มหาวิทยาลัยศรีปทุม ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยศรีปทุม” http://www.newswit.com/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1/ กตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้ง ม.ศรีปทุม การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ "การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ" อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ th-TH Wed, 17 Jul 2019 11:21:26 +0700 ม.ศรีปทุม มอบ 4 รางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-07-15/a31148d54dbeb3a07db4670048c90c01/ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบ 4 รางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2562 ให้แก่บุคลากรที่ได้รับคัดเลือก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันกตเวทิตาคุณรำลึก 103 ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.newswit.com/gen/2019-07-15/a31148d54dbeb3a07db4670048c90c01/ Mon, 15 Jul 2019 15:49:01 +0700 ภาพข่าว: #CC Band ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลประกวดวงดนตรี Artchestra Music Contest 2019 http://www.newswit.com/gen/2019-07-15/b83d6c1ec1fc7078db592b86635ddc31/ CCA Band (SPU BAND) ทีมวงดนตรีนักศึกษา ม.ศรีปทุม โชว์ฝีมือ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาการประกวดการแข่งขันวงดนตรีระดับประเทศ ประเภทอุดมศึกษา Artchestra Music Contest 2019 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักศึกษา วงดนตรี CCA Band (SPU BAND) http://www.newswit.com/gen/2019-07-15/b83d6c1ec1fc7078db592b86635ddc31/ Mon, 15 Jul 2019 10:50:47 +0700 ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-07-15/844d2d033f45603283f1a8fed74fa079/ สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้จัดงานสืบสานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย อิสรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา http://www.newswit.com/gen/2019-07-15/844d2d033f45603283f1a8fed74fa079/ Mon, 15 Jul 2019 9:19:52 +0700 ภาพข่าว: โลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์รองรับ EEC http://www.newswit.com/gen/2019-07-15/c70c488f8f5d54bd426c4ef1378382eb/ คณาจารย์คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ Logistics Game ในการอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ http://www.newswit.com/gen/2019-07-15/c70c488f8f5d54bd426c4ef1378382eb/ Mon, 15 Jul 2019 8:57:08 +0700 ภาพข่าว: ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม พบปะหารือ ผอ.สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น ร่วมมือสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ http://www.newswit.com/gen/2019-07-12/66deca24ecd20c937b34a4fa8c00e7c6/ คณะผู้บริหาร ม.ศรีปทุม เข้าพบปะหารือ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์กุศล สังขนันท์ http://www.newswit.com/gen/2019-07-12/66deca24ecd20c937b34a4fa8c00e7c6/ Fri, 12 Jul 2019 15:59:25 +0700 แนะแนวน้องมหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อนเปิดการศึกษาใหม่ http://www.newswit.com/gen/2019-07-12/74d8d282082635d6a9b255ab50350e08/ บริษัทจัดหางาน FDI recruitment (Thailand) เข้าแนะแนวน้องๆ ชั้นปี่ที่4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่ เพื่อทำการเตรียมความพร้อมน้องๆก่อนเรียนขึ้นภาคเรียนที่กำลังจะไปสู่ตลาดแรงงานในอนาคต น้องๆ http://www.newswit.com/gen/2019-07-12/74d8d282082635d6a9b255ab50350e08/ Fri, 12 Jul 2019 9:16:20 +0700 นศ.ป.โท บัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ! Update ภาษีธุรกิจ และการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม http://www.newswit.com/gen/2019-07-11/d38a5fd173fe190e1a2edcc50dd61eb7/ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้การ Update ภาษีธุรกิจ และการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การ Update http://www.newswit.com/gen/2019-07-11/d38a5fd173fe190e1a2edcc50dd61eb7/ Thu, 11 Jul 2019 15:02:10 +0700 เตรียมพร้อม! นศ. ม.ศรีปทุม โกอินเตอร์ บินฝึกงานสหกิจศึกษานานาชาติ http://www.newswit.com/gen/2019-07-11/cf1f936d1f4b400a1545f683400e1864/ ม.ศรีปทุม เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา จัดการเสวนาถ่ายทอดความรู้ใน COOP TALK : GO INTER จากผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศ ก่อนบินลัดฟ้าฝึกงานสหกิจศึกษานานาชาติ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการเสวนา COOP TALK : GO INTER http://www.newswit.com/gen/2019-07-11/cf1f936d1f4b400a1545f683400e1864/ Thu, 11 Jul 2019 14:50:15 +0700 ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม MOU บริษัทโซนิค อินเตอร์เฟรทจำกัด (มหาชน) ปูทางสร้างบัณฑิตมืออาชีพ สู่ภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ฯ http://www.newswit.com/gen/2019-07-11/0b7013b95cad9a5b9243b9e4a87cf15a/ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัทโซนิค อินเตอร์เฟรทจำกัด (มหาชน) MOU หวังปูทางหนุนประสบการณ์นักศึกษาผ่านธุรกิจโลจิสติกส์เป็นบัณฑิตมืออาชีพสู่อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ บริษัท โซนิค http://www.newswit.com/gen/2019-07-11/0b7013b95cad9a5b9243b9e4a87cf15a/ Thu, 11 Jul 2019 9:20:29 +0700 Tea Coffee Day สบายๆ Style SPU SMART http://www.newswit.com/gen/2019-07-09/e02b4c40a52e8c6af3fe00beafd47ca2/ สำนักงานบุคคล ม.ศรีปทุม จัดงาน Tea Coffee Day นำบุคลากรนักศึกษาทุน ม.ศรีปทุม พบปะผู้บริหาร ในบรรยากาศสบายๆ Style SPU SMART เพื่อรวมพลังประสานใจ SPU สู่ความสำเร็จ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ Tea Coffee Day จิบน้ำชายามบ่าย http://www.newswit.com/gen/2019-07-09/e02b4c40a52e8c6af3fe00beafd47ca2/ Tue, 09 Jul 2019 16:18:39 +0700 สร้างมืออาชีพ! นศ.ป.โท บัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล http://www.newswit.com/gen/2019-07-09/5f224589cc67ec3d7c36a86855707cb9/ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล http://www.newswit.com/gen/2019-07-09/5f224589cc67ec3d7c36a86855707cb9/ Tue, 09 Jul 2019 14:05:40 +0700 ติดอาวุธ! นศ.บัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้ตัวแบบธุรกิจ Business Model Canvas http://www.newswit.com/gen/2019-07-09/1149cdcb1c993ab30f075e1e2260ec25/ ติดอาวุธ นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม ด้วยการสร้างสรรค์ตัวแบบธุรกิจ Business Model Canvas กับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ หนุ่มหล่อ ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ CEO บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย http://www.newswit.com/gen/2019-07-09/1149cdcb1c993ab30f075e1e2260ec25/ Tue, 09 Jul 2019 13:57:44 +0700 ม.ศรีปทุม ทำบุญ วันรำลึกบูชาคุณ ปีที่๓๑ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ http://www.newswit.com/gen/2019-07-09/540e9b54c6cfb7e42ef22b1e49b94ddd/ ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ศรีปทุม ทำบุญ วันรำลึกบูชาคุณ ปีที่ ๓๑ แด่อดีตบูรพวิปัสสนาจารย์ และผู้มีพระคุณของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอกเสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในงานพิธีทำบุญ http://www.newswit.com/gen/2019-07-09/540e9b54c6cfb7e42ef22b1e49b94ddd/ Tue, 09 Jul 2019 11:52:18 +0700 ภาพข่าว: โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ บริษัท ปทุมธานี บริเวอรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาสาขาการจัดการ http://www.newswit.com/gen/2019-07-08/b3ac5b7eaad2cbf4f2c8a2e5fea5e29b/ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เรียนรู้นอกห้องเรียน ดูกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และการกระจายสินค้า ของผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ ชมนวัตกรรมระบบ Automation http://www.newswit.com/gen/2019-07-08/b3ac5b7eaad2cbf4f2c8a2e5fea5e29b/ Mon, 08 Jul 2019 9:34:48 +0700 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-07-05/c3138526267553b746ade0e2050e34c6/ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2562 เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกล่าวต้อนรับ , รองศาสตราจารย์กาญจนา http://www.newswit.com/gen/2019-07-05/c3138526267553b746ade0e2050e34c6/ Fri, 05 Jul 2019 16:51:21 +0700 นศ.บัญชีคุณภาพ ม.ศรีปทุม นำเสนอผลงานวิจัย การยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2019-07-05/e088766f49f8a6a8863edcbb612fed9c/ นักศึกษาคุณภาพ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำเสนอผลงานวิจัย เรื่องการยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ นางสาววิรันดา อิสมาแอล นักศึกษาเก่ง ระดับปริญญาตรี จากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.newswit.com/gen/2019-07-05/e088766f49f8a6a8863edcbb612fed9c/ Fri, 05 Jul 2019 13:52:59 +0700 ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-07-05/2cc4fc5b7a3463b1524b17b4ce0d2599/ กรุงเทพฯ-5 ก.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต Master of Modern Organizational Management http://www.newswit.com/gen/2019-07-05/2cc4fc5b7a3463b1524b17b4ce0d2599/ Fri, 05 Jul 2019 11:46:39 +0700 ม.ศรีปทุม น้อมกราบถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ http://www.newswit.com/gen/2019-07-04/2515bf30f12f0c84226d6e841690e102/ ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมน้อมกราบถวายความอาลัยและร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9, Ph.D.) วัดพิชยญาติการามวรวิหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอกเสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.newswit.com/gen/2019-07-04/2515bf30f12f0c84226d6e841690e102/ Thu, 04 Jul 2019 14:25:32 +0700 ภาพข่าว: ประสบการณ์จริง! เด็กศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม ชมละครเวที บัลลังก์เมฆ THE MUSICAL 2019 http://www.newswit.com/gen/2019-07-04/fa0613ff70d7842db8a579f246425d48/ นักศึกษาศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม เรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพด้านศิลปะการแสดง เข้าชมละครเวที บัลลังก์เมฆ THE MUSICAL 2019 ครูโอม อาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว หัวหน้าสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์ http://www.newswit.com/gen/2019-07-04/fa0613ff70d7842db8a579f246425d48/ Thu, 04 Jul 2019 11:58:59 +0700 ภาพข่าว: 2 หัวข้อประสบการณ์ตรงด้านการบริหารธุรกิจ กับ ม.ศรีปทุม ชลบุรี http://www.newswit.com/gen/2019-07-04/0e9a021e873e9d739c01dd3579d993bd/ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการแชร์ประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ (ตัวจริงเสียงจริง) ช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ การปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการทำงานโดย ดร.รมย์ฤดี เวสน์ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ http://www.newswit.com/gen/2019-07-04/0e9a021e873e9d739c01dd3579d993bd/ Thu, 04 Jul 2019 11:47:59 +0700 ม.ศรีปทุม ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี http://www.newswit.com/gen/2019-07-03/dcbf6aeef8961b868aede4ae2b63e78b/ ม.ศรีปทุม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.newswit.com/gen/2019-07-03/dcbf6aeef8961b868aede4ae2b63e78b/ Wed, 03 Jul 2019 14:12:55 +0700 วิศวะ ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ นักเรียน ร.ร.สารวิทยา http://www.newswit.com/gen/2019-07-02/616a360b4e0911a8cc3158fce6ffea8e/ คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้การใช้ Arduino for embedded control system แก่นักเรียน ร.ร.สารวิทยา เพื่อต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ อาจารย์เสมา พัฒน์ฉิม อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม http://www.newswit.com/gen/2019-07-02/616a360b4e0911a8cc3158fce6ffea8e/ Tue, 02 Jul 2019 17:09:42 +0700 นศ.คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้สู่การเป็นนักบัญชีดิจิทัล การใช้ Application Software ทางด้านภาษี iTax ในยุคดิจิทัล http://www.newswit.com/gen/2019-07-02/f76d1ea5b8c05f3e011911e1effcaecc/ เสริมความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล นศ.คณะบัญชี ม.ศรีปทุม อบรมการใช้ Application Software ทางด้านภาษี iTax ในยุคดิจิทัล เพื่อการเป็นนักบัญชีดิจิทัล คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม การเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ http://www.newswit.com/gen/2019-07-02/f76d1ea5b8c05f3e011911e1effcaecc/ Tue, 02 Jul 2019 16:56:27 +0700 ม.ศรีปทุม ชลบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย http://www.newswit.com/gen/2019-07-02/2e281919dcb28bab9083e2bfac308b96/ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล จากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี ในวันอังคารที่ http://www.newswit.com/gen/2019-07-02/2e281919dcb28bab9083e2bfac308b96/ Tue, 02 Jul 2019 16:35:05 +0700 เฟรชชี่62 คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม มอบตัวเป็นศิษย์ http://www.newswit.com/gen/2019-07-02/36073e6ab7db848c236a3f1707a46c01/ สืบสานความเป็นไทย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานพิธีมอบตัวเป็นศิษย์และตัอนรับเฟรชชี่ 62 นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ สู่ SPU SMART ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ http://www.newswit.com/gen/2019-07-02/36073e6ab7db848c236a3f1707a46c01/ Tue, 02 Jul 2019 15:43:01 +0700 2 หัวข้อประสบการณ์ตรงด้านการบริหารธุรกิจ กับ ม.ศรีปทุม ชลบุรี http://www.newswit.com/gen/2019-07-02/dd62411fbe151804abb755a3ceff6401/ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการแชร์ประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ (ตัวจริงเสียงจริง) ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมศรีลินี อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ ช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ http://www.newswit.com/gen/2019-07-02/dd62411fbe151804abb755a3ceff6401/ Tue, 02 Jul 2019 15:18:06 +0700 ประสบการณ์จริง ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ กับ ม.ศรีปทุม ชลบุรี http://www.newswit.com/gen/2019-07-02/64168ca234aa6daa6291bdc923fcbb7c/ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สนุกกับมืออาชีพ กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ วิทยากรโดยคุณกอล์ฟ ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด http://www.newswit.com/gen/2019-07-02/64168ca234aa6daa6291bdc923fcbb7c/ Tue, 02 Jul 2019 15:12:00 +0700 ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.newswit.com/gen/2019-07-02/c41e623cc97169bde321a7d981e384a6/ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๔๐ ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) กำหนดการ เวลา ๐๙.๐๙ น. - ผู้บริหาร คณาจารย์ http://www.newswit.com/gen/2019-07-02/c41e623cc97169bde321a7d981e384a6/ Tue, 02 Jul 2019 14:19:18 +0700 เสริมสร้างภาวะผู้นำ! SITI SPU อบรมค่ายผู้นำนักศึกษา บัณฑิตพันธุ์ใหม่ http://www.newswit.com/gen/2019-07-02/2a13a9aa5588230a406fa418616c1e20/ คณะสหวิทยการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ศรีปทุม จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษา เหล่าบัณฑิตพันธุ์ใหม่ SITI SPU มุ่งเน้นผู้นำเพื่อสังคม เก่งและดีมีคุณภาพ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมค่าย http://www.newswit.com/gen/2019-07-02/2a13a9aa5588230a406fa418616c1e20/ Tue, 02 Jul 2019 13:40:10 +0700