มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” http://www.newswit.com/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4/ นาย-ณภัทร นำทีมปลุกสำนึกรักความเป็นไทย ในโครงการ ไทยดี มีมารยาท อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ได้ผนึกพลังภาคีเอกชน มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), เว็บไซต์ MThai.com th-TH Thu, 27 Jun 2019 12:56:18 +0700 นาย-ณภัทร ร่วมส่งเสริมอัตลักษณ์ ไทยดี มีมารยาท http://www.newswit.com/life/2019-06-18/1f43f3b014187b78357c246ff399123b/ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม, มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) พร้อมประกาศความร่วมมือเพื่อส่งเสริมมารยาทแนวปฏิบัติในสังคมไทย http://www.newswit.com/life/2019-06-18/1f43f3b014187b78357c246ff399123b/ Tue, 18 Jun 2019 11:55:17 +0700 พิธีกตเวทิตา นักศึกษาโครงการทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุ่นที่ 3 http://www.newswit.com/gen/2019-05-23/487a83e0a826e6af750c52f712e32bcf/ พิธีกตเวทิตา คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลหัวเฉียว โดยนักศึกษาทุนโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุ่นที่ 3 จำนวน 28 คน ซึ่งได้รับทุนเรียนพยาบาลเป็นเวลา 4 ปี มูลค่าทุนละ 400,000 บาท ที่คณะพยาบาลศาสตร์ http://www.newswit.com/gen/2019-05-23/487a83e0a826e6af750c52f712e32bcf/ Thu, 23 May 2019 16:34:57 +0700 ภาพข่าว: NPS สนับสนุน กิจกรรมแพทย์เพื่อชุมชน http://www.newswit.com/gen/2019-03-27/084f6674023d81d4ee07314eccca01f5/ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุน กิจกรรมแพทย์เพื่อชุมชน โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดให้บริการทางการแพทย์ อาทิ ตรวจมะเร็ง http://www.newswit.com/gen/2019-03-27/084f6674023d81d4ee07314eccca01f5/ Wed, 27 Mar 2019 15:45:42 +0700 แนะแนวหลักสูตรแพทย์จีน ม.หัวเฉียวฯ http://www.newswit.com/gen/2019-02-13/46b5c0e594d88d3ac52f7174cab5ab35/ คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) แนะแนวหลักสูตรพร้อม สาธิตการครอบแก้วและฝังเข็มตามศาสตร์การรักษาของแพทย์แผนจีนแก่โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) จ.ตาก เพื่อให้ทราบถึงรายวิชาและสัมผัสบรรยากาศจริงของการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัย http://www.newswit.com/gen/2019-02-13/46b5c0e594d88d3ac52f7174cab5ab35/ Wed, 13 Feb 2019 16:23:37 +0700 เปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่น 2 http://www.newswit.com/food/2019-02-13/038ea893823334e3b8f0b04e21275230/ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง จัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และท่านหลู่ย์เจี้ยน http://www.newswit.com/food/2019-02-13/038ea893823334e3b8f0b04e21275230/ Wed, 13 Feb 2019 13:42:52 +0700 ป่อเต็กตึ๊ง รพ.หัวเฉียว ม.หัวเฉียว มอบ 40 ทุน เรียนพยาบาล 4 ปี http://www.newswit.com/food/2019-01-16/af856164b2715f095b10dc36b9264120/ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมกันจัดโครงการ ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุ่นที่ 7 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส และมีความต้องการเป็นพยาบาล โดยในปีการศึกษา 2562 ให้ทุนเรียน 4 http://www.newswit.com/food/2019-01-16/af856164b2715f095b10dc36b9264120/ Wed, 16 Jan 2019 10:08:42 +0700 ม.หัวเฉียวฯ ร่วมมือบริการวิชาการและการเรียนการสอนด้านกฎหมาย http://www.newswit.com/gen/2019-01-14/b1be7f38f89cc5a320761e3f51e1ecd2/ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) (ภาพที่ 3 จากซ้ายคนที่ 5) และดร.สมพล สิงห์สมบุญ นายกสมาคมทนายความจังหวัดสมุทปราการ (ภาพที่ 3 จากซ้ายคนที่ 6) http://www.newswit.com/gen/2019-01-14/b1be7f38f89cc5a320761e3f51e1ecd2/ Mon, 14 Jan 2019 9:10:56 +0700 ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ ลงนามร่วมมือสร้างคนดีสู่สังคม http://www.newswit.com/gen/2018-12-27/c78fca1fe4520addc6daf94665e3e213/ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม ร่วมกับโรงเรียนนำร่อง 3 แห่งแรกในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ร.ร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ร.ร.หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ http://www.newswit.com/gen/2018-12-27/c78fca1fe4520addc6daf94665e3e213/ Thu, 27 Dec 2018 17:28:28 +0700 ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 http://www.newswit.com/food/2018-12-13/126814cc4d5552324494cbbb0f8c8e37/ นายกอบชัย ซอโสตถิกุล (แถวนั่ง : กลาง) ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และได้ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ http://www.newswit.com/food/2018-12-13/126814cc4d5552324494cbbb0f8c8e37/ Thu, 13 Dec 2018 10:11:08 +0700 ม.หัวเฉียวฯ สร้างเครือข่าย 1 กล้อง 1 สถานประกอบการ พร้อมมอบรางวัล วินหมวกทองคำ ครั้งที่ 3 http://www.newswit.com/gen/2018-12-06/b36cb9716058cffd8baa296e2bdf537a/ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ดำเนินโครงการ 1 กล้อง 1 สถานประกอบการ สร้างเครือข่ายชุมชนดูแลชุมชนนำร่องในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ http://www.newswit.com/gen/2018-12-06/b36cb9716058cffd8baa296e2bdf537a/ Thu, 06 Dec 2018 9:46:17 +0700 ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ รำไท้เก๊ก 1,000 คน และจัดการแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 4 http://www.newswit.com/gen/2018-11-29/3aa72b0a770b59721a1f0634f79b4fc2/ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รวมพลนักศึกษาและอาจารย์จิตอาสาจากชมรมไท้เก๊กทั่วประเทศกว่า 1,000 คน รำไท้เก๊กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่มีผู้รำไท้เก๊กมากที่สุดในประเทศไทย ณ สนามกีฬากลาง มฉก. http://www.newswit.com/gen/2018-11-29/3aa72b0a770b59721a1f0634f79b4fc2/ Thu, 29 Nov 2018 16:44:12 +0700 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 http://www.newswit.com/food/2018-12-03/9064c29e61d8053770c7e262e8fb9b78/ คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และได้ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ http://www.newswit.com/food/2018-12-03/9064c29e61d8053770c7e262e8fb9b78/ Mon, 03 Dec 2018 11:21:46 +0700 ม.หัวเฉียวฯ รำไท้เก๊ก 1,000 คน และจัดแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ ร.10 http://www.newswit.com/gen/2018-11-29/1a7f139440dc0c3dc091982b88e972e3/ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รวมพลนักศึกษาอาจารย์จิตอาสาจากชมรมไท้เก๊กทั่วประเทศกว่า 1,000 คน รำไท้เก๊กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 ณ สนามกีฬากลาง มฉก. http://www.newswit.com/gen/2018-11-29/1a7f139440dc0c3dc091982b88e972e3/ Thu, 29 Nov 2018 16:45:57 +0700 ม.หัวเฉียวฯ รับทุน สกว. หนุนวิจัยปลาสลิด ปี 2 http://www.newswit.com/gen/2018-10-29/7aea443f76e49b8ca234f596818fd0cd/ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดย รศ.ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ http://www.newswit.com/gen/2018-10-29/7aea443f76e49b8ca234f596818fd0cd/ Mon, 29 Oct 2018 18:17:09 +0700 ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ และ ATTA ร่วมมือทางวิชาการด้านท่องเที่ยว http://www.newswit.com/gen/2018-10-25/e35ec91dd9693e288ce9a36a0176f630/ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ลงนามร่วมมือในโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนสถานที่ ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจการท่องเที่ยว http://www.newswit.com/gen/2018-10-25/e35ec91dd9693e288ce9a36a0176f630/ Thu, 25 Oct 2018 18:39:52 +0700 เปิดบ้านตระกูล หัวเฉียว http://www.newswit.com/gen/2018-10-16/26d0bc388e8d788304040ab759658d3d/ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) กำหนดจัดงาน Open House มีชื่องานว่า เปิดบ้านตระกูล หัวเฉียว (Huachiew Family Edutown 2018) เพื่อต้อนรับเหล่าจอมยุทธ์น้อยใหญ่จากโรงเรียนต่าง ๆ ได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงของมหาวิทยาลัย เข้ามาตักตวงวิชาความรู้จาก 13 http://www.newswit.com/gen/2018-10-16/26d0bc388e8d788304040ab759658d3d/ Tue, 16 Oct 2018 10:53:48 +0700 ม.หัวเฉียวฯ เปิดห้องปฏิบัติการแนะแนวหลักสูตร http://www.newswit.com/gen/2018-10-16/ea5e7e26712d163e883facb949de7e9a/ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) แนะแนวศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 คณะวิชา ได้แก่ คณะการแพทย์แผนจีน คณะเภสัชศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ โดยได้เปิดห้องปฏิบัติการของทั้ง 3 คณะวิชา ให้คณะนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จำนวน 102 http://www.newswit.com/gen/2018-10-16/ea5e7e26712d163e883facb949de7e9a/ Tue, 16 Oct 2018 10:00:17 +0700 ภาพข่าว: กสิกรไทยจับมือม.หัวเฉียวฯ ก้าวสู่ Smart University ต้นแบบสังคมไร้เงินสด http://www.newswit.com/fin/2018-10-01/91a12dfd76c8b682eca146020da2dd09/ นายวัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ (ซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อก้าวสู่ Smart University http://www.newswit.com/fin/2018-10-01/91a12dfd76c8b682eca146020da2dd09/ Mon, 01 Oct 2018 13:03:31 +0700 นิติ ม.หัวเฉียวฯ จัดงานวันรพีรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย http://www.newswit.com/gen/2018-09-14/57f0ff4c6b1bd8d591da6fd416e571ea/ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงานวันรพี#61 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายไปยังนักเรียน นักศึกษา http://www.newswit.com/gen/2018-09-14/57f0ff4c6b1bd8d591da6fd416e571ea/ Fri, 14 Sep 2018 17:01:07 +0700 หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ 1 ตุลาคม 2561 http://www.newswit.com/gen/2018-07-20/4d914bdc0579d917d9efdab05897d30a/ หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) หลักสูตรคุณภาพด้านจีนศึกษา ที่เน้นความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความมั่นคง พร้อมกับเข้าถึงจีนหลากมิติอย่างลึกซึ้ง เป็นหลักสูตรที่สร้างผู้นำยุคใหม่ไทย จีน http://www.newswit.com/gen/2018-07-20/4d914bdc0579d917d9efdab05897d30a/ Fri, 20 Jul 2018 16:34:14 +0700 ภาพข่าว: มอบทุนเรียนพยาบาล สานฝันต่ออนาคตเป็น นางฟ้าชุดขาว http://www.newswit.com/food/2018-07-10/6545969fd4bf76755643c1c77b6c869a/ ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์(แถวนั่ง : กลาง)ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นายกอบชัย ซอโสตถิกุล (แถวนั่ง : ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และ รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ (แถวนั่ง : ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ http://www.newswit.com/food/2018-07-10/6545969fd4bf76755643c1c77b6c869a/ Tue, 10 Jul 2018 8:54:39 +0700 ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ ที่แรกในประเทศไทยรับมอบหนังสือชุด ซิงหวินต้าซือเฉวี่ยนจี๋ http://www.newswit.com/gen/2018-07-09/87a336ee6a8319ff0b8bfa1d3d73b3b8/ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ที่แรกในประเทศไทยรับมอบหนังสือชุด ซิงหวินต้าซือเฉวี่ยนจี๋ จำนวน 365 เล่ม หนังสือที่รวบรวมผลงานของพระมหาเถระซิงหวินผู้มีคุณูปการต่อพุทธศาสนา เจ้าอาวาสวัดโฝวกวงซัน (วัดต้นแบบของไต้หวัน) สาธารณรัฐจีน http://www.newswit.com/gen/2018-07-09/87a336ee6a8319ff0b8bfa1d3d73b3b8/ Mon, 09 Jul 2018 15:18:19 +0700 ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ และ 10 สถาบันไทยและต่างประเทศจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ http://www.newswit.com/gen/2018-07-02/7a6e5519ad716bd711084c4be0e8364c/ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เจ้าภาพหลัก และ 10 สถาบันจากประเทศไทยและต่างประเทศ เจ้าภาพร่วม จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 งานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ http://www.newswit.com/gen/2018-07-02/7a6e5519ad716bd711084c4be0e8364c/ Mon, 02 Jul 2018 15:24:17 +0700 ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ ร่วมมือด้านนิติศาสตร์ http://www.newswit.com/gen/2018-06-25/7286c0df1e347752d60b51c5e30be422/ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และ พล.ต.ต.สมเกียรติ วัฒนพรมงคล ผู้กำกับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 ลงนามความร่วมมือ แลกเปลี่ยน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน http://www.newswit.com/gen/2018-06-25/7286c0df1e347752d60b51c5e30be422/ Mon, 25 Jun 2018 14:54:54 +0700 ภาพข่าว: มอบรางวัลงาน HCU Energy 2018 http://www.newswit.com/gen/2018-06-21/cc5d0b753b8a4ed0e67c424e6fa0b600/ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) (ที่ 6 จากซ้าย) และคุณวิศิษฐ์ คชสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) http://www.newswit.com/gen/2018-06-21/cc5d0b753b8a4ed0e67c424e6fa0b600/ Thu, 21 Jun 2018 16:01:44 +0700 พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร วทจ. ม.หัวเฉียวฯ รุ่นที่ 1 http://www.newswit.com/gen/2018-06-15/0d6aa9ac585097711ec8039524c4836c/ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รุ่นที่ 1 จำนวน 70 คน โดยได้รับเกียรติจาก http://www.newswit.com/gen/2018-06-15/0d6aa9ac585097711ec8039524c4836c/ Fri, 15 Jun 2018 12:48:41 +0700 ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดพิธีกตเวทิตา: นักศึกษาโครงการทุนต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุ่นที่ 2 http://www.newswit.com/food/2018-05-14/0898eba133d9fc6e18ce97cec377c7e6/ พิธีกตเวทิตา คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลหัวเฉียว โดยนักศึกษาทุนโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุ่นที่ 2 จำนวน 33 คน ซึ่งได้รับทุนเรียนพยาบาลเป็นเวลา 4 ปี มูลค่าทุนละ 400,000 บาท ที่คณะพยาบาลศาสตร์ http://www.newswit.com/food/2018-05-14/0898eba133d9fc6e18ce97cec377c7e6/ Mon, 14 May 2018 16:53:45 +0700 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ http://www.newswit.com/gen/2018-05-28/39edf1e7e757f89e14ea7f81888e1860/ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งอาจารย์, บุคลากร และ ศิษย์เก่า จำนวน 44 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) http://www.newswit.com/gen/2018-05-28/39edf1e7e757f89e14ea7f81888e1860/ Mon, 28 May 2018 13:22:07 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700