ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๖:๑๙ น.

มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่”

ขอรับบริจาคถุง ขวด และหลอดพลาสติก เพื่อโครงการบล็อกปูถนนรีไซเคิล ในงาน CONCRETE ASIA 2019 ทั่วไป—๔ ก.ย. ๖๒

ขอรับบริจาคถุง ขวด และหลอดพลาสติกเหลือใช้ที่ไม่ปนเปื้อนเศษอาหารหรือสารเคมี เพื่อนำไปใช้ในการรีไซเคิลเป็นบล็อกปูถนน ใน โครงการบล็อกปูถนนรีไซเคิล ของภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในความดูแลของ ผศ.

ปางช้างแม่แตงจับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดโรงเรียนควาญช้าง ยกระดับควาญช้างไทยสู่สากล ทั่วไป—๒๗ พ.ค. ๖๒

ปางช้างแม่แตงจับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดโรงเรียนควาญช้าง ยกระดับควาญช้างไทยสู่สากล มุ่งพัฒนาศักยภาพควาญช้างสู่สวัสดิการที่ดี เงินเดือนเทียบเท่าปริญญาตรี เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3

ภาพข่าว: 20 ปี งานประกวดแกะสลักผักผลไม้ สลักเสลาผลไม้ไทยวิถี เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ ทั่วไป—๖ ส.ค. ๖๑

ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่ 9 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถให้ ซึ่งปีนี้ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 ของโรงแรมแกรนด์

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ทั่วไป—๑๔ มี.ค. ๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมอาจารย์ รวม 19 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในโอกาสนี้ นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล

นักศึกษากัมพูชา มทร.ธัญบุรี ชนะเลิศการแข่งขันสุนทรพจน์ ทั่วไป—๘ ก.พ. ๖๑

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการประกวด"การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษานานาชาติ" หัวข้อ "เรียนรู้ภาษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" การแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบเตรียมตัว ใช้เวลาพูด ๗ นาที และรอบฉับพลัน ใช้เวลาพูด ๓ นาที

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2561 ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๖๑

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.graduate.cmru.ac.th หรือ โทรสอบถามได้ที่

SPU: ม.ศรีปทุม ต้อนรับ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ หารือและเยี่ยมชมเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการร่วมกัน ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๖๐

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับคณาจารย์จากสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าร่วมหารือและเยี่ยมชม เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ในการร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองสถาบันในอนาคต ณ ห้องประชุมสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาคาร

ภาพข่าว: วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๖๐

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมอาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร รวม 15 คน เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ด้านไอทีที่น่าสนใจ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ

นศ.ราชภัฏเชียงใหม่ดึงกระแสเกมPokemon Go สร้างค่านิยมต้นแบบสายรหัสสีขาว ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๙

เยาวชนนักศึกษาชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้ามาศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 โดยการดึงกระแสเกม Pokemon Go ที่กำลังเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมคณะอาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานประจำปีครั้งที่ 3 พร้อมทั้งจัดการประกวดสุนทรพจน์ ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๕๙

เมื่อเร็วๆนี้(13 ม.ค. 2559)วิทยาลัยนานาชาติ มาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นำโดย ผศ.ดร. อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดงานวันวิชาการวิทยาลัยนานาชาติครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องคำชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ภาพข่าว: ท่องเที่ยววิถีไทย ก้องไกลทั่วโลก ไลฟ์สไตล์—๒๙ ก.ค. ๕๘

ท่านผู้หญิง ภรณีมหานนท์ รองราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มอบรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แก่ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในงาน “ประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 17” จัดโดย

ตัวแทนเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่คว้ารางวัลเยาวชนดีเด ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--ครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ นายธนภัทร แก้วนิล นักศึกษาว่าที่บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงการโฆษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10 สถาบันอุดมศึกษาในเชียงใหม่ เตรียมพร้อมร่วมงานสำคัญของจังหวัด มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๕๗

เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ 29 มกราคม 2557 อาจารย์กฤษดา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการประชุมตัวแทนจาก 10 สถาบันการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล กิจกรรมประกวดสูตรอาหารไทยจากกะทิอัมพวา ทั่วไป—๒๒ พ.ย. ๕๖

นายนัฐกัณฑ์ ใจเตี้ย สาขา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมนูข้าวซอยเขียวหวาน กะทิอัมพวา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายฉัตรชัย พฤกษารัตนนนท์ สาขาอุตสาหกรรมอาหาร และบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ทุนหัวกะทิอัมพวา กิจกรรมประกวดสูตรอาหารไทยจาก ทั่วไป—๘ พ.ย. ๕๖

มาแล้วค่ะ สำหรับรายชื่อทีมผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดสูตรอาหารไทยจาก "กะทิอัมพวา" ชิงทุนการศึกษากับ ทุนหัวกะทิอัมพวา ตรวจสอบรายชื่อกันเลย 1. นายนัฏกัณฑ์ ใจเตี้ย ิสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2. นางสาวณัฐพร

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เดินสายสัมมนาสัญจร “รณรงค์ลดเค็ม” สุขภาพ—๘ ม.ค. ๕๖

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ “ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค”

อัลตร้า ไฮ-สปีด อินเทอร์เน็ต จากทรูออนไลน์ ผงาดเชียงใหม่ ด้วยพื้นที่บริการครอบคลุม 7 ไอที—๑๖ ต.ค. ๕๕

อัลตร้า ไฮ-สปีด อินเทอร์เน็ต จากทรูออนไลน์ ผงาดเชียงใหม่ด้วยพื้นที่บริการครอบคลุม 7 อำเภอจัดฟรี อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 50 เมก ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมข้อเสนอพิเศษ ให้กลุ่มนักศึกษา อัลตร้า ไฮ-สปีด อินเทอร์เน็ต จากทรูออนไลน์

ม.แม่โจ้ - ม.พายัพ แถลงข่าวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ทั่วไป—๑๖ ส.ค. ๕๕

เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ สานสัมพันธ์ 10 สถาบันอุดมศึกษา

นิสิตวิชาเอกภาษาเกาหลีคว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดสุนทรพจน์ ณ ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๕

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการประกวดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีครั้งที่ ๕ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวัน “Sam Neung, Korean Day” โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ๑๕ คน จาก ๕ มหาวิทยาลัย

พิธีเปิดโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๕๕

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานในพิธี เปิดตัวโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง จังหวัดเชียงใหม่

รมว.คลัง เป็นประธานในพิธีเปิดตัว "โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้ ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๕๕

รมว.คลัง เป็นประธานในพิธีเปิดตัว "โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท" โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กำหนดการ รมว.คลังเปิดโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย 16 ม.ค. 55 จ.เชียงใหม่ ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๕๕

พิธีเปิดตัว “โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท” วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสลวง

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2554 ทั่วไป—๑๖ มี.ค. ๕๔

ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชวนเยาวชนทั่วไทย ร่วมแข่งขันกีฬากีฬายุวชนภาคฤดูร้อน อายุไม่เกิน 17 ปี ประจำปี 2554″ ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท ยื่นใบสมัครได้ที่ สาขาวิชาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้

ภาพข่าว: ไอบีเอ็มจับมือสองโรงเรียนดันเด็กเชียงใหม่เก่งคอมพิวเตอร์ ไอที—๘ ธ.ค. ๕๓

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด มอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็มคิดสมาร์ทเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยให้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โดยมีนายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม

ไอบีเอ็มจับมือสองโรงเรียนดันเด็กเชียงใหม่เก่งคอมพิวเตอร์ ไอที—๘ ธ.ค. ๕๓

ไอบีเอ็มมอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็มคิดสมาร์ทเพื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ไอบีเอ็มจับมือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ภาพข่าว: เชียงใหม่ ราม ยินดี พนง.รับปริญญาหลายสาขา สุขภาพ—๒๕ พ.ค. ๕๓

นายแพทย์ธวัชชัย ตัณสถิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และสารสนเทศ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีแก่พนักงานของโรงพยาบาล โอกาสที่ได้ศึกษาจบเป็นบัณฑิตใหม่จากรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๓

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่สา จังหวัดเชียงใหม่

สำนักวิทยฯ มร.ชม. บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกระดับการเรียนการสอน ทั่วไป—๑๑ มี.ค. ๕๓

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้แก่ศึกษานิเทศกในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2553 เวลา 09.00

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มร.ชม. ชวนอบรมหลักสูตรระยะสั้นประจำเดือนมีนาคม ทั่วไป—๑๑ มี.ค. ๕๓

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่