ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๕:๔๑ น.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

เอไอเอส ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ เดินหน้าวิจัย สร้างนวัตกรรมต้นแบบ Smart Hospital ไอที—๒๓ ส.ค. ๖๒

เอไอเอส โดย นายมหัณณพ อภินันทนพงศ์ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค ภาคใต้ และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยี

จัดโปร อุดหนุนสถานประกอบกิจการ สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ทั่วไป—๑๒ มิ.ย. ๖๒

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบริษัท ปาล์มดีศรีนคร จำกัด สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ให้กับสถานประกอบกิจการ เพื่อต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้คำปรึกษาผู้ประกอบกิจการ ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๖๒

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าสถานประกอบกิจการเพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก บริษัท ปาล์มดีศรีนคร จำกัด เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ

สวรส. ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่ภาคใต้ พร้อมเพิ่มคุณภาพงานวิจัยสู่การใช้ประโย สุขภาพ—๑ เม.ย. ๖๒

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัยในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่การพัฒนาโจทย์วิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ทางเลือกบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ทั่วไป—๑๑ มี.ค. ๖๒

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "ทางเลือกการจัดการน้ำแบบบูรณาการ" ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รมช.วิวัฒน์ เปิดเวทีเสวนาทางเลือกการจัดการน้ำแบบบูรณาการ ผสานทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั่วไป—๑๑ มี.ค. ๖๒

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "ทางเลือกการจัดการน้ำแบบบูรณาการ" ณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับซีพีเอฟ จัดโครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ ปฏิทินข่าว—๗ ม.ค. ๖๒

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ระบบปิดอัตโนมัติ (Green Farm)"

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั่วไป—๒๗ ธ.ค. ๖๑

ยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ด้วยการสร้าง "ความเข้มแข็งจากภายใน" ขับเคลื่อนตามแนวคิด "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ผ่านกลไก "ประชารัฐ"

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 ทั่วไป—๑ พ.ย. ๖๑

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก" ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ "New Challenges in

ภาพข่าว: โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด หุ้น—๑๑ เม.ย. ๖๑

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด โดยธนาคารให้บริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจรผ่านระบบ KTB

ภาพข่าว: ธ.กรุงไทยร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมมือในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด หุ้น—๒๙ มี.ค. ๖๑

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย และ นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด โดยธนาคารจะเป็นผู้ให้บริการ Smart University Mobile Application

กรุงไทยจับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนา University App เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ หุ้น—๒๙ มี.ค. ๖๑

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด โดยธนาคารจะเป็นผู้ให้บริการ Smart University

หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชม ละครเวที มือปราบทราบแล้วเปลี่ยน ทั่วไป—๒๗ พ.ย. ๖๐

"มือปราบทราบแล้วเปลี่ยน" ละครเวทีเรื่องใหม่จากหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเรื่องราวของตำรวจที่ต้องไขความลับในคดีปริศนา และไขปัญหาเรื่องหัวใจไปพร้อมกัน โดยละครจะเปิดม่านการแสดงในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรวิชาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั่วไป—๖ ก.ย. ๖๐

คณะครูอาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรวิชาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งนำโดย ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ และคณะนักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์และการตลาด พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารด้านการตลาดในยุคปัจจุบัน

สวรส. จับมือ ม.วลัยลักษณ์ ผนึกกำลังตั้ง ศูนย์วิจัยด้านระบบสุขภาพและการแพทย์ ทั่วไป—๓ ส.ค. ๖๐

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานของ "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (Center of Excellence in Health System and Medical Research [CE-HSMR])" (ในพื้นที่เขต 11)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน PRS Center ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๖๐

ศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง PRS Center นำโดย น.สพ.นพกฤษณ์ จันทิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ มีความยินดีเปิดบ้านต้อนรับ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ภาพข่าว: แถลงข่าวงาน วลัยลักษณ์ เอ็กซ์โป 2017 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๖๐

ศ. ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน "วลัยลักษณ์ เอ็กซ์โป 2017" ภายใต้แนวคิด "ตามรอยเท้าพ่อ" เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยวลัยลักษบลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารกองทุนส่วนบุคคล หุ้น—๓๐ ม.ค. ๖๐

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (กลาง) อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมลงนามในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล กับนางสาววริษา ลพานุกรม (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

ภาพข่าว: เพื่อพ่อขอแค่ไม่สูบ ทั่วไป—๑๙ ธ.ค. ๕๙

อ.ดร.สาโรจน์ เพชรมณี และ อ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม "เพื่อพ่อ...ขอแค่ไม่สูบ(บุหรี่)"

ภาพข่าว: SME Development Bank ประชุมแนวทางพัฒนาชุมชนเกาะพะงัน สู่ Social Enterprise ทั่วไป—๒๕ ต.ค. ๕๙

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME Development Bank ร่วมประชุมกับผู้บริหารและผู้นำในชุมชนท้องถิ่นเกาะพะงัน กองทุนหมู่บ้าน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมโรงแรมเกาะพะงัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.โสภณ สำรวจความเห็นของประชาชนรอบเหมืองทองคำชาตรี บ้าน/คอนโด—๒๐ พ.ค. ๕๙

ในวันนี้ (20 พฤษภาคม 2559) ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ได้พาคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาเขตทับคล้อ และนักศึกษาฝึกงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพข่าว: ม.วรัยลักษณ์ จับมือ ซีพีไอฯ ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๙

ผศ.ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ลงนาม ข้อตกลงวิจัยร่วมกับ นายโกศล นันทิลีพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ในเรื่องเกี่ยวกับ ปาล์มน้ำมัน เพื่อพัฒนางานวิชาการ และแวดวงปาล์มน้ำมัน

ภาพข่าว: SPU : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราพร ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพข่าว: ต้อนรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...เยี่ยมชมโรงแรม ทั่วไป—๘ ก.พ. ๕๙

คณะเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย จิตตนา หนูณะ ประธานเครือข่ายประชาสัมพันธ์อุดมศึกษาภาคใต้ เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรในธุรกิจโรงแรม เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้กับงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมี ชาตรี นุ้ยประสิทธิ์

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมสุดยอดนวัตกรรมประหยัดพลังงานกับเลคิเซ่ ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๘

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทเลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใต้แบรนด์เลคิเซ่ (LeKise) ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพข่าว: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๕๘

ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศ วิทยาพยากรณ์ และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนกะทู้

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท - ป.เอก MIT ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๘

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ระดับปริญญาโท รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา โดยจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