ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๕๕ น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี”

RBRU: มรภ.รำไพฯ มอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาชาวกัมพูชาที่สำเร็จการศึกษา ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธาน มอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาชาวกัมพูชาในโครงการ "พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย" ณ มหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ทั้งนี้เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาชาวกัมพูชา

RBRU: มรภ.รำไพพรรณี จันทุบรี จัดอบรม การพัฒนางานวิจัยสู่การขอผลงานทางวิชาการ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๖๑

"สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดอบรมการพัฒนางานวิจัยสู่การขอผลงานทางวิชาการพัฒนาคุณภาพอาจารย์และการเรียนของนักศึกษาในยุค Thailand 4.0 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์มาศ สุขกสิ เปิดเผยว่า

RBRU: รัฐศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จัดโครงการเสริมสายใยสองแผ่นดิน ทั่วไป—๕ ก.พ. ๖๑

"นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มอบอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของต่าง ๆ ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนตะกาด อำเภอมลฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา" นายปฏิพันธ์ ชาญด้วยกิจ นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ เปิดเผยว่า

RBRU: SME กับการตลาดยุคดิจิตอล คณะนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จับมือกับพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี เปิดเผยว่าทีมงานคณะนิเทศศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีในการให้บริการวิชาการ อบรมเชืงปฏิบัติการ SME: การสื่อสารการตลาดยุคดิจิตอล

RBRU: ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ผ่านฉลุย 60 หลักสูตร สกอ.รับรองคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดเผยว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั้ง 10 คณะ 60 หลักสูตรได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปี 2558 และ ปี 2559 ได้คะแนนในระดับดีและผ่านมาตรผฐานได้รับการยอมรับจาก สกอ

RBRU : นักศึกษาคณะมนุษย์ฯ ม.รำไพพรรณี คว้า รางวัลการอ่านทำนองเสนาะกรรณประชันวรรณวัจน์ ราชภัฏธนบุรี ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๑

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเพชรรัตน์ ปฐมพฤกษ์วงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับอุดมศึกษา จาก 12 สถาบัน

RBRU : ราชภัฏรำไพพรรณี จับมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมคณะผู้บริหาร นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ออกเดินทางสู่วิทยาลัยการอาชีพเฉิงตูเป็นแห่งแรกของกำหนดการ

ภาพข่าว: RBRU คว้าทุนดูงานต่างประเทศ นักศึกษาคณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ทั่วไป—๒๕ ธ.ค. ๖๐

นางสาวอิสรีย์ ขมสนิท และ นางสาวสุนิสา ทิมแสง นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ได้รับคัดเลือกจาก โครงการความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันขงจื่อ

ภาพข่าว: RBRU : อ.ธฤษวรรณ บัวศรีคำ คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ร่วมงานแสดงวัฒนธรรม ณ ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๖๐

วันที่ 8 ธันวาคม 2560เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา อาจารย์ธฤษวรรณ บัวศรีคำ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมงานแสดงวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาของ University Of Battambang (UBB)

ภาพข่าว: RBRU : คณะนิติศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี จัดพิธีทำบุญคณะ ทั่วไป—๒๙ พ.ย. ๖๐

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี และคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญคณะนิติศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต คณบดีคณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับ คณะฯ

ภาพข่าว: RBRU : เด็กทัศนศิลป์รำไพ คว้าทุนรัฐบุรุษ !! นักศึกษา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ทั่วไป—๒๙ พ.ย. ๖๐

วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานคร อาจารย์เบญจพร ประจงประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชา ร่วมแสดงความยินดีกับ "นางสาวภัทราภรณ์ จันทรักษ์" นักศึกษาชั้นปีที่4

RBRU ก้าวคนละก้าวสู่วัฒนธรรมที่ยั่งยืน มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดโครงการ บริการวิชาการ 308 วัน ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๖๐

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ สุวรรณา ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "บริการวิชาการ 308 วัน ยุทธการฟื้นฟู เอกราชประเทศสยาม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"

ภาพข่าว: RBRU ผศ.ปฏิคม มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๖๐

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ภาพข่าว: RBRU PSC มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี โครงการ Project Steering Committee ครั้งที่ ทั่วไป—๑๗ พ.ย. ๖๐

