มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “มาตรฐานผลิตภัณฑ์” http://www.newswit.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C/ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดงาน Lets Get Right ซื้อ ขาย ให้ถูกใจ ใช่เลย เผยเคล็ดลับความสำเร็จการสร้างแบรนด์ พร้อมชวนช้อปสินค้าGI ที่มีชื่อเสียงจากชุมชนทั่วประเทศ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ หน่วยงานภาครัฐ จัดกิจกรรม Let's Get Right ซื้อ ขายให้ถูกใจ ใช่เลย การเสวนาและจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม th-TH Thu, 17 Oct 2019 9:53:10 +0700 ปทุมธานียกระดับผลิตภัณฑ์อาหารสู่ตลาดไฮเอนด์ เชิญชวนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งผลงานร่วมประกวดนวัตกรรมอาหารปทุมธานี Pathum Thani Food Innopolis Contest 2019 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาท http://www.newswit.com/gen/2019-09-27/e86aa1327118c6a7a9114196371137ec/ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เตรียมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารของจังหวัดปทุมธานี ผ่านการประกวดและคัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสรรค์นับร้อยรายการ ผ่านการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมโชว์ศักยภาพในงาน ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร http://www.newswit.com/gen/2019-09-27/e86aa1327118c6a7a9114196371137ec/ Fri, 27 Sep 2019 10:18:04 +0700 ISMED ปั้น 35 แบรนด์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร http://www.newswit.com/evnt/2019-08-19/b2aea0477fef0890a144f1a65ea298b1/ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ISMED สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ให้มีคุณภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ http://www.newswit.com/evnt/2019-08-19/b2aea0477fef0890a144f1a65ea298b1/ Mon, 19 Aug 2019 16:26:53 +0700 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ผนึกกำลังสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เดินหน้าอบรมผู้ตรวจประเมิน (Assessor) http://www.newswit.com/gen/2019-08-13/58c623ce01f60ea05f0c5302df3b7ddd/ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ผนึกกำลังสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เดินหน้าอบรมผู้ตรวจประเมิน (Assessor) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ISO/IEC 17024 http://www.newswit.com/gen/2019-08-13/58c623ce01f60ea05f0c5302df3b7ddd/ Tue, 13 Aug 2019 15:00:48 +0700 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ผนึกกำลังสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เดินหน้าอบรมผู้ตรวจประเมิน (Assessor) http://www.newswit.com/gen/2019-08-13/08d0b5fa3e1653f1f1e7ac4fd2dfaf63/ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ผนึกกำลังสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เดินหน้าอบรมผู้ตรวจประเมิน (Assessor) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ISO/IEC 17024 http://www.newswit.com/gen/2019-08-13/08d0b5fa3e1653f1f1e7ac4fd2dfaf63/ Tue, 13 Aug 2019 9:18:15 +0700 4 หน่วยงานภาครัฐร่วมมือจัดงานวันรับรองระบบงานโลก World Accreditation Day2019 ย้ำถึงการรับรองระบบงานช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มห่วงโซ่อุปทาน http://www.newswit.com/gen/2019-06-11/0f0d50398fe88a3924c02e07c2cc8bc5/ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติผนึกกำลังจัดสัมมนาเชิงวิชาการเนื่องในวันรับรองระบบงานโลกประจำปี 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-06-11/0f0d50398fe88a3924c02e07c2cc8bc5/ Tue, 11 Jun 2019 9:26:43 +0700 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ภาคกลางและภาคใต้ http://www.newswit.com/gen/2019-04-11/52a8b6793af76a871f1b7e152a921bdc/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดตัวโครงการ กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (ภาคกลางและภาคใต้) รับสมัครผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ http://www.newswit.com/gen/2019-04-11/52a8b6793af76a871f1b7e152a921bdc/ Thu, 11 Apr 2019 14:53:41 +0700 ก.อุตสาหกรรม ผนึก ม.พระจอมเกล้าฯ กดปุ่ม โครงการ M Smart ติดปีก สินค้าวิสาหกิจชุมชน สู่ตลาดโลก http://www.newswit.com/gen/2019-03-04/ab8be2fa736f88bb56a6d4e253bb42c2/ ก.