ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๒:๐๘ น.

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา”

นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคว้ารางวัลสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ทั่วไป—๗ มิ.ย. ๖๑

นายวรกานต์ อินภูมี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับเครือข่าย จากการนำเสนอผลงานในการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ Midtown Hotel,Vietnam

ภาพข่าว: ผู้บริหารม.เจ้าพระยาแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทั่วไป—๙ มี.ค. ๖๑

นายปรีชา อรรถวิภัชน์ นายกสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (ที่ 5 จากขวา) มอบครุยแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร และนายทิวา จิรพัฒนกุล โดยมีนางหทัย ศิริวิริยะกุล ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ดร.ดารัตน์

ภาพข่าว: บรรยายพิเศษ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ในยุคประเทศไทย 4.0 ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๖๑

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ในยุคประเทศไทย 4.0" ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายบรรลือ สง่าจิตร

ภาพข่าว: สภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ทั่วไป—๑๑ ก.ค. ๖๐

รศ.นพ.ประสงค์ ศิริวิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ เข้ารับรางวัล ญาณสังวร "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2560 จากพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ

ภาพข่าว: วิทยาลัยอาชีววิริยาลัยนครสวรรค์จัดปฐมนิเทศ ทั่วไป—๗ มิ.ย. ๖๐

อาจารย์ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์

ภาพข่าว: บัณฑิตศึกษา ม.เจ้าพระยา ดูงาน KTIS GROUP ทั่วไป—๒๔ เม.ย. ๖๐

ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มาศึกษาดูงาน KTIS Complex ของกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล

ภาพข่าว: นศ.เวียดนามฝึกงาน ทั่วไป—๓ เม.ย. ๖๐

ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ต้อนรับนักศึกษาจาก เว้ อินดัสเตรียล คอลเลจ (Hue Industrial College) เมืองเว้, เวียดนาม-ฮังการี อินดัสเตรียล ยูนิเวอร์ซิตี้ (Vietnam-Hungary Industrial University) เมืองฮานอย

ภาพข่าว: ผู้บริหารแห่งปี ทั่วไป—๓ มี.ค. ๖๐

รศ.นพ.ประสงค์ ศิริวิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ เข้ารับรางวัลผู้บริหารแห่งปี ประจำปี 2560 จากพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ภาพข่าว: ม.เจ้าพระยาจัดแสดงผลงานประจำปี ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๖๐

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ จัดงานแสดงผลงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ภายใต้ธีม "สืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง" โดยมีการประกาศรางวัลเกียรติยศที่มหาวิทยาลัยได้รับทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น สะท้อนความมีศักยภาพในการพัฒนานักศึกษา

ภาพข่าว: ม.เจ้าพระยา คว้าแชมป์สมัยที่ 2 ทั่วไป—๑๕ ก.พ. ๖๐

นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการนำเสนอผลงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับประเทศ เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2559 จัดโดยสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง

ม.เจ้าพระยาเชิญผู้แทนชุมชนรับฟังผลงาน พร้อมมอบทุนการศึกษาเกือบ 5 ล้านบาท ทั่วไป—๑๕ ก.พ. ๖๐

ผู้แทนชุมชนเข้าฟังผลงานของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคับคั่ง ภายใต้ธีม "สืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง" ประกาศรางวัลเกียรติยศที่มหาวิทยาลัยได้รับทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น พร้อมมอบทุนการศึกษารวมเกือบ 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยารับ ป.ตรี 10 สาขาวิชา สมัครภายใน 31 มี.ค. 60 รับสิทธิพิเศษเพียบ ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๖๐

ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2560 นี้มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา กำลังเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยในระดับปริญญาตรี เปิดสอน 10 สาขาวิชา ประกอบด้วย (1)

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ทั่วไป—๒๓ ธ.ค. ๕๙

อาจารย์ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 "เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"Technology of Management for Sustainable Development

ม.เจ้าพระยา เปิดรับ นศ.ปริญญาเอก สมัครได้ถึงวันที่ 9 มกราคม 2560 ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๕๙

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย รังสินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเจ้าพระยากำลังเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 9

ประทานปริญญาบัตร ทั่วไป—๑๖ ธ.ค. ๕๙

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ท่ามกลางกรรมการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

ภาพข่าว: นักศึกษา ม.เจ้าพระยา รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๙

นางสาวหงษ์หยก สีใส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้รับคัดเลือกจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้ารับ เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านศีลธรรม

ม.เจ้าพระยาจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นำเสนอ เทคโนโลยีการบริหาร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๕๙

ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ร่วมกับ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรศ.ดร.วินัย รังสินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แถลงต่อสื่อมวลชนว่า หลังจากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

สอบ CU-TEP ได้ที่ ม.เจ้าพระยา นครสวรรค์ ทั่วไป—๓๑ ส.ค. ๕๙

ข่าวดีสำหรับชาวนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง...ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ จะจัดการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ CU - TEP ครั้งที่ 2ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559

ภาพข่าว: ม.เจ้าพระยา รับรางวัลต้นแบบระดับเงิน To Be Number One ทั่วไป—๕ ส.ค. ๕๙

อ.พัชรี โอชารส ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ในการรับพระราชทานโล่รางวัลต้นแบบระดับเงิน ประเภทชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2559 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

ภาพข่าว: รับมอบประกาศเกียรติคุณ คนดีแห่งสยาม ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๙

ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประธานคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยอาชีวศีกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS GROUP

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาชู สหกิจศึกษา ทางรุ่งของนักศึกษา-ทางรอดของประเทศไทย ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

น้อยคนนักที่จะรู้ว่า "ธิดา แซ่หว้า" นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ผู้ซึ่งได้รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติรองดีเด่น ระดับชาติ จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพข่าว: ม.เจ้าพระยารับโล่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๕๙

ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล เลขานุการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา รับมอบโล่ จากนายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ในโอกาสนำผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เข้าร่วมโครงการศาลปกครองรวมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