ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๒:๓๑ น.

มหาวิทยาลัยทักษิณ ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยทักษิณ”

สาขาการแพทย์แผนไทย ม.ทักษิณ แนะ 4 สูตร “ถุงหอมสมุนไพรสด” เพื่อผ่อนคลายเหมาะกับห้องต่างๆ สุขภาพ—๑๘ มิ.ย. ๖๓

สาขาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แนะนำการทำอโรมา 4 สูตร “ถุงหอมสมุนไพรสด” จากพืชสมุนใกล้บ้านเพื่อผ่อนคลายและเหมาะกับการนำไปวางห้องต่างๆ ภายในบ้านทั้งยังเหมาะกับผู้สูงอายุ ผศ.ดร.กุสุมาลย์

ครั้งแรกของภาคใต้ ม.ทักษิณ ปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต บุคลากรกว่า 500 คน ร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ ทั่วไป—๒๑ พ.ค. ๖๓

ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกันจัดโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ

ขยายผล “TSU ตู้ปันสุข” ม.ทักษิณร่วมมือเทศบาลนครสงขลาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากก ทั่วไป—๑๓ พ.ค. ๖๓

ภายหลังจากที่มีการเปิดตัวกิจกรรม "TSU ตู้ปันสุข" เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา วันนี้มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เริ่มขยายฐานการแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดตัว "TSU ตู้ปันสุข" สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๖๓

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดตัวกิจกรรม "TSU ตู้ปันสุข" สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเพื่อส่งมอบอาหารและเครื่องบริโภคแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ม.ทักษิณ ผลิตเจลล้างมือสูตรแอลกอฮอล์ 70% เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป ทั่วไป—๒๘ ก.พ. ๖๓

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ผลิตเจลล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไวรัสไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ผศ.ดร.ถาวร

ม.ทักษิณ เตรียมพร้อมรับมือภิบัติภัย ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๖๓

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มภารกิจแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562

ม.ทักษิณ ร่วม 14 หน่วยงานจัดกิจกรรมจิตอาสา เครือข่าย กยศ. สร้างสุขสู่ชุมชน ครั้งที่ ทั่วไป—๑๓ ก.พ. ๖๓

ระหว่างวันที่ 6 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา นายมัฆวัต วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมบุคลากร ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะสมองเสื่อม สุขภาพ—๑๒ ก.พ. ๖๓

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสร้างสุขภาวะองค์กร เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพ

ม.ทักษิณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมหารือขับเคลื่อนการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดและชุมชน ทั่วไป—๑๑ ก.พ. ๖๓

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา , อาจารย์ ศรุต จุ๋ยมณี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง และสถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง จัดงานเทศกาลวัฒนธรรมจีน ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๖๓

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลวัฒนธรรมจีน"Chinese Culture Festival 2020" ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา การจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมจีน "Chinese Culture Festival

มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา ร่วมมือสถาบันทักษิณคดีศึกษา และภาคีเครือข่าย ทั่วไป—๑๔ ม.ค. ๖๓

เมื่อวันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และภาคีเครือข่าย จัดงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ โดยนายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล

นิทรรศการศิลปะครู ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ โชว์ผลงานด้านศิลปะของนิสิตครูกว่า 500 ทั่วไป—๑๓ ม.ค. ๖๓

วันที่ 13 มกราคม 2563 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดแสดงนิทรรศการผลงานนิสิตครูศิลปะ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจากนายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ภาพข่าว: ม. ทักษิณ เปิดตัวหน่วย ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม Social Innovation Driving unit ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๖๒

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดตัวหน่วย "ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม" Social Innovation Driving unit ประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ โชว์ศักยภาพด้านดนตรี จัดคอนเสริ์ต Shades Of Emotion ดึง เครือข่าย 25 สถาบัน กว่า ทั่วไป—๙ ธ.ค. ๖๒

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล กลุ่มวงดุริยางค์เครื่องลม ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง รวม 15 สถาบัน จัดการแสดงคอนเสิร์ต

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือภาคีเครือข่ายจัดลงนามความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม ทั่วไป—๙ ธ.ค. ๖๒

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษามีงานทำ ระหว่างบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือภาคีเครือข่าย สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ ตามแนวทางของพ่อ ทั่วไป—๖ ธ.ค. ๖๒

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ (ท่าเสา) หมู่ที่ ๑ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ชมรมเพาะกล้า มหาวิทยาลัยทักษิณ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรมประมง

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติมาเลเซีย ทั่วไป—๒๗ พ.ย. ๖๒

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติมาเลเซีย The National Academy of

ม.ทักษิณ เดินหน้าลดปัญหาขยะทะเล สร้าง นิสิตจิตอาสา รักษ์ทะเล ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายชุมชนพื้น ทั่วไป—๒๕ พ.ย. ๖๒

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล และคณะกรรมการกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำหนดจัดโครงการ "นิสิตจิตอาสา รักษ์ทะเล" ในวันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน

รำลึก ป๋าเปรม รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ผ่าน เปียโน ของฝากชิ้นสุดท้ายเคียงคู่อาคาร หอเปรมดนตรี ทั่วไป—๑๔ พ.ย. ๖๒

"พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์" อดีตนายกรัฐมนตรี รัฐบุรุษ และประธานองคมนตรีในพระมหากษัตริย์ถึง 2 พระองค์ ซึ่งท่านถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบในเช้าที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวัย 99 ปี แม้คนส่วนใหญ่ต่างรู้กันดีว่า

ภาพข่าว: ลอยกระทงลงขัน มหาวิทยาลัยทักษิณ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ชูแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๑๔ พ.ย. ๖๒

ณ ริมบึง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต

ลอยกระทงลงขัน มหาวิทยาลัยทักษิณ เน้นประโยชน์สูงสุด ได้ร่วมทำบุญช่วยลด ละ เลิก ทั่วไป—๑๑ พ.ย. ๖๒

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป ณ ริมบึง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนร่วมลอยกระทง ร่วมทำบุญ ร่วมรักษ์โลกไปกับมหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรม "ลอยกระทงลงขัน" ร่วมกันลดขยะที่เกิดจากกระทง

พิธีรับหมวกพยาบาลและประดับเข็มชั้นปี แก่นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั่วไป—๗ พ.ย. ๖๒

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยมีนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 1) จำนวน 60 คน คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงการเตรียมความพร้อมของนิสิตพยาบาลในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล

ม.ทักษิณ ยกย่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๖๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ปีพุทธศักราช 2544 ระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ม.ทักษิณ ยกย่อง รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ รางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๖๒

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปีพุทธศักราช 2545 และระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สุดเจ๋ง รร.พัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๖๒

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวดี สำหรับผู้รักศิลปะที่ภาคใต้ ออมสินชวนรับฟังทัศนะด้านศิลปะจากศิลปินแห่งชาติ ฟรี ! วันศุกร์ที่ ทั่วไป—๓ ต.ค. ๖๑

ธนาคารออมสิน ในฐานะผู้จัดการประกวดวาดภาพ "ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่"ขอเชิญผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและผู้สนใจทั่วไป เข้าฟังเรื่องราวดีๆ เพื่อต่อยอดและสร้างแรงบันดาลใจในผลงานศิลปะ ที่ภาคใต้โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ออกแบบหลักสูตรคูปองครู : สร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากม.ทักษิณ ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๖๑

คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมออกแบบหลักสูตรโครงการพัฒนาครูสร้างสรรค์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเรื่องเล่าจากภาพ Street Art

รร.พัทลุง เจ๋ง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๖๑

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ 11 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อำนาจสองหน้า ภาษาสองบท เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๖๑

อำนาจสองหน้า ภาษาสองบท รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ แถลง ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์