มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่” http://www.newswit.com/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/ ปางช้างแม่แตงจับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดโรงเรียนควาญช้าง ยกระดับควาญช้างไทยสู่สากล ปางช้างแม่แตงจับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดโรงเรียนควาญช้าง ยกระดับควาญช้างไทยสู่สากล มุ่งพัฒนาศักยภาพควาญช้างสู่สวัสดิการที่ดี เงินเดือนเทียบเท่าปริญญาตรี เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 th-TH Thu, 20 Jun 2019 7:48:33 +0700 ภาพข่าว: 20 ปี งานประกวดแกะสลักผักผลไม้ สลักเสลาผลไม้ไทยวิถี เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ร.9 http://www.newswit.com/gen/2018-08-06/71a0cec4652f07cd449206acdd39eb38/ ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่ 9 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถให้ ซึ่งปีนี้ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 ของโรงแรมแกรนด์ http://www.newswit.com/gen/2018-08-06/71a0cec4652f07cd449206acdd39eb38/ Mon, 06 Aug 2018 14:59:12 +0700 ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ http://www.newswit.com/gen/2018-03-14/9b21b1833470f0644e6b7450728a6c5d/ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมอาจารย์ รวม 19 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในโอกาสนี้ นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล http://www.newswit.com/gen/2018-03-14/9b21b1833470f0644e6b7450728a6c5d/ Wed, 14 Mar 2018 15:44:47 +0700 นักศึกษากัมพูชา มทร.ธัญบุรี ชนะเลิศการแข่งขันสุนทรพจน์ http://www.newswit.com/gen/2018-02-08/93e67a6c10edc6c2b59a0485655f2e41/ ตามที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการประกวดการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษานานาชาติ หัวข้อ เรียนรู้ภาษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบเตรียมตัว ใช้เวลาพูด ๗ นาที และรอบฉับพลัน ใช้เวลาพูด ๓ นาที http://www.newswit.com/gen/2018-02-08/93e67a6c10edc6c2b59a0485655f2e41/ Thu, 08 Feb 2018 12:26:54 +0700 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2561 http://www.newswit.com/gen/2018-01-12/be5ca94c30cbd954a103ab0c2ab5db91/ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.graduate.cmru.ac.th หรือ โทรสอบถามได้ที่ http://www.newswit.com/gen/2018-01-12/be5ca94c30cbd954a103ab0c2ab5db91/ Fri, 12 Jan 2018 17:08:12 +0700 SPU: ม.ศรีปทุม ต้อนรับ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ หารือและเยี่ยมชมเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการร่วมกัน http://www.newswit.com/gen/2017-06-16/3d3b771c5023fceb1126831ba1b1a25c/ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับคณาจารย์จากสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าร่วมหารือและเยี่ยมชม เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ในการร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองสถาบันในอนาคต ณ ห้องประชุมสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาคาร http://www.newswit.com/gen/2017-06-16/3d3b771c5023fceb1126831ba1b1a25c/ Fri, 16 Jun 2017 12:27:16 +0700 ภาพข่าว: วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ http://www.newswit.com/gen/2017-05-16/519daa672068f5cbd98c91d11be4bce6/ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมอาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร รวม 15 คน เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ด้านไอทีที่น่าสนใจ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ http://www.newswit.com/gen/2017-05-16/519daa672068f5cbd98c91d11be4bce6/ Tue, 16 May 2017 15:27:54 +0700 นศ.ราชภัฏเชียงใหม่ดึงกระแสเกมPokemon Go สร้างค่านิยมต้นแบบสายรหัสสีขาว ไม่เลี้ยงเหล้ารุ่นน้อง http://www.newswit.com/gen/2016-08-29/1bb55b8806bc98b222a47d04d269daf1/ เยาวชนนักศึกษาชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้ามาศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 โดยการดึงกระแสเกม Pokemon Go ที่กำลังเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน http://www.newswit.com/gen/2016-08-29/1bb55b8806bc98b222a47d04d269daf1/ Mon, 29 Aug 2016 16:52:51 +0700 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ http://www.newswit.com/gen/2016-05-31/263c8d763767eb835936b89f5139a158/ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมคณะอาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะ http://www.newswit.com/gen/2016-05-31/263c8d763767eb835936b89f5139a158/ Tue, 31 May 2016 11:27:12 +0700 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานประจำปีครั้งที่ 3 พร้อมทั้งจัดการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย-ภาษาจีน และการแข่งขันความรู้และทักษะทางธุรกิจ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ http://www.newswit.com/gen/2016-01-19/ab57217c128a4ec78ce719977bcba5ab/ เมื่อเร็วๆนี้(13 ม.ค. 2559)วิทยาลัยนานาชาติ มาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นำโดย ผศ.ดร. อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดงานวันวิชาการวิทยาลัยนานาชาติครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องคำชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ http://www.newswit.com/gen/2016-01-19/ab57217c128a4ec78ce719977bcba5ab/ Tue, 19 Jan 2016 16:20:05 +0700 ภาพข่าว: ท่องเที่ยววิถีไทย ก้องไกลทั่วโลก http://www.newswit.com/life/2015-07-29/9a8d041ed75cf117c1a94534b15a60cc/ ท่านผู้หญิง ภรณีมหานนท์ รองราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มอบรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แก่ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในงาน ประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 17 จัดโดย http://www.newswit.com/life/2015-07-29/9a8d041ed75cf117c1a94534b15a60cc/ Wed, 29 Jul 2015 15:48:48 +0700 ตัวแทนเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ 2557 http://www.newswit.com/gen/2014-09-22/8dce3c15cd418e90d1317d3890e70fbb/ กรุงเทพฯ-22 ก.ย.-ครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ นายธนภัทร แก้วนิล นักศึกษาว่าที่บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงการโฆษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ http://www.newswit.com/gen/2014-09-22/8dce3c15cd418e90d1317d3890e70fbb/ Mon, 22 Sep 2014 12:06:30 +0700 10 สถาบันอุดมศึกษาในเชียงใหม่ เตรียมพร้อมร่วมงานสำคัญของจังหวัด มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 2557 http://www.newswit.com/gen/2014-01-31/df9f399067e363ea77c1f58c45a624fe/ เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ 29 มกราคม 2557 อาจารย์กฤษดา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการประชุมตัวแทนจาก 10 สถาบันการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ http://www.newswit.com/gen/2014-01-31/df9f399067e363ea77c1f58c45a624fe/ Fri, 31 Jan 2014 10:28:19 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล กิจกรรมประกวดสูตรอาหารไทยจากกะทิอัมพวา http://www.newswit.com/gen/2013-11-22/8e27d6fc880fd187f45e8017234dc733/ นายนัฐกัณฑ์ ใจเตี้ย สาขา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมนูข้าวซอยเขียวหวาน กะทิอัมพวา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายฉัตรชัย พฤกษารัตนนนท์ สาขาอุตสาหกรรมอาหาร และบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต http://www.newswit.com/gen/2013-11-22/8e27d6fc880fd187f45e8017234dc733/ Fri, 22 Nov 2013 16:46:14 +0700 ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ทุนหัวกะทิอัมพวา กิจกรรมประกวดสูตรอาหารไทยจาก กะทิอัมพวา http://www.newswit.com/gen/2013-11-08/1559d7b96acd269b4c49fd061161e10b/ มาแล้วค่ะ สำหรับรายชื่อทีมผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดสูตรอาหารไทยจาก กะทิอัมพวา ชิงทุนการศึกษากับ ทุนหัวกะทิอัมพวา ตรวจสอบรายชื่อกันเลย 1. นายนัฏกัณฑ์ ใจเตี้ย ิสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2. นางสาวณัฐพร http://www.newswit.com/gen/2013-11-08/1559d7b96acd269b4c49fd061161e10b/ Fri, 08 Nov 2013 11:29:00 +0700 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เดินสายสัมมนาสัญจร รณรงค์ลดเค็ม จังหวัดเชียงใหม่ http://www.newswit.com/food/2013-01-08/ff153afe86a5720ed5cc416efafafeb7/ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค http://www.newswit.com/food/2013-01-08/ff153afe86a5720ed5cc416efafafeb7/ Tue, 08 Jan 2013 16:59:09 +0700 อัลตร้า ไฮ-สปีด อินเทอร์เน็ต จากทรูออนไลน์ ผงาดเชียงใหม่ ด้วยพื้นที่บริการครอบคลุม 7 อำเภอ http://www.newswit.com/it/2012-10-16/7c3cfd5a6cd27f0e00cbea63e075f5dc/ อัลตร้า ไฮ-สปีด อินเทอร์เน็ต จากทรูออนไลน์ ผงาดเชียงใหม่ด้วยพื้นที่บริการครอบคลุม 7 อำเภอจัดฟรี อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 50 เมก ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมข้อเสนอพิเศษ ให้กลุ่มนักศึกษา อัลตร้า ไฮ-สปีด อินเทอร์เน็ต จากทรูออนไลน์ http://www.newswit.com/it/2012-10-16/7c3cfd5a6cd27f0e00cbea63e075f5dc/ Tue, 16 Oct 2012 13:19:02 +0700 ม.แม่โจ้ - ม.พายัพ แถลงข่าวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ..สานสัมพันธ์ 10 สถาบันอุดมศึกษา http://www.newswit.com/gen/2012-08-16/5f1c6c87b5c6ecf35378d8f4f1da5f61/ เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ สานสัมพันธ์ 10 สถาบันอุดมศึกษา http://www.newswit.com/gen/2012-08-16/5f1c6c87b5c6ecf35378d8f4f1da5f61/ Thu, 16 Aug 2012 15:34:23 +0700 นิสิตวิชาเอกภาษาเกาหลีคว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดสุนทรพจน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ http://www.newswit.com/gen/2012-01-27/4ced7edaa46d48916d652eda3bf06bd3/ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการประกวดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีครั้งที่ ๕ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวัน Sam Neung, Korean Day โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ๑๕ คน จาก ๕ มหาวิทยาลัย http://www.newswit.com/gen/2012-01-27/4ced7edaa46d48916d652eda3bf06bd3/ Fri, 27 Jan 2012 16:56:55 +0700 พิธีเปิดโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท http://www.newswit.com/gen/2012-01-17/40cc51c52a592ac87dfc94338917b0d8/ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานในพิธี เปิดตัวโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง จังหวัดเชียงใหม่ http://www.newswit.com/gen/2012-01-17/40cc51c52a592ac87dfc94338917b0d8/ Tue, 17 Jan 2012 11:26:23 +0700 รมว.คลัง เป็นประธานในพิธีเปิดตัว โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท http://www.newswit.com/gen/2012-01-16/8e961159c91ed51bf4eab7fa6ccb4bdd/ รมว.คลัง เป็นประธานในพิธีเปิดตัว โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ http://www.newswit.com/gen/2012-01-16/8e961159c91ed51bf4eab7fa6ccb4bdd/ Mon, 16 Jan 2012 8:28:05 +0700 กำหนดการ รมว.คลังเปิดโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย 16 ม.ค. 55 จ.เชียงใหม่ http://www.newswit.com/gen/2012-01-12/a927f64924f5c8b0d5acae12f2b17b17/ พิธีเปิดตัว โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 เวลา 9.00 น. 15.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสลวง http://www.newswit.com/gen/2012-01-12/a927f64924f5c8b0d5acae12f2b17b17/ Thu, 12 Jan 2012 13:21:19 +0700 ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2554 http://www.newswit.com/gen/2011-03-16/787522e379d9a8e03afbacd03b3531e3/ ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชวนเยาวชนทั่วไทย ร่วมแข่งขันกีฬากีฬายุวชนภาคฤดูร้อน อายุไม่เกิน 17 ปี ประจำปี 2554 ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท ยื่นใบสมัครได้ที่ สาขาวิชาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ http://www.newswit.com/gen/2011-03-16/787522e379d9a8e03afbacd03b3531e3/ Wed, 16 Mar 2011 15:50:53 +0700 ภาพข่าว: ไอบีเอ็มจับมือสองโรงเรียนดันเด็กเชียงใหม่เก่งคอมพิวเตอร์ http://www.newswit.com/it/2010-12-08/a1adf1c0d807ef34e15e3c9c03f89f57/ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด มอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็มคิดสมาร์ทเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยให้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โดยมีนายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม http://www.newswit.com/it/2010-12-08/a1adf1c0d807ef34e15e3c9c03f89f57/ Wed, 08 Dec 2010 14:14:43 +0700 ไอบีเอ็มจับมือสองโรงเรียนดันเด็กเชียงใหม่เก่งคอมพิวเตอร์ http://www.newswit.com/it/2010-12-08/20f45c49f50b7e3d3665c8b6396d2143/ ไอบีเอ็มมอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็มคิดสมาร์ทเพื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ไอบีเอ็มจับมือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ http://www.newswit.com/it/2010-12-08/20f45c49f50b7e3d3665c8b6396d2143/ Wed, 08 Dec 2010 14:03:01 +0700 ภาพข่าว: เชียงใหม่ ราม ยินดี พนง.รับปริญญาหลายสาขา http://www.newswit.com/food/2010-05-25/8c9dac41c22e96f531f10e3c3cdc01cb/ นายแพทย์ธวัชชัย ตัณสถิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และสารสนเทศ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีแก่พนักงานของโรงพยาบาล โอกาสที่ได้ศึกษาจบเป็นบัณฑิตใหม่จากรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ http://www.newswit.com/food/2010-05-25/8c9dac41c22e96f531f10e3c3cdc01cb/ Tue, 25 May 2010 15:46:07 +0700 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม http://www.newswit.com/gen/2010-04-07/101f6fa2a3d719b656799391038be94b/ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ http://www.newswit.com/gen/2010-04-07/101f6fa2a3d719b656799391038be94b/ Wed, 07 Apr 2010 11:32:25 +0700 สำนักวิทยฯ มร.ชม. บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกระดับการเรียนการสอน http://www.newswit.com/gen/2010-03-11/65bfb3f9ae23d72b72a6db4cbb96ab27/ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้แก่ศึกษานิเทศกในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 http://www.newswit.com/gen/2010-03-11/65bfb3f9ae23d72b72a6db4cbb96ab27/ Thu, 11 Mar 2010 16:44:03 +0700 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มร.ชม. ชวนอบรมหลักสูตรระยะสั้นประจำเดือนมีนาคม http://www.newswit.com/gen/2010-03-11/70b97761614bcf3303ce26b504752a2b/ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ http://www.newswit.com/gen/2010-03-11/70b97761614bcf3303ce26b504752a2b/ Thu, 11 Mar 2010 16:36:58 +0700 ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เฟ้นดาวรุ่งทั่วไทย กีฬายุวชนภาคฤดูร้อน หนที่ 26 http://www.newswit.com/gen/2010-03-11/23ead4f73041c57e968760dac4113db6/ ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เป็นประจำทุกปีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เปิดโอกาสให้ยุวชนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อค้นหาดาวรุ่งดวงใหม่ http://www.newswit.com/gen/2010-03-11/23ead4f73041c57e968760dac4113db6/ Thu, 11 Mar 2010 16:32:48 +0700