ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๓๓ น.

มหาวิทยาลัยสง% ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยสง%”

มิติใหม่พลิกโฉมปั้นสตาร์ทอัพเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์ SME D Bank จับมือกรมการค้าต่างประเทศ 4 สถาบันการศึกษาแนวหน้าไทย คลอดแคมเปญ โครงการ SME D Scaleup Society สู่ยุค 4.0 ปฏิทินข่าว—๑๘ ก.พ. ๖๒

วันนี้ (18 ก.พ.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการ SME D Scaleup Society" ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศและ 4 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นศ. TRM คว้ารองชนะเลิศ ตอบคำถามด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Tourism Quiz Challenge มทร.ศรีวิชัย สงขลา ทั่วไป—๑๑ ก.พ. ๖๒

เมื่อวันที่ 8 กพ. 2562 ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา อาจารย์อภิสรา ตันตสุทธิกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ม.อ.ตรัง จัดอบรม TQA บุคลากรสายสนับสนุน ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๒

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนผู้บริหารกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์

ภาพข่าว: นักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษา ในโครงการ BKI Scholarship จาก ทั่วไป—๑ ก.พ. ๖๒

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.30 น. ที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง อาจารย์วิสุทธิ์ เหมมัน อาจารย์ประจำหลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายเอกชัย คงสระ

ม.อ.ตรัง จับมือ จัดหางาน จ.ตรัง จัด PSU Trang Job Fair มหกรรมนัดพบแรงงาน แนะแนวอาชีพสร้างรายได้ ปี ทั่วไป—๓๐ ม.ค. ๖๒

วันนี้ (30 มกราคม 2562) เวลา 10.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรม และองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายนฤทธิ์ มงคลศรี

ม.อ.ตรัง คว้ารางวัล The most innovative team award จากเวที YICMG 2019 ณ ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๖๒

วันนี้ (29 มกราคม 2562) อาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงศ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในฐานะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมโครงการ Youth Innovation Competition on Lancang-Mekong Region's Governance and Development หรือ

ม.อ.ตรัง ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขต ครั้งที่ 23 (1/2562) ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๖๒

วันนี้ (28 มกราคม 2562) เวลา 10.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 23 (1/2562) โดยมี นายชวน หลีกภัย

ผู้บริหาร ม.สงขลานครินทร์ ร่วมพิธีเปิด โครงการ YICMG 2019 ณ กรุงพนมเปญ ทั่วไป—๒๔ ม.ค. ๖๒

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

นศ.มรภ.สงขลา เข้าค่ายเปิดประสบการณ์งานเขียน เรียนรู้วรรณกรรมร่วมสมัย ทั่วไป—๒๒ ม.ค. ๖๒

นักศึกษาเอกภาษาไทย มรภ.สงขลา เข้าร่วมค่าย "สร้างสรรค์งานเขียน : สีสันสันติภาพ" ศึกษาวรรณกรรม บทเพลงร่วมสมัย เปิดประสบการณ์ฝึกงานเขียนแนวใหม่ ผศ.อภิชาติ จันทร์แดง อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

รองเลขาธิการ ปชป. มอบ 1 ล้านบาท เข้ากองทุน #นายชวน หลีกภัย และเพื่อน ให้ นักศึกษา ทั่วไป—๒๒ ม.ค. ๖๒

วันนี้ (22 มกราคม 2562) เวลา 11.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ตัวแทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้การต้อนรับ นายชวน หลีกภัย

ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์นักเรียนโควต้า ม.อ.ตรัง ผู้นำใต้ร่มศรีตรัง เส้นทางอาชีวศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๖๒

วันนี้ (18 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร

ภาพข่าว: ม.อ.ตรัง ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๒

วันนี้ (17 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าบบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยตัวแทนจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา โครงการรับนักเรียนเรียนดี ส่งเสริมผู้มีคุณธรรมฯ ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๒

วันนี้ (17 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการรับนักศึกษารอบ 1 (รอบ

ผู้บริหาร ม.อ.ตรัง ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๒

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย

ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์ นักเรียนเข้าศึกษาต่อรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๒

วันนี้ (15 มกราคม 2561)เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการรับนักศึกษารอบ 1 (รอบ Portfolio)

ผู้บริหาร ม.อ.ตรัง ร่วมพิธีเปิด มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๖๒

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตตรัง

บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท-ป.เอก ประจำปี ทั่วไป—๘ ม.ค. ๖๒

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดการรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ทุกวิทยาเขต) ดังนี้ วันที่ 15 ธันวาคม 2561 – 15 กุมภาพันธ์

จังหวัดตรัง จัดอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 เป็นเบ้า เป็น ทั่วไป—๗ ม.ค. ๖๒

วันนี้ (7 มกราคม 2662) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้การต้อนรับ นายลือชัย เจริญทรัพย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทั่วไป—๔ ม.ค. ๖๒

วิทยากรโดย คุณกิตติมา อังกินันทน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบสำนวน (นิติกรเชี่ยวชาญ) กรมบัญชีกลาง วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง เนื้อหาหลักสูตร -ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ ทั่วไป—๔ ม.ค. ๖๒

วันนี้ (4 มกราคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์"

ภาพข่าว: ม.อ.ตรัง เข้ามอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่แก่นายกเทศมนตรีนครตรัง ทั่วไป—๒๘ ธ.ค. ๖๑

วันนี้ (27 ธันวาคม 2561) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง เข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ คุณอภิชิต

ตัวแทน ธ.กรุงศรีอยุธยา มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่ รองอธิการบดีฯ วิทยาเขตตรัง ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๖๑

วันนี้ (20 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และ อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง

รองอธิการบดีฯ ม.อ.ตรัง นำคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่ นายก อบจ.ตรัง ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๖๑

วันนี้ (20 ธันวาคม 2561) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าเพื่อสุขภาพและอวยพรปีใหม่ แก่ นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พ.ต.อ.อลงกรณ์ สีมาวุธ

ม.อ.ตรัง จัดอบรมการใช้งานเราเตอร์ไมโครติก พร้อมสอบ MTCNA และ Networking ทั่วไป—๑๘ ธ.ค. ๖๑

วันนี้ (18 ธันวาคม 2561) เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้งานเราเตอร์ไมโครติก พร้อมสอบ MTCNA และ Networking Basic โดยมี อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย

อาจารย์ นักศึกษา ม.อ.ตรัง ฝึกการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้กับนักเรียนใน กรุงมานามา ทั่วไป—๑๓ ธ.ค. ๖๑

วันนี้ (13 ธันวาคม 2561) ดร.จุติกา โกศลเหมมณี อาจารย์ประจำศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการฯ พร้อมด้วย

ชมรมมัคคุเทศก์ จังหวัดตรัง หารือ ม.อ.ตรัง วางโครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ฯ ทั่วไป—๑๓ ธ.ค. ๖๑

วันนี้ (13 ธันวาคม 2561) เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ อาจารย์อภิสรา ตันตสุทธิกุล

ม.อ.ตรัง บริจาคเงิน-สิ่งของจำเป็น ให้ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง ทั่วไป—๑๑ ธ.ค. ๖๑

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ที่สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านศรีตรัง ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ม.อ.ตรัง ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9 วันชาติ ทั่วไป—๖ ธ.ค. ๖๑

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ที่ลานพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (หน้าศาลจังหวัดตรัง) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ตัวแทนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๖๑

วันนี้ (4 ธันวาคม 2561) เวลา 06.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

จ.ตรัง จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ณ ศูนย์ประชุมฯ ทั่วไป—๓ ธ.ค. ๖๑

วันนี้ (3 ธ.ค.61) ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีรับเสื้อพระราชทานในโครงการ "Bike อุ่นไอรัก" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์