Thursday July 24, 2014 05:11

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี Press Releases

เผยวีดีโอโปรโมทแคมป์เยาวชนนานาชาติ 2014 IYF WORLD CAMP THAILAND ทั่วไป—06 Jan 14

เปิดตัวแล้ว สำหรับวีดีโอโปรโมทแคมป์ที่มีความสุขที่สุดในโลก 2014 IYF WORLD CAMP THAILAND ตลอด 6 วัน 5 คืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศไทย (IYF) ร่วมกับ กรุงเทพมหานครและจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา

พีบีอาร์ยู แอร์เรียล มิชชั่น ทีม (PBRU AERIAL MISSION TEAM) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์บินอัตโนมัติเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ไอที—25 Apr 13

นิสิต นักศึกษาไทยพัฒนาทักษะความรู้ด้านหุ่นยนต์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแข่งขัน ภายใต้หัวข้อ “ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน” นิสิต

เอเอ็มดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีและบริษัทดีคอม จัดโครงการ "PBRU-AMD IT CAMP ไอที—04 Dec 09

เอเอ็มดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีและบริษัทดีคอม จัดโครงการ “PBRU-AMD IT CAMP 2009” สร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ ให้กับนักศึกษาและหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทเอเอ็มดี

ม.ราชภัฎเพชรบุรี ร่วมมือกับ คลังน้ำมันเพชรบุรี ผุดฝายชะลอน้ำ ห้วยแม่คะเมย ทั่วไป—05 Sep 08

ผศ.เสนาะ กลิ่นงาม คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ไปศึกษาปัญหาการขาดแคลนน้ำของชุมชนที่อาศัยบริเวณต้นน้ำ ในหมู่บ้านแม่คะเมย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และได้พบว่าฝนจะตกหนักมากในฤดูฝน น้ำที