ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๓:๒๙ น.

พิธีพืชมงคล ข่าวประชาสัมพันธ์ “พิธีพืชมงคล”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พุทธศักราช ทั่วไป—๓๐ เม.ย. ๕๘

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2558 ว่า ในปีนี้ปฏิทินหลวงได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธี 2

ก.เกษตรฯ เปิดตัวเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ทั่วไป—๒๙ เม.ย. ๕๘

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นสาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

ม.แม่โจ้ ปลื้ม ศิษย์เก่าแม่โจ้ รับรางวัลสำคัญด้านการเกษตร ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทั่วไป—๒๗ พ.ค. ๕๗

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้น ในวันพืชมงคล เพื่อก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรของประเทศไทย ทั้งนี้

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทำขวัญธัญญาหารพืชพันธุ์ มอบความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรไทย ทั่วไป—๘ พ.ค. ๕๗

งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “งานแรกนาขวัญ” จัดขึ้นเป็นงานเฉพาะ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่กระบวนการผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศไทย มุ่งหมายบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงข่าวและงานเสวนา การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกร ทั่วไป—๖ พ.ค. ๕๗

ในโอกาสวันราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557 ซึ่งถือว่า “วันเกษตรกรแห่งชาติ”อีกวันหนึ่งด้วย อันเป็นราชพิธีที่สร้างคุณค่าของเกษตรกรไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันดีเดย์ “ในเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกใหม่”

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายชวลิต ชูขจร ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา ในพระราชพิธีพืชมงคลจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๗

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ “นายชวลิต ชูขจร” ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา ในพระราชพิธีพืชมงคลจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พุทธศักราช 2557 ด้านกระทรวงเกษตรฯ เตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ทั่วไป—๘ พ.ค. ๕๖

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา ประจำปีพุทธศักราช 2556 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นพิธีกรรมก่อนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พุทธศักราช 2556 ทั่วไป—๗ พ.ค. ๕๖

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2556 ว่า ในปีนี้ปฏิทินหลวงได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ก.เกษตรฯ เปิดตัวเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ทั่วไป—๒๖ เม.ย. ๕๖

ก.เกษตรฯ เปิดตัวเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2556 นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า

กระทรวงเกษตรฯ คัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เข้ารับพระราชทานโล่ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรก ทั่วไป—๑๘ เม.ย. ๕๖

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดินว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ไลฟ์สไตล์—๒๘ เม.ย. ๕๓

วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร กิจกรรมในงาน พระราชพิธีอันสืบทอดมาช้านาน เพื่อส่งเสริมสิริมงคลแก่พืชพรรณ ธัญญาหาร บำรุงขวัญเกษตรกร และเพื่อทำนายถึงสภาพดินฟ้า อากาศและผลผลิตที่จะงอกเงยในฤดูเก็บเกี่ยวที่กำลังจะเริ่มขึ้น

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ไลฟ์สไตล์—๒๒ เม.ย. ๕๒

วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร กิจกรรมในงาน พระราชพิธีอันสืบทอดมาช้านาน เพื่อส่งเสริมสิริมงคลแก่พืชพรรณ ธัญญาหาร บำรุงขวัญเกษตรกร และเพื่อทำนายถึงสภาพดินฟ้า อากาศและผลผลิตที่จะงอกเงยในฤดูเก็บเกี่ยวที่กำลังจะเริ่มขึ้น

กองทัพเรือจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทั่วไป—๙ พ.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--9 พ.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ ได้จัดผู้แทนกองทัพเรือร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมี พลเรือเอก พิสิษฐ์ จิตรนุสนธิ์ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสด