ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๗:๔๒ น.

มหาวิทยาลัยทักษิณ ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยทักษิณ”

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ทั่วไป—๑๔ ก.พ. ๖๑

มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือกับม.ศิลปากร และม.ทักษิณ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ทั่วไป—๙ พ.ย. ๖๐

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง (The Cultural Heritage Based Development Project for Golden Leaf) นำโดย ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต

ภาพข่าว: ปตท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๖๐

นายฐานิฎฐ์ ทินนาม ผู้จัดการแผนกเทคนิคคลังและท่าเรือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทน ปตท. ร่วมมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการแสดงผลงานเยาวชนผู้ชนะการประกวด "ศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 14" ภายใต้หัวข้อ "ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ" โดยมี

จาก นาเคมี สู่ นาอินทรีย์ เพิ่มมูลค่า #ข้าวสังข์หยด สร้างรายได้ช่วยเกษตร ทั่วไป—๑๙ เม.ย. ๖๐

"เราต้องการอนุรักษ์ความเป็นพื้นถิ่น สร้างมูลค่าด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ และสร้างรายได้ให้เกษตรกรในท้องถิ่น" นี่คือเสียงความตั้งใจแรกเริ่มของ ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ผู้หญิงศรัทธา : ก้าวที่กล้าในกระบวนการสันติภาพจากข้างล่าง ท่ามความรุนแรงอันคุกรุ่น ทั่วไป—๑๐ มี.ค. ๖๐

เนื่องในวันสตรีสากล ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ แถลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

ม.ทักษิณ ร่วมกับภาคีเครือข่ายวิชาการจัดงานเทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ในประเทศไทย ครั้งที่ 5 ทั่วไป—๖ มี.ค. ๖๐

วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) Sweet Junior จัดงาน The 5th Thailand International Storytelling Festival,

ภาพข่าว: ดร.หิมาลัย เข้ารับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๖๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ. ป่าพะยอม จ.พัทลุง. ในการนี้

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เปิดตัวโครงการ เพิ่มมูลค่าและสร้างแบรนด์สินค้าระดับพรีเมียมของจังหวัดภาคใต้ ทั่วไป—๙ ก.ย. ๕๙

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ Creative Lab Center (CLC) มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย นายฮัดสัน สิริสุวพงศ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับสำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดย นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ (ที่ 2 จากขวา) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

แถลงข่าวเปิดโครงการ เพิ่มมูลค่าและสร้างแบรนด์สินค้าระดับพรีเมียมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั่วไป—๓๑ ส.ค. ๕๙

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดโครงการ "เพิ่มมูลค่าและสร้างแบรนด์สินค้าระดับพรีเมียมของจังหวัดชายแดนภาคใต้"โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

รร.พัทลุง เจ๋ง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๙

รร.พัทลุง เจ๋ง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้

ภาษาไทย: ความเสี่ยงในสภาวะคลั่งไคล้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Thai Language : Risk in the Social Network ทั่วไป—๑ ส.ค. ๕๙

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา แถลงผลการเฝ้าติดตามปัญหาการทักษะการใช้ภาษาไทย อันเนื่องจากการเติบโตก้าวหน้าเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และการเชื่อมต่อในเครือข่ายสังคมออนไลน์

ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม ชลบุรี ให้การต้อนรับคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๙

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย

ปณิธานครูรุ่นใหม่ จุดประกายพลเมือง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๕๙

กว่า 3 ปีที่โครงการครูเดลิเวอร์รี่ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาได้ดำเนินการมา ภายใต้โครงการพลังเยาวชนพลเมืองสงขลา (Active Citizen) โดยสงขลาฟอรั่ม สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล

ผู้หญิงกับการฝ่าผ่านสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ทั่วไป—๑๕ มี.ค. ๕๙

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เผยผลวิจัยผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2559 พบบทบาทผู้หญิงกับการขับเคลื่อนเชิงสร้างสรรค์ผ่านงานพัฒนาชุมชนจากจุดเล็กๆในชุมชน

ม.ทักษิณ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยสารคามและศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๙

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน และรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือทาวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล

ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมออกบูท JOB FAIR 2015 @ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 26-27 พ.ค. ทั่วไป—๑๕ พ.ค. ๕๘

จัดเลย!! เพียงท่านผู้ประกอบการซื้อบูทในงาน JOB FAIR 2015 @ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 26-27 พ.ค. 58 รับฟรีทันที!! โพสต์ บริษัทชั้นนำ ผ่าน Facebook แฟนเพจ JOBBKK.COM กับบริการอีกช่องทางสำหรับการหาคนทำงาน

