ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๙:๑๘ น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”

ราชภัฏโคราชเปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร ป.บัณฑิต ปี 2561 ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๖๑

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ราชภัฏโคราช จับมือ 3 หน่วยงานรัฐ มอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตใหม่วัยเก๋า รุ่นที่ ทั่วไป—๒๑ พ.ค. ๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้งานบริการวิชาการสายรับใช้สังคม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อการบริการวิชาการ (หนองพลวงอุดมสุข ปีที่ 3/2561) "โรงเรียนผู้สูงอายุหนองพลวงอุดมสุข รุ่นที่

RDI NRRU จับมือ อบจ.นม. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ยุค 4.0 ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๖๑

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร

ราชภัฏโคราช จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ ผลักดันจีโอพาร์คโคราชสู่อุทยานธรณีโลก ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๖๑

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักงานอุทยานธรณีโคราช ร่วมกับ เครือข่ายจีโอพาร์คโคราช จะจัดประชุมเครือข่ายเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจีโอพาร์คโคราชสู่อุทยานธรณีโลก ภายใต้กิจกรรมที่ 1

ราชภัฏโคราช ขอเชิญร่วมพิธีมอบรางวัล สถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ ทั่วไป—๗ พ.ค. ๖๑

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลCorporate Recognition Award ให้แก่ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club (NRRU Toastmasters Club) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา

ราชภัฏโคราช เชื่อมความสัมพันธ์ สัมมนาคอม-เทคโน-ราชภัฏอีสานใต้ ทั่วไป—๗ พ.ค. ๖๑

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาคอม-เทคโน-ราชภัฏอีสานใต้สัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์

RDI NRRU ขอเชิญอบรมพัฒนาการเขียนบทความ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ ทั่วไป—๓ พ.ค. ๖๑

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพ

ศิลปศึกษา ราชภัฏโคราช โชว์ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ มันเป็น Taste ทั่วไป—๓ พ.ค. ๖๑

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแสดงผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ ภายใต้ชื่อ มันเป็น Taste (ART THESIS EXHIBITION) ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00

ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 22 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ปี ทั่วไป—๓ พ.ค. ๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 22) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดการรับสมัคร มีดังนี้ - รับสมัครผ่านระบบสมัครเรียนออนไลน์ที่เว็บไซต์

รศ.ดร.ประยุทธ ไทยธานี เข้ารับพระราชทานรางวัล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—๓ พ.ค. ๖๑

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ราชภัฏโคราชมหาสงกรานต์ย้อนยุค พร้อมใจแต่งชุดไทยอย่างพร้อมเพรียง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ทั่วไป—๑๑ เม.ย. ๖๑

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 สโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สโมสรบุคลากร และ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 "ราชภัฏโคราชมหาสงกรานต์ย้อนยุค ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร36 โดยมี รศ.ดร.วิเชียร

ราชภัฏโคราชขอเชิญสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อ OTOP ทั่วไป—๒ เม.ย. ๖๑

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจ ที่มีกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการโอทอป มีความต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการ สมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อ OTOP (STI Coupon for OTOP Upgrade)

RDI NRRU ชวนฝึกเทคนิคการบริหารงานท้องถิ่นสมัยใหม่ ทั่วไป—๒ เม.ย. ๖๑

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารงานท้องถิ่นสมัยใหม่ ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 08.00-16.45 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

PR NRRU เปิดประสบการณ์ด้านมัลติมีเดียสู่งานนาฏศิลป์ไทย ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๖๑

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานนาฏศิลป์ไทย เรื่อง ความรู้พื้นฐานกับการใช้โปรแกรม Adobe Premiere

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(29 มีนาคม 2561) ปฏิทินข่าว—๒๙ มี.ค. ๖๑

กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 09.00 น. ราชภัฏโคราชขอเชิญร่วมอบรมพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ และชมคอนเสิร์ต ดนตรีบรรเลง เสียงเพลงจากใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 09.30 น. กสท

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(29 มีนาคม 2561) ปฏิทินข่าว—๒๘ มี.ค. ๖๑

กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 09.00 น. ราชภัฏโคราชขอเชิญร่วมอบรมพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ และชมคอนเสิร์ต ดนตรีบรรเลง เสียงเพลงจากใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 09.30 น. กสท

สำนักศิลปะฯ ราชภัฏโคราช สืบสานการแสดงพื้นบ้าน ประกวดหมอเพลงโคราช ชิงถ้วยพระราชทานฯ ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๖๑

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวด ในการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561

ราชภัฏโคราช ชวนเที่ยวชม งานกลางเดิ่นเรือนโคราช และสานศิลป์ถิ่นโคราช ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๖๑

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมงานกลางเดิ่นเรือนโคราช และงานสานศิลป์ถิ่นโคราช ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกลางเดิ่นเรือนโคราช และบริเวณเวทีกลาง

โรงเรียนสาธิต ราชภัฏโคราช มอบสัมฤทธิบัตร แสดงความยินดีแก่บัณฑิตน้อย ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๖๑

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตร ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

ราชภัฏโคราช ชวนร่วมเสวนาตามละครดัง ช่อง 3 บุพเพสันนิวาส และช่อง one ทั่วไป—๑๓ มี.ค. ๖๑

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมเสวนาตามละครดัง ช่อง 3 และ ช่อง one ในหัวข้อ บุพเพสันนิวาส จากนวนิยายในดวงใจสู่ละครโทรทัศน์แห่งปี และกาหลมหรทึก จากนวนิยายชั้นดีสู่ละครโทรทัศน์สุดระทึก

ราชภัฏโคราชขอเชิญร่วมอบรมพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ และชมคอนเสิร์ต ดนตรีบรรเลง ทั่วไป—๑๓ มี.ค. ๖๑

สาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ภายใต้ชื่อ The 2018 recital concert ดนตรีบรรเลง เสียงเพลงจากใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 10.21

คณาจารย์และนักศึกษา ราชภัฏโคราช สร้างชื่อระดับประเทศ คว้ารางวัลชนะเลิศ ทั่วไป—๑๓ มี.ค. ๖๑

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ร่วมกับ สาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง พร้อมด้วย อาจารย์ชุมพล ชะนะมา อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ อาจารย์รัฐศาสตร์ เวียงสมุทร

ราชภัฏโคราช พร้อมดวลแข้งศึกลูกหนัง พี่น้องสองราช การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ชิงโล่ ทั่วไป—๒๘ ก.พ. ๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เตรียมความพร้อมสู่การจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 50 "พี่น้องสองราช ตามศาสตร์พระราชา" โดยไฮไลท์ในการจัดการแข่งขัน

ราชภัฏโคราช ขอเชิญร่วมเติมบุญ สร้างบารมี เวียนเทียนวันมาฆบูชา ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๖๑

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

NRRUPR แนะน้อง จัดรายการวิทยุกระจายเสียง ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๖๑

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

ราชภัฏโคราช ชวน ราชมงคลอีสาน ดวลแข้งพี่น้องสองราช แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๖๑

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 50 "พี่น้องสองราช ตามศาสตร์พระราชา" ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ

ราชภัฏโคราช อบรมเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๖๑

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในหลวง ร.10 ทั่วไป—๒๖ ก.พ. ๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558-2559 วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร