ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๓:๕๘ น.

พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ข่าวประชาสัมพันธ์ “พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ”

ภาพข่าว: กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้อนรับผู้แทนกรมการตลาดเกษตรและสหกรณ์ แห่งภูฏาน ทั่วไป—๑๐ พ.ย. ๖๐

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Ugyen Pemjove อธิบดีกรมการตลาดเกษตรและสหกรณ์ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงานกรมส่งเสริมสหกรณ์และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เยี่ยมชมสินค้าสหกรณ์ในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ทั่วไป—๘ พ.ย. ๖๐

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมสินค้าจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ที่มาจัดแสดงและจำหน่ายในงานตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

ภาพข่าว: หารือร่วมกับบริษัทบางจาก เปิดจุดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริในปั้มน้ำมันบางจาก ทั่วไป—๒ พ.ย. ๖๐

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมกับนายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) และคณะ เพื่อหารือถึงแนวทางในการพัฒนาสถานีบริการน้ำมันของสหกรณ์

ภาพข่าว: กิจกรรม ทำความดีถวายพ่อ ทั่วไป—๓๐ ต.ค. ๖๐

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทหาร และตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนเทเวศร์ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีถวายพ่อ" โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม

ภาพข่าว: กรมส่งเสริมสหกรณ์มอบชุดอาหารว่างเพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๐

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบชุดอาหารว่างจำนวน 24,000 ชุด มูลค่ารวม 360,000 บาท และข้าวสาร น้ำดื่ม อาหารแห้งจากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรีให้กับนางสาวจริยา สุทธิไชยา

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมหารือ กระทรวงการคลัง และธนาคารรัฐ หาแนวทางช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลอ ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๖๐

วันนี้ (20 ก.ย.60) เวลา 11.00 น. นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ภาพข่าว: มอบทรัพย์สินแปรรูปยางพาราให้สหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๐

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมในพิธีเปิดและส่งมอบทรัพย์สินแปรรูปยางพารา

ภาพข่าว: ผู้แทนสหกรณ์กัมพูชาเยือนไทยดูงานด้านธุรกิจสหกรณ์ ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๐

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Chikara SATO ที่ปรึกษาโครงการ Establishing Business - Oriented Agricultural Cooperative (BPAC) Project องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น(JICA) และคณะจำนวน 3

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เยี่ยมยุวเกษตรกรไทยที่ไปเรียนรู้การทำเกษตรกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น ทั่วไป—๘ ก.ย. ๖๐

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางพร้อมคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะ

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เยือนประเทศญี่ปุ่น ปิดการอบรมเยาวชนเกษตร ทั่วไป—๔ ก.ย. ๖๐

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่น ในฐานะผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. พร้อมทั้งได้กล่าวปิดการฝึกอบรมเยาชนเกษตร ที่วิทยาลัยโคอิบูชิ ในจังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยเยาวชนจากประเทศไทย

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมส่งเสริมกรณ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดร้อยเอ็ด ทั่วไป—๗ ส.ค. ๖๐

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมอบงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม แห่งละ 30,000 บาท ไว้สำหรับช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย

ภาพข่าว: ประชุมติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๖๐

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 5,6,7 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 11 ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๖๐

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารกรมฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 11 ครบรอบปีที่ 115

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมพื้นที่แปลงใหญ่ทุเรียน ทั่วไป—๒๗ มิ.ย. ๖๐

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการเขต 13 เยี่ยมชมแปลงส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ต้นแบบทุเรียน ของนายทศพล สุวะจันทร์ บ้านซำตารมย์ ม.7 ต.ตระการ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่นำทุเรียน

ภาพข่าว: ออกเกณฑ์ประเมิน สหกรณ์สีขาว ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๖๐

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนดำเนินงานเกินกว่า 1,000 ล้านบาท นำหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๖๐

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

ภาพข่าว: ผบ.มทบ.11 ติดตามความก้าวหน้าจัดระเบียบแท็กซี่ ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๖๐

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับพล.ต.สนิธชนก สังขจันทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 (ผบ.มทบ.11) และคณะ

ภาพข่าว: ตัวแทนกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์จากประเทศลาวประสานความร่วมมือด้านการส่งเสริมสหกรณ์ระหว่างส ทั่วไป—๑๘ เม.ย. ๖๐

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) เนื่องในโอกาสที่คณะเดินทางมาประเทศไทย

ภาพข่าว: เปิดประชุมการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์แก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทั่วไป—๒๓ มี.ค. ๖๐

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดี ร่วมในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์แก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร"

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน กับ หุ้น—๘ มี.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน กับ กอช. ระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ กับ

ภาพข่าว: ขบวนการสหกรณ์บริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนโรงครัวจิตอาสาในการประกอบอาหารบริการผู้มาถวายบังคมพร ทั่วไป—๒ มี.ค. ๖๐

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบสิ่งของข้าวสาร 100 กระสอบ กาแฟ 180 ถุง ปลากระป๋อง 3,740 กระป๋อง และนม UHT 34 ลัง จากนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ซึ่งเป็นสิ่งของที่ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับขบวนการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง หนุนสหกรณ์ภาคเกษตรพัฒนาศักยภาพธุรกิจ ทั่วไป—๒๕ ม.ค. ๖๐

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560 เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งให้กับผู้นำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ภาพข่าว: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมนิทรรศการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย ทั่วไป—๒๘ พ.ย. ๕๙

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ภายในงานวันอาหารโลก World Food Day 2016 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเชียงแสน ทั่วไป—๒๕ พ.ย. ๕๙

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยนายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้พาเยี่ยมชมโรงสีข้าวและไซโลเก็บข้าวเปลือกขนาด 1,000 ตัน ของสหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด โดยมีประธานสหกรณ์ฯและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ภาพข่าว: คณะเจ้าหน้าที่จาก ADB เข้าพบผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๙

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Dean Mohon Mr.Sigitas Bubnys และน.ส.เพ็ญศิริ กังวาลกิจ ผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย(ADB)เข้าพบเพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมความเข้มแข็งในการกำกับดูแลสหกรณ์

ภาพข่าว: ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรท ทั่วไป—๑๐ ส.ค. ๕๙

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดี ลงพื้นที่พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง

ภาพข่าว: ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินง ทั่วไป—๑๐ ส.ค. ๕๙

เมื่อวันก่อน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดี นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี และเยี่ยมชมสวนกล้วยหอมทองของนายชาตรี ศรีอุดมเดชสกุล

ภาพข่าว: ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๙

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเสนอ ชูจันทร์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนการสอนคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที ทั่วไป—๒ มิ.ย. ๕๙

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดเปิดการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