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ และจังหวัดพัทลุง ประกาศความพร้อมจัดงาน วันเกษตรแห่งชาติ ทั่วไป—๑๘ ส.ค. ๕๗

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด แนวคิด “เกษตรยั่งยืนฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาอาเซียน” ในระหว่างวันที่ 22 – 31

ครู DELIVERY ไอเดียดี ๆ สำหรับการปฏิรูปครู ทั่วไป—๑๖ ก.ค. ๕๗

ในฐานะนักเรียนครูอย่าง “เอก” เอกพงษ์ สมหา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณมองว่า การเป็นครูที่ดี ไม่จำเป็นต้องสอนดีเพียงอย่างเดียว “ครูดี” ต้องสามารถให้ได้ทั้งความรู้ ความรัก ความเอาใจใส่

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีขึ้นเบญจา สรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา ไลฟ์สไตล์—๘ เม.ย. ๕๗

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีขึ้นเบญจา รดน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2557 โดยในวันที่ 11 เมษายน เวลา 09.00 นาฬิกา ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ

ภาพข่าว: ศึกษาพลังงานลม พลังงาน—๓๑ มี.ค. ๕๗

เฉลิมโชค ล่ำซำ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และ รศ.เกษมอัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง “การศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงการพลังงานลม”

สกย.จ.พัทลุง มุ่งพัฒนายางพาราครบวงจร จัดกิจกรรมให้ความรู้และการบริการ ทั่วไป—๑๒ มิ.ย. ๕๖

นายปัญญา จีนาคำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการ สกย.พบประชาชน ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดในพื้นที่ของ สกย. อำเภอควนขนุน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานแถลงข่าว บันเทิง—๑๘ มี.ค. ๕๖

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “คอนเสิร์ตเปรมดนตรี”คอนเสิร์ตที่คัดสรรเพลงคลาสสิก บรรเลงโดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยและการแสดงสุดพิเศษการร่วมแสดงบรรเลงเพลงพื้นเมืองภาคใต้กับวงออร์

CPF จับมือ ม.ทักษิณ สร้างฟาร์มสุกรสาธิตถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงหมูของเกษตรกร ทั่วไป—๕ ส.ค. ๕๒

นายสมพร เจิมพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง สร้างฟาร์มสุกรสาธิต เพื่อถ่ายทอดเทคนิคความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเลี้ยงสุกรที่เหมาะสม

ภาพข่าว: เชฟรอนเปิดเวที "หยุดโลกร้อน...ด้วยมือเรา" ดึงพันธมิตรพลังงาน -การศึกษา พลังงาน—๑๖ มิ.ย. ๕๑

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 12 สงขลา และ กลุ่มโรงเรียนพันธมิตร 12 โรงเรียน ภายใต้โครงการ “การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม” จัด

ภาพข่าว: เชฟรอนเปิดเวที "หยุดโลกร้อน...ด้วยมือเรา" ดึงพันธมิตรพลังงาน -การศึกษา ทั่วไป—๑๒ มิ.ย. ๕๑

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 12 สงขลา และ กลุ่มโรงเรียนพันธมิตร 12 โรงเรียน ภายใต้โครงการ “การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม” จัด

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน เทศกาลเรียนรู้ "หยุดโลกร้อน...ด้วยมือเรา" ทั่วไป—๒๗ พ.ค. ๕๑

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 12 สงขลา ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน เทศกาลเรียนรู้ “หยุดโลกร้อน...ด้วยมือเรา” เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5-6 มิถุ

ภาพข่าว: รองนายกฯ และ รมว.คลัง ปาฐกถาพิเศษในงานครบรอบ 1 ปี สถาปนาวิทยาลัย U-MDC ทั่วไป—๓ มี.ค. ๕๑

นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ "แนวทางชัดๆ ...รัฐบาลใหม่กับการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ" ในงานครบรอบ 1 ปี สถาปนาวิทยาลัย U-MDC มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ห้องจูปิเตอร์, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551

ภาพข่าว: ประกันภัย NZI ต้อนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ หุ้น—๖ ก.พ. ๕๑

นายคริส ดูลี่ย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายสุรชัย รัถยาวิศิษฏ์ (กลาง) ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานพาณิชยกรรม และนางสาวบังอร จิระวรสุข (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานพัฒนาการรับประกันภัยและผลิตภัณฑ์ ประกันภัย NZI ในเครือ บริษัท ไ