ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๓:๕๔ น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี”

ภาพข่าว: RBRU : อ.ธฤษวรรณ บัวศรีคำ คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ร่วมงานแสดงวัฒนธรรม ณ ประเทศกัมพูชา ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๖๐

วันที่ 8 ธันวาคม 2560เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา อาจารย์ธฤษวรรณ บัวศรีคำ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมงานแสดงวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาของ University Of Battambang (UBB)

ภาพข่าว: RBRU : คณะนิติศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี จัดพิธีทำบุญคณะ เสริมสิริมงคลส่งท้ายปีเก่า ทั่วไป—๒๙ พ.ย. ๖๐

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี และคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญคณะนิติศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต คณบดีคณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับ คณะฯ

ภาพข่าว: RBRU : เด็กทัศนศิลป์รำไพ คว้าทุนรัฐบุรุษ !! นักศึกษา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ทั่วไป—๒๙ พ.ย. ๖๐

วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานคร อาจารย์เบญจพร ประจงประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชา ร่วมแสดงความยินดีกับ "นางสาวภัทราภรณ์ จันทรักษ์" นักศึกษาชั้นปีที่4

RBRU ก้าวคนละก้าวสู่วัฒนธรรมที่ยั่งยืน มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดโครงการ บริการวิชาการ 308 วัน ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๖๐

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ สุวรรณา ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "บริการวิชาการ 308 วัน ยุทธการฟื้นฟู เอกราชประเทศสยาม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"

ภาพข่าว: RBRU ผศ.ปฏิคม มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๖๐

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ภาพข่าว: RBRU PSC มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี โครงการ Project Steering Committee ครั้งที่ ทั่วไป—๑๗ พ.ย. ๖๐

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น8 อาคาร 36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้การการต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพระตะบอง และคณะผู้แทนจากกรมร่วมมือระหว่างประเทศ

ภาพข่าว: RBRU ร่วมยินดี บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี แสดงความยินดีกับคณบดีคณะนิเทศศาสตร์คน ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๖๐

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 11) อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี นำบุคลากร เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี เพื่อแสดงความยินดี

ภาพข่าว: RBRU สิ่งดีๆที่ควรบอกต่อ คณะนิเทศศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ทั่วไป—๘ พ.ย. ๖๐

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์เหมือนฝัน คงสมแสวง อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (สองภาษา) นำนักศึกษาที่ลงทะเบียบเรียนในรายวิชาสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้ามอบเงินที่ได้รับบริจาคทั้งหมด 6,600 บาท

RBRU พัฒนาทักษะทางด้านสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ทั่วไป—๗ พ.ย. ๖๐

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์นคร เผือกนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและรักษาการคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม " พัฒนาทักษะทางด้านสื่อใหม่ สำหรับนักศึกษานิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 " ณ ห้องประชุมเกาะกลางน้ำ

RBRU วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ทั่วไป—๗ พ.ย. ๖๐

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น. ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน จันทบุรี ผศ.ดร.จักรพันธ์ วงษ์พา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมวางพานพุ่มงานสดุดีวีรกรรม"วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ"

ภาพข่าว: RBRU ยกระดับภาษาต่างประเทศ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพยุคไทยแลนด์ ทั่วไป—๒ พ.ย. ๖๐

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี รองศาสตราจารย์ พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

RBRU การเรียนรู้นอกห้องเรียน มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี สอนเทคนิคการวาดภาพโดยใช้ปากกาหมึกซึม ทั่วไป—๑ พ.ย. ๖๐

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00น. ณ พระตำหนักน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อาจารย์ฐปนีย์ ศรีแก้ว อาจารย์ประจำคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาการออกแบบ (ออกแบบกราฟิก) วิชาองค์ประกอบศิลป์

RBRU : เสด็จสู่สวรรคาลัย มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ทั่วไป—๓๐ ต.ค. ๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ

RBRU: สมเด็จพระปิยมหาราช มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี คณะผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธ ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๖๐

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าตากสินมหาราช ว่าที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายราชสดุดี

RBRU สิงห์ สิงหเสนี มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ร่วมวางพวงมาลัยสักการะ ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๐

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี อาจารย์ ดร. จักรพันธ์ วงษ์พา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีและวางพวงมาลัยสักการะ

RBRU ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๖๐

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 7.30 น. ณ บริเวณพระพุทธจันทบูรศิริสวัสดิวัฒนมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 1 ปี แห่งการสวรรคต

ภาพข่าว: RBRU 8 th Anniversary คณะนิเทศศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ปลูกต้นชงโค ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๖๐

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ คณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการ " Comm.Arts Day 2017" (ครบรอบ 8 ปี

RBRU HUSO Reunion คณะมนุษย์ฯ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดงาน 4 ทศวรรษ ทั่วไป—๙ ต.ค. ๖๐

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ขอเชิญขวนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงาน " 4 ทศวรรษ คืนสู่เหย้ามนุษย์ศาสตร์ฯเสริมสร้างพลังจากพี่สู่น้อง" ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมรำไพพรรณี (บัตรเข้างาน ราคา 350 )

RBRU : ภาลินี นักศึกษา มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยพระราชทานจาก ทั่วไป—๒ ต.ค. ๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวภาลินี สินทอง" นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เอกวิชาภาษาไทย ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จากโครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน "พจนศิลป์" ปี2

RBRU HuSo Reunion คณะมนุษย์ฯ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดงาน 4 ทศวรรษ ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๖๐

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ขอเชิญขวนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงาน " 4 ทศวรรษ คืนสู่เหย้ามนุษย์ศาสตร์ฯเสริมสร้างพลังจากพี่สู่น้อง" ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมรำไพพรรณี (บัตรเข้างาน ราคา 350 )

RBRU : Thai National Flag Day มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดโครงการฉลองครบรอบ 100 ปี ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๖๐

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น. ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่ามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฉลองครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย พร้อมนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา

RBRU : Quality Assurance in Education มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๖๐

วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สำนัก สถาบันประจำปีการศึกษา 2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

RBRU: Smart University มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ประชุมร่วมกันระหว่างบริษัท แพคกอน จำกัดร่วมกับ ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริชัย ประทีปฉาย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมร่วม ระหว่างบริษัท แพคกอน จำกัดร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการ

RBRU : Green University มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๖๐

วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการทบทวน ปรับปรุง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561

RBRU : พระคุณที่สาม มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—๘ ก.ย. ๖๐

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรม (โรงยิมเปิด) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ภาพข่าว: RBRU : เปิดรั้วรำไพฯ เปิดใจสื่อมวลชน คณะผู้บริหาร มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ทั่วไป—๔ ก.ย. ๖๐

วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในโครงการ เปิดรั้วรำไพฯ

RBRU: ดาวเดือนนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือกตัวแทนคณะในกา ทั่วไป—๓๑ ส.ค. ๖๐

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประกวด "ดาวเดือนคณะนิเทศศาสตร์ 2017" โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

RBRU: ถวายเป็นพระราชกุศล ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๖๐

มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา13.30 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

RBRU: ถวายพระพร มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร

RBRU: ลูกแม่ไท้รำไพพรรณี ! อธิการบดี มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ประธานในพิธีพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อม ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๖๐

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือรับขวัญร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์