ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๐:๓๗ น.

มหาวิทยาลัยบอสตัน ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยบอสตัน”

ภาพข่าว: เมืองไทยประกันชีวิต จัดเสวนาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันฯ ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๖๒

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตัน ในประเทศไทย จัดงานเสวนาประจำปี โดยคุณสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติขึ้นเสวนาในหัวข้อ Disruption in Life & Health Insurance

ภาพข่าว: สังสรรค์ ศิษย์เก่าบอสตันในประเทศไทย โดย ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ทั่วไป—๙ ก.ค. ๖๑

(จากซ้ายพนิช วิกิตเศรษฐ์, ดร. พรเทพ เตชะไพบูลย์, ฐาปน สิริวัฒนภักดี, พรพิมล ปฐมศักดิ์, ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม และดร. ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์) สังสรรค์ ศิษย์เก่าบอสตันในประเทศไทย : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย จัดงานสังสรรค์ประจำปี 2018

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย จัดประชุมประจำปี ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๕๙

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย จัดประชุมประจำปี ณ โรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพ โดยมีนายกสมาคมฯ นายแพทย์ ประสูตรถาวรชัยสิทธิ์ พร้อมด้วย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มรว. โอภาส กาญจนวิชัย คุณศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ และ กรรมการสมาคมฯ คุณสริสา วรประคุณ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบอสตันเยือนประเทศไทย ทั่วไป—๑๑ ม.ค. ๕๙

ในโอกาสที่ Dr. Robert A. Brown ประธานและอธิการบดี มหาวิทยาลัยบอสตัน เยือนประเทศไทย นายแพทย์ประสูตร ถาวรชัยสิทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย ร่วมกับกรรมการสมาคมฯ และ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตัน คุณสริสา วรประคุณ, Miss Nishita Shah,

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย จัดประชุมเตรียมงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกอล์ฟกุศลประจำป ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๕๖

คุณศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย จัดประชุมเตรียมงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกอล์ฟกุศลประจำปี 2556 ณ โปโลคลับ โดยมีคณะกรรมการและทีปรึกษาสมาคมเข้าร่วมด้วยอาทิ มรว.โอภาศ กาญจนะวิชัย คุณดนัยธนิต พิศาลยบุตร คุณอรุณ งามดี

BU Global Toast in Thailand 2012 ทั่วไป—๑ ต.ค. ๕๕

มรว.โอภาศ กาญจนะวิชัย ที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย ศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ นายกสมาคมฯ ธีระ ศิริเกียรติสูง และ อัมภาพันธ์ เจียรวนนท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ สริสา วรประคุณ กรรมการและนายทะเบียนสมาคมฯ พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ

ภาพข่าว: สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๕๕

มรว.โอภาศ กาญจนะวิชัย (ยืนที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย และ ศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ นายกสมาคมฯ ให้การต้อนรับ ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย , อุษณีย์ มหากิจศิริ และ พรพิมล ปฐมศักดิ์ ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมเสวนา " ทิศทางเศรษฐกิจไทยครึ่งหลังปี ทั่วไป—๑๐ พ.ค. ๕๔

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมเสวนา"ทิศทางเศรษฐกิจไทยครึ่งหลังปี 2554" ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย ณ ห้องสุขุมวิทโรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม

ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมเสวนา “ทิศทางเศรษฐกิจไทยครึ่งหลังปี 2554” ทั่วไป—๙ พ.ค. ๕๔

ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมเสวนา “ทิศทางเศรษฐกิจไทยครึ่งหลังปี 2554” ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 20.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท โรงแรมเชอราตัน แกรนด์

ภาพข่าว: ประชุมใหญ่ประจำปี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย บอสตัน ทั่วไป—๒ มิ.ย. ๕๑

ฯพณฯ พงส์ สารสิน (นั่งที่ 3 จากซ้าย) นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย บอสตัน แห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่ประจำปี 2550 โดยมี ดร.สุวิทย์ ยอดมณี อดีตรัฐมนตรีว่า การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นั่งที่ 2 จากซ้าย) ได้แสดงปาฐกถา เรื่อง &#