ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๕๖ น.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยคริสเตียน”

มหาวิทยาลัยคริสเตียนมินิมาราธอน ครั้งที่ 22 ทั่วไป—๘ มี.ค. ๖๑

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 06.00 น. มหาวิทยาลัยคริสเตียน เชิญชวนร่วมเดินและวิ่งการกุศล "มหาวิทยาลัยคริสเตียนมินิมาราธอน ครั้งที่ 22" ระยะทางวิ่ง 10.50 กม. และระยะทางเดิน เพื่อสุขภาพ 3 กม. ณ พุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 จังหวัดนครปฐม

นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน รับรางวัล นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรับทุนการศึกษา ทั่วไป—๑๘ ธ.ค. ๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมสัมมนา ในโอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

China Study Abroad Forum 2017 ทั่วไป—๒๔ เม.ย. ๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับเชิญจาก China Service Center for Scholarly Exchange สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เข้าร่วม China Study Abroad Forum 2017 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพข่าว: นิทรรศการหลักสูตรนานาชาติ CIEET 2017 ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๖๐

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมนิทรรศการหลักสูตรนานาชาติChina International Education and Exhibition Tour (CIEET) 2017 จัดโดย China Service Center for Scholarly Exchange กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ National

ภาพข่าว: การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลสู่ระบบบริการสุขภาพไทย ทั่วไป—๒๐ เม.ย. ๖๐

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรมหาบัณฑิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับอนุมัติให้จัด การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลสู่ระบบบริการสุขภาพไทย 4.0" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง

ภาพข่าว: มอบค่าสินไหมทดแทนการประกันอุบัติเหตุ 200,000 บาท ให้แก่นักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๖๐

อาจารย์โสภิณ ทวีพงศากร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน และอาจารย์เยาวลักษณ์ วงศ์พรหม อาจารย์ที่ปรึกษา นำกระเช้าผลไม้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ

มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัด มินิมาราธอนการกุศล ครั้งที่ 21 ทั่วไป—๒๔ มี.ค. ๖๐

มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดการแข่งขัน "มหาวิทยาลัยคริสเตียน มินิมาราธอนการกุศล ครั้งที่ 21" ณ สวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2560 เพื่อจัดเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีผลการเรียนดี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียนเข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี ทั่วไป—๓ มี.ค. ๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน รับประกาศเกียรติคุณรางวัล "สตรีตัวอย่างแห่งปี" สาขาบริหารจัดการองค์กรการศึกษา ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

มหาวิทยาลัยคริสเตียนมินิมาราธอน ครั้งที่ 21 ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๖๐

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 06.00 น. มหาวิทยาลัยคริสเตียน เชิญชวนร่วมเดินและวิ่ง "มหาวิทยาลัยคริสเตียนมินิมาราธอน ครั้งที่ 21" ระยะทางวิ่ง 10.50 กม. และระยะทางเดินเพื่อสุขภาพ 3 กม. ณ พุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 จังหวัดนครปฐม

พิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๐

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับพระกรุณาคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสเสด็จพระดำเนินมาประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

ภาพข่าว: บริจาคโลหิตถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๖๐

สภานักศึกษา และงานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการ บริจาคโลหิตถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 103 คน ณ Global Student Club

ภาพข่าว: งานฉลองคริสตมาสสำหรับนักศึกษาและวันคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559 ทั่วไป—๕ ม.ค. ๖๐

มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดคริสตมาสสำหรับนักศึกษาและ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน จุดเทียนพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันพระคริสตสมภพ อาจารย์ฤกษ์สิน เขมสุนทร

พิธีนมัสการพระเจ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ทั่วไป—๔ ม.ค. ๖๐

มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ภาพข่าว: การแข่งขันกีฬาช่อมะกอกเกมส์ 2559 ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๙

ชมรมกีฬามหาวิทยาลัยคริสเตียน สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สโมสรนักศึกษาคณะสหวิทยาการ และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับอนุมัติให้จัดการแข่งขันกีฬาช่อมะกอกเกมส์ 2559 นายอุริส แจ้งเจริญ

ภาพข่าว: Welcomed Dr. Gerald Reisinger, President of IMC University ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ Dr. Gerald Reisinger, President of IMC University of Applied Sciences Upper Austria มาเยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการและหอสมุด ห้องปฏิบัติการพยาบาล

ภาพข่าว: นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับรางวัล นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ทั่วไป—๑๓ ธ.ค. ๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินกับนางสาววิชุดา กลิ่นหอม นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับรางวัล "นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ"

ภาพข่าว: นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียนได้รับรางวัล ทั่วไป—๗ ธ.ค. ๕๙

นายรณชัย ใจหาญ นางสาวอธิรญา คงประสิทธิ์ และนางสาวจเร ดวงแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ทีม Jabchay มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ประเภท แอนิเมชัน หัวข้อ

ภาพข่าว: อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในหอพัก ปีการศึกษา ทั่วไป—๒๑ พ.ย. ๕๙

คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับอนุมัติให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การป้องกันอัคคีภัยในหอพัก ปีการศึกษา 2559" เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจวิธีการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น มีความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ต้อนรับคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนในเครือสุวรรณภูมิจากประเทศกัมพูชา ทั่วไป—๑๕ พ.ย. ๕๙

อาจารย์ ดร. เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับมอบหมายให้นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนในเครือสุวรรณภูมิจากประเทศกัมพูชาจำนวน 12 คน นำทีมโดย อาจารย์ถนอม ปินตา

มหาวิทยาลัยคริสเตียนรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทั่วไป—๑๔ พ.ย. ๕๙

มหาวิทยาลัยคริสเตียน กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 0-3422-9480 ต่อ 1171-1176 www.christian.ac.th, Line: C.U.T. และ Facebook:

ภาพข่าว: อธิการบดีเข้าร่วมประชุม IAUP Semi-Annual Meeting ทั่วไป—๑๔ พ.ย. ๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน และประธานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของที่ประชุมอธิการบดีโลกได้เข้าร่วมประชุม IAUP Semi-Annual Meetingณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศอัฟริกาใต้ โดยมี Central University of Technology และ