อุตสาหกรรม ผนึก ม.พระจอมเกล้าฯ จัด โครงการ M Smartเสริมแกร่งด้านบริหารจัดการธุรกิจแก่วิสาหกิจชุมชน หวังดันขึ้นแท่นผู้ประกอบการมืออาชีพ เตรียมพร้อมต่อยอดนำผลงานทางวิชาการมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ ตั้งเป้ายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ http://www.newswit.com/gen/2019-03-04/ab8be2fa736f88bb56a6d4e253bb42c2/ Mon, 04 Mar 2019 14:12:23 +0700 กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ สถาบันยานยนต์ จับมือ บริษัท ทูฟ ซูด สร้างศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกของอาเซียน http://www.newswit.com/auto/2019-02-26/40459252ee8c0fda70982309661d3883/ - กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สมอ. และ สถาบันยานยนต์ พร้อมสร้างศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่แห่งแรกของอาเซียน ร่วมมือกับ บริษัท ทูฟ ซูด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบแบตเตอรี่ฯ - งบลงทุนกว่า 300 ล้านบาท บนเนื้อที่กว่า 3,000 ตารางเมตร http://www.newswit.com/auto/2019-02-26/40459252ee8c0fda70982309661d3883/ Tue, 26 Feb 2019 14:28:45 +0700 บรรดาชาติอาหรับบรรลุกรอบความตกลงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล http://www.newswit.com/gen/2019-02-18/92321a83271e5adf160d9eae15f8f339/ ความตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศในการประชุมอุตสาหกรรมฮาลาลโลกครั้งที่ 4 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งและใช้ระบบอาหารฮาลาลเป็นครั้งแรกของโลก กรอบความตกลงยอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศอาหรับว่าด้วยมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ฮาลาล http://www.newswit.com/gen/2019-02-18/92321a83271e5adf160d9eae15f8f339/ Mon, 18 Feb 2019 17:56:39 +0700 ภาพข่าว: TWPC ลงนามประกาศรับรองนำ มอก.9999 ไปใช้ในหน่วยงาน http://www.newswit.com/evnt/2019-02-11/15ef3c455cdbb40d7a698493664de044/ คุณวันชัย พนมชัย (ที่ 2 จากขวา) รองเลขาธิการรักษาราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ คุณสามารถ จิตตดีชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการโรงงานไทยนำมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) http://www.newswit.com/evnt/2019-02-11/15ef3c455cdbb40d7a698493664de044/ Mon, 11 Feb 2019 13:29:35 +0700 NDR คว้ามาตรฐาน มอก.ยางรถจักรยานยนต์ ตอกย้ำคุณภาพสินค้า ดันยอดขายพุ่ง http://www.newswit.com/evnt/2019-02-08/7f582bb9d416fb7f26bf6e542aea3c6b/ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR ผู้ผลิตยางรถมอเตอร์ไซค์ คว้าประกาศนียบัตรเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทอุตสาหกรรม ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ด้าน ชัยสิทธิ์ http://www.newswit.com/evnt/2019-02-08/7f582bb9d416fb7f26bf6e542aea3c6b/ Fri, 08 Feb 2019 12:06:23 +0700 ปั๊มน้ำ Stiebel Boost จาก สตีเบล เอลทรอน ได้การรับรองมาตรฐานจาก มอก. เป็นเจ้าแรกในเมืองไทย ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งด้านคุณภาพและความปลอดภัย http://www.newswit.com/evnt/2019-01-22/e4c923ca31962039bac730fd3ba9e294/ สตีเบล เอลทรอน ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องกรองน้ำ และเครื่องเป่ามือ ชั้นนำของประเทศไทย แถลงความสำเร็จอีกก้าวสำคัญหลังเครื่องปั๊มน้ำอัจฉริยะ สตีเบล บูส (Stiebel Boost) ได้รับใบอนุญาตจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. 1548-2551 จาก http://www.newswit.com/evnt/2019-01-22/e4c923ca31962039bac730fd3ba9e294/ Tue, 22 Jan 2019 14:31:11 +0700 นักศึกษา มจพ. คิดสูตร พาสต้าม่วง เทรนด์อาหารสุขภาพที่มาแรง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ http://www.newswit.com/gen/2018-12-24/87bd9baf3206157813fe15b78baf897f/ เส้นพาสต้าเสริมคุณค่าจากแป้งมันเทศสีม่วง ผลงานวิจัยของนางสาวสาธิตา ชูประจง และนางสาวณัฐธิณี ศิรพงษ์กุลพจน์ นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมี ผศ.ดร.รัชนี http://www.newswit.com/gen/2018-12-24/87bd9baf3206157813fe15b78baf897f/ Mon, 24 Dec 2018 16:46:42 +0700 วว. เปิดตัวเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทย http://www.newswit.com/gen/2018-12-11/6c2528ea62c563a5846b0f360a505c1e/ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เปิดตัวเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของ วว. ใน 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เกษตรตามหลัก GAP http://www.newswit.com/gen/2018-12-11/6c2528ea62c563a5846b0f360a505c1e/ Tue, 11 Dec 2018 14:34:24 +0700 จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมสานต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีประสิทธิภาพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน http://www.newswit.com/gen/2018-12-04/70bd3092587346bc926e8efae7ccb388/ จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งเน้นการสร้างรายได้ ส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ กรมการพัฒนาชุมชน http://www.newswit.com/gen/2018-12-04/70bd3092587346bc926e8efae7ccb388/ Tue, 04 Dec 2018 10:46:21 +0700 นักศึกษา มจพ. พัฒนาผลิตภัณฑ์ ลิปบาล์มผสมสารสกัดสีจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม http://www.newswit.com/gen/2018-11-27/4bd320a7bea793c39b072659e9b7efff/ ผลงานวิจัยเรื่อง ลิปบาล์มผสมสารสกัดสีจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผลงานของนางสาวณิชาภัทร โฉมฉิน และนางสาวนาฎฤดี เอี่ยมอุไร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร http://www.newswit.com/gen/2018-11-27/4bd320a7bea793c39b072659e9b7efff/ Tue, 27 Nov 2018 15:49:53 +0700 แพนเค้ก ดาราสายบุญรับเป็นพรีเซ็นเตอร์ ชิมชิพส์ กล้วยฉาบปรุงรส ฟรี ช่วยชาวสวนกล้วย ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อปของไทย จำหน่ายผ่านเซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ http://www.newswit.com/evnt/2018-11-02/0432f0fb872d7da0bb047068b146cf13/ เสร็จสิ้นไปอย่างสวยงามสำหรับการเปิดตัว กล้วยฉาบปรุงรส ตรา Chimp Chips ผลงานจากแนวคิดของสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป คุณเดวิด เล้าชิไว อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปรุงและอาหารพร้อมรับประทานอีกทั้งเป็นอาจารย์ผู้สอนในโครงการพัฒนาชุมชนของ OTOP http://www.newswit.com/evnt/2018-11-02/0432f0fb872d7da0bb047068b146cf13/ Fri, 02 Nov 2018 14:38:25 +0700 กรมการพัฒนาชุมชน ผนึกสถาบันอาหาร เร่งยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เป็น สินค้าปลอดภัย http://www.newswit.com/gen/2018-10-19/30604789aba1c18211b93747ad81af8c/ กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ผนึกสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดตัวกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม (อาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม D) ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 10,000 http://www.newswit.com/gen/2018-10-19/30604789aba1c18211b93747ad81af8c/ Fri, 19 Oct 2018 15:01:00 +0700 สสว. เผยความสำเร็จแบบพหุภาคีในกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปีงบประมาณ 2561 http://www.newswit.com/gen/2018-08-20/e000b662fdf29ca73242bbfc27f42b39/ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว.) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และบริษัท http://www.newswit.com/gen/2018-08-20/e000b662fdf29ca73242bbfc27f42b39/ Mon, 20 Aug 2018 15:15:52 +0700 ภาพข่าว: สสว. เผยความสำเร็จแบบพหุภาคีในกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปีงบประมาณ 2561 http://www.newswit.com/gen/2018-08-20/2347c91b5a5925a983c60f3bb543fd1a/ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว.) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และบริษัท http://www.newswit.com/gen/2018-08-20/2347c91b5a5925a983c60f3bb543fd1a/ Mon, 20 Aug 2018 15:15:24 +0700 ภาพข่าว: ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จัดพิธีมอบรางวัล Big Best Car/Big Best BigBike of The Year 2017-2018 http://www.newswit.com/auto/2018-08-17/c89a7d4b8ada16b176d3d2f62130ec9f/ นายจรวย ขันมณี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด และประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Big Motor Sale 2018 พร้อมด้วย นายอภิจิณ โชติกเสถียร เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม http://www.newswit.com/auto/2018-08-17/c89a7d4b8ada16b176d3d2f62130ec9f/ Fri, 17 Aug 2018 18:45:15 +0700 สสว. จัดงานแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปีงบประมาณ 2561 http://www.newswit.com/gen/2018-08-17/25413d2f7c14d0e666578108a4bc85b3/ ตามที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมดำเนินการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร http://www.newswit.com/gen/2018-08-17/25413d2f7c14d0e666578108a4bc85b3/ Fri, 17 Aug 2018 15:23:13 +0700 ภาพข่าว: EXIM BANK ลงนามบันทึกข้อตกลงยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมศักยภาพ SMEs สู่ความเป็นเลิศ http://www.newswit.com/fin/2018-08-07/a5a730785d80084fdca71cd47308787a/ นางวรรธนา มงคลศรี (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ SMEs กับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข http://www.newswit.com/fin/2018-08-07/a5a730785d80084fdca71cd47308787a/ Tue, 07 Aug 2018 9:51:21 +0700 ภาพข่าว: โครงการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี http://www.newswit.com/gen/2018-07-13/e4dc5d7096266d9ac36263a62c500019/ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม D จาก 10 อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเครือข่ายประชารัฐ ใน จ.จันทบุรี เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม มีองค์ความรู้ด้านการตลาด http://www.newswit.com/gen/2018-07-13/e4dc5d7096266d9ac36263a62c500019/ Fri, 13 Jul 2018 14:28:10 +0700 ปภ.แนะเลือกใช้และสวมหมวกนนิรภัยถูกวิธี...ลดบาดเจ็บรุนแรง ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ http://www.newswit.com/gen/2018-07-12/67641aee620a29f6d43c151287b52b29/ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ โดยเลือกใช้หมวกนิรภัยแบบเต็มใบที่มีขนาดพอดีกับศีรษะ และมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยสวมหมวกนิรภัยในลักษณะตรง ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง http://www.newswit.com/gen/2018-07-12/67641aee620a29f6d43c151287b52b29/ Thu, 12 Jul 2018 14:34:31 +0700 ยูแอล (UL) เปิดห้องปฏิบัติการสำหรับเครื่องมือ และระบบปรับสภาวะอากาศ (HVAC) แห่งแรกในอาเซียนที่เมืองไทย http://www.newswit.com/gen/2018-07-05/437f9890e9ee969ea3ce70c961a4f897/ ยูแอล (UL) ผู้นำระดับโลกด้านการทดสอบ การตรวจสอบ การรับรองการมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย มร.คีธ วิลเลียมส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานบริษัท ยูแอล (UL) พร้อมด้วย มร. ซาจีฟ เฮซูดาส ประธานบริษัท ยูแอล (UL) อินเตอร์เนชั่นแนล http://www.newswit.com/gen/2018-07-05/437f9890e9ee969ea3ce70c961a4f897/ Thu, 05 Jul 2018 12:08:43 +0700 ภาพข่าว: ยูแอล (UL) ผู้นำระดับโลกด้านตรวจสอบและรับรองการมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากอเมริกา เปิดตัวห้องปฏิบัติการนำสมัยแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนในไทย http://www.newswit.com/gen/2018-07-05/524ec9655188f25818b472334eeb2bd0/ เมื่อเร็วๆ นี้ มร.คีธ วิลเลียมส์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานบริษัท ยูแอล (UL) พร้อมด้วย มร.ซาจีฟ เฮซูดาส (ที่ 2 จากขวา) ประธานบริษัท ยูแอล (UL) อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตัวแทนจากสมาคมอุตสาหกรรมท้องถิ่น http://www.newswit.com/gen/2018-07-05/524ec9655188f25818b472334eeb2bd0/ Thu, 05 Jul 2018 10:35:35 +0700 สสว.อย.สวทช.เซ็นทรัลแล็บไทย ผนึกกำลังหนุน SME ไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมก้าวสู่ตลาดโลก ภายใต้กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร http://www.newswit.com/gen/2018-06-13/2c221bd5688b546362425ee396143168/ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยในงานแถลงข่าว พลิก SME สู่อนาคตด้วยนวัตกรรม ในกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (Strong/Regular Level 2561) http://www.newswit.com/gen/2018-06-13/2c221bd5688b546362425ee396143168/ Wed, 13 Jun 2018 13:55:07 +0700 สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.2 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน http://www.newswit.com/gen/2018-06-27/4f3c89b39ff198a242adc53b479d8b49/ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤษภาคม 2561 นี้ ขยายตัวร้อยละ 3.2 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เดือนพฤษภาคม 2560 ขยายตัวร้อยละ 2.96) นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://www.newswit.com/gen/2018-06-27/4f3c89b39ff198a242adc53b479d8b49/ Wed, 27 Jun 2018 14:26:29 +0700