คาราวานผลไม้ไทย บุกโรดโชว์ 5 เมืองใหญ่ในจีน พาณิชย์ตั้งเป้าเปิดตลาดการค้าใหม่ - กระตุ้นส่งออก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday May 25, 2009 16:31
กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์เตรียมลุยตลาดจีน โรดโชว์ศักยภาพและคุณภาพผลไม้ไทย พร้อมตั้งโต๊ะเปิดให้ผู้ประกอบการเจรจาซื้อขาย หวังสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรของไทยและกระตุ้นยอดส่งออก ประเดิมเทียนจิน เมืองแรก 6-15 มิถุนายน นี้ ผู้ประกอบการเฮช่วยสร้างโอกาส และเปิดตลาดการค้าใหม่

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะจัดโครงการจัดงานแสดงสินค้าเกษตรไทย 2552 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ “Thai Agricultural Products Caravan in China 2009” โดยเป็นการนำสินค้าเกษตรของไทย ผลไม้เมืองร้อนชนิดต่างๆ อาทิ มะม่วง มังคุด ทุเรียน ส้มโอ ฯลฯ ไปโรดโชว์ในเมืองที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูงทางตอนเหนือของจีน จำนวน 5 เมือง ประกอบด้วย เทียนจิน เสิ่นหยาง ปักกิ่ง ต้าเหลียน และซีอัน ซึ่งทุกเมืองที่เดินทางไปแสดงสินค้าในครั้งนี้ ล้วนเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญทางตอนเหนือของจีน ที่จะทำให้เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าเกษตรของไทยไปยังทุกภูมิภาคในประเทศจีนได้

“คาราวานที่ประเทศจีนในครั้งนี้ เป็นโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดจีนที่ยังมีความต้องการจำนวนมากอยู่” นางพรทิวา กล่าว

ทั้งนี้ Thai Agricultural Products Caravan in China 2009 จะเดินทางไปโรดโชว์ ณ เมืองเทียนจิน เป็นเมืองแรกในระหว่างวันที่ 6-15 มิ.ย. 52 โดยงานพิธีเปิดจะเชิญผู้ประกอบการทั้งไทยและจีนเข้าร่วมงาน พร้อมรับฟังสัมมนา เรื่องศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำการค้า เพื่อทำให้ธุรกิจสามารถบรรลุข้อตกลงได้ และเปิดให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสพบปะและเจรจาการค้ากันอย่างเสรี

นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายก เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดและดำเนินนโยบายส่งเสริม และขยายตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัว ส่งผลให้ประเทศคู่ค้าหลายประเทศลดปริมาณการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย ดังนั้นจึงมีความจำเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อมุ่งเน้นการขยายตลาดใหม่ๆที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ และพี่น้องเกษตรกรไม่ให้ได้รับผลกระทบ

การดำเนินโครงการ Thai Agricultural Products Caravan in China 2009 ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจีนได้เห็นถึงศักยภาพและคุณภาพของสินค้าเกษตรของไทย และเป็นการนำเสนอสินค้าเกษตรแปรรูปชนิดใหม่ๆสู่ตลาดจีน รวมทั้งเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการไทยมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ ความต้องการและคุณภาพของสินค้า ซึ่งน่าจะทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเพิ่มศักยภาพของตัวเองในการตอบสนองความต้องการของตลาดจีนได้มากขึ้นในอนาคต

“ประเทศจีนถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกไม่มากนัก ซึ่งการจัดโรดโชว์ในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีของไทยในการขยายตลาดสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อน ซึ่งไทยถือเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีศักยภาพทั้งในแง่ของคุณภาพและปริมาณ ที่สามารถรองรับความต้องการนำเข้าเพื่อบริโภค หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆในตลาดจีนได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ทั้งสองประเทศเกิดความร่วมมือในการส่งออกนำเข้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันด้วย”นายวีระชัย กล่าว

สำหรับยอดส่งออกสินค้าเกษตรไทยในปีที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 540,000 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าการส่งออกผลไม้โดยรวมทั้งระบบ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 13,589 ล้านบาท

นายปองพล แก้ววงศ์นุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ทู-โอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ หนึ่งในผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการฯในครั้งนี้ เปิดเผยว่า การร่วมเดินทางไปโรดโชว์ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและการแข่งขัน ให้กับสินค้าเกษตรของไทยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากช่วยให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศจีนได้เห็นและสัมผัสถึงคุณภาพและรสชาติที่ดีของผลไม้ไทย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต้องการสั่งซื้อ และยอดขายที่เติบโตขึ้นตามมาในอนาคต

“ปัจจุบันเราต้องแข่งขันเรื่องราคาและคุณภาพกับผู้ผลิตประเทศอื่น โดยที่กลุ่มเป้าหมายไม่มีโอกาสได้สัมผัสคุณภาพของผลไม้ไทย การไปโรดโชว์ครั้งนี้เป็นการเปิดตัว ประชาสัมพันธ์ คุณภาพของสินค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดปัญหาการแข่งขันด้านราคาลงได้ เราวางเป้าหมายให้มะม่วง ผลไม้ไทย เป็นที่รู้จักและเชื่อถือในคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเชื่อว่าตลาดจีนตอนเหนือทั้ง 5 เมืองที่มีโอกาสที่เดินทางไปในครั้งนี้ เป็นตลาดที่มีศักยภาพน่าสนใจ มีกำลังซื้อสูง ผู้ประกอบการรายต่างๆมีโอกาสในการบุกตลาดเหล่านี้ได้อีกมาก”นายปองพล กล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
คชภพ สงวนวงศ์
วรวรรณ เปาวิมาน
โทร. 089-188-3323 / 080-667-1782

Latest Press Release

สโมศิลป์ จัดงาน เปิดตัว BoxSet วรรณกรรมซีไรต์ปกแข็ง และบทเพลงแห่งแรงดาลใจจากวรรณกรรมซีไรต์

สโมศิลป์ เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน เปิดตัว BoxSet วรรณกรรมซีไรต์ปกแข็ง และบทเพลงแห่งแรงดาลใจจากวรรณกรรมซีไรต์ วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) เวลา 14.00-16.30 น. เริ่มลงทะเบียน 13.30 น. ภายในงานพบกับ >...

วธ.เพิ่มรอบจัดเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางน้ำ งานสถาปนา 232 ปีกรุงรัตนโกสินทร์

ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางบกที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ชั้นในรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางน้ำลำน้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2557 ในงาน...

แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จัดงานประกาศผลการประกวดออกแบบเสื้อผ้ากีฬา แกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 10

กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงาน ประกาศผลการประกวดออกแบบเสื้อผ้ากีฬา แกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ...

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

Related Topics