ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๓:๑๕ น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”

วท. จัดกิจกรรม OTOP สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปฏิทินข่าว—๒๕ ต.ค. ๖๑

วันที่ (24 ตุลาคม 2561) ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นางสุวิมล อินทะแสน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานในพิธีเปิด "กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ ทั่วไป—๖ ก.ค. ๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรพร้อมคณะอาจาย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 23 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ผอ.สถาบันฯ ต้อนรับอาจารย์ราชภัฏยะลา ทั่วไป—๑๐ พ.ค. ๖๑

นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับอาจารย์จารุ นิคม และ ดร.มนทกานต์ พิมเสน อาจารย์ที่ปรึกษา จากสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มานิเทศนักศึกษาที่มาฝึกสหกิจศึกษาที่สถาบันฯ

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั่วไป—๒๗ เม.ย. ๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมคณาจารย์ จำนวนรวม 46 คน เข้าศึกษาดูงาน และฟังการบรรยายความรู้ด้านไอที โดย นายมีลาภ โสขุมา Digital Transformation

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเยี่ยมชมเมโทร ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมอาจารย์ รวม 61 คน เข้าศึกษาดูงาน และฟังการบรรยายความรู้ด้านไอที จาก นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั่วไป—๒ ก.ย. ๕๗

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเป็นกำลังใจแก่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดตั้ง “ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เพื่อเป็นคลังความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์

วว. ลงนามถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สู่กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ทั่วไป—๖ ก.ย. ๕๕

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 54 คน ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๕๕

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 54 คนพร้อมอาจารย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ

ภาพข่าว: มรภ.สงขลา จับมือกลุ่มภาคีราชภัฏ เปิดรับ นศ.ปี 55 ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๕๕

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา