ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๑:๑๔ น.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย”

โครงการ MBU Challenge 2018 ทั่วไป—๑๕ มี.ค. ๖๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน ในโครงการ MBU Challenge 2018 นับเป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลด้านการปลูกฝังคุณธรรมในเด็กและเยาวชน โดยผ่านกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการโต้คารมอุดมธรรม

ภาพข่าว: มมร จัดงานวันมาฆบูชา สวดโอวาทปาติโมกข์ 1,250 รูป ทั่วไป—๖ มี.ค. ๖๑

พระพรหมเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ในงานมาฆบูชา ประจำปี 2561 "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวประชาชาวไทย ปีที่ 2" โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ภาพข่าว: มมร จัดงานวันมาฆบูชา สวดโอวาทปาติโมกข์ โดยพระภิกษุสงฆ์และสามเณร 1,250 ทั่วไป—๒ มี.ค. ๖๑

พระพรหมเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ในงานมาฆบูชา ประจำปี 2561 "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวประชาชาวไทย ปีที่ 2" โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งาน หัวใจพระพุทธศาสนา หัวประชาชาวไทย ปีที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ ทั่วไป—๒๖ ก.พ. ๖๑

ขอเชิญร่วมงาน "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวประชาชาวไทย ปีที่ 2" ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 ณ บริเวณอาคารสุชีพปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม เวลา 15.00 เป็นต้นไป โดยได้รับพระเมตตาจาก

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๖๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต โดยมีบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร จำนวน 2,535 รูป/คน ซึ่งได้พระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๖๐

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตรในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จำนวน 2,535 รูป/คน ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ

งานพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ทั่วไป—๗ พ.ย. ๖๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ผลิตบัณฑิตทางด้านพระพุทธศาสนา ให้มีคุณสมบัติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย และกระจายโอกาสให้พระภิกษุสามเณร คฤหัสถ์ โดยเฉพาะวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อมุ่งเน้นการเผยแผ่พุทธธรรม การแก้ปัญหาสังคม

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(7 กรกฎาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๖ ก.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--6 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 08.00 น. งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(7 กรกฎาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๗ ก.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--7 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 08.00 น. งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ภาพข่าว: สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับภูมิภาค (ภาคกลาง-สิรินธร) ครั้งที่ ทั่วไป—๖ ก.ค. ๖๐

พระธรรมกิตติเมธี ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 2 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ภาพข่าว: มมร วิทยาเขตศรีธรรมาโศก จัดสมัชชาฯ ระดับภูมิภาค ขับเคลื่อนศาสนา ทั่วไป—๖ ก.ค. ๖๐

พระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศก เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 2 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แถลงข่าวการจัดงานสมัชชาฯ 2 ทั่วไป—๕ ก.ค. ๖๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย แถลงข่าวการจัดงาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒" โดยมี พระครูปลัดกวีวัฒน์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติ มมร ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(1 กรกฎาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๑ ก.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--1 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 08.00 น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดงาน สมัชชาการเผย แผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ครั้ง ที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 08.00 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(1 กรกฎาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๓๐ มิ.ย. ๖๐

กรุงเทพฯ--30 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 08.00 น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดงาน สมัชชาการเผย แผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ครั้ง ที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 08.00 น.

ภาพข่าว: พิธีประทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—๑๕ พ.ค. ๖๐

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จำนวน 2,136 รูป/คน ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) จัดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๖๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) จัดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต โดยมีบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร จำนวน 2,136 คน ซึ่งได้รับ พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(24 กุมภาพันธ์ 2560) ปฏิทินข่าว—๒๔ ก.พ. ๖๐

กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 08.30 น. สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา "Human Wired" 08.30 น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แถลงข่าวการจัด กิจกรรม งานแถลงข่าว MBU Challenge 2017

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(24 กุมภาพันธ์ 2560) ปฏิทินข่าว—๒๓ ก.พ. ๖๐

กรุงเทพฯ--23 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 08.30 น. สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา "Human Wired" 08.30 น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แถลงข่าวการจัด กิจกรรม งานแถลงข่าว MBU Challenge 2017

วันมาฆบูชา หัวใจพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ประจำปี 2560 ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๖๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน สวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันมาฆบูชา ในงาน "หัวใจพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์

ภาพข่าว: ลูกค้าภาครัฐ เยี่ยมชมบูธ ทีโอที ในงาน ITU Telecom World 2016 ไอที—๑๗ พ.ย. ๕๙

เร็วๆ นี้ (16 พย.59) ที่ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ เมืองทองธานี บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สำนักขายภาครัฐ โดย คุณวิไลลักษณ์ เวศวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายขายรัฐวิสาหกิจและองค์กรภาครัฐ นำลูกค้าจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,

ขอเชิญร่วมงาน สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ทั่วไป—๑๑ ก.ค. ๕๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑" ในวันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

ภาพข่าว: เซ็นทารา ขอนแก่น สนับสนุนโครงการค่ายพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ทั่วไป—๑๙ พ.ย. ๕๘

วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ (กลาง) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ โครงการค่ายพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร จัดโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยสมทบน้ำดื่มและอาหารแห้ง

สำนักงาน ป.ป.ช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๘

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาพข่าว: องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย ขับเครือนจัดทำ บทความ ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๖

25 ตุลาคม 2556 เวลา 11.00 น. ณ.ห้องประชุม 306 อาคารรัฐสภา 2 คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา วุฒิสภา โดยมี องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท56) เข้าร่วมในการประชุม เช่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม, โนอิ้ง

มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาสตรี ทั่วไป—๑๘ มี.ค. ๕๔

มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาสตรีที่จบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (มีทุนการศึกษาและที่พักให้จนจบ ๔ ปี) สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐๔๔-๒๔๙-๓๙๘-๙, ๐๒-๕๖๖-๓๙๖๗,

ภาพข่าว: บัณฑิตใหม่ โอแกน ฤทธิกรณ์ นักร้องน้องใหม่ของวงการลูกทุ่ง บันเทิง—๒ ธ.ค. ๕๓

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ นักร้องน้องใหม่ของวงการลูกทุ่ง โอแกน ฤทธิกรณ์ ที่ตามฝันทั้งเรื่องงานและเรื่องเรียน จนจบมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง และเดินทางไปรับปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัย

ซีพี ออลล์ มอบเงินบริจาคสร้าง “วิทยาลัยศาสนทายาท” ทั่วไป—๑ มิ.ย. ๕๓

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย มอบเงินที่ได้จากการรับบริจาคโครงการ “เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย