ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒:๒๐ น.

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยหัวเฉียว”

ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ แนะแนวหลักสูตรวิทย์สุขภาพ ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๖๐

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) แนะแนวศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพใน 5 คณะวิชา ได้แก่ คณะการแพทย์แผนจีน คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่คณะนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โดยมี

ภาพข่าว: ลงนามความร่วมมือแพทย์แผนจีน ทั่วไป—๔ ต.ค. ๖๐

คณะการแพทย์แผนจีน และสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์แผนจีนกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มฉก. คุณกร

ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ หน่วยงานต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๖๐

อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ (แถวหลังคนที่ 5 จากขวา) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีการรักษามาตรฐานมาตรการองค์กรดีเด่น ด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% จากนายชาติชาย อุทัยพันธ์

ภาพข่าว: แพทย์แผนจีน ม.หัวเฉียวฯ บริการชุมชน ทั่วไป—๕ ก.ย. ๖๐

กศึกษาคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ฝังเข็มรักษาอาการ ต่าง ๆ โดยมีอาจารย์แพทย์แผนจีนดูแลแนะนำนักศึกษาฝึกปฏิบัติรักษาจริงทำให้เกิดทักษะ ความชำนาญและเพิ่มประสบการณ์ตรงในการรักษา ซึ่งเป็นหนึ่งในการให้บริการด้านสุขภาพ ของโครงการ

ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ รับรางวัลดีเด่นด้านบุคลากร พลังงาน—๔ ก.ย. ๖๐

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รับรางวัลดีเด่นด้านบุคลากร ประเภทผู้บริหารอาคารควบคุม จากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในการประกวด Thailand Energy Awards 2017 ณ ห้องบอลรูม

ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ มุ่งสู่ Green University รับการตรวจสำนักงานสีเขียวหลังที่ ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๖๐

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยคณะทำงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว โดยมี อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี

Kitty Live Thailand จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ในโครงการ คิตตี้ ไลฟ์ ไอที—๒๘ มิ.ย. ๖๐

บริษัท Kitty Live Thailand ร่วมกับ นักศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม "คิตตี้ ไลฟ์ เพื่อสังคม" ให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ และ 11 สถาบันไทยและต่างประเทศจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๖๐

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และ 11 สถาบันจากประเทศไทยและต่างประเทศจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิชาการรับใช้สังคม" ในโอกาสครบรอบ 25 ปี มฉก. เพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาพข่าว: บาจาสานต่อโครงการ Bata Children#s Program ทั่วไป—๖ มิ.ย. ๖๐

บาจาสานต่อโครงการ Bata Children's Program อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมพาทีมแพทย์จากคลินิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไปตรวจสุขภาพช่องปากให้กับเด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านบึง จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้ โดยมีเด็กๆ กว่า 130 คน

ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ จัดอบรมครูผู้สอนภาษาจีน ทั่วไป—๑๕ พ.ค. ๖๐

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับ Singapore Centre for Chinese Language,Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ จัดโครงการอบรม "การออกแบบกิจกรรมในห้องเรียนสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา"

ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ รับรางวัลด้านพลังงานจาก APEC พลังงาน—๘ พ.ค. ๖๐

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับรางวัลด้านพลังงานจาก APEC - ESCI Best Practices Awards 2017 ประเภท Smart Buildings ระดับ Silver โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มฉก. เข้ารับรางวัลจากประธานกลุ่ม APEC ณ โรงแรม Mandarin

ภาพข่าว: ครบรอบ 25 ปี ม.หัวเฉียวฯ เทิดไท้ รำลึกในรอยพระบาท ทั่วไป—๗ เม.ย. ๖๐

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้รับตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี ร่วมถ่ายภาพในวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย 25 ปี ณ มฉก. บางพลี บริเวณต้นโพธิ์

ภาพข่าว: ศูนย์บรรณสารสนเทศ ม.หัวเฉียวฯ รับการตรวจประเมิน ห้องสมุดสีเขียว ทั่วไป—๓ ก.พ. ๖๐

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวจาก สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.หัวเฉียวฯ ชวนร่วมงานตรุษจีน ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๖๐

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2560 ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิเช่น นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจีน ขนมธรรมเนียมจีน และความเป็นมาของวันตรุษจีน การแข่งขันสุนทรพจน์จีนระดับอุดมศึกษา

ภาพข่าว: คณะกายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวฯ จัดโครงการนำความรู้สู่ชุมชน สุขภาพ—๔ ม.ค. ๖๐

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการนำความรู้สู่ชุมชน เรื่อง กายภาพบำบัดกับการรักษาระบบควบคุมการทรงตัว โดยเน้นการออกกำลังกายเพื่อลดอาการเวียนศีรษะ เพิ่มความคมชัดของการมองเห็นขณะที่ศีรษะมีการเคลื่อนไหว

ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ มอบรางวัล วินหมวกทองคำ ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๕๙

รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการร่วมมอบรางวัล "วินหมวกทองคำ"

ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม พลังงาน—๒๐ ธ.ค. ๕๙

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม ประจำปี 2559 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน

ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ รับรางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๕๙

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม

มอบทุนเรียนพยาบาล ปี 60 เรียนฟรี 4 ปี 30 ทุน ทั่วไป—๑๖ ธ.ค. ๕๙

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลหัวเฉียว ได้ร่วมกันจัดโครงการ "ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ" เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส และมีความต้องการเป็นพยาบาล โดยในปีการศึกษา 2560 ให้ทุนเรียนฟรี 4 ปี

มอบรางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ครั้งที่ 7 ทั่วไป—๙ ธ.ค. ๕๙

กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมมอบรางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ครั้งที่ 7 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีคุณธรรม

ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ มอบทุนส่งเสริมพลังคุณธรรมและรางวัลเยาวชนจิตอาสา ทั่วไป—๙ ธ.ค. ๕๙

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) มอบทุนส่งเสริมพลังคุณธรรมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาและรางวัลเยาวชนจิตอาสาพร้อมโล่ที่ระลึกแก่นักศึกษาที่ทำความดี ในวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นวันรำลึก แสดงกตเวทิตา และสดุดีเกียรติคุณแด่ ดร.อุเทน

ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ เปิดสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนแห่งแรกในประเทศไทย ทั่วไป—๓๑ ต.ค. ๕๙

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน จัดพิธีเปิดสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนเป็นความร่วมมือของทั้งสองสถาบันและสองประเทศ ซึ่งเป็นสถาบันขงจื่อ การแพทย์แผนจีนแห่งแรกในประเทศไทย ท่านพระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช)

ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ ต้อนรับ ธปท. ดูงานพลังงาน ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๙

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับ คุณชูชีพ การสมดี ผู้บริหารส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง หัวหน้าคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน พร้อมคณะ ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)