คน โดยเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-

ก.แรงงาน ร่วมยักษ์ใหญ่ไมโครซอฟท์ หนุนทักษะดิจิทัลป้อนตลาดแรงงาน ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๖๓

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 8 หน่วยงาน เตรียมผลิตครูฝึกด้านดิจิทัล ต่อยอดพัฒนาบัณฑิตป้อนตลาดแรงงาน รองรับมาตรฐานฝีมือแรงงาน และไลเซนต์ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายธวัช

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ดำเนินการทดสอบมาตรานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๖๓

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร โดยฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการทดสอบมาตรานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 ให้กับบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพช่างแอร์ ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ

สพร 22 นครศรีธรรมราช จับมือกับภาคเอกชน ทดสอบมาตรฐานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างฯ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๖๓

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ตามโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดทดสอบวัดฝีมือช่างซ่อมรถยนต์ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๖๓

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดเผยเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคายว่า การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๖๓

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 1/2564 โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สนพ.เพชรบูรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝืมือแรงงาน ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ทั่วไป—๙ ธ.ค. ๖๓

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ โดยมีนายเมธี เมืองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินการทดสอบของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโรงเรียนปาณิสรานวดและสปาไทหล่ม อ.หล่มสัก

สพร. ๑๗ รย. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSD E-Testing ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๖๓

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ ในภาคความรู้ (ทฤษฎี) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSD E-Testing System) จำนวน ๒๐ คน

สพร. 17 ระยอง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๖๓

๘ ธันวาคม ๖๓ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ ๑ จำนวน ๒๐ คน ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯ สพร. ๑๗ ระยอง ซึ่งถ้าผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ

นฤมล เยือนเมืองนนท์ ยกช่างแอร์สู่ License ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๖๓

รมช.แรงงาน ลงพื้นที่นนทบุรี ตรวจเยี่ยมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างแอร์ รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ พร้อมมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 และ ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๖๓

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ให้กับช่างเทคนิค ผู้รับเหมาอิสระ รวมจำนวน 15 คน ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2563 และสาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างเทคนิค ผู้รับเหมาอิสระ