มหาวิทยาลัยมหิด ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยมหิด” http://www.newswit.com/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94/ รามาฯ จับมือวิศวะ มหิดล ผนึกพลังผลิตแพทย์นวัตกร ครั้งแรกในประเทศไทย โครงการร่วมหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ครั้งแรกในประเทศไทย มุ่งสร้าง"แพทย์นวัตกร" ตอบโจทย์ยุคดิสรัพชั่น โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวหลักสูตรร่วมแพทย์–วิศวะ (พ.บ. - วศ. ม.) th-TH Sun, 20 Oct 2019 5:30:58 +0700 ถ้าเลิกกันไปแล้วจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหม อย่าโกธรฉัน(Dont) ซิงเกิ้ล ล่าสุดจากวง Twenty Town http://www.newswit.com/ent/2019-10-16/510c84ab70c0473ae3eaf82030ce70ac/ Twenty Town วงดนตรีที่เข้มด้วยมิตรภาพของความเป็นเพื่อน และข้นด้วยความสามารถทางดนตรี จากจุดเริ่มต้นของการรวมตัวกันตั้งแต่สมัยเรียนดนตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบไปด้วย เบล วัสพร สิงหเสนี - ร้องนำ, เจมส์ ศรายุธ กมลจรัสเกษม - มือเบส, http://www.newswit.com/ent/2019-10-16/510c84ab70c0473ae3eaf82030ce70ac/ Wed, 16 Oct 2019 13:33:10 +0700 ภาพข่าว: สัปดาห์วันไข่โลก ที่รพ.ศิริราช http://www.newswit.com/gen/2019-10-10/f5b4cc46e69624c7d372c80945525b96/ น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ (กลาง) เป็นประธานเปิดงาน วันไข่โลก 2562 โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (ที่ 4 จากซ้าย) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นพ.ดนัย ธีวันดา (ที่ 4 จากขวา) รองอธิบดีกรมอนามัย และ นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ http://www.newswit.com/gen/2019-10-10/f5b4cc46e69624c7d372c80945525b96/ Thu, 10 Oct 2019 11:15:27 +0700 ศิริราชเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 20 http://www.newswit.com/gen/2019-10-07/7404891e43978ee81e6c3a6d5dc8340a/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 20 ภายใต้หัวข้อ Educational Disruption in Medical Schools ก้าวให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค Digital Transformation http://www.newswit.com/gen/2019-10-07/7404891e43978ee81e6c3a6d5dc8340a/ Mon, 07 Oct 2019 16:14:21 +0700 ภาพข่าว: 3เอ็ม ร่วมงานวันมหิดล 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-10-07/6dcd1d4c5ebc8e82898794aecf85e88d/ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย ผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้น นำโดย นางสาวนภาพร รัตนแสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมงานวันมหิดล 2562 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ http://www.newswit.com/gen/2019-10-07/6dcd1d4c5ebc8e82898794aecf85e88d/ Mon, 07 Oct 2019 15:41:12 +0700 คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรม Train-the-Trainer: Computational Thinking Unplugged http://www.newswit.com/it/2019-10-07/15a42a1f183b1c20ec14a6330fd47bf3/ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ คณาจารย์ ครู ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณ เข้าร่วมอบรม Train-the-Trainer: Computational Thinking Unplugged โดย ผศ.ดร. อนันต์ ศรีสุภาพ http://www.newswit.com/it/2019-10-07/15a42a1f183b1c20ec14a6330fd47bf3/ Mon, 07 Oct 2019 11:49:18 +0700 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน MU SDGs Talk มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2019-09-30/46e3cfca5e87f567b5d316c988b184cd/ รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดงาน MU SDGs Talk เพื่อดำเนินการตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco-University) http://www.newswit.com/gen/2019-09-30/46e3cfca5e87f567b5d316c988b184cd/ Mon, 30 Sep 2019 11:17:35 +0700 4 ขั้นตอน...การเข้ารับบริการทางทันตกรรม...ฟรี วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ http://www.newswit.com/food/2019-09-27/c10a472f2199af1fcfb2d8423a0163f3/ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรม...ฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ http://www.newswit.com/food/2019-09-27/c10a472f2199af1fcfb2d8423a0163f3/ Fri, 27 Sep 2019 13:25:26 +0700 ผู้ว่า รฟท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าศาลายา http://www.newswit.com/gen/2019-09-27/af97287673a283c17341c1e3cbbaa1ad/ นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี และผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ http://www.newswit.com/gen/2019-09-27/af97287673a283c17341c1e3cbbaa1ad/ Fri, 27 Sep 2019 10:31:06 +0700 วิศวะมหิดลเพื่อสังคม จุดพลังสตาร์ทอัพบ้านคลองโยง...โฉนดชุมชนแห่งแรกของไทย http://www.newswit.com/gen/2019-09-26/42c32faedf5472a9ea3f7c759e0003b4/ ในโอกาสครบ 9 ปี โฉนดชุมชนบ้านคลองโยง ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่บริเวณทุ่งนครชัยศรี จ.นครปฐม อันเป็นแหล่งกำเนิดของข้าวหอมปิ่นแก้วที่เคยคว้ารางวัลโลกมาแล้วนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ http://www.newswit.com/gen/2019-09-26/42c32faedf5472a9ea3f7c759e0003b4/ Thu, 26 Sep 2019 15:46:07 +0700 ภาพข่าว: กนอ.รับโล่เกียรติยศ ศิษย์เก่า ดีเด่นวันมหิดลปี 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-09-26/a2ddbf537cc853ccfa75b1774149d901/ เมื่อเร็วๆนี้ นางสาว สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เข้ารับโล่เกียรติยศศิษย์เก่า ดีเด่นวันมหิดลปี 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ประเภท นักบริหาร (คนที่ 2 จากซ้าย) และนางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต http://www.newswit.com/gen/2019-09-26/a2ddbf537cc853ccfa75b1774149d901/ Thu, 26 Sep 2019 10:37:29 +0700 มหิดล คว้ามาตรฐานอาเซียน AUN-QA http://www.newswit.com/gen/2019-09-25/2eb0ecbeb8b12f6c6d6cbb12dbe6fe88/ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ที่4จากซ้าย) พร้อมด้วย ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน (ASEAN University Network : AUN) (ที่3จากซ้าย) http://www.newswit.com/gen/2019-09-25/2eb0ecbeb8b12f6c6d6cbb12dbe6fe88/ Wed, 25 Sep 2019 13:38:31 +0700 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ SEA Group (Thailand) กลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำ AirPay, Shopee, Garena ลงนามใน MOU เพื่อความร่วมทางวิชาการและการพัฒนานักศึกษา http://www.newswit.com/gen/2019-09-25/2aab67a27f0cd74287d433f94c8b562c/ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ SEA Group (Thailand) กลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เพื่อร่วมกันต่อยอดการพัฒนาการศึกษาไทย มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนการสอน เชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ http://www.newswit.com/gen/2019-09-25/2aab67a27f0cd74287d433f94c8b562c/ Wed, 25 Sep 2019 9:06:49 +0700 METRO EXCHANGE 2019 วิศวะมหิดลเปิดประสบการณ์เรียนรู้...ระบบรางในนิวคาสเซิลและลอนดอน http://www.newswit.com/gen/2019-09-24/c7a1d4b27ab472fc3cedbcb076141f96/ ภายใต้โครงการ Metro Exchange 2019 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีระบบรางระหว่างประเทศไทย-อังกฤษคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร. ภูมินท์ กิระวานิช และ ผศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (Rail http://www.newswit.com/gen/2019-09-24/c7a1d4b27ab472fc3cedbcb076141f96/ Tue, 24 Sep 2019 12:02:20 +0700 มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้ายุทธศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพอาเซียน เพิ่มโอกาสการแข่งขันในภูมิภาค http://www.newswit.com/gen/2019-09-23/8195132968e94950f35add74f6ea4563/ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) แถลงผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA http://www.newswit.com/gen/2019-09-23/8195132968e94950f35add74f6ea4563/ Mon, 23 Sep 2019 16:31:48 +0700 กทปส. และมหิดล ร่วมมือเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดสตูล หวังกระตุ้นเยาวชนในพื้นที่เรียนรู้การใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ http://www.newswit.com/gen/2019-09-23/9b1bbae1809fce0d04f70ddcb12b7fa4/ กทปส. และมหิดล ร่วมมือเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดสตูล หวังกระตุ้นเยาวชนในพื้นที่เรียนรู้การใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ กทปส. ลงพื้นที่ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนเข้าถึงการใช้สื่อ http://www.newswit.com/gen/2019-09-23/9b1bbae1809fce0d04f70ddcb12b7fa4/ Mon, 23 Sep 2019 10:23:45 +0700 จาก ต้นกล้าศิริราช จะเติบโตแผ่กิ่งก้านการรักษาเพื่อดูแลคนไทยให้ได้มากยิ่งขึ้น http://www.newswit.com/gen/2019-09-18/2b376905d474201df0a90cf55eed0e6c/ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จ.นครปฐม เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช-พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ http://www.newswit.com/gen/2019-09-18/2b376905d474201df0a90cf55eed0e6c/ Wed, 18 Sep 2019 8:32:53 +0700 วันนี้ - 19 ก.ย. เปิดรับสมัคร ทีมประชันปั้นไอเดียสู่สตาร์ทอัพ Global HealthTech Hackathon Challenges 2019 http://www.newswit.com/gen/2019-09-17/4e99f68f86a5e2eec08b6826aed9e5d0/ ไม่ว่าคุณจะมีไอเดียและทีมอยู่แล้ว หรือกำลังเรียนรู้โลกธุรกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Royal Academy of Engineering แห่งประเทศอังกฤษ ภายใต้โครงการ Global Grand Challenges Summit 2019 เมืองลอนดอน http://www.newswit.com/gen/2019-09-17/4e99f68f86a5e2eec08b6826aed9e5d0/ Tue, 17 Sep 2019 10:24:52 +0700 ภาพข่าว: ซีเอ็มเอ็มยู เจาะอินไซด์ ตลาดคนขี้เกียจ http://www.newswit.com/gen/2019-09-16/6d125469219fb7b397fbe4d7ee31762b/ ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร (คนที่ 3 จากขวา) หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัย การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU เปิดการสัมมนาหัวข้อ Lazy Consumer เจาะลึกอินไซด์พิชิตใจคนขี้เกียจ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อเผยแนวโน้ม ทิศทาง http://www.newswit.com/gen/2019-09-16/6d125469219fb7b397fbe4d7ee31762b/ Mon, 16 Sep 2019 11:22:30 +0700 ม.มหิดล ยึดแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ปลุกจิตสำนึกนักศึกษา เดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ http://www.newswit.com/gen/2019-09-16/08d0fdae1916e3f2ab4bf2e5c6cfbe25/ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน MU SDGs Talk มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development GoalsSDGs) ทั้ง 17 ข้อ ตามแนวทางของสหประชาชาติ ตอกย้ำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco-University) http://www.newswit.com/gen/2019-09-16/08d0fdae1916e3f2ab4bf2e5c6cfbe25/ Mon, 16 Sep 2019 9:59:41 +0700 กทปส. ร่วมกับ มหิดล ลงใต้ จัดกิจกรรมโครงการมหิดล แชนแนล คิดส์ จังหวัดสตูล หวังให้เยาวชนเรียนรู้การการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย http://www.newswit.com/gen/2019-09-13/b490b0b92bf3576c58b6bad1c8112853/ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการมหิดล แชนแนล คิดส์ ระยะที่ 1 โดยครั้งนี้ลงพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสตูล โดยมีนายสมชัย ขจรเจริญกุล http://www.newswit.com/gen/2019-09-13/b490b0b92bf3576c58b6bad1c8112853/ Fri, 13 Sep 2019 14:14:58 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือพันธมิตรในเครือ จัดงาน Charity Dent Concert รักฟัน ปันน้ำใจ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ http://www.newswit.com/gen/2019-09-10/a04bb6d2fd25c2f871c768e5f9b17345/ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล และสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Charity Dent Concert รักฟัน ปันน้ำใจ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือ ผู้ป่วยยากไร้ในด้านต่างๆ อาทิ ผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส http://www.newswit.com/gen/2019-09-10/a04bb6d2fd25c2f871c768e5f9b17345/ Tue, 10 Sep 2019 13:57:58 +0700 ซีเอ็มเอ็มยู เผยผลวิจัย LAZY CONSUMER พร้อมเปิดโพล 3 ความขี้เกียจครองชีวิตคนไทย ขี้เกียจออกกำลังกาย ขี้เกียจรอ ขี้เกียจทำความสะอาด พร้อมเผยกลยุทธ์พิชิตใจ และ ชี้ 5 โอกาสธุรกิจยิ้มหวานรับ มนุษย์ขี้เกียจ http://www.newswit.com/evnt/2019-09-09/a39f395d51a33f6a41c61ffec7b4892f/ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือCMMU ชี้ ตลาดคนขี้เกียจหรือ Lazy consumer กำลังเป็นที่จับตามองและเป็นโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ เนื่องจากคนทั่วไปมีพฤติกรรมรักความสบายและหันมาพึ่งเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น โดยผลวิจัยพบว่า10 http://www.newswit.com/evnt/2019-09-09/a39f395d51a33f6a41c61ffec7b4892f/ Mon, 09 Sep 2019 17:51:51 +0700 จาก ต้นกล้าศิริราช เติบโตสู่ ร้อยกิ่ง แสนก้าน ล้านใบ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก อีกหนึ่งความภูมิใจที่ศิริราชมอบให้แผ่นดิน http://www.newswit.com/gen/2019-09-09/40d9907bf20a99451aeab51d1c38ef48/ สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 การรวมกันของทั้งสององค์กร นับเป็นการประสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน http://www.newswit.com/gen/2019-09-09/40d9907bf20a99451aeab51d1c38ef48/ Mon, 09 Sep 2019 10:50:30 +0700 คอนเสิร์ต รักฟัน ปันน้ำใจ http://www.newswit.com/ent/2019-09-06/3207c383b3b2a4b10e779d2bab69c300/ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล และสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Charity Dent Concert รักฟัน ปันน้ำใจ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือ ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ http://www.newswit.com/ent/2019-09-06/3207c383b3b2a4b10e779d2bab69c300/ Fri, 06 Sep 2019 10:48:29 +0700 ภาพข่าว: ม.มหิดล ศาลายา รณรงค์ลดหวานและลดใช้แก้วพลาสติก http://www.newswit.com/gen/2019-09-06/e510a525e73bad4ecbda881d09c4ba25/ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเปิดโครงการ รณรงค์ลดเครื่องดื่มประเภทที่มีน้ำตาลและลดใช้แก้วพลาสติก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งดำเนินงานโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม http://www.newswit.com/gen/2019-09-06/e510a525e73bad4ecbda881d09c4ba25/ Fri, 06 Sep 2019 9:34:12 +0700 Study Director Training ตามหลักการ OECD GLP ในประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2019-09-04/25ab359e6f783b0dcca537455cf9ae57/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาบุคลากรด้านชีววิทยาศาสตร์ http://www.newswit.com/gen/2019-09-04/25ab359e6f783b0dcca537455cf9ae57/ Wed, 04 Sep 2019 9:53:42 +0700 คณะ ICT ม.มหิดล เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสารสนเทศทางการแพทย์นานาชาติประจำปี 2562 http://www.newswit.com/it/2019-09-03/dafd203242aabf822729a1618fab0b4f/ คณะกรรมการมาตรฐานสากล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์หรือเวชสารสนเทศ ผ่านทาง DICOM http://www.newswit.com/it/2019-09-03/dafd203242aabf822729a1618fab0b4f/ Tue, 03 Sep 2019 16:20:14 +0700 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี 21 ตุลาคม 2562 http://www.newswit.com/food/2019-09-03/8f51e0e64b2a99625b39031bdf2a3098/ ผู้ใหญ่ 1,500 ราย / เด็ก 200 ราย/ อุดฟัน 500 ราย , ถอนฟัน 150 ราย , ผ่าฟันคุด 120 ราย , ขูดหินน้ำลาย, ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม (แจกบัตรคิวเวลา 6.30 น. ชั้น 1 จนกว่าบัตรคิวจะหมด) ทันตกรรมเด็ก 200 ราย (แจกบัตรคิวเวลา 7.00 น. ชั้น 4 จนกว่าบัตรคิวจะหมด) http://www.newswit.com/food/2019-09-03/8f51e0e64b2a99625b39031bdf2a3098/ Tue, 03 Sep 2019 10:51:59 +0700 ม.มหิดล -สวทช. EECi ผนึกกำลัง ขับเคลื่อนแผนแม่บทอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เผยแนวคิด ศาลายา สตาร์ทอัพ ทาวน์...หนุนเฮลท์เทคไทยสู่เวทีโลก http://www.newswit.com/it/2019-09-02/527ad49641f0e83e790e25703e01cad1/ หนุนประเทศไทยก้าวสู่เมดิคัลฮับ (Medical Hub) และตลาดโลก มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนาม MOA ความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)โดย เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ผนึกกำลังขับเคลื่อนแผนแม่บท EECi http://www.newswit.com/it/2019-09-02/527ad49641f0e83e790e25703e01cad1/ Mon, 02 Sep 2019 11:55:42 +0700