ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๔๙ น.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

คณาจารย์ ม.อ.ตรัง เข้าอบรม การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบ PSU-TPSF ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๖๑

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 น. ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนคณาจารย์กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

ม.อ.ตรัง ร่วม 7 สถาบันอุดมศึกษา ประชุมขับเคลื่อนการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั่วไป—๑๕ ก.พ. ๖๑

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตตรัง เป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนในการทำกิจกรรมร่วมกัน

นศ. สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง คว้า รองชนะเลิศ ออกแบบเพื่อการพัฒนาชุมชน การแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ทั่วไป—๑๔ ก.พ. ๖๑

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2561) นางสาววิภาวี วิพลชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยถึงการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7 (7th Architectural skills Competition)

ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์ นักเรียนสมัครสอบโครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ทั่วไป—๑๔ ก.พ. ๖๑

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2561) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่นักเรียนและนักศึกษาที่สมัครสอบเข้าเรียนในโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา2561 โครงการ

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง คว้า 2 รางวัล ประกวดตอบคำถามด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั่วไป—๑๓ ก.พ. ๖๑

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์อัมมาน โสดาหวัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (การจัดการการท่องเที่ยว) ประกอบด้วย นายเทพนรินทร์

สพร. 22 นครศรีธรรมราช จัดหนักให้คำปรึกษาผู้ประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั่วไป—๑๓ ก.พ. ๖๑

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช จับมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าสถานประกอบกิจการเพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก บริษัท มิตรกูลเวชการและพัฒนา จำกัด (โรงพยาบาลนครคริสเตียน) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงฯ ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์ นักเรียนโครงการต้นศิลป์ ทั่วไป—๑๓ ก.พ. ๖๑

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2561) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียนในโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา2561 โครงการ ต้นศิลป์ (ศิลปะการแสดง)

ภาพข่าว: บ.นิว ไลฟ์ เวิลด์ไวด์ สำนักงานภาคใต้ มอบทุนการศึกษา ให้ นักศึกษาม.อ.ตรัง รวม 12,000 ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๖๑

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้การต้อนรับ คุณอัยยพร ขจรไชยกูล ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ บริษัท นิว ไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ

คณะผู้บริหาร ม.อ.ตรัง ร่วมให้การต้อนรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ. ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๖๑

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2561) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโขติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.สฎ. ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๖๑

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.สฎ. ยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ด้วยการสร้าง "ความเข้มแข็งจากภายใน"

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ต้อนรับ นักเรียนและผู้ปกครอง รอบโคว้ต้า ทั่วไป—๙ ก.พ. ๖๑

เมื่อเวลา 08.15 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงฯ ม.อ.ตรัง นำรายได้จากการเดินแฟชั่นโชว์ฯ ซื้อวีลแชร์ให้คนพิการ ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๑

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.00 น. ที่บ้านเลขที่ 37/3 หมู่ที่ 9 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา

ม.อ.ตรัง จับมือ บ.วู้ดเวิร์ค ฯ จัดแข่งกีฬาฟุตบอลยุวชน 7 คน รุ่น U12 - U 14 ชิงเงินรวมกว่า 150,000 ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๑

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย นายวิถี สุพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วู้ดเวิร์ค

งานแถลงข่าว จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน และการแข่งขันเดาะฟุตบอลWoodwork PSU Trang Mini-Football ทั่วไป—๕ ก.พ. ๖๑

"ม.อ.ตรัง จับมือ บ.วู้ดเวิร์ค ฯ จัดแข่งกีฬาฟุตบอลยุวชน 7 คน รุ่น U12 - U 14 ชิงเงินรวมกว่า 150,000 บาท" เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ

ม.อ.ตรัง คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันออกแบบโครงการแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงระดับเยาวชน ทั่วไป—๒ ก.พ. ๖๑

อาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง เผยถึง การนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันออกแบบโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงระดับเยาวชน ประจำปี 2018 หรือ YICMG2018 : The Youth Innovation

ม.อ.ตรัง ต้อนรับ คณาจารย์-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ ดูงานระบบคอมพิวเตอร์ ทั่วไป—๒ ก.พ. ๖๑

เมื่อเวลา 09.30 น. (2 กุมภาพันธ์ 2561) ที่อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์แสงนภา หิรัญมุทราภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ วิทยาเขตตรัง ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ภาพข่าว: คณาจารย์สาขาการตลาด คณะพาณิชย์ฯ นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ทั่วไป—๑ ก.พ. ๖๑

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (การตลาด) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจากคุณจุฬาลักษณ์ เสาะสมบูรณ์

ภาพข่าว: คณาจารย์ สาขาการตลาด คณะพาณิชย์ ฯ นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท ไทยล้อตเต้ ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๖๑

วันนี้ (31 มกราคม 2561) ที่บริษัท ไทยล้อตเต้ จำกัด ดร.วรางคณา ตัณฑสันติสกุล พร้อมด้วย ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ และ อาจารย์วิญญู วัฒนยนต์กิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (การตลาด) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ม.อ.ตรัง จับมือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน PSU Trang Job Fair ครั้งที่ ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๖๑

วันนี้ (31 มกราคม 2561) เวลา 09.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดงาน วันนัดพบแรงงาน PSU Trang Job Fair ครั้งที่ 3

รองอธิการบดี ม.อ. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ ทั่วไป—๒๔ ม.ค. ๖๑

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 มกราคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะของวิทยาเขตตรัง

ม.อ.ตรัง ร่วมกิจกรรม กองการเจ้าหน้าที่พบวิทยาเขต ทั่วไป—๒๔ ม.ค. ๖๑

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุม 3301 สำนักงานอธิการบดี 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม

รองอธิการบดี ม.อ.ตรัง เป็นประธานลงนาม ธรรมนูญว่าด้วยองค์การนักศึกษา ฯ ทั่วไป—๒๔ ม.ค. ๖๑

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุม 2201 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง เป็นประธานใน พิธีลงนามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดตามความก้าวหน้าโครงการผลิตแพทย์แนวปฏิรูป ทั่วไป—๒๔ ม.ค. ๖๑

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ที่โรงพยาบาลตรัง ตรัง ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ม.อ.ตรัง ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขต ครั้งที่ 20 (1/2561) ทั่วไป—๒๔ ม.ค. ๖๑

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 20 (1/2561) โดยมี นายชวน หลีกภัย

สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง หารือผู้เกี่ยวข้อง พัฒนาเส้นทางรถไฟสายอันดามัน ทั่วไป—๒๔ ม.ค. ๖๑

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ภาพข่าว: ม.อ.ตรัง ร่วมงาน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561 ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๑

(17 มกราคม 2561) เวลา 08.30 น. ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย บุคลากรและนักศึกษา ร่วมในพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ม.อ.ตรัง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ CPR ปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ เรื่องจำเป็นที่ควรรู้ ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๖๑

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์ และบุคลากร

คณาจารย์ ม.อ.ตรัง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาเขต ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๖๑

วันนี้ (16 มกราคม 2561) เวลา 09.15 น. ที่ห้องประชุม 3301 อาคารสำนักงานอธิการบดี 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ม.อ.ตรัง ร่วมรับเสด็จมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิสฯ มาเลย์ มอบทุน สานสายใยแด่น้องกำพร้าจังหวัดตรัง ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๑

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ที่โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดี หมาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมรับเสด็จ ตวนกู ไซยิด ไฟซุดดิน

วิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงฯ ม.อ.ตรัง เชิญชมละครเวที พระลอดิลกราช โศกนาฏกรรมแห่งความรัก ทั่วไป—๘ ม.ค. ๖๑

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงและการจัดการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เผยถึงการจัดการแสดงละครเวที เรื่องพระลอดิลกราช