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น8 อาคาร 36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้การการต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพระตะบอง และคณะผู้แทนจากกรมร่วมมือระหว่างประเทศ

ภาพข่าว: RBRU ร่วมยินดี บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี แสดงความยินดีกับคณบดีคณะนิเทศศาสตร์คน ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๖๐

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 11) อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี นำบุคลากร เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี เพื่อแสดงความยินดี

ภาพข่าว: RBRU สิ่งดีๆที่ควรบอกต่อ คณะนิเทศศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ทั่วไป—๘ พ.ย. ๖๐

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์เหมือนฝัน คงสมแสวง อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (สองภาษา) นำนักศึกษาที่ลงทะเบียบเรียนในรายวิชาสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้ามอบเงินที่ได้รับบริจาคทั้งหมด 6,600 บาท

RBRU พัฒนาทักษะทางด้านสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ทั่วไป—๗ พ.ย. ๖๐

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์นคร เผือกนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและรักษาการคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม " พัฒนาทักษะทางด้านสื่อใหม่ สำหรับนักศึกษานิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 " ณ ห้องประชุมเกาะกลางน้ำ

RBRU วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ทั่วไป—๗ พ.ย. ๖๐

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น. ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน จันทบุรี ผศ.ดร.จักรพันธ์ วงษ์พา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมวางพานพุ่มงานสดุดีวีรกรรม"วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ"

ภาพข่าว: RBRU ยกระดับภาษาต่างประเทศ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพยุคไทยแลนด์ ทั่วไป—๒ พ.ย. ๖๐

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี รองศาสตราจารย์ พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

RBRU การเรียนรู้นอกห้องเรียน มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี สอนเทคนิคการวาดภาพโดยใช้ปากกาหมึกซึม ทั่วไป—๑ พ.ย. ๖๐

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00น. ณ พระตำหนักน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อาจารย์ฐปนีย์ ศรีแก้ว อาจารย์ประจำคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาการออกแบบ (ออกแบบกราฟิก) วิชาองค์ประกอบศิลป์

RBRU : เสด็จสู่สวรรคาลัย มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ทั่วไป—๓๐ ต.ค. ๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ

RBRU: สมเด็จพระปิยมหาราช มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี คณะผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธ ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๖๐

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าตากสินมหาราช ว่าที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายราชสดุดี

RBRU สิงห์ สิงหเสนี มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ร่วมวางพวงมาลัยสักการะ ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๐

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี อาจารย์ ดร. จักรพันธ์ วงษ์พา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีและวางพวงมาลัยสักการะ

RBRU ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๖๐

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 7.30 น. ณ บริเวณพระพุทธจันทบูรศิริสวัสดิวัฒนมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 1 ปี แห่งการสวรรคต

ภาพข่าว: RBRU 8 th Anniversary คณะนิเทศศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ปลูกต้นชงโค ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๖๐

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ คณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการ " Comm.Arts Day 2017" (ครบรอบ 8 ปี

RBRU HUSO Reunion คณะมนุษย์ฯ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดงาน 4 ทศวรรษ ทั่วไป—๙ ต.ค. ๖๐

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ขอเชิญขวนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงาน " 4 ทศวรรษ คืนสู่เหย้ามนุษย์ศาสตร์ฯเสริมสร้างพลังจากพี่สู่น้อง" ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมรำไพพรรณี (บัตรเข้างาน ราคา 350 )

RBRU : ภาลินี นักศึกษา มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยพระราชทานจาก ทั่วไป—๒ ต.ค. ๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวภาลินี สินทอง" นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เอกวิชาภาษาไทย ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จากโครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน "พจนศิลป์" ปี2

RBRU HuSo Reunion คณะมนุษย์ฯ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดงาน 4 ทศวรรษ ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๖๐

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ขอเชิญขวนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงาน " 4 ทศวรรษ คืนสู่เหย้ามนุษย์ศาสตร์ฯเสริมสร้างพลังจากพี่สู่น้อง" ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมรำไพพรรณี (บัตรเข้างาน ราคา 350 )

RBRU : Thai National Flag Day มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดโครงการฉลองครบรอบ 100 ปี ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๖๐

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น. ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่ามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฉลองครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย พร้อมนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา

RBRU : Quality Assurance in Education มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๖๐

วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สำนัก สถาบันประจำปีการศึกษา 2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี