Thursday July 24, 2014 13:11

มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต Press Releases

โครงการ Coach the coaches program for MICE Industry ทั่วไป—24 Mar 14

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ “Coach the Coaches Program For MICE Industry”

มูลนิธิโตโยต้าฯ สร้างโอกาสทางการศึกษา มอบทุนต่อเนื่อง 1 ล้านบาท แก่เยาวชนในภาคใต้ ทั่วไป—15 Oct 13

นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 จำนวน 129 ทุน เป็นเงินมูลค่า 1,000,000 บาท แก่เยาวชน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

รู้จักมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครูและกระทบไหล่ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ในงาน วทร. ทั่วไป—23 Jan 09

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 19 (วทร. 19) ในหัวข้อ “พัฒนาชาติ

รมว. ศธ. แสดงวิสัยทัศน์ในงานประชุมวิชาการ วทร. 19 จัดโดย สสวท. และมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ทั่วไป—20 Jan 09

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่

สสวท. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ วทร. 19 ทั่วไป—18 Dec 08

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 19 (วทร. 19) ในหัวข้อ “พัฒนาชาติ

สสวท. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ วทร. 19 เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานแล้ววันนี้ ทั่วไป—02 Dec 08

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 19 (วทร. 19) ในหัวข้อ “พัฒนาชาติ

สสวท. ขอเชิญครูวิทย์ คณิต คอมพ์ สมัครร่วมงาน วทร. 19 ทั่วไป—19 Nov 08

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 19 (วทร. 19) ในหัวข้อ “พัฒนาชาติ