ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๔:๒๘ น.

มหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยนเรศวร”

ภาพข่าว: กทปส. มอบทุนต่อเนื่องแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล ยกระดับการรักษา ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๖๒

กทปส. มอบทุนต่อเนื่องแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล ยกระดับการรักษา นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ (กทปส.) มอบทุนต่อเนื่องให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

สสว. จับมือ 8 มหาวิทยาลัย แถลงความสำเร็จศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) ยกระดับสินค้า พัฒนาการสร้างเครือข่ายเพื่อกระจายรายได้ในชุมชน พร้อมโชว์ 8 Product Champions จาก 8 ธุรกิจชุมชน ทั่วไป—๒ ต.ค. ๖๒

โชว์ความสำเร็จ.... สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ 8 มหาวิทยาลัยท้องถิ่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สสว. จับมือ 8 มหาวิทยาลัย แถลงความสำเร็จศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) ยกระดับสินค้า ปฏิทินข่าว—๓๐ ก.ย. ๖๒

โชว์ความสำเร็จ.... สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ 8 มหาวิทยาลัยท้องถิ่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

GUNKUL ลงนาม MOU มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมวิจัย/พัฒนานวัตกรรมสมาร์ทกริดเทคโนโลยีและเมืองอัจฉริยะ พลังงาน—๒๕ ก.ย. ๖๒

บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสมาร์ทกริดเทคโนโลยีและเมืองอัจฉริยะ (Smart Grid & Smart City)

FDI Recruitment ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เอกภาษาญี่ปุ่นแนะแนวนักศึกษา ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๖๒

FDI Recruitment (บริษัทจัดหางานเอฟดีไอ ประเทศไทยจำกัด) จัดกิจกรรมแนะแนวนักศึกษา ครั้งนี้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแนะแนวน้องๆ

เอ็นไอเอ มอบรางวัลสุดยอดภาพถ่าย นวัตกรรมการท่องเที่ยว ตั้งเป้ากระตุ้น ทราเวลเทค ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๖๒

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ชีร์โร่ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดบ้านโชว์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ในงาน Naresuan Arts Culture Projects ทั่วไป—๘ ก.ค. ๖๒

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขอเชิญสนุกสนานกับการ Work Shop งานหัตถศิลป์ช่างสิบหมู่ เพลิดเพลินกับดนตรีและการแสดงสะท้อนวิถีชุมชน ฟังการเสวนาเพื่อก้าวสู่ยุค

วว.จับมือ มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาความรู้/งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๖๒

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ

นิทรรศการ ผ้าไทสองแคว แลผ้าโบราณและผ้าร่วมสมัยของ ๔ กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพิษณุโลก ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๖๒

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "ผ้าไทสองแคว" ขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร" โดยมีนางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี มีศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์

นิทรรศการ แลศิลป์ ถิ่นละโว้ ผลงานจิตรกรรมหลากสไตล์ หลายแนวคิด ทั่วไป—๑๔ มิ.ย. ๖๒

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "แลศิลป์ ถิ่นละโว้" ขึ้น โดยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในพิธี ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดรับสมัคร โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ทั่วไป—๒๗ พ.ค. ๖๒

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัคร "โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง" โครงการนี้ เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ได้เข้ามาศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ ณ

จัดโครงการสืบค้นอัตลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านบุ่ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ทั่วไป—๒๒ พ.ค. ๖๒

เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสืบค้นอัตลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านบุ่ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านบุ่ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์

ภาพข่าว: กสิกรไทย จับมือ ม.นเรศวร เปิดตัวโครงการ #เอ็น ยู มอร์ พลัส ทั่วไป—๑๔ พ.ค. ๖๒

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร และนายดิถีชัย ลิมโปดม รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย แถลงข่าวความร่วมมือดำเนินโครงการ 'เอ็น ยู มอร์ พลัส' (NU MORE+) พัฒนาศักยภาพนิสิต บุคลากร ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี

การอบรม ประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว สร้างสรรค์สืบสานศิลปะไทยในแบบร่วมสมัย ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๖๒

เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ การประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว

วว.ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปฏิทินข่าว—๔ มี.ค. ๖๒

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

จากปฏิบัติการสร้างสรรค์สู่การจัดแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปกรรม NU ASIAN+ ART WORKSHOP AND EXHIBITION ทั่วไป—๒๘ ก.พ. ๖๒

เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม "NU ASIAN+ ART WORKSHOP AND EXHIBITION 2019" ขึ้น ณ

เอ็นไอเอ จับมือจิสด้า มน. และสมาคมถ่ายภาพฯ ชวนประกวดโฟโต้คอนเทสต์ในคอนเซปต์ นวัตกรรมการท่องเที่ยว ปฏิทินข่าว—๒๘ ก.พ. ๖๒

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม "Innovation Thailand

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและนิทรรศการศิลปกรรม NU ASIAN+ART ทั่วไป—๑๘ ก.พ. ๖๒

วันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ปฏิบัติการด้านศิลปะ จิตรกรรมและประติมากรรม โดยศิลปินอาเซียนและสหรัฐอเมริกา ณ อาคารเอนกประสงค์ พร้อมจัดแสดงผลงานวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2562 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์

สอนเยาวชนทำผ้ามัดย้อมแบบไทยสไตล์ญี่ปุ่นนวัตวิถีชิโบริ ซีซั่น ๒ พัฒนาเรียนรู้สู่การสร้างคุณค่าและมูลค ทั่วไป—๑๔ ก.พ. ๖๒

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาเส้นทางการเรียนรู้ ระยะ ๒ "นวัตวิถีชิโบริ ซีซั่น ๒" ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

นิทรรศการศิลปกรรม สายสัมพันธ์ประยุกต์ศิลป์ จินตนาการแห่งความงามและความเป็นจริงในสังคมไทย ทั่วไป—๑๑ ก.พ. ๖๒

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ ๒ "สายสัมพันธ์ประยุกต์ศิลป์" ขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร เปิดการอบรม ประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว เพื่อสืบสานงานศิลปะชั้นสูง ทั่วไป—๑๑ ก.พ. ๖๒

เปิดรับกลุ่ม OTOP นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไป ในเขต ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง อบรมฟรี วันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ รับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ์ - ๑๒ มีนาคมนี้ จำนวน ๓๐ คนเท่านั้น รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์

ทีเซลส์ เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้าร่วมโครงการ คุณภาพ ความปลอดภัย ปฏิทินข่าว—๕ ก.พ. ๖๒

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร จับมือร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ พานบายศรี พานสู่ขวัญ ด้วยใบตอง ดอกไม้สด และดินปั้น...ฟรี!! ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๖๒

นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า "กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "พานบายศรี พานสู่ขวัญ" วันเสาร์ที่ ๒๓

ตระการตา ผ้าหาดเสี้ยว...จากการสืบสานผ้าดั้งเดิม สู่การประยุกต์ร่วมสมัย ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๒

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "ผ้าหาดเสี้ยว" จัดโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงานมีการเสวนาเรื่องผ้าหาดเสี้ยว

สนพ.เพชรบูรณ์ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน SME 4.0 สู่ธุรกิจหม่อนไหม ปฏิทินข่าว—๑๐ ม.ค. ๖๒

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ทีมที่ปรึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และคณะผู้ควบคุมงานของสำนักงานฯ เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ บริษัท จุลอินเตอร์ซิลค์ จำกัด

ภาพข่าว: เอ็มเอฟซีเปิดสำนักงานสาขาพิษณุโลก อาคารราชพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร หุ้น—๒๘ ธ.ค. ๖๑

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดสำนักงานสาขาพิษณุโลก ณ อาคารราชพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นศูนย์แห่งการลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือตอนล่าง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องแต่งกายบุรุษ Mens Patterns จากแพทเทิร์นมาตรฐานผสานไอเดีย ทั่วไป—๑๗ ธ.ค. ๖๑

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอ: เครื่องแต่งกายบุรุษ "Men's Patterns" ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยดร.สุชาติ เมืองแก้ว

เจาะประเด็น เปิดใจ ซากุระ หรือ เคอิโงะ ซาโต หลังศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิต บันเทิง—๑๔ ธ.ค. ๖๑

เรียกว่าเป็นกระแสอย่างมาก หลังจาก เคอิโงะ ซาโต เด็กชายอายุ 18 ปี ชาวพิจิตรลูกครึ่งญี่ปุ่น ที่ได้เข้าประกวดมิสวีนคอนเทส 2018 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมชื่อเล่นใหม่ "ซากุระ" ที่อยากให้ทุกคนเรียกแทนชื่อเดิม

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญร่วมน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ในนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๖๑

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" ขึ้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

ภาพข่าว: TM สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ให้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ ทั่วไป—๓ ธ.ค. ๖๑

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร (ที่ 1 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM ร่วมสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ ให้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร