ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓:๒๕ น.

มหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยนเรศวร”

ภาพข่าว: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูงาน บุญถาวร เชียงใหม่ ทั่วไป—๑๗ พ.ย. ๖๐

คุณสรศักดิ์ คันธวงศ์ ผู้จัดการสาขา บริษัท บุญถาวร เชียงใหม่ จำกัด ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการ ""HRM INDUSTRIAL VISIT"" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรของนิสิตสาขาวิชาจัดการทรัพยากรมนุษย์

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สพฐ. ปั้นมัคคุเทศก์น้อยผ่านสำนึกเจ้าบ้านที่ดี สร้างเส้นทางท่องเที่ยวแบบเก๋ไก๋ One day Trip ทั่วไป—๓ พ.ย. ๖๐

กรุงเทพฯ--3 พ.ย.--มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการ "การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี และโรงเรียนบ้านอ้อน จังหวัดลำปาง ๒ ใน ๑๐ แห่งของโรงเรียนนำร่องจากทั่วประเทศ ร่วมกันนำเสนอวิถี วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของลำปาง ร้อยเรียงเป็นเรื่องราว สู่เส้นทางการท่องเที่ยวแบบเก๋ไก๋ในมุมมองของเยาวชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ให้สัมภาษณ์ว่า "โครงการนี้เป็นความร่วมมือของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในอันที่จะศึกษาองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ผ่านแบบเรียน เอกสาร ความเข้าใจของท้องถิ่น ผ่านมุมมองของนักเรียน ตามกระบวนการแผนที่ชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล สังเกต สัมภาษณ์ ทำให้เห็นรากเหง้า ตัวตน ของตัวเองและชุมชน เกิดความสำนึก หวงแหน ดูแลรักษาสิ่งต่าง ๆ ของชุมชน จนนำไปสู่ความเข้าใจที่เรียกว่าการเป็นเจ้าบ้านที่ดี"

ภายหลังการอบรม ตัวแทนนักเรียนจาก ๒ โรงเรียนได้ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง เป็นมัคคุเทศก์ต้อนรับ นำเที่ยวในท้องถิ่นของตัวเอง รูปแบบ One day Trip ประกอบด้วย One day Trip in Nakhon Lampang โดยมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี เริ่มจากวัดเชียงราย, ร้านข้าวมันไก่ห้าแยก, หอนาฬิกา, วัดศรีรองเมือง, สถานีรถไฟ, วัดศรีชุม, ร้าน Take

เวิร์คช็อป Wedding 101 - สุดยอดคู่มือ! เพื่อการเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดในงาน ทั่วไป—๒ พ.ย. ๖๐

ขอเชิญคู่รักเข้าร่วมงาน "Wedding101 workshop" งานสัมมนาเพื่อการเตรียมตัวการเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดในงาน จากคุณวีริศ เชียรสิริไกรวุฒิ อาจารย์พิเศษแฟชั่นดีไซน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเจ้าของร้านชุดแต่งงาน Eternity.Wedding

ความงามของชีวิตสัตว์เลี้ยง ประติมากรรมเหรียญเงิน กระตุ้นเตือนคุณค่าที่มองข้ามบนสุนทรียะ ในนิทรรศการ ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๖๐

ครอบครัวหมูยืนเรียงรายต้อนรับผู้มาเยือน กลายเป็นจุดดึงดูดความสนใจผู้มาชื่นชมนิทรรศการ "ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๓๔" ซึ่งกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้น ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร จับมือ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย ไลฟ์สไตล์—๒ ต.ค. ๖๐

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการ จังหวัดสุโขทัยพบสื่อมวลชน โดยมีนายวรนิติ์ มุตตาหารัช

งานประกาศผลรางวัล SME Innovation Champion Product Awards 2017 ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๖๐

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS) ร่วมกับ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (CosNat)

วาดเส้น ดินเผา จักสาน เล่าตำนานประวัติศาสตร์ ในนิทรรศการศิลปกรรม แผ่นดินพระร่วง ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๖๐

"จากความประทับใจในวัยเด็กที่มีความสุขมากจากการฟังนิทานพื้นบ้านเรื่องพระร่วงจากยาย ทั้งเรื่อง พระร่วงวิ่งว่าว ลูกกระโปกพระร่วง พระร่วงส่วยน้ำ ชะลอมใส่น้ำพระร่วง และพระร่วงวาจาสิทธิ์ เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งสำหรับชีวิตเด็กชายชาวอำเภอพรานกระต่าย

ภาพข่าว: อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 12 ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๖๐

อนุวัต เฟื่องทองแดง นำทีมวิทยากรมืออาชีพทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่คลุกคลีกับงานสารคดีเชิงข่าว มาร่วมให้ความรู้เชิงลึกและสร้างแรงบันดาลใจกับนิสิต นักศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใน "โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 12"

สามล้อถีบพิษณุโลก...ฤาจะกลายเป็นเพียงเอกลักษณ์ในตำนาน? ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๖๐

แต่ก่อนเมื่อกลับจากกรุงเทพฯ พอลงรถทัวร์เป็นต้องมองหารถสามล้อถีบ นั่งสามล้อชมเมืองแบบเพลินเพลินระหว่างกลับบ้านแบบไม่เร่งรีบ เจอสะพานหรือเนินสูงก็ต้องลงไปช่วยเข็นกลายเป็นความสนุกสนาน เป็นสีสัน และเสน่ห์คู่เมืองพิษณุโลกมาอย่างยาวนาน

พิธีประกาศผลรางวัล SME Innovation Champion Product Awards 2017 ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๖๐

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS) ร่วมกับ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (CosNat)

ม.นเรศวรจับมือศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร นำร่อง ๙ โรงเรียนภาคเหนือตอนล่าง ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๐

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการ ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดการประชุมสรุปผลและนำเสนอผลการดำเนินโครงการการพัฒนารูปแบบการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์

ม.นเรศวร ดันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างสู่แหล่งท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ จัดนิทรรศการยกระดับศักยภาพ ๕ ไลฟ์สไตล์—๑๗ ส.ค. ๖๐

ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร และหัวหน้าโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวนิเวศ และเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ กล่าวว่า "ตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.๒๕๕๘

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร เดินหน้างานวิจัยภูลมโล ทั่วไป—๑๑ ส.ค. ๖๐

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานแผนพัฒนาท้องถิ่น อำเภอนครไทย พิษณุโลก สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการ "การจัดการชุมชนท่องเที่ยวบนพื้นที่ภูลมโลและพื้นที่เชื่อมโยงอย่างยั่งยืน" ขึ้น

กทปส. ร่วมกับ ม.นเรศวร พัฒนาระบบแพทย์ทางไกลกับเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต ไอที—๗ ส.ค. ๖๐

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เดินหน้าพัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบท โดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ศิลปกรรมสัญจร โดย หอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลงานศิลปะร่วมสมัย ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๖๐

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ หอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "ศิลปกรรมสัญจร" ขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล

จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญเที่ยวงาน ตลาดนัดสองแคว นั่งแคร่แลน้ำน่าน ผสานดวงใจ ทั่วไป—๑๙ มิ.ย. ๖๐

ชมนิทรรศการร้อยเรื่องราวของพ่อ ชิมพระกระยาหารทรงโปรด ร่วมประดิษฐ์ดอกดาวเรืองจากดินไทย ดอกไม้ประจำพระองค์ รังสรรค์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 7 แบบ พร้อมชมนิทรรศการภาพวาดเอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก ชิมช็อปอาหารโอทอปและอาหารพื้นถิ่น วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม

มหาวิทยาลัยนเรศวรจับมือสพฐ. เดินเครื่องโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่น ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๖๐

เมื่อวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร ๑๒ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ

9 In Mind International Art Exhibition ศิลปกรรมร่วมสมัย รำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ ทั่วไป—๑๒ มิ.ย. ๖๐

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "9 In Mind" International Art Exhibition ขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

TCELS ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสู่สากล ทั่วไป—๖ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ร่วมกับ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ

TCELS ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสู่สากล ทั่วไป—๒ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ร่วมกับ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ

ภาพข่าว: iSAB เปิดหลักสูตร THE MASTER รุ่น 2 เสริมทัพความรู้ด้วยกูรูระดับแนวหน้า ทั่วไป—๒๒ พ.ค. ๖๐

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์(ที่ 3 จากซ้าย) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร นางผาสุข รักษาวงศ์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการบริหาร และนายเวทิต โชควัฒนา (ที่ 2 จากขวา)

ขอเชิญรับฟังการบรรยาย หัวข้อ ลงทุนอย่างไร ให้ได้ผลกำไรที่ดี หุ้น—๒๒ พ.ค. ๖๐

ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ขอเฃิญฟังการบรรยายหัวข้อ "ลงทุนอย่างไร ให้ได้ผลกำไรที่ดี"โดย ดร. ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพฯ อาคารเพรสิเด้นท์ ชั้น 12

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(21 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๑ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--21 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 09.00 น. ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้าฟังการบรรยาย หัวข้อ "ลงทุน อย่างไร ให้ได้ผลกำไรที่ดี" ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพฯ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(21 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๐ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--20 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 09.00 น. ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้าฟังการบรรยาย หัวข้อ "ลงทุน อย่างไร ให้ได้ผลกำไรที่ดี" ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพฯ

เยาวชนเรียนรู้ศิลปะ ภูมิปัญญา ทั่วไป—๑๕ พ.ค. ๖๐

คณะครูและนักเรียนโครงการค่ายฤดูร้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวนกว่า ๑๐๐ คน ทัศนศึกษา เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย โดยชื่นชมผลงานศิลปะหลากหลายแขนง

MID MILE ART THESIS EXHIBITION 2016 ทั่วไป—๙ พ.ค. ๖๐

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ร่วมกับ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "MID MILE" ART THESIS EXHIBITION 2016 ขึ้น

การเปิดรับสมัครศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560 ทั่วไป—๓ พ.ค. ๖๐

กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.นเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560 หมดเขตเสนอชื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ข้อมูลเพิ่มเติมที่

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ทั่วไป—๒๖ เม.ย. ๖๐

เน้นองค์ความรู้ด้านศิลปะผสานความศรัทธาและความงดงามของพุทธศิลป์ ผ่านนิทรรศการ การแสดงแสง สี เสียง และการเสวนาวิชาการ วันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2560 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร จับมือ สถาบันพระปกเกล้า เปิดเวทีระดมสมอง ทั่วไป—๑๒ เม.ย. ๖๐

"บทบาทของผู้หญิงกับการจัดการความขัดแย้งในประเทศไทย" มุ่งสร้างนโยบายระดับชาติเสริมสร้างบทบาทของสตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

หอการค้าพิษณุโลกจับมือกับ 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำ มุ่งพิษณุโลก 4.0 ทั่วไป—๑๑ เม.ย. ๖๐

ในงาน "มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค 2560 (Regional Research Expo 2017) ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network หรือ RUN)โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล