ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๐:๓๒ น.

มหาวิทยาลัยหิดล ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยหิดล”

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท โอกิลวี่แอนด์ เมเธอร์แอ็ดเวอร์ไทซิ่งประเทศไทยจัดเวิร์คช็อป The Art of Sound Creationครั้งแรกในไทย ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๖๐

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล และ บริษัท โอกิลวี่แอนด์ เมเธอร์แอ็ดเวอร์ไทซิ่งประเทศไทยจัดเวิร์คช็อป"The Art of Sound Creation"ครั้งแรกในไทย ให้ความรู้การสร้างเสียงและดนตรีเพื่องานโฆษณาระดับโลก หลักสูตรสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ประเทศไทย จัดเวิร์คช็อป The Art of Sound Creation ครั้งแรกในไทย ให้ความรู้การสร้างเสียงและดนตรีเพื่องานโฆษณาระดับโลก ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๖๐

หลักสูตรสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ประเทศไทย จัด "The Art of Sound Creation" เวิร์คช็อประดับมาสเตอร์คลาส ครั้งแรกของเมืองไทย

The 5th Asian-Pacific International Conference on Complementary Nursing สุขภาพ—๙ ก.พ. ๕๕

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยหิดล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหิดล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ กองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ขอเิชิญเข้าร่วมประชุมวิืชาการนานาชาติ The 5th Asian-Pacific