ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๐:๕๒ น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี”

RBRU สิงห์ สิงหเสนี มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ร่วมวางพวงมาลัยสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๐

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี อาจารย์ ดร. จักรพันธ์ วงษ์พา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีและวางพวงมาลัยสักการะ

RBRU ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๖๐

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 7.30 น. ณ บริเวณพระพุทธจันทบูรศิริสวัสดิวัฒนมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 1 ปี แห่งการสวรรคต

ภาพข่าว: RBRU 8 th Anniversary คณะนิเทศศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ปลูกต้นชงโค ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๖๐

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ คณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการ " Comm.Arts Day 2017" (ครบรอบ 8 ปี

RBRU HUSO Reunion คณะมนุษย์ฯ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดงาน 4 ทศวรรษ ทั่วไป—๙ ต.ค. ๖๐

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ขอเชิญขวนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงาน " 4 ทศวรรษ คืนสู่เหย้ามนุษย์ศาสตร์ฯเสริมสร้างพลังจากพี่สู่น้อง" ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมรำไพพรรณี (บัตรเข้างาน ราคา 350 )

RBRU : ภาลินี นักศึกษา มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยพระราชทานจาก ทั่วไป—๒ ต.ค. ๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวภาลินี สินทอง" นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เอกวิชาภาษาไทย ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จากโครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน "พจนศิลป์" ปี2

RBRU HuSo Reunion คณะมนุษย์ฯ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดงาน 4 ทศวรรษ ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๖๐

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ขอเชิญขวนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงาน " 4 ทศวรรษ คืนสู่เหย้ามนุษย์ศาสตร์ฯเสริมสร้างพลังจากพี่สู่น้อง" ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมรำไพพรรณี (บัตรเข้างาน ราคา 350 )

RBRU : Thai National Flag Day มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดโครงการฉลองครบรอบ 100 ปี ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๖๐

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น. ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่ามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฉลองครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย พร้อมนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา

RBRU : Quality Assurance in Education มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๖๐

วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สำนัก สถาบันประจำปีการศึกษา 2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

RBRU: Smart University มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ประชุมร่วมกันระหว่างบริษัท แพคกอน จำกัดร่วมกับ ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริชัย ประทีปฉาย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมร่วม ระหว่างบริษัท แพคกอน จำกัดร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการ

RBRU : Green University มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๖๐

วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการทบทวน ปรับปรุง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561

RBRU : พระคุณที่สาม มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—๘ ก.ย. ๖๐

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรม (โรงยิมเปิด) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ภาพข่าว: RBRU : เปิดรั้วรำไพฯ เปิดใจสื่อมวลชน คณะผู้บริหาร มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ทั่วไป—๔ ก.ย. ๖๐

วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในโครงการ เปิดรั้วรำไพฯ

RBRU: ดาวเดือนนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือกตัวแทนคณะในกา ทั่วไป—๓๑ ส.ค. ๖๐

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประกวด "ดาวเดือนคณะนิเทศศาสตร์ 2017" โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

RBRU: ถวายเป็นพระราชกุศล ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๖๐

มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา13.30 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

RBRU: ถวายพระพร มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร

RBRU: ลูกแม่ไท้รำไพพรรณี ! อธิการบดี มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ประธานในพิธีพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อม ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๖๐

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือรับขวัญร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์

RBRU: ผศ.ไวกูณฑ์ อธิการบดี มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ประธานการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๖๐

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี

RBRU: Green University! มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดอบรมเกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๖๐

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วยากร อุดมโภชน์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการอบรมเกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจัดโดย สำนักงานอธิการบดี

RBRU : งดงาม สืบสานประเพณี ! สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ทั่วไป—๔ ก.ค. ๖๐

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานพระพุทธจันทบูรศิริสวัสดิวัตนมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน จัดโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริชัย ประทีปฉาย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

RBRU: ผู้บริหารยุค Thailand 4.0 มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดโครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สู่ความรักความภัคดี ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

RBRU : สถาปนา มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๖๐

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ภาพข่าว: RBRU : ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์ นายกสภา มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี เปิดโครงการ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๖๐

วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการพัฒนากระบวนทัศน์การเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้รับเกียรติจาก ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นประธานเปิดโครงการ

ภาพข่าว: RBRU : จันทบูร Shining Moon อธิการบดี มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ได้รับเกียรติ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๖๐

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการอธิการบดี ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้การต้อนรับ คุณเมธี จึงสงวนสิทธิ์

RBRU : มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดโครงการ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๖๐

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 35201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการ

RBRU : ผศ.ไวกูณฑ์ อธิการบดี มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี เปิด โครงการสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๖๐

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง 36304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด

RBRU : SIC คณะวิทยาการจัดการ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดโครงการ ประตูสู่อาชีพ Securities ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๖๐

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงินการธนาคาร ได้จัดโครงการ ประตูสู่อาชีพ Securities Investment Consultant : การอบรมและการสอบ SIC

RBRU : ผศ.ปรียนันท์ รองอธิการบดี มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี เปิดโครงการอบรมและจัดสอบ TOEFL ITP ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๖๐

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมมณฑาทอง โรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมและจัดสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ

RBRU : วันคล้ายวันสวรรคต มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสดุดี ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๖๐

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ ลานพระบรมชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระตำหนักเทา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสดุดี

RBRU : Open Ed มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดงานแนะแนวการศึกษาเพิ่มโอกาสให้ก้าวหน้า ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๖๐

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus อำเภอเมือง จังหวัดตราด มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดนิทรรศการแสดงผลงาน "RBRU Open Ed เพิ่มโอกาสให้ก้าวหน้า ด้วยสาขาวิชาที่โดดเด่นและเป็นตัวคุณ" เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกและแนะแนวการศึกษา

ภาพข่าว: RBRU : ดร.ทรงศักดิ์ รองอธิการบดี มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ต้อนรับ ทั่วไป—๔ เม.ย. ๖๐

วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดยอาจารย์ประสิทธิ์