ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๒:๐๕ น.

ภาษีอากรธุรกิจ ข่าวประชาสัมพันธ์ “ภาษีอากรธุรกิจ”

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ ภาษีอากรธุรกิจ ฉบับพิมพ์ที่ 22 ปรับปรุงใหม่ 2560 ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๖๐

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ ภาษีอากรธุรกิจ เขียนโดย รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวบรวมทฤษฎีภาษีอากร หลักเกณฑ์ และสรุปสาระสำคัญของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรธุรกิจ

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การภาษีอากรธุรกิจ ฉบับพิมพ์ที่ 11 ปรับปรุงใหม่ 2560 ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๖๐

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การภาษีอากรธุรกิจ เขียนโดย รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้กับวิชาการภาษีอากรธุรกิจตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิชาการภาษีอากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยได้รวบรวมทฤษฎีภาษีอากร

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การภาษีอากรธุรกิจ ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๙

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การภาษีอากรธุรกิจ เขียนโดย รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม เล่มนี้เหมาะสำหรับใช้กับวิชาการภาษีอากรธุรกิจตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิชาการภาษีอากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยได้รวบรวมทฤษฎีภาษีอากร

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ ภาษีอากรธุรกิจ ปรับปรุงใหม่ 2558 ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๕๘

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ ภาษีอากรธุรกิจ เขียนโดยรองศาสตราจารย์สมคิด บางโม เล่มนี้ได้รวบรวมทฤษฎีภาษีอากร หลักเกณฑ์ และสรุปสาระสำคัญของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรธุรกิจ อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การภาษีอากรธุรกิจ ปรับปรุงใหม่ 2558 ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๘

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การภาษีอากรธุรกิจ เขียนโดยรองศาสตราจารย์สมคิด บางโม เล่มนี้ได้รวบรวมทฤษฎีภาษีอากร หลักเกณฑ์ และสรุปสาระสำคัญของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการภาษีอากรธุรกิจ อธิบายเนื้อหาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ ภาษีอากรธุรกิจ การภาษีอากรธุรกิจ การภาษีอากร ระดับ ทั่วไป—๒๔ ก.ย. ๕๗

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ 3 เล่ม เขียนโดย รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม ผู้มีประสบการณ์งานสอน ทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนมานานปี ได้แก่ 1. ภาษีอากรธุรกิจ ฉบับพิมพ์ที่ 19 เนื้อหาประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาพข่าว: ดีลอยท์ส่งมอบลานกีฬาเอนกประสงค์ให้โรงเรียนศรีเนรูห์ ทั่วไป—๗ พ.ย. ๕๕

นายสุภศักดิ์ กฤษณามระ (ที่ 5 แถวกลาง) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับ สูง บริษัท ดีลอยท์ประเทศไทย ที่ปรึกษาด้านตรวจสอบบัญชี กฎหมายและภาษีอากร ธุรกิจ ความเสี่ยง และที่ปรึกษาด้านการเงิน ร่วมกันส่งมอบลานกีฬาเอนกประสงค์

สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์ เปิดตัวหนังสือใหม่ ภาษีอากรธุรกิจ (Business Taxation) ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๕๒

สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์ เปิดตัวหนังสือใหม่ภาษีอากรธุรกิจ (Business Taxation) ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์ สำนักพิมพ์ผู้ผลิตหนังสือวิชาการและตำราเรียนในระดับอุดมศึกษา เปิดตัวหนังสือใหม่ ภาษีอากรธุรกิจ (Business Taxation) เขียนโดย