ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๒:๕๒ น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”

ราชภัฏโคราช โชว์ศักยภาพบุคลากร จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRRU SHOW SHARE 2017 ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๖๐

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 : NRRU SHOW & SHARE 2017 ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น ณ เรือนโคราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร

การจัดการโรงแรมราชภัฏโคราช ชวนสัมมนากาแฟสร้างฝันและแรงบันดาลใจ ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๖๐

กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราขสีมา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง Coffee Inspiration กาแฟสร้างฝันและแรงบันดาลใจ ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14) กิจกรรมสัมมนาจัดให้มีการบรรยายเรื่อง แนวทางการประกอบอาชีพการทำธุรกิจกาแฟ ความรู้เกี่ยวกับ Latte Art และการ Workshop

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม อาคาร 22 ชั้น 4

หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2240 หรือ 06-3053-1132

ราชภัฏโคราชชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารครุสีมา ทั่วไป—๑ พ.ย. ๖๐

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุสีมา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

นักศึกษาไทย-จีน ราชภัฏโคราช แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและมารยาททางธุรกิจ ยุค ทั่วไป—๑ พ.ย. ๖๐

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและมารยาททางธุรกิจ ในเศรษฐกิจยุค 4.0 ระหว่างนักศึกษาไทย-จีน

ราชภัฏโคราชชวนเที่ยวงานเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2017 ทั่วไป—๓๐ ต.ค. ๖๐

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน Nihonsai งานเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2017 ในวันจันทร์ที่13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

ราชภัฏโคราช สืบสานประเพณีลอยกระทงและเฟ้นหาดาว-เดือน ประจำปี 60 ทั่วไป—๓๐ ต.ค. ๖๐

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทงและร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดดาว-เดือนมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 ถึง 23.00 น. ณ

ราชภัฏโคราช รวมพลังความภักดี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๐

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสา เฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เทคโนโลยีเซรามิกส์ ราชภัฏโคราช โชว์ผลงานวิจัย ในกิจกรรมตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยฯ ครั้งที่ ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๖๐

หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยอาจารย์ชน ยี่นาง เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "วิจัยขายได้" ณ

ราชภัฏโคราชจัดพิธีบวงสรวงและสมโภช ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ปี 60 ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๖๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์

ทัศนศิลป์ ราชภัฏโคราช เชิญชมนิทรรศการ ร้อยรวมใจถวายพระราชาผู้ทรงธรรม ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๖๐

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กลุ่มศิลปินเมืองแปะ (บุรีรัมย์) และศิลปินจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ภายใต้ชื่อ "ร้อยรวมใจถวายพระราชาผู้ทรงธรรม" ณ

ราชภัฏโคราช ทำบุญใหญ่ รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๖๐

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับวัดป่าศรัทธารวม ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2560 ทอดถวาย ณ วัดป่าศรัทธารวม

ราชภัฏโคราชขอเชิญชมมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 ทั่วไป—๙ ต.ค. ๖๐

คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมชมและให้กำลังใจแก่หน่วยงาน การนำเสนอบทความแนวปฏิบัติที่ดี ที่เข้าร่วมประกวดในโครงการมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 : NRRU Show & Share 2017 และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ราชภัฏโคราชร่วมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 ทั่วไป—๙ ต.ค. ๖๐

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะจัดพิธีราชภัฏนครราชสีมาร่วมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 1 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00-19.30 น. ณ

ทัศนศิลป์ ราชภัฏโคราช จัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ร้อยรวมใจถวายพระราชาผู้ทรงธรรม ทั่วไป—๙ ต.ค. ๖๐

หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กลุ่มศิลปินเมืองแปะ (บุรีรัมย์) และศิลปินจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ภายใต้ชื่อ "ร้อยรวมใจถวายพระราชาผู้ทรงธรรม" ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

ราชภัฏโคราช จับมือ Canon แบ่งปันประสบการณ์การถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ ทั่วไป—๙ ต.ค. ๖๐

หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์กับมืออาชีพ ภายใต้ชื่อ Canon 2U EXPERENCE SHARING with PROFESSIONAL "LIVE STREAMING

งานประชาสัมพันธ์ จับมือ หลักสูตรภาษาไทย ถ่ายทอดความรู้ สู่นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๖๐

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมเรื่อง การปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียง ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ในรายวิชาการพูดทางวิทยุและโทรทัศน์ ณ ห้องเรียนรวม

ราชภัฏโคราช จับมือ สถ. ประชุมชี้แจงโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดการประชุมชี้แจงโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดนครราชสีมา

ราชภัฏโคราช น้อมวันทาบูชาครู และแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๖๐

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดพิธีไหว้ครูและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 14กันยายน 2560 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล

ราชภัฏโคราช มอบดอกไม้จันทน์ 21,999 ดอก ให้กับจังหวัด ถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 21,999 ดอก ในกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายอาลัยองค์ภูมิพล ครั้งที่ 1

ราชภัฏโคราช ได้รับความสนใจล้นหลาม ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ทั่วไป—๔ ก.ย. ๖๐

งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการทางการศึกษา ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 "เลือกเส้นทาง…สร้างอนาคต…บนถนนสายอุดมศึกษา" เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560

ราชภัฏโคราช โชว์ศักยภาพผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ทั่วไป—๔ ก.ย. ๖๐

เมื่อวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี พร้อมด้วย คณาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมงานและจัดแสดงนิทรรศการ ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 "Thailand Research Expo 2017"

ราชภัฏโคราช แสดงความยินดีมอบสัมฤทธิบัตร ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรสร้างสุขผู้สูงอายุ ทั่วไป—๔ ก.ย. ๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านหลักสูตรการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนไทย (โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1/2560) ณ หอประชุมอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี

ราชภัฏโคราช ท้าดวลวงสวิง แข่งขันกอล์ฟการกุศล ทั่วไป—๔ ก.ย. ๖๐

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขันพร้อมด้วย พลเอก

ราชภัฏโคราช เปิดบ้าน NRRU Open House 2017 ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๖๐

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรม เปิดบ้าน NRRU Open House 2017 เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 31 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์

ราชภัฏโคราชเชิดชูภาษาถิ่น อนุรักษ์ภาษาชาติ งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๖๐

หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน

ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๖๐

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชุมชน เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานการนำไปใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ณ

ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 ราชภัฏโคราช ขอเชิญนักศึกษารุ่นใหม่ ร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวังพิษภัยยาเสพติด ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๖๐

ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมป้องกันและเฝ้าระวังพิษภัยยาเสพติด และสุขภาพจิต ในเยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา

ราชภัฏโคราช พัฒนาความรู้ภาษาต่างประเทศ จัดงานวันมนุษยศาสตร์สู่อาเซียน ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๖๐

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานวันมนุษยศาสตร์ สู่อาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 36 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์

ราชภัฏโคราช ร้อยดวงใจถวายแม่ เปิดตลาดนัดราชภัฏ วิถีพอเพียง NRRU Green ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๖๐

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 สโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการตลาดนัดราชภัฏ วิถีพอเพียง กิจกรรม NRRU Green Market "ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการเกษตรปลอดภัย ร้อยดวงใจถวายแม่" ณ บริเวณศูนย์รวมประกาศข่าว โดยมี

ราชภัฏโคราชชวนแข่งขัน รังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลก สู่ UNESCO Goble ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๖๐

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ภายใต้โครงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลก ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท