มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” http://www.newswit.com/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C/ จัดโปร อุดหนุนสถานประกอบกิจการ สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบริษัท ปาล์มดีศรีนคร จำกัด สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ให้กับสถานประกอบกิจการ เพื่อต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช th-TH Thu, 27 Jun 2019 13:26:47 +0700 สพร. 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้คำปรึกษาผู้ประกอบกิจการ http://www.newswit.com/gen/2019-04-22/f861809e1ad97b10af97094bc81ee64c/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าสถานประกอบกิจการเพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก บริษัท ปาล์มดีศรีนคร จำกัด เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ http://www.newswit.com/gen/2019-04-22/f861809e1ad97b10af97094bc81ee64c/ Mon, 22 Apr 2019 15:52:23 +0700 สวรส. ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่ภาคใต้ พร้อมเพิ่มคุณภาพงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ http://www.newswit.com/food/2019-04-01/5bc14e4b059e365d8772fff944be9283/ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัยในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่การพัฒนาโจทย์วิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการ http://www.newswit.com/food/2019-04-01/5bc14e4b059e365d8772fff944be9283/ Mon, 01 Apr 2019 11:28:17 +0700 ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ทางเลือกบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ http://www.newswit.com/gen/2019-03-11/f4cc7f0a3587335fccc61da863e83bce/ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ ทางเลือกการจัดการน้ำแบบบูรณาการ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช http://www.newswit.com/gen/2019-03-11/f4cc7f0a3587335fccc61da863e83bce/ Mon, 11 Mar 2019 16:11:31 +0700 รมช.วิวัฒน์ เปิดเวทีเสวนาทางเลือกการจัดการน้ำแบบบูรณาการ ผสานทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับมือภัยแล้ง-น้ำท่วม เพิ่มศักยภาพเก็บกักน้ำ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2019-03-11/f3eb33fbe109c147d191db62b9cc74b4/ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ ทางเลือกการจัดการน้ำแบบบูรณาการ ณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า http://www.newswit.com/gen/2019-03-11/f3eb33fbe109c147d191db62b9cc74b4/ Mon, 11 Mar 2019 16:10:30 +0700 ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับซีพีเอฟ จัดโครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ http://www.newswit.com/evnt/2019-01-07/3c1831609c1c9c5284fb1acd4ec2f469/ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ระบบปิดอัตโนมัติ (Green Farm) http://www.newswit.com/evnt/2019-01-07/3c1831609c1c9c5284fb1acd4ec2f469/ Mon, 07 Jan 2019 16:36:23 +0700 สพร. 22 นครศรีธรรมราช ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://www.newswit.com/gen/2018-12-27/e7af352b51ce0f96d88d686213715f4c/ ยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้าง ความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไก ประชารัฐ http://www.newswit.com/gen/2018-12-27/e7af352b51ce0f96d88d686213715f4c/ Thu, 27 Dec 2018 11:30:49 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://www.newswit.com/gen/2018-11-01/c5bba90ea1192c3d954573c18d9b4c8d/ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ New Challenges in http://www.newswit.com/gen/2018-11-01/c5bba90ea1192c3d954573c18d9b4c8d/ Thu, 01 Nov 2018 15:41:16 +0700 ภาพข่าว: โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด http://www.newswit.com/fin/2018-04-11/2f56b2af3ed10299e49c333ac3e9d079/ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด โดยธนาคารให้บริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจรผ่านระบบ KTB http://www.newswit.com/fin/2018-04-11/2f56b2af3ed10299e49c333ac3e9d079/ Wed, 11 Apr 2018 12:07:42 +0700 ภาพข่าว: ธ.กรุงไทยร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมมือในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด http://www.newswit.com/fin/2018-03-29/1c68a71f14e79c9ed778f6c447f8554d/ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย และ นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด โดยธนาคารจะเป็นผู้ให้บริการ Smart University Mobile Application http://www.newswit.com/fin/2018-03-29/1c68a71f14e79c9ed778f6c447f8554d/ Thu, 29 Mar 2018 16:22:35 +0700 กรุงไทยจับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนา University App เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ และสังคมไร้เงินสด http://www.newswit.com/fin/2018-03-29/4a4b7100ecfb51fb02d9e3e27f3780c3/ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด โดยธนาคารจะเป็นผู้ให้บริการ Smart University http://www.newswit.com/fin/2018-03-29/4a4b7100ecfb51fb02d9e3e27f3780c3/ Thu, 29 Mar 2018 16:21:39 +0700 หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชม ละครเวที มือปราบทราบแล้วเปลี่ยน http://www.newswit.com/gen/2017-11-27/b48170e8e081402e529a1edceac2845b/ มือปราบทราบแล้วเปลี่ยน ละครเวทีเรื่องใหม่จากหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเรื่องราวของตำรวจที่ต้องไขความลับในคดีปริศนา และไขปัญหาเรื่องหัวใจไปพร้อมกัน โดยละครจะเปิดม่านการแสดงในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 http://www.newswit.com/gen/2017-11-27/b48170e8e081402e529a1edceac2845b/ Mon, 27 Nov 2017 15:03:15 +0700 คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรวิชาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์และการตลาดโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง http://www.newswit.com/gen/2017-09-06/7414fd79b427b3e56f349f66a9173c84/ คณะครูอาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรวิชาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งนำโดย ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ และคณะนักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์และการตลาด พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารด้านการตลาดในยุคปัจจุบัน http://www.newswit.com/gen/2017-09-06/7414fd79b427b3e56f349f66a9173c84/ Wed, 06 Sep 2017 13:12:17 +0700 สวรส. จับมือ ม.วลัยลักษณ์ ผนึกกำลังตั้ง ศูนย์วิจัยด้านระบบสุขภาพและการแพทย์ http://www.newswit.com/gen/2017-08-03/41ba11116f6135013c931b39fe0cd81f/ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (Center of Excellence in Health System and Medical Research [CE-HSMR]) (ในพื้นที่เขต 11) http://www.newswit.com/gen/2017-08-03/41ba11116f6135013c931b39fe0cd81f/ Thu, 03 Aug 2017 13:03:40 +0700 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน PRS Center http://www.newswit.com/gen/2017-05-19/06e2e2ac2da05e78cec4833502be1274/ ศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง PRS Center นำโดย น.สพ.นพกฤษณ์ จันทิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ มีความยินดีเปิดบ้านต้อนรับ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ http://www.newswit.com/gen/2017-05-19/06e2e2ac2da05e78cec4833502be1274/ Fri, 19 May 2017 14:44:52 +0700 ภาพข่าว: แถลงข่าวงาน วลัยลักษณ์ เอ็กซ์โป 2017 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2017-03-29/9c5ab436fcee78d207562f7e6a7e8b31/ ศ. ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน วลัยลักษณ์ เอ็กซ์โป 2017 ภายใต้แนวคิด ตามรอยเท้าพ่อ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย http://www.newswit.com/gen/2017-03-29/9c5ab436fcee78d207562f7e6a7e8b31/ Wed, 29 Mar 2017 13:21:59 +0700 ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยวลัยลักษบลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารกองทุนส่วนบุคคล http://www.newswit.com/fin/2017-01-30/7f5f35eb3e203f592e6e9e47f70ff453/ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (กลาง) อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมลงนามในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล กับนางสาววริษา ลพานุกรม (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ http://www.newswit.com/fin/2017-01-30/7f5f35eb3e203f592e6e9e47f70ff453/ Mon, 30 Jan 2017 16:49:45 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 ภาพข่าว: เพื่อพ่อขอแค่ไม่สูบ http://www.newswit.com/gen/2016-12-19/e6d035c1d277764ba630b893604ac56a/ อ.ดร.สาโรจน์ เพชรมณี และ อ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม เพื่อพ่อ...ขอแค่ไม่สูบ(บุหรี่) http://www.newswit.com/gen/2016-12-19/e6d035c1d277764ba630b893604ac56a/ Mon, 19 Dec 2016 13:00:02 +0700 ภาพข่าว: SME Development Bank ประชุมแนวทางพัฒนาชุมชนเกาะพะงัน สู่ Social Enterprise ตามแนวประชารัฐของรัฐบาล http://www.newswit.com/gen/2016-10-25/065b610867fed9f8e193e77a02f90ae1/ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME Development Bank ร่วมประชุมกับผู้บริหารและผู้นำในชุมชนท้องถิ่นเกาะพะงัน กองทุนหมู่บ้าน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมโรงแรมเกาะพะงัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://www.newswit.com/gen/2016-10-25/065b610867fed9f8e193e77a02f90ae1/ Tue, 25 Oct 2016 12:56:28 +0700 ดร.โสภณ สำรวจความเห็นของประชาชนรอบเหมืองทองคำชาตรี http://www.newswit.com/prop/2016-05-20/1e8ec4ba63312d5d74abcdf28408a1f7/ ในวันนี้ (20 พฤษภาคม 2559) ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ได้พาคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาเขตทับคล้อ และนักศึกษาฝึกงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://www.newswit.com/prop/2016-05-20/1e8ec4ba63312d5d74abcdf28408a1f7/ Fri, 20 May 2016 11:45:45 +0700 ภาพข่าว: ม.วรัยลักษณ์ จับมือ ซีพีไอฯ http://www.newswit.com/gen/2016-07-27/9d7f6b141c420d882992ecd67e04ef30/ ผศ.ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ลงนาม ข้อตกลงวิจัยร่วมกับ นายโกศล นันทิลีพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ในเรื่องเกี่ยวกับ ปาล์มน้ำมัน เพื่อพัฒนางานวิชาการ และแวดวงปาล์มน้ำมัน http://www.newswit.com/gen/2016-07-27/9d7f6b141c420d882992ecd67e04ef30/ Wed, 27 Jul 2016 9:54:09 +0700 ภาพข่าว: SPU : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.newswit.com/gen/2016-03-20/d92f7dd66844edc8c5a8504a1fa67c16/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราพร ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://www.newswit.com/gen/2016-03-20/d92f7dd66844edc8c5a8504a1fa67c16/ Sun, 20 Mar 2016 13:46:30 +0700 ภาพข่าว: ต้อนรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...เยี่ยมชมโรงแรม http://www.newswit.com/gen/2016-02-08/9aca2984eec3934b436f223ed45bf0db/ คณะเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย จิตตนา หนูณะ ประธานเครือข่ายประชาสัมพันธ์อุดมศึกษาภาคใต้ เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรในธุรกิจโรงแรม เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้กับงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมี ชาตรี นุ้ยประสิทธิ์ http://www.newswit.com/gen/2016-02-08/9aca2984eec3934b436f223ed45bf0db/ Mon, 08 Feb 2016 11:06:18 +0700 ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมสุดยอดนวัตกรรมประหยัดพลังงานกับเลคิเซ่ http://www.newswit.com/gen/2015-07-28/0b12e70efee49205d2add325cabb00b0/ เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทเลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใต้แบรนด์เลคิเซ่ (LeKise) ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช http://www.newswit.com/gen/2015-07-28/0b12e70efee49205d2add325cabb00b0/ Tue, 28 Jul 2015 11:09:32 +0700 ภาพข่าว: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม http://www.newswit.com/gen/2015-06-29/5f4363a9c28e063fd93a758f99e22564/ ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศ วิทยาพยากรณ์ และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนกะทู้ http://www.newswit.com/gen/2015-06-29/5f4363a9c28e063fd93a758f99e22564/ Mon, 29 Jun 2015 18:05:59 +0700 ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท - ป.เอก MIT ประจำปีการศึกษา 2558 http://www.newswit.com/gen/2015-02-16/cea031fffb0d218732fc4601acb00cd3/ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ระดับปริญญาโท รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา โดยจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ http://www.newswit.com/gen/2015-02-16/cea031fffb0d218732fc4601acb00cd3/ Mon, 16 Feb 2015 16:39:17 +0700 จุฬาฯ จับมือ ม.วลัยลักษณ์ ชวนน้องๆ เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour เตรียมความพร้อม...พิชิตแอดมิชชั่น http://www.newswit.com/gen/2015-01-23/7bfb53089dcf51c6af9d72debb25e567/ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และสถานีวิทยุจุฬาฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมพิชิตแอดมิชชั่นและกิจกรรมเปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 29-30 มกราคม 2558 ณ อาคารไทยบุรี http://www.newswit.com/gen/2015-01-23/7bfb53089dcf51c6af9d72debb25e567/ Fri, 23 Jan 2015 11:48:44 +0700