ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๐:๓๕ น.

มหาวิทยาลัยของรัฐ ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยของรัฐ”

ม.ศรีปทุม เอกชนหนึ่งเดียว! ร่วมโครงการยุวชนอาสาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ทั่วไป—๑๗ ธ.ค. ๖๒

รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) เปิดตัวโครงการยุวชนอาสา ม.ศรีปทุม มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียว ได้รับคัดเลือก 2 โครงการฯเข้าร่วม พร้อมกับ 6 มหาวิทยาลัยของรัฐ ลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อร่วมพัฒนาชุมชน

สสว.แถลงความสำเร็จการดำเนินงานของศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center และมอบรางวัล 8 Product Champions ทั่วไป—๒๔ ก.ย. ๖๒

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงความสำเร็จการดำเนินงานของศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center ซึ่งได้ร่วมมือกับ 8 มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดตั้งขึ้นจำนวน 8 แห่งใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ

เฉลิมฉลองสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯ แก่ ฯพณฯ เอ็มมานูเอล มาครง ทั่วไป—๒๓ ส.ค. ๖๑

- สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ล้วนทรงผูกพันเชี่ยวชาญวัฒนธรรม, ภาษาฝรั่งเศส นอกเหนือจากนั้นยังทรงก่อตั้งและอุปถัมถ์สมาคมฯ - ปัจจุบันมีผู้สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสกว่า 50,000 คน แบ่งเป็นมัธยมศึกษารัฐบาล 270 แห่ง, เอกชน 24 แห่ง, มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 32

BASIC TECHNICAL ANALYSIS IN PRACTICE (กราฟเทคนิคอย่างง่าย ภาคนำไปใช้จริง) รุ่น2 โดย อาจารย์เบรฟ หุ้น—๖ ม.ค. ๖๐

เจ้าของเพจ"อาจารย์ธัญญพัฒน์ ธัญญศิริ" นักลงทุนอิสระ,อาจารย์พิเศษ MBA(การเงิน) มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนชั้นนำ, อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเงินบริษัท Skin laboratory, อดีตนายธนาคาร, อดีตมือปราบหุ้นปั่นของสำนักงาน กลต. และอดีตที่ปรึกษาการลงทุนอาวุโส

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS ชี้การลงทุนในภาคการศึกษาช่วยหนุนอันดับมหาวิทยาลัย ทั่วไป—๖ ก.ย. ๕๙

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากทั่วโลกฉบับที่ 13 ของ QS World University Rankings เผยการลงทุนในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน

ม.สยาม ร่วมกับสกอ. และมหาวิทยาลัยชื่อดังกว่า 36 แห่ง จัดงาน สยามนิทัศน์ 2014 ทั่วไป—๒๔ พ.ย. ๕๗

ดร. พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนชื่อดังกว่า 36 สถาบัน จัดงาน “งานสยามนิทัศน์ 2014 และนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19”

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ ภาษีอากรธุรกิจ การภาษีอากรธุรกิจ การภาษีอากร ระดับ ทั่วไป—๒๔ ก.ย. ๕๗

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ 3 เล่ม เขียนโดย รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม ผู้มีประสบการณ์งานสอน ทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนมานานปี ได้แก่ 1. ภาษีอากรธุรกิจ ฉบับพิมพ์ที่ 19 เนื้อหาประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล

Peptein Genius Generation ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๕๖

โครงการ “เตรียมสมองพร้อมสอบ PEPTEIN Genius Generation สู่คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ ปี 2014” เตรียมความพร้อมเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ต้องการสอบตรงเข้าคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

ภาพข่าว: เชลล์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐ 8 สถาบัน ทั่วไป—๕ ก.ย. ๕๔

นางพิศวรรณ อัชนะพรกุล ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2554 แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค รวม 8 สถาบัน รวมจำนวน 120 ทุน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทุนการศึกษาเจแปนแอร์ไลน์ ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ. 2553 ณ ประเทศญี่ปุ่น ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๓

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน 1. สัญชาติ ไทย (เกิดในประเทศไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย) 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป 3. ภูมิหลังการศึกษา เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในปีการศึกษา พ. ศ. 2553 สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือของเอกชน

สช. ให้สติกับสังคม อย่าด่วนตัดสินใจผลิตแพทย์นานาชาติ ให้รับฟังความเห็นอย่างรอบด้าน ทั่วไป—๘ ก.พ. ๕๓

กรณีที่มีมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งกำลังจะเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติ ได้เกิดเสียงสะท้อนอย่างกว้างขวางทั้งคัดค้านและเห็นด้วย ทั้งนี้แพทยสภาจะประชุมและพิจารณาหลักสูตรดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้

บัณฑิตวิทยาลัย มรนม. รับธงเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๕๒

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเกียรติจาก สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย และที่ประชุมคณะผู้บริหาร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการ ประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับ

หนังสือพีอาร์หัวเห็ด หลากหลายเนื้อหาที่สะท้อนถึงความสำเร็จในชีวิต ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๕๒

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สอบเอนทรานซ์ไม่ติด ไม่ควรพลาดหนังสือพีอาร์หัวเห็ด “ ต้องบอกว่าการสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ ก็ไม่ได้เป็นการวัดว่าเด็กคนนั้นไม่มีความสามารถในการเรียนที่มหาวิทยาลัยของรัฐบาล

ธนาคารกรุงไทยให้ทุนเรียนปริญญาตรี 83 ทุน หุ้น—๓ ธ.ค. ๕๑

ธนาคารกรุงไทยเตรียมงบกว่า 4 ล้านบาทต่อปี ให้ทุนเยาวชนที่ใฝ่เรียนและประพฤติดี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ทุนละ 5 หมื่นบาทต่อปี ประเดิมให้กับนักเรียนของโรงเรียนในโครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน” 83 แห่งทั่วประเทศ

ความคืบหน้าของการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.กบข. ของ ข้าราชการถ่ายโอนและออกนอกระบบ ทั่วไป—๒๒ พ.ย. ๔๘

กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--กบข. พรบ.กบข.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เรื่องให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ที่ถ่ายโอนและเปลี่ยนสภาพจากข้าราชการไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ ล่าสุดผ่านการ ลงมติเห็นชอบของวุฒิสภาในวาระที่ 2 และ 3 แล้ว นายวิสิฐ ตันติสุนทร เ

สมาคมวิทยาศาสตร์ ขอเชิญครูเข้าอบรมเสริมเทคนิคการสอน ม.ปลาย การอบรมครูวิทยาศาสตร์ ทั่วไป—๗ ก.พ. ๔๘

กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--สมาคมวิทยาศาสตร์ ขอเชิญครูเข้าอบรมเสริมเทคนิคการสอน ม.ปลาย การอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์โลก (Earth Science) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยของรัฐ 22 แห่ง การจัดอบรมวิทยาศาสตร

สกอ. พร้อมจัดพิธีเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 1 ศูนย์กลางทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--คอร์ แอนด์ พีค ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในพิธีเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 (ยูนิเวอร์ซิตี้ แฟร์ 2005) ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกช