ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๔๒ น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี”

RBRU: นิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี บันทึกข้อตกลงความร่วมมมือ (MOU) ด้านศิลปวัฒนธรรม กับ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๖๑

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี MOU คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่

RBRU : มนุษย์ศาสตร์ มรภ.รำไพฯ (Gen A) จัดโครงการสู้วิกฤตน้ำเค็มดินเค็ม สู่วิถีความพอเพียง สนองพระราชดำริ ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๖๑

ทีม Gen A รำไพพรรณี ในฐานะเยาวชนรุ้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่น 8 เริ่มปฏิบัติการขยายผล ต่อยอด ขับเคลื่อนโครงการสู้วิกฤตน้ำเค็มดินเค็ม สู่วิถีความพอเพียง สนองพระราชดำริ กลุ่มเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ หรือ RDPB ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 4 คน

RBRU: นิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี ร่วมจัด 1st Humanities and Social Sciences Research Promotion Network ทั่วไป—๕ ก.ค. ๖๑

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ เครือข่าย เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ( 1st Humanities and Social Sciences Research Promotion Network National and

RBRU: พช.มรภ.รำไพพรรณี สร้างศาลาเรียนรู้ จ.กาญจนบุรี ทั่วไป—๑๒ มิ.ย. ๖๑

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท "ทานตะวัน" ของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยสมาชิกค่าย 30 ชีวิต ได้เดินทางไปทำค่ายอาสาฯ สร้างศาลาเรียนรู้ ขนาด 9x6 เมตร จำนวน 1 หลัง ให้กับเด็ก ๆ ผู้ยากไร้ในโรงเรียนเพียงหลวง 3

RBRU : นิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี จัดประกวดเพาะกาย สปอร์ตฟิสิคชาย พงษ์ศักดิ์ และ ชัยวัฒน์ คว้า ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๖๑

ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานเปิดการประกวด Mr.East of Thailand Championship 2018 ชิงถ้วยรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดย

RBRU: นิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี จัดประกวดเพาะกาย สปอร์ตฟิสิคชาย พงษ์ศักดิ์ และ ชัยวัฒน์ คว้า ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานเปิดการประกวด Mr.East of Thailand Championship 2018 ชิงถ้วยรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี

RBRU: มนุษย์ศาสตร์ มรภ.รำไพฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๖๑

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แด่พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ ณ วัดบ้านอ่างเจ้าคณะอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม

RBRU: มรภ.รำไพพรรณี จัดการเรียนการสอนหลักสุตร ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยื่น ทั่วไป—๓ พ.ค. ๖๑

รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธาณกล่าวเปิดโครงการอบรมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยื่น โดยมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมกว่า 700 คน อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์

RBRU : นิเทศฯ รำไพฯ จัดแถลงข่าวประกวด กีฬาเพาะกายชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี ทั่วไป—๒๕ เม.ย. ๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดเผยว่า มีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่ทางคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการประกวดในครั้งนี้ เพราะพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

RBRU : นักศึกษาคณะมนุษย์ฯรำไพพรรณี ร่วมเดินขบวนกีฬามหาวิทยาลัย ณ ประเทศจีน ทั่วไป—๑๑ เม.ย. ๖๑

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเหอหนาน มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นักศึกษาทุนรัฐบาลจีน สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมเดินขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยประจำปี

RBRU : นิเทศศาสตร์ รำไพฯ ร่วมประเพณีวันสงกรานต์บ้านรำไพอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทั่วไป—๑๑ เม.ย. ๖๑

ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะนิเทศศาสตร์แห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศเปิดเผยว่า ในช่วงวันสงกรานตร์ปี 2561 นี้ คณะนิเทศศาสตร์ได้เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ สืบสานประเพณีสงกรานต์ภายใต้ชื่อว่า

RBRU: นิติศาสตร์ มรภ.รำไพฯ ร่วมแก้ปัญหา คนกับช้าง ทั่วไป—๑๑ เม.ย. ๖๑

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทุบรี ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพวา จันทบุรี เดินทางสู่อุทยานแหล่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเข้าฟังการบรรยายแนวทางการจัดการช้างป่า และ ต้นแบบการจัดการช้างป่า

RBRU: มนุษย์ศาสตร์ มรภ.รำไพฯ จัด เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ หุ้น—๑๐ เม.ย. ๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำคณะฯ รดน้ำขอพรจากคณาจารย์อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคล

RBRU: นิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี จัดประกวด Mr.East of Thailand Championship 2018 ทั่วไป—๙ เม.ย. ๖๑

ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดเผยถึงโครงการจัดประกวด Mr.East of Thailand Championship 2018 (โมเดลฟิสิคชาย)โดยร่วมมือกับสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี และ

RBRU: คณะนิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี คว้ารางวัล กุลสตรีศรีจันทบูร งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ทั่วไป—๒ เม.ย. ๖๑

ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดเผยถึงกิจกรรมการอนุรักษ์มรดกและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยว่า คณะมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทั้งในส่วนของการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ

RBRU: นิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี เปิดบ้านต้อนรับสาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์จันทบุรี ตราด ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๖๑

อาจารย์ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี พร้อมด้วยอาจารย์นิสากร ยินดีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และ อาจารย์สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

RBRU: นิเทศศาสตร์ มรภ.รำไพฯ จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัณฑิตและงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๖๑

ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี เปิดเผยถึงการจัดโครงการจัดการความรู้ (KM) ของคณะนิเทศศาสตร์ว่า คณะนิเทศศาสตร์เตรียมพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

RBRU: นิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๖๑

นางสาวสุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี เปิดเผยว่า โครงการ "เทคนิคการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร" จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มชุมชนเทศบาลตำบลวันยาว อำเภอขลุง

RBRU: หลักสูตร ป.โท นิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี จัดอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการสื่อสารใน ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาคุณภาพบัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ภายใต้หัวข้อ "การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การจัดการการสื่อสาร ในศตวรรษที่ 21" ณ ห้องประชุมโรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

RBRU: มรภ.รำไพฯ มอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาชาวกัมพูชาที่สำเร็จการศึกษา ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธาน มอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาชาวกัมพูชาในโครงการ "พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย" ณ มหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ทั้งนี้เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาชาวกัมพูชา

RBRU: มรภ.รำไพพรรณี จันทุบรี จัดอบรม การพัฒนางานวิจัยสู่การขอผลงานทางวิชาการ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๖๑

"สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดอบรมการพัฒนางานวิจัยสู่การขอผลงานทางวิชาการพัฒนาคุณภาพอาจารย์และการเรียนของนักศึกษาในยุค Thailand 4.0 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์มาศ สุขกสิ เปิดเผยว่า

RBRU: รัฐศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จัดโครงการเสริมสายใยสองแผ่นดิน ทั่วไป—๕ ก.พ. ๖๑

"นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มอบอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของต่าง ๆ ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนตะกาด อำเภอมลฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา" นายปฏิพันธ์ ชาญด้วยกิจ นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ เปิดเผยว่า

RBRU: SME กับการตลาดยุคดิจิตอล คณะนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จับมือกับพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี เปิดเผยว่าทีมงานคณะนิเทศศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีในการให้บริการวิชาการ อบรมเชืงปฏิบัติการ SME: การสื่อสารการตลาดยุคดิจิตอล

RBRU: ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ผ่านฉลุย 60 หลักสูตร สกอ.รับรองคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดเผยว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั้ง 10 คณะ 60 หลักสูตรได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปี 2558 และ ปี 2559 ได้คะแนนในระดับดีและผ่านมาตรผฐานได้รับการยอมรับจาก สกอ

RBRU : นักศึกษาคณะมนุษย์ฯ ม.รำไพพรรณี คว้า รางวัลการอ่านทำนองเสนาะกรรณประชันวรรณวัจน์ ราชภัฏธนบุรี ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๑

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเพชรรัตน์ ปฐมพฤกษ์วงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับอุดมศึกษา จาก 12 สถาบัน

RBRU : ราชภัฏรำไพพรรณี จับมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมคณะผู้บริหาร นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ออกเดินทางสู่วิทยาลัยการอาชีพเฉิงตูเป็นแห่งแรกของกำหนดการ

ภาพข่าว: RBRU คว้าทุนดูงานต่างประเทศ นักศึกษาคณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ทั่วไป—๒๕ ธ.ค. ๖๐

นางสาวอิสรีย์ ขมสนิท และ นางสาวสุนิสา ทิมแสง นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ได้รับคัดเลือกจาก โครงการความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันขงจื่อ