มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” http://www.newswit.com/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C/ สกสว.จับมือ มธ. ปลุกวัยเกษียณ สร้างนวัตกรรมผู้สูงอายุ ลดความเสี่ยง-ความเหลื่อมสังคมสูงวัย คัด 7 ชิ้นงานสุดเจ๋ง รับโล่จากอธิบดี ผส. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เมืองทองธานี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม th-TH Fri, 19 Jul 2019 15:51:31 +0700 ภาพข่าว: 3เอ็ม จับมือ สสปท. และกระทรวงแรงงาน ขนนวัตกรรมพร้อมผู้เชี่ยวชาญ ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการทำงาน http://www.newswit.com/gen/2019-07-04/d48245a6644318d3031956f9b4fd47df/ (จากซ้าย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และที่ปรึกษา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พล.อ.อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย http://www.newswit.com/gen/2019-07-04/d48245a6644318d3031956f9b4fd47df/ Thu, 04 Jul 2019 17:04:22 +0700 ภาพข่าว: กลุ่ม KTIS ผนึกความร่วมมือธรรมศาสตร์ พัฒนางานวิจัยอ้อยและน้ำตาล http://www.newswit.com/gen/2019-07-04/03069ec359cb4e4ae955e51f3dd0193e/ นายปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ กลุ่ม KTIS (ที่สองจากขวา) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่สองจากซ้าย) http://www.newswit.com/gen/2019-07-04/03069ec359cb4e4ae955e51f3dd0193e/ Thu, 04 Jul 2019 11:50:21 +0700 ภาพข่าว: ดร.เตช บุนนาค รับเข็มเกียรติยศธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-07-03/aa0a49d6f4358bbbf5460addc4b831bf/ ดร.เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน (คนกลาง) รับมอบเข็มเกียรติยศ ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 85 ปี http://www.newswit.com/gen/2019-07-03/aa0a49d6f4358bbbf5460addc4b831bf/ Wed, 03 Jul 2019 14:36:24 +0700 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 http://www.newswit.com/gen/2019-07-02/246b145915904165c22f92d3f5b7fc22/ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และธนาคารออมสิน http://www.newswit.com/gen/2019-07-02/246b145915904165c22f92d3f5b7fc22/ Tue, 02 Jul 2019 17:30:21 +0700 เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ http://www.newswit.com/gen/2019-07-02/776a918b9b7be2f046a80976bbcd245c/ สถานที่อบรม : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์ (สถานที่อบรมตามที่ผู้เรียนสมัครไว้) ระยะเวลาการอบรม : 17 ส.ค. 62 30 ต.ค. 62 รายละเอียด http://www.newswit.com/gen/2019-07-02/776a918b9b7be2f046a80976bbcd245c/ Tue, 02 Jul 2019 13:23:11 +0700 ภาพข่าว: ดร.เตช บุนนาค รับเข็มเกียรติยศธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-06-28/6b29b99c48568c8ab405f4bf7aa45d69/ ดร.เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน (คนกลาง) รับมอบเข็มเกียรติยศ ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 85 ปี โดยการเสนอชื่อจาก วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ http://www.newswit.com/gen/2019-06-28/6b29b99c48568c8ab405f4bf7aa45d69/ Fri, 28 Jun 2019 11:24:24 +0700 PTTOR จับมือกับ คณะสถาปัตย์ฯ มธ. สนับสนุนนักศึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งออกสิงคโปร์ http://www.newswit.com/gen/2019-06-21/da7abd9eb1c58ea1cead9a46a8408829/ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท PTTOR Singapore จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการบริการสังคม โดยมีคุณวิศาล ชวลิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดต่างประเทศ PTTOR คุณโกศัลล์ ลิมอักษร http://www.newswit.com/gen/2019-06-21/da7abd9eb1c58ea1cead9a46a8408829/ Fri, 21 Jun 2019 14:42:39 +0700 คณะพาณิชย์ฯ มธ. เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย http://www.newswit.com/gen/2019-06-20/3489d57bb72f2d4f27872b0871284dfb/ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2562 - ตำแหน่งอาจารย์ด้านการตลาด จำนวน 2 อัตรา http://www.newswit.com/gen/2019-06-20/3489d57bb72f2d4f27872b0871284dfb/ Thu, 20 Jun 2019 9:18:08 +0700 เปิดรับสมัครรอบ 2 http://www.newswit.com/gen/2019-06-11/ce162f36fc3a72ecfa469ba531d999f3/ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร (XMBA) และโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล หลักสูตรนานาชาติ (GEMBA) ตั้งแต่บัดนี้ http://www.newswit.com/gen/2019-06-11/ce162f36fc3a72ecfa469ba531d999f3/ Tue, 11 Jun 2019 8:55:58 +0700 สถาบันภาษา มธ. เปิดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านคอมพิวเตอร์ ครบทักษะ 4 ด้านแห่งแรกในไทย http://www.newswit.com/gen/2019-06-10/36556d2af0e7583b7dc979a46a1a2c9f/ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือ ทียู-เก็ต (ซีบีที) TU- GET (CBT) ให้กับบุคคลทั่วไป และนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก พร้อมทดสอบทักษะภาษาอังกฤษครบ 4 ด้าน แห่งแรกในไทย รองศาสตราจารย์ ดร. สุพงศ์ http://www.newswit.com/gen/2019-06-10/36556d2af0e7583b7dc979a46a1a2c9f/ Mon, 10 Jun 2019 13:33:17 +0700 ภาพข่าว: วิทย์ มธ. มอบทุนบุญชู ตรีทอง ศูนย์ลำปาง http://www.newswit.com/gen/2019-06-10/ae969bbd7104907f48194adf9a729a12/ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) 10 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข รักษาการคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายบุญชู ตรีทอง (คนที่ 4 จากซ้าย) มอบทุนบุญชู ตรีทอง ตลอด 4 ชั้นปี http://www.newswit.com/gen/2019-06-10/ae969bbd7104907f48194adf9a729a12/ Mon, 10 Jun 2019 10:19:57 +0700 ภาพข่าว: พีบีไอซี มธ. จับมือ โซแอส ลอนดอน เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา ที่แรกที่เดียวในไทย http://www.newswit.com/gen/2019-06-04/2aba95e2e1e1c3f637d5a5e24162fb82/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 5 จากซ้าย) นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย บาโรเนส วาเลรี เอมอส http://www.newswit.com/gen/2019-06-04/2aba95e2e1e1c3f637d5a5e24162fb82/ Tue, 04 Jun 2019 10:42:42 +0700 เอปสันเปิดโลกการพิมพ์ผ้าด้วยดิจิทัลให้เหล่านักศึกษาด้านแฟชั่น http://www.newswit.com/it/2019-06-04/d115d8f16864c0483917a2fedac395bb/ เอปสัน จัดกิจกรรม Epson Digital Textile Workshop เพื่อสนับสนุนให้น้องๆ ที่กำลังศึกษาในคณะหรือสาขาด้านออกแบบและแฟชั่น ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.newswit.com/it/2019-06-04/d115d8f16864c0483917a2fedac395bb/ Tue, 04 Jun 2019 16:19:56 +0700 TUXSA หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ สร้างทักษะการทำงานแห่งอนาคต ได้ 4 ผู้นำทางความคิดในโลกยุคใหม่ร่วมเป็นอาจารย์รับเชิญ http://www.newswit.com/gen/2019-05-31/6b6547c54fabea4bca8ddfac3b9b752a/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และ SkillLane (สกิลเลน) บริษัท Online Learning และ Digital Training Platform อันดับหนึ่งของประเทศไทย ประกาศเปิดตัว TUXSA (ทักษะ) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตออนไลน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสกิลเลน นำร่องด้วยหลักสูตร http://www.newswit.com/gen/2019-05-31/6b6547c54fabea4bca8ddfac3b9b752a/ Fri, 31 May 2019 13:52:03 +0700 ภาพข่าว: มธ. ร่วมกับสกิลเลน (SkillLane) เปิดตัว TUXSA ปริญญาโทออนไลน์ส่งมอบทักษะแห่งอนาคต http://www.newswit.com/gen/2019-05-31/add37b7abfa59cc10eb9272c8103eaeb/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และ SkillLane (สกิลเลน) บริษัท Online Learning Platform และ Digital Training Platform อันดับหนึ่งของประเทศไทย ประกาศเปิดตัว TUXSA (ทักษะ) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตออนไลน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสกิลเลน http://www.newswit.com/gen/2019-05-31/add37b7abfa59cc10eb9272c8103eaeb/ Fri, 31 May 2019 12:05:54 +0700 เปิดรับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 11 http://www.newswit.com/fin/2019-05-31/e716334037020694d9f963bf41287708/ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์กรรัฐและเอกชน จัดแข่งขัน http://www.newswit.com/fin/2019-05-31/e716334037020694d9f963bf41287708/ Fri, 31 May 2019 8:43:14 +0700 ธนาคารกรุงเทพ จับมือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนสตาร์ทอัพไทยวัยทีน เปิดตัว #CHECKPOINT แอปพลิเคชันมอบ แรงจูงใจ ออกกำลังกาย http://www.newswit.com/evnt/2019-05-30/026acdf2fdf4aa43be801e8cc752026e/ ธนาคารกรุงเทพ จับมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมสนับสนุนสตาร์ทอัพจากไอเดียนักศึกษา พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน #CHECKPOINT# ช่วยสร้างแรงจูงใจ ชวนคนไทยออกกำลังกาย สะสมก้าวเดินแลกสิ่งดีๆ เพื่อตัวเองและคนอื่น นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ http://www.newswit.com/evnt/2019-05-30/026acdf2fdf4aa43be801e8cc752026e/ Thu, 30 May 2019 16:33:20 +0700 มธ. จุฬาฯ มช. ผสานมือเปิดบ้านสร้างเครือข่ายห้องสมุด http://www.newswit.com/gen/2019-05-30/d2a368bb5dac28b282bd55173f6bcad3/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ทั้งในและต่างประเทศ http://www.newswit.com/gen/2019-05-30/d2a368bb5dac28b282bd55173f6bcad3/ Thu, 30 May 2019 14:24:43 +0700 ภาพข่าว: พีบีไอซี มธ. ร่วมกับ สถานทูตฯ จีน เปิดแหล่งเรียนรู้จีนที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศ http://www.newswit.com/gen/2019-05-29/58b9e09646cd4ce0c7dec7cac14d595e/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ นายหยาง ซิน อัครราชทูตที่ปรึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย (ที่ 5 จากซ้าย) เปิดตัว ศูนย์การเรียนรู้ปรีดี พนมยงค์ (Pridi http://www.newswit.com/gen/2019-05-29/58b9e09646cd4ce0c7dec7cac14d595e/ Wed, 29 May 2019 11:10:00 +0700 ม.ธรรมศาสตร์ - SkillLane เปิดตัว TUXSA หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ นำร่องด้วย MBA Business Innovation, Data Science for Digital Business Transformation และ Applied AI ดีเดย์สิงหาคมนี้ http://www.newswit.com/.gen/2019-05-28/2a870daf9b54033b67b995b6fd80bbe6/ - หลักสูตรปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation (M.S. Digital Business Transformation) - หลักสูตรปริญญาโท Applied AI มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และ SkillLane (สกิลเลน) บริษัท Online Learning Platform และ Digital Training Platform http://www.newswit.com/.gen/2019-05-28/2a870daf9b54033b67b995b6fd80bbe6/ Tue, 28 May 2019 16:09:14 +0700 วิศวะฯ ธรรมศาสตร์ เปิดให้ทุนการศึกษา 50 เปอร์เซ็นต์ 4 หลักสูตร http://www.newswit.com/gen/2019-05-27/dfa11f3b1ffdf98120a67b2670c1fdd0/ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasart School of Engineering : TSE) เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 50% ของค่าธรรมเนียมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อใน 4 หลักสูตร ได้แก่ http://www.newswit.com/gen/2019-05-27/dfa11f3b1ffdf98120a67b2670c1fdd0/ Mon, 27 May 2019 11:13:52 +0700 ภาพข่าว: พีบีไอซี มธ. ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอินเดียศึกษา ครั้งแรก http://www.newswit.com/gen/2019-05-27/a190ea3da579f146c95555c2ebcb361a/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 4 จากซ้าย) ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 7 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.newswit.com/gen/2019-05-27/a190ea3da579f146c95555c2ebcb361a/ Mon, 27 May 2019 11:09:11 +0700 GEMBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 62 http://www.newswit.com/gen/2019-05-24/8eae6744c4e9c505802a957b53a4273c/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล หลักสูตรนานาชาติ (Global Executive MBA หรือ GEMBA) ซึ่งหลักสูตร GEMBA ได้รับ 3 มาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย คือ AACSB http://www.newswit.com/gen/2019-05-24/8eae6744c4e9c505802a957b53a4273c/ Fri, 24 May 2019 15:25:40 +0700 พีบีไอซี มธ. พาเปิดกรุแหล่งเรียนรู้ด้านจีนที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย พร้อมเจาะลึก 5 จุดเด่นสุดว้าว ที่คนหลงใหลเรื่องจีนไม่ควรพลาด http://www.newswit.com/gen/2019-05-23/8bf81dcb884a6ba29ed2b4c366283f99/ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (Pridi Banomyong International College) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้ปรีดี พนมยงค์ (Pridi Banomyong Learning Center) แหล่งเรียนรู้ด้านจีนศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย โดยความร่วมมือของหน่วยงาน http://www.newswit.com/gen/2019-05-23/8bf81dcb884a6ba29ed2b4c366283f99/ Thu, 23 May 2019 15:46:08 +0700 ขอแสดงความยินดีกับทีม BEEWARE คว้ารางวัลชนะเลิศหลายประเภทจากการแข่งขัน New Venture Championship (NVC) 2019 http://www.newswit.com/gen/2019-05-23/0a812d29e75d75382e248aa22410618d/ นักศึกษาโครงการ MiM คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจแข่งกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จนได้รับ 4 รางวัล ที่โอเรกอน สหรัฐอเมริกาเร็วๆ นี้ การแข่งขัน New Venture Championship (NVC) http://www.newswit.com/gen/2019-05-23/0a812d29e75d75382e248aa22410618d/ Thu, 23 May 2019 10:40:05 +0700 ม.ศรีปทุม ผนึกกำลังคว้าแชมป์ จีเอสบี ยูนิเวอร์ซิตี้ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2018 http://www.newswit.com/gen/2019-05-22/598154086658f3c75aabe105af29d856/ ทีมก้านเหล็กมหาวิทยาลัยศรีปทุมผนึกกำลังคว้าแชมป์ จีเอสบี ยูนิเวอร์ซิตี้ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2018 หลังฝ่าฟันรอบคัดเลือกเป็นระยะเวลาถึง 7 เดือน ประชันฝีมือกับตัวแทนสถาบันการศึกษาชั้นนำ ก่อนเฉือนชนะทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในรอบชิงชนะเลิศ http://www.newswit.com/gen/2019-05-22/598154086658f3c75aabe105af29d856/ Wed, 22 May 2019 17:14:26 +0700 บัญชีธรรมศาสตร์ควงสองพันธมิตร คว้ารางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับโลกจาก EFMD http://www.newswit.com/gen/2019-05-22/05f780ff06d797836d12e77ef09a6437/ ความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TBS) กับธนาคารออมสิน และสมาคมเพื่อนชุมชน จังหวัดระยอง ตามแนวทาง ธรรมศาสตร์โมเดล คว้ารางวัลระดับโลกจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการจัดการแห่งยุโรป (European Foundation for Management http://www.newswit.com/gen/2019-05-22/05f780ff06d797836d12e77ef09a6437/ Wed, 22 May 2019 16:43:45 +0700 วารสารศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ จับมือ ซินดี้ สิรินยา เปิดเวทีเสวนา WHY ME? หรือว่าเราที่ผิด ! จุดประกายคนรุ่นใหม่ แก้ปัญหาการคุกคามทางเพศ http://www.newswit.com/gen/2019-05-22/e1841f0d19bae4ed78f2fbb5b0df5c68/ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือร่วมกับ ซินดี้ สิรินยา บิชอพ เปิดประเด็นสร้างพลังการขับเคลื่อนทางสังคมจัดโครงการ Don#t Tell Me How To Dress Varasarn จุดประกายคนรุ่นใหม่ แก้ปัญหาการคุกคามทางเพศ http://www.newswit.com/gen/2019-05-22/e1841f0d19bae4ed78f2fbb5b0df5c68/ Wed, 22 May 2019 11:48:02 +0700 พีบีไอซี มธ. ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอินเดียศึกษา คนแรกของประเทศ แด่ พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ http://www.newswit.com/gen/2019-05-22/a84bec9248272b806712b795d50f11bf/ - พระอาจารย์อารยวังโส ผู้ริเริ่มวันมาฆบูชาโลก กับบทบาทการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย อินเดีย รอบด้าน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (Pridi Banomyong International College) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ http://www.newswit.com/gen/2019-05-22/a84bec9248272b806712b795d50f11bf/ Wed, 22 May 2019 10:43:44 +0700