ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๒๖ น.

มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมธิราช ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมธิราช”

Open House STOU 2014 ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๗

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดบ้าน (STOU Open House 2014) ให้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และชมนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 26

ภาพข่าว: กีฬาสัมพันธ์ ทั่วไป—๔ มิ.ย. ๕๑

เมื่อเร็ว นี้ รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ ว่าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์ชมรมนักศึกษาและบัณฑิต มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 5 จัดโดย ชมรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (มสธ.) จังหวัดกระบี่ ร่วม